Luftfoto med markering af Middelalderbyens afgrænsning

Byrums- og trafikplan for Middelalderbyen

Byrums- og trafikplanen for Middelalderbyen skal balancere de mange hensyn og skabe rammer for mindre biltrafik og bedre hverdagsliv.

Høringsfrist:

26. september 2022
Indsendt af:
Lise Brink Andersen
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
270
Virksomhed / Organisation :
Bestyrelsesmedlem i Grønnegade Kvarters Beboerforening
By:
København K
Postnr.:
1104
Danmarks Restauranter og Caféer (DRC) hilser Byrums- og trafikplanen velkommen med et stort og inderligt ønske om at omdanne Ny Adelgade og Grønnegade til en såkaldt "grøn oase", hvor hele kvarteret skal lukkes totalt for trafik og omdannes til et område baseret på udeservering. Det er ikke det de skriver ligeud, men det er nemt at læse mellem linjerne. Hvorfor lige præcis Grønnegadekvarteret udpeges må stå hen i det uvisse, men DRC varetager naturligvis deres medlemmers interesser, hvor vores beboerforening varetager beboernes interesser. Beboernes interesse er så absolut ikke at blive indsat som statister i en kalkuleret plan, hvor vi vil blive omringet af endnu mere støj end det, vi allerede er tvunget til at leve med nu. Vi ønsker ikke, at vores kvarter indlemmes med et yderligere og mere intensivt natteliv. DRC skriver selv: "uden dog at facilitere gadefester som generer både beboere, det professionelle natteliv og øger behovet for politiressourcer, natteværter mv." Men det er jo lige præcist det, som kvarterets beboere allerede lever med nu - og oven i hatten endda endnu mere, hvor især udvidet udeservering genererer med støj på over 70 dB! Hvordan kan DRC tro, at ved lukning af vores kvarter, vil støj, nattefester og larmende udeserveringer forgå på en stille og rolig måde? Man burde næsten foranledes til at tro, at ingen af DRC's bestyrelse har befundet sig i fx Ny Adelgade en fredag nat kl. 2.? DRC skriver at i en Epinion "angiver mere end halvdelen af beboerne i indre by, at de netop har tilvalgt at bo i byen pga bl.a. pulsen". I samme afsnit står der: "Hele 74 procent angiver endda at det indre København ville være det sted de ville vælge, hvis de skulle bosætte sig igen" Spørgsmål - hvordan kan man lave en undersøgelse fra beboere, som iflg DRC bor i byen og samtidig oplyser, at de vil flytte tilbage? Den undersøgelse, som retvisende beretter om beboernes mening, kan ses i Indre By Lokaludvalgs høringssvar nr. 232. Den vil jeg anbefale DRC og Københavns Kommune nærlæser. Så tak for tilbuddet, men beboerne i vores kvarter har intet ønske om et lukket og tivoliseret kvarter. Det håber vi også Københavns Kommune har fuldt forståelse for. Ikke mindst, når det gælder skatteborgernes livskvalitet, hverdagsliv og helbred!  
Læs høringssvar fra Lise Brink Andersen
Indsendt af:
Beboer i Middelalderbyen
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
269
By:
København K
Postnr.:
1066
Jeg støtter høringssvar 210 afgivet af Rundetårn Kvarters Beboerforening. Jeg mener, at beboerne i Middelalderbyen skal sikres mulighed for parkering i Middelalderbyen eller i umiddelbar nærhed – ved et antal P-plads med intelligent udnyttelse af pladsforhold og i samspil med de øvrige behov og ønsker for Middelalderbyen. Endvidere foreslår jeg, at reglen om gratis parkering for køretøjer uden licens i tidsrummet lørdag kl. 17 til mandag kl. 8 fjernes, da det medfører, at mange gæster i Middelalderbyen tager bilen herind og parkerer på gader og stræder, hvor det er gratis, i stedet for at parkere i P-huse eller udenfor Middelalderbyen, hvilket medfører, at disse biler fylder i Middelalderbyens byrum. Desuden foreslår jeg, at offentlige virksomheder, myndigheder mv. går forrest, såfremt bilerne skal ud af eller reduceres i Middelalderbyen.  Således kan P-kælderen under Social- og Ældreministeriet eksempelvis anvendes til parkering for Middelalderbyens beboere.  Tilsvarende løsninger om parkering bør kunne findes flere steder i og omkring Middelalderbyen med fokus på beboerne. Mht. cykler og cykelparkering skal dette også forbedres – mere plads til cykelparkering, men igen på en intelligent måde; fx underjordisk parkering ligesom ved Kgs. Nytorv Metrostation og cykel-P-huse, men også på gader og stræder – og i samspil med de øvrige behov og ønsker for Middelalderbyen.  Der skal implementeres en metode til at sikre, at cyklerne i P-pladserne er aktive, således at en større del heraf ikke efter en periode går til ”døde”/inaktive cykler, som blot ruster og forfalder – dels da det optager plads og dels da det ikke er kønt.
Læs høringssvar fra Beboer i Middelalderbyen
Indsendt af:
Nanna Pörtner
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
268
Virksomhed / Organisation :
Dessertdragens Kageværksted
By:
københavn K
Postnr.:
1453
Som butiksindehaver er jeg stor modstander af færre parkeringspladser i Middelalderbyen. Det vil have store konsekvenser for min forretning, hvis mine kunder ikke har mulighed for at parkerer i nærheden af butikken. Jeg leverer på ugenlig basis kager til cafeer og restauranter rundt om i middelalderbyen. Det er kaotisk at komme rundt og stort set umuligt at få en lovlig parkeringsplads. Byen har brug for parkeringspladser så vi kan få leveret og leverer vare. Uden parkeringspladser bliver kunderne væk. Jeg har haft min butik i 16 år og har set oceaner af parkeringspladser forsvinde og det samme er livet i gaderne. Når der ikke kan komme kunder til butikkerne, så dør eller flytter butikkerne. Jeg har masser af kunder der kommer ind fra provinsen om lørdagen i bil og traver rundt i hele middelalderbyen for at købe ind, spise en frokost, går på museum og hente en kasse kager inden de daffer ud af byen igen. Det er folk der holder indre by i gang og smider en slat penge. Hvis der ikke er nogen parkeringspladser at få, så mister jeg også alle de kunder der selv afhenter store bestillinger. Hvem gider at bakse en kage til 70 couverter i regn og blæst til parkeringshuset på Israels Plads ? I stedet for parkeringspladser vil I have bænke og plantekasser. Det sidste kvarteret  har brug for er bænke hvorpå der kan holdes nattefester og sove branderter ud på og blomsterkummer at pisse i. Med det lave niveau Københavns kommune har inde for renhold, vil det være en klam omgang for beboer og erhvervsdrivende i området.          
Læs høringssvar fra Nanna Pörtner
Indsendt af:
Bremerholm 6 Holding ApS
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
267
By:
København K
Postnr.:
1069
Bremerholm 6 Holding ApS skriver dette høringssvar imod den foreslået Byrums- og trafikplan for Middelalderbyen.  København har ærligt talt ikke er problem med for mange biler. Om noget, har København allerede et problem med for få parkeringspladser, som beboere og erhvervsdrivende i indre by har brug. Det er trods alt, beboerne og de erhvervsdrivende som udgør livet i byen, og denne plan tager ikke hensyn til dem. Biler bliver brugt både privat og i erhverv til udførelsen af opgaver, som ikke altid er egnet til offentligt transport eller cykel. Der i øvrigt da heller ikke et pladsproblem i byen, som denne plan tydeligtvis er baseret på. Hvis det endeligt var forureningsproblemet, som kommunen vil til livet, så findes der mange bedre løsninger, herunder betalingsadgang for forurenet biler. Hvorfor kan et 30-årig diesel bil fortsat kører frit rundt i København? Gamle forurenende biler er blevet forbudte i adskillige storbyer allerede, men Købanhavn er i dette henseende håbløst bagud. Det er stadigvæk sandt at geografisk mobilitet er i lig med social og økonomisk mobilitet, og denne plans forudsætning, at andre former for liv (fodgængere? Cafeer? Legepladser?) vil overtage Bremerholm, hvis bare den var lukket for biltrafik er pure romantisk nonsens uden basis i virkeligheden og data. Hele grundlaget for planen er implicit, at hvis man ikke kan komme til sin destination i bil, så kommer man der på anden vis. Det er dog ren fiktion og uden basis i næsten 100 års socioøkonomisk forskning. Det er lokalbeboerne og de erhvervsdrivende, der betaler skat til Københavns kommune, og det er åbenbart dem, der så ovenikommet skal betale for denne plans økonomiske konsekvenser for lokalområdet i form af færre besøgende, færre faciliteter, og højere omkostninger.
Læs høringssvar fra Bremerholm 6 Holding ApS
Indsendt af:
Hotel the Socialist
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
266
By:
København K
Postnr.:
1069
Hotel the Socialist skriver dette høringssvar imod den foreslået Byrums- og trafikplan for Middelalderbyen.  København har ærligt talt ikke er problem med for mange biler. Om noget, har København allerede et problem med for få parkeringspladser, som beboere og erhvervsdrivende i indre by har brug. Det er trods alt, beboerne og de erhvervsdrivende som udgør livet i byen, og denne plan tager ikke hensyn til dem. Biler bliver brugt både privat og i erhverv til udførelsen af opgaver, som ikke altid er egnet til offentligt transport eller cykel. Der i øvrigt da heller ikke et pladsproblem i byen, som denne plan tydeligtvis er baseret på. Hvis det endeligt var forureningsproblemet, som kommunen vil til livet, så findes der mange bedre løsninger, herunder betalingsadgang for forurenet biler. Hvorfor kan et 30-årig diesel bil fortsat kører frit rundt i København? Gamle forurenende biler er blevet forbudte i adskillige storbyer allerede, men Købanhavn er i dette henseende håbløst bagud. Det er stadigvæk sandt at geografisk mobilitet er i lig med social og økonomisk mobilitet, og denne plans forudsætning, at andre former for liv (fodgængere? Cafeer? Legepladser?) vil overtage Bremerholm, hvis bare den var lukket for biltrafik er pure romantisk nonsens uden basis i virkeligheden og data. Hele grundlaget for planen er implicit, at hvis man ikke kan komme til sin destination i bil, så kommer man der på anden vis. Det er dog ren fiktion og uden basis i næsten 100 års socioøkonomisk forskning. Det er lokalbeboerne og de erhvervsdrivende, der betaler skat til Københavns kommune, og det er åbenbart dem, der så ovenikommet skal betale for denne plans økonomiske konsekvenser for lokalområdet i form af færre besøgende, færre faciliteter, og højere omkostninger.
Læs høringssvar fra Hotel the Socialist
Indsendt af:
Bobo Food Studio
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
265
By:
København K
Postnr.:
1069
Bobo Food Studio skriver dette høringssvar imod den foreslået Byrums- og trafikplan for Middelalderbyen.  København har ærligt talt ikke er problem med for mange biler. Om noget, har København allerede et problem med for få parkeringspladser, som beboere og erhvervsdrivende i indre by har brug. Det er trods alt, beboerne og de erhvervsdrivende som udgør livet i byen, og denne plan tager ikke hensyn til dem. Biler bliver brugt både privat og i erhverv til udførelsen af opgaver, som ikke altid er egnet til offentligt transport eller cykel. Der i øvrigt da heller ikke et pladsproblem i byen, som denne plan tydeligtvis er baseret på. Hvis det endeligt var forureningsproblemet, som kommunen vil til livet, så findes der mange bedre løsninger, herunder betalingsadgang for forurenet biler. Hvorfor kan et 30-årig diesel bil fortsat kører frit rundt i København? Gamle forurenende biler er blevet forbudte i adskillige storbyer allerede, men Købanhavn er i dette henseende håbløst bagud. Det er stadigvæk sandt at geografisk mobilitet er i lig med social og økonomisk mobilitet, og denne plans forudsætning, at andre former for liv (fodgængere? Cafeer? Legepladser?) vil overtage Bremerholm, hvis bare den var lukket for biltrafik er pure romantisk nonsens uden basis i virkeligheden og data. Hele grundlaget for planen er implicit, at hvis man ikke kan komme til sin destination i bil, så kommer man der på anden vis. Det er dog ren fiktion og uden basis i næsten 100 års socioøkonomisk forskning. Det er lokalbeboerne og de erhvervsdrivende, der betaler skat til Københavns kommune, og det er åbenbart dem, der så ovenikommet skal betale for denne plans økonomiske konsekvenser for lokalområdet i form af færre besøgende, færre faciliteter, og højere omkostninger.
Læs høringssvar fra Bobo Food Studio
Indsendt af:
Mads Aarup
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
264
Vedhæftede filer: 1
By:
København K
Postnr.:
1204
Bilag 4 beskriver udfordringerne med kamerabaseret adgangsbegrænsning. Middelalderbyens trafikale problemer løses ikke med skilte og god vilje. Det har Byrumsforsøget allerede vist, og det kan ses ved selvsyn enhver onsdag- torsdag-, fredag- og lørdag aften. Det er nødvendigt at begrænse hvilke biler, der kan køre ind i området. Hvis ikke dette gøres med fysiske barrierer såsom pullerter eller bomme, kan det implementeres med automatisk udskrivning af bøder (evt advarsler i en kort introduktionsperiode). Systemet kendes fra bl.a. vaskehaller, Miljøzonen omkring København, vores betalingsbroer med mere. Beboerne opfordrer Kommunen til ikke at benytte Bilag 4 til at udskyde begrænsning af køretøjer ind i Middelalderbyen, men til at benytte Bilag 4, som den udmærkede arbejdsseddel det er, til at løse eventuelle udfordinger. Det er nødvendigt at gøre noget for at begrænse indkørslen til Middelalderbyen - særligt fordi den mest belastende kørsel i aften og nattetimerne slet ikke leder efter parkering, men blot kører for at se og blive set (og hørt). Beboere har taget fat i ITS Teknik, som bla svarer, citat start: Et system med ANPR kamera (Automatisk NummerPlade Registrering) hvor man bruger en whiteliste funktion er iht. GDPR, da der kun gemmes nummerplader på whitelisten på de biler der har givet deres accept. Whitelisten bruges til at verificere at nummerpladen er godkendt i systemet og har tilladelse til at køre ind på et givent område. Systemet vil kunne åben en bom, port eller andet, hvor f.eks. beboer eller personale kun har lov til at køre ind. En nummerplade der ikke er på whitelisten, vil ikke kunne få adgang til området. Når et kamera læser en nummerplade bliver der som udgangspunkt kun taget et billede af selve nummerpladen og ikke bilen eller personen i bilen. Via kunstig intelligens (OCR) i kameraet bliver billedet/nummerpladen analyseret og systemet modtager nummerpladen i tekststreg som bruges til at tjekke om den er med på whitelisten. Når nummerpladen er tjekket, sletter systemet automatisk tekststregen med nummerpladen. Billedet der er taget, bliver automatisk slettet i kameraet. Vi har lavet lignende systemer mange steder i Danmark og bl.a. i Køge, hvor der åbnes en bom for de biler der er med på whitelisten og der må køere ind på et bestemt område.   Citat slut. Vi planlægger at fremsætte forslag gennem IBLU om kamarabaseret adgangsbegrænsning til Middelalderbyen som et nødvendigt tiltag for at opnå den ønskede opretning af Middelalderbyens alvorlige trafikale problemer
Læs høringssvar fra Mads Aarup
Indsendt af:
Jørgen Burkal
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
263
By:
Kbh. V
Postnr.:
1620
Der er mange rigtige gode ideer bag og med planen. Jeg synes dog at der mangler noget fra idé til konkrete tiltag, og dermed også sanktioner hvis de gode intentioner bliver modarbejdet. Jeg kunne godt tænke mig at der bliver renere luft og mindre støj her i byen, især fra trafikken. Jeg kan kikke forstå at f.eks. partybusser kan sniger sig ind under kategorien "veteranbiler", og så kører rundt i bykernen med gamle og osende motorer og ikke er underlagt hverken nutidige sikkerhedskrav eller krav om ikke at larme til langt ud på natten. Ligeledes er det stadigvæk tilladt at "Wolt-knallerter" kan køre rundt med to-taktsmotorer, der sviner mere end de fleste bensin- og dieselbiler. Hvorfor ikke et krav om el-motorer nu? Hvis der blev stillet krav om at det ikke var tilladt at forurene luften med trafikos og -støj, så ville der være rigtig mange der ville blive meget glade. Frisk luft til byen !    
Læs høringssvar fra Jørgen Burkal
Indsendt af:
Nana Nørgaard
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
262
By:
København K
Postnr.:
1453
Jeg er født i Skt Peders Stræde, jeg har været barn og ung i Pisserenden, i dag bor jeg her igen med min kæreste og mine to børn. Det særlige ved området er, at her bor mennesker. Mennesker som ikke bare flytter, når det "vilde liv" i byen skiftes ud med egen græsplæne og garage i provinsen, men som vil kvarteret og hinanden. Det er trygt for børn og gamle og os midt imellem, og det gør området til noget ganske særligt. Men gør man det sværere for beboere at leve i Indre By med alt, hvad det indebærer - f.eks søvn, dagligvareforrerninger og parkering - så ryger kvarterets sjæl, og det bekymrer mig. Vi vil ikke have udvidet udeservering - det kalder på endnu mere fest og larm i gaderne. Vi vil ikke have gågader - de små specialbutikker lukker uden biltrafikken, og vi får kædeforretningerne og deres grimme tøjstativer ude på gaderne. Hvis ikke butikkerne bare får lov at stå tomme, som de gør på Strøget og i Købmagergade - det kunne også meget vel være udfaldet.    Vi vil ikke have flere barer. Rekom ejer hele Vestergade - det frygteligste, mest voldelige uudholdelige sted i byen, hvor unge mennesker drikker sig så stive, at de brækker sig og blackouter nedenfor vores vinduer. Vi er IKKE imod barer og et festligt natteliv - det er en del af kvarteret og har altid været det. Men det har taget overhånd og gør intet godt for byen. Hverken beboere eller de turister, som det lader til, at I ønsker skal fylde byens gader, har lyst til at vade rundt i opkast. Det er heller ikke sjovt at sende sine børn i skole med bræk under skosålerne.  Indre By's beboere har prøvet at råbe kommunen op omkring de her ting MANGE gange - er det nu, I lytter, eller ignorerer I endnu engang os, der bor i byen? Som ikke bare kommer her for at tjene penge eller drikke sig fra sans og samling. Jeg har været et trygt barn i et festligst kvarter, og en festlig ung kvinde i et kvarter med nogle fantastiske barer (ikke dem i Vestergade). I dag er jeg 34 år, og elsker at se mine børn vokse op i et kvarter, hvor vi passer på hinanden og har lyst til at leve. Men det bekymrer mig, når Københavns Kommune gang på gang ignorerer os på bekostning af barer og turisme.  Lyt til os. Det ville være fedt. Tak. Nana
Læs høringssvar fra Nana Nørgaard
Indsendt af:
Mads Aarup
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
261
By:
København K
Postnr.:
1204
Jeg bakker op om høringssvar fra Indre By lokaludvalg, Nørre Kvarter Beboerforening og Stræderne og Strøgets Beboerforening. Bemærk at branchens udsagn / partindlæg (eksempel nummer 252 fra DRC) om beboernes glæde ved udeservering alene måtte gælde i dagtimerne. Det er ubetinget en stor belastning og til tider en uoverkommelig udfordring at leve med udeservering til midnat alle ugens dage og efterfølgende oprydning, når man også skal passe job, skole og studier i en normal hverdag. Beboerforeningerne arbejder meget gerne sammen med både branchen og kommunen for at skabe synergi mellem de mange livsformer, der gør København skøn.
Læs høringssvar fra Mads Aarup
Indsendt af:
Mads Aarup
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
260
By:
København K
Postnr.:
1204
Ved trafikplanlægning skal kommunen være opmærksom på skiltning uden praktisk betydning. Det er tydeligt for enhver, der bevæger sig i Indre By og Middelalderbyen, at en række skilte ikke forstås af bilister og enten slet ikke håndhæves af Politiet eller håndhæves så lidt, at de er helt uden betydning. Kommunnen er nødt til enten at undlade disse skilte og finde andre måder at opnå den tiltænkte trafikale virkning, eller gå i dialog med ordensmagten og iværksætte informationskampagner for at genskabe skiltningens effekt. Følgende skiltning er pt uden praktisk betydning for trafikken i København: C21 "Kørsel i begge retninger forbudt" og C22 "Motorkøretøjer Forbudt" med undertavler: - "Ærindekørsel tilladt". -  "Beboerkørsel undtaget" - "Varekørsel (med eller uden tidsrum) Tilladt" Disse tavler overholdes slet ikke og biler kører helt vilkårligt. For eksempel fungerer gågaden Stutterigade som gennemkørsel for biler, taxaer og turistbudder mellem Nytorv og Lavendelstræde, selvom enhver form for gennemkørsel er forbudt. Det giver utryghed for bløde trafikanter om dagen og er direkte farligt om aftenen, hvor farten ofte hæves og oversigtsforholdene og belysningen mellem retsbygningerne er dårlige. Når Politiet rutinemæssigt standser motorkøretøjer fra Gl Torv mod Nytorv, kontroleres køretøjer i den anden retning aldrig, selv om der er gennemkørsel forbudt iflg skiltningen. Under Byrumsforsøget fejlede trafikreguleringen ved skiltning Kun Beboerkørsel  fuldstændigt, idet Politiet direkte adspurgt ikke mente, at de kunne kontrollere, om bilister boede i gaden. Lovlydige bilister har muligvis holdt sig væk pga skiltningen, hvilket blot efterlod mere plads til den mest uønskede strøm af partybiler, muskelbiler og evigt cruisende tomme taxaer med eller uden hornet i bund. Situationen under Byrumsforsøgene var om muligt endnu værre end før og efter "trafikbegrænsningen". Se eksempler på støjende og farlig kørsel i strækningen Klosterstræde-Hyskenstræde her: https://www.youtube.com/channel/UCbuVwkJInPclNSvJLaHfAoA/featured  Det samme gælder køretøjers vigepligt og hastighed på gågader med kørsel tilladt. Køretøjer "glemmer" deres maksimale, anbefalede hastighed på 15 km/t og vigepligt ved ind- og udkørsel til og fra gågaden samt for alle bløde trafikanter. Det giver utryghed om dagen og decideret fare om aftenen. Eksempler omfatter men er ikke begrænset til Strædet. De samme regler og manglende håndhævelse gælder også for E51 Kombineret Opholds- og Legeområde som for eksempel Gammel Strand. Indre By Lokaludvalgs Byrumsgruppe står gerne til rådighed for yderligere information og sparing vedr alternativer til uvirksomme skilte
Læs høringssvar fra Mads Aarup
Indsendt af:
Lotte Juul
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
259
By:
Kbh K
Postnr.:
1208
Jeg støtter høringssvar nr 207 og nr 113. Jeg vil opfordre politikerne til at forsøge at løse nogle af de gener, som trafikken skaber i dag- og nattetimerne - den fremlagte Byrums- og Trafikplanen løser nemlig IKKE de gener - tværtimod. Faktisk er det svært at få øje på, hvad formålet er med planen. Formålet kan ikke være at løse forureningsproblemer, eftersom Middelalderbyen grænser op til Danmarks to mest forurenende gade H.C.Andersens Boulevard og Nørre Voldgade, som planen ikke omfatter. Så Kære politikere: Begynd med at gøre noget for at begrænse trafikken og udledninger af de stærkt sundhedsskadelige NOx partikler herfra. Og sæt samtidig gang i et arbejde for at mindske de enorme gener, som beboerne lider under, fra : Turistbusser og HopOnHopOff-busser (forurenende, skaber trængsel og farlige situationer) Hasarderet paradekørsel/”muskelbiler” (larmer, skaber livfarlige situationer) Varebiler (især øl og madvarer), store mængder varelevering (og tomgangskørsel) (forurener, skaber trængsel, farlige situationer) Renholdningsbiler (larmer, vækker beboere, forurener , skaber trængsel)  Partybusser (larmer, forurener) Motorcykler (larmer, forurener) Knallerter , især wolt madudbringning (forurener)   - Forbyd HopOnHopOff-busser i Middelalderbyen. Forbyd turistbusser og indbyd hotel- og turistbranchen til et samarbejde om at genetablere små, eldrevne busser delvist finansieret af brancherne. Brug de eldrevne småbusser som stort, grønt reklamefremstød i udlandet. - Sæt kameraer op der automatisk afslører ulovlig kørsel med fx muskelbiler og mortorcykler - og automatisk udskriver bøder. - Forbyd alt andet end eldreven varelevering og tillad kun biler af mindre størrelse, etabler omlæsningsplader uden for Middelalderbyen - Begræns antallet af renholdningsbiler og omlæg omgående til eldrevne. - Forbyd partybusser. - Forbyd totakt knallerter , så kun cykler anvendes til madudbringning.   Forvaltningerne har sikkert mange flere og bedre løsninger, så kom venligst med et katalog over løsninger på disse - Middelalderbyens største trafikproblemer. Hvis beboerne blev forvisset om, at politikerne tog disse reelle problemer alvorligt  og fandt løsninger på dem, ville vi nok være mere positivt stemt for jeres Byrums- og Trafikplan, Det er svært at være positiv, når den forholder sig til noget HELT andet end det, vi dagligt oplever som dybt problematiske trafiksituationer. Jeg vil derfor foreslår, at I ALLERFØRST udarbejder en "Problemløsende Trafikplan".   Byrums- og Trafikplanens primære formål synes at være at nedbringe antallet af p-pladser - og nedbringe trafikken? HVORFOR? Vi beboere forstår det ikke, for vi har ikke problemer med trafik (bortset fra de ovenfor beskrevne). Bilister (bortset fra de ovennævnte) bevæger sig ikke ind i Middelalderbyen, medmindre de har et legitimt ærinde.   Beboere skal sikres parkeringspladser Beboerne har - ligesom alle andre danskere - et legitimt behov for at eje en bil for at klare hverdagens gøremål og dermed for også at kunne parkere i umiddelbar nærhed af deres bolig. Jeg støtter derfor varmt ideen om, at indføre parkeringspladser reserveret til beboere med parkeringslicens, dvs at omdanne de nuværende. På samme måde som er gjort for en række andre typer parkeringer - delebiler, ambassader, erhvervbiler på gule plader etc. Dette ville løse de enorme udfordringer, som såvel beboere som kommunen ellers ville få, hvis ideerne om at beboere skal parkere i omkringliggende zoner (hvor kapaciteten allerede er opbrugt) skulle realiseres. Og ligeledes ville kravene om tilsvarende erstatningspladser i parkeringshuse (som tilsyneladende er overordentlig dyre og besværlige at fremskaffe) overflødiggøres, hvis beboerne sikres gadeparkering. Erhvervsparkering i tilstrækkeligt omfang til håndværkere, der skal reparere og vedligeholde de gamle huse i Middelalderbyen er ligeledes meget vigtigt. I fx Kompagnistræde har vi idag parkeringspladser, som i meget stort omfang benyttes af håndværkere og erhvervsdrivende fra almindelige butikker. Fx findes en blomsterhandler, som det er svært at forestille sig skulle kunne klare sig uden at kunne parkere i gaden med adgang til sine varer. Bevar derfor p-pladserne (også) i Kompagnistræde. Jeg ønsker IKKE, at den "sekundære gågade med blandet restaurant og butiksliv" forlænges ned i Farvergade (hvad planen da heldigvis heller ikke lægger op til). Kommunen kunne lade sig inspirere af Italien: De har tre primære slags parkeringspladser: Gul (til beboerne - og flest pladser!) Blå ( betales for) Hvid ( gratis) Desuden findes parkeringspladser til handicappede og gravide.    Under alle omstændigheder skal p-pladserne ved Frederiksholms Kanal bevares, da det er et af de få steder, beboerne idag kan parkere i nærheden af deres bolig. Alle p-pladserne her kunne passende omdannes til p-pladser for beboere med beboerlicens.  Kommunen fjernede 80 p-pladser i Frederiksholms Kanal i 2016 med lovning om samtidig erstatning med p-pladser under Langebro. Erstatningspladserne er fortsat ikke etableret. Frederiksholms Kanal er Flagsskibsprojekt H, og da projekterne foreslås igangsat løbende, forventer vi, at p-pladser under ingen omstændigheder fjernes her, før tidligst når Flagsskibsprojekt H skal realiseres - HVIS det skal realiseres - hvad jeg absolut ikke ønsker.    Alt for mange udeserveringer- Udeserveringer skal betale for brug af areal Antallet af udeserveringer er idag så stort, at de giver meget store gener for beboerne, inkl. mig. Det gælder fx I Strædet (fra Gåsegade til Højbro Plads), på Vandkunsten og på Gl. Strand. Især i aftentimerne er støjniveauet fra gæsterne ved udeserveringer meget højt. Desuden tiltrækker udeserveringer stærkt støjende paradekørsel og muskelbiler. Jeg ønsker derfor FÆRRE udeserveringer her og under ingen omstændigheder flere udeserveringer, hvis p-pladser forsvinder. Jeg ønsker stop for udeserveringer, og at eksisterende udeserveringer skal betale for brug af arealer på pladser og gader. Jeg er stærkt bekymret for Flagskibsprojekt E - Rådhusstræde, Vandkunsten, Løngangsstræde. Især Vandkunsten er idag præget af meget stort antal udeservering og natbevillinger og hoteller med store støjgener og trængselsgener i især aften og nattetimerne for de mange beboere i området. Hvis Vandkunstens kørebane omdannes til gågade vil generne alt andet lige forværres.   Jeg er stærkt forundret over, hvor lidt hensynet til beboerne i Middelalderbyen vægtes. Intet sted i planen nævnes forbedringer som tilgodeser beboerne. Turistorganisationerne fremhæver igen og igen, hvor højt turister vægter, at Indre By er beboet, og at det netop er en by med beboere, de ønsker at besøge. Hvis Bylivs- og trafikplanen iværksættes i sin nuværende form, vil endnu flere beboere fraflytte Indre By og det vil være en sørgelig og uoprettelig skade.    
Læs høringssvar fra Lotte Juul
Indsendt af:
Jesper Højte Stenbæk
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
258
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Dansk Erhverv
By:
København
Postnr.:
1217
Dansk Erhvervs henviser til vedhæftet dokument hvor vores bemærkninger fremgår.  Med venlig hilsen  Jesper Højte Stenbæk Fagchef for Dansk Erhverv Transport
Læs høringssvar fra Jesper Højte Stenbæk
Indsendt af:
Tage Lysbo Svendsen
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
257
Virksomhed / Organisation :
Speciallæge
By:
København V
Postnr.:
1556
Planen om at gøre Middelalderbyen næsten bilfri er meget prisværdig. MEN, det er et overgreb af format, når Teknik- og Miljøforvaltningen med en streg på bykortet tegner Dantes Plads ud ad Middelalderbyen, støtter anlæggelse af Q-parks p-kælder til 214 biler på Dantes Plads med ind/udkørsel hen over den meget benyttede gang- og cykelpassage - Vester Voldgade - fra Rådhuspladsen til Lille Langebro og Christianshavn. Stop den p-kælder og dermed en stor trafikbelastning af Middelalderbyen og benyt i stedet de talrige ledige p-pladser rundt om i centrum. De er dyre, ja-vist, men flere pladser bliver ikke billigere og tiltrækker flere biler = forurening. Brug kræfterne på det, der allerede eksisterer, og gør noget effektivt for delebilerne. Lad os huske, at København er udnævnt til UNESCO's Verdens arkitekturhovedstad 2023. Det skulle nødigt blive fejret med ødelæggelse af et af byens smukkeste byrum mellem Glyptoteket og Nationalmuseet. Der skal værnes om byens perler! Og de fredeliggjorte områder!
Læs høringssvar fra Tage Lysbo Svendsen
Indsendt af:
Sally Mountfield
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
256
Virksomhed / Organisation :
Beboer
By:
københavn
Postnr.:
1452
Overordnet vil jeg sige at denne plan har gode intentioner og jeg kan se at der er behov for at styre udviklingen i Middelalderbyen. Læser man planen får man også et godt indtryk af alt hvad der er muligt. At man har en god bydel, som man kan gøre bedre. For mig er det store problem at denne plan mangler lokal inddragelse, en ordentlig evaluering i form af trafiktællinger under byrumsforsøgene og for mange antagelser i form af hvad der kommer til at ske, af folk som ikke bor herinde. Denne plan er så stor, at de tiltag der har været i borgersamling, undersøgelser mm. ikke redegør for de faktiske forhold og derfor risikerer planen som helhed ikke kunne gennemføres, med de i materialet beskrevne resultater. Jeg kan pege på flere fine høringssvar, såsom det som Indre By lokaludvalg, Nørre Kvarter Beboerforening og Stræderne og Strøgets Beboerforening, men jeg vil trække nogle ting frem her. Jeg har flg forbehold. -Den lader til at være skrevet af gæster til gæster. Hvor i planen er beboerne? Som om at den er skrevet af folk, der kender byen godt imellem 8 og 16, men ikke ved hvordan det er at bo herinde. Der mangler en forståelse af den udeservering og det natteliv, som finder sted herinde og den manglende håndhævelse, som vi oplever. Alt for mange regler i Middelalderbyen bliver generelt og under Byrumsforsøgene hverken håndhævet eller kontrolleret, med det resultat at der f.eks. kørte biler i gader, hvor der ikke skulle køre biler.   -I den evaluering, som kommunen skrev i februar, var der ifølge hvad jeg kunne læse en manglende tydelighed i hvad hh. erhverv beboere og gæster tænkte, med et resultat at jeg ikke kunne gennemskue hvad resultatet var. Jeg oplevede at i flere af kommunens dialoger, skrev man ikke ned om et forslag kom fra en beboer, gæst eller erhverv.  Der var heller ikke trafiktællinger under byrumsforsøgene, hvorfor det for mig virker som et forsøg snarere end en gennemarbejdet plan. -Den mangler offentlig transport over jorden. Det vil også motivere folk til ikke at tage bilen med herind, hvis de ved at der er offentlig transport over jorden.  - Dem der skriver at varelevering skal finde sted i tidsrummet 4-11, har ikke prøvet at bo i en smal gade, hvor en varelevering kommer og støjer over 40dB kl 5 om morgenen. Kommunen bør i respekt for beboerne ikke have varelevering om natten hvad kl fire reelt er, men se på hvornår den kan finde sted efter kl 7. -Flere steder hvor man har gjort fortov bredere har man fjernet de historiske portoverkørsler eller ændret byrummet for at tilgodese handicappede. Dette imens man har undladt at kontrollere udeserveringer, som kan være til større gene. Bydelens historiske kendetegn skal respekteres. Det er godt at man ønsker at gøre noget og gøre forholdene bedre. For min skyld må biler også gerne fylde mindre, men det skal ikke være en løsning hvor elbiler og folk udefra frit kan parkere herinde, imens beboerne ikke kan. Der skal være en balance og man skal i planen tilgodese både dem der bor herinde og dem som kommer udefra. Lige nu virker det som om at man styrer biltrafikken ved at tage den nemme løsning. At styre beboernes biler og så håbe at resten retter ind. Jeg støtter at man gør noget men savner løsninger på hvordan man vil styre udviklingen, så de intentioner der beskrives, også er dem der bliver en realitet. Så hellere ændre planen og beholde ånden i planen, men droppe tiltag som bredere fortov, en park ved Dyrkøb og flere bænke på Gammeltorv, som lige nu flere steder ikke vil skabe bedre fremkommelighed men mere udeservering, cykelparkering og natteliv (både ved barer og i parker lidt væk fra barer.  
Læs høringssvar fra Sally Mountfield
Indsendt af:
Henriette Grubbe
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
255
Virksomhed / Organisation :
Beboer og arkitekt
By:
København K
Postnr.:
1453
Jeg støtter høringssvar nr. 113, 116, 203, 207, 210, men mener også at  nr. 139 fra Hovedstadens Beredskab er af stor betydning for en evt. realisering af planen. Dertil vil jeg gerne gøre opmæksom på at en omlægning af belægningen til brosten, i de smalle stræder og gader, som planen eks. foreslår for Sankt Peders stræde, efter min opfattelse kun vil forøge de støjgener vi allerede har i dag som beboere. Biler (også lastbilerne kl. 4 om morgnen), kufferter og cykler på brosten har flere steder vist sig at være til stor støjgene for beboere i eks. Magstræde, så hvorfor udbrede dette, fordi man på rådhuset har en misforstået romantisk forestilling om middelalderbyen? -Vi vil bo og leve i en levende by, men ikke i en kulisse af brostensbelagte gader og stokroser! I forhold til nedlægning af parkeringspladser og etablering af øget cykelparkering i Sankt Pederes Stræde, så har vi allerede store problemer med fremkommeligheden på grund af henkastede cykler (også betalingscykler) på fortove og kørebane, særligt fra besøgende på hotellet og fra de mange barer og restaurenter. At flere af beværtningerne har øget deres udeservering i gaden, hjælper ikke på fremkommeligheden/tilgængeligheden, så hvor de ekstra pladser til cykelparkering skal findes forstår jeg ikke. Sidst må jeg ytre min bekymrinng for omlægningerne i Købmagergade, de øgede fortove vil tage pladsen fra vejbanen. Forholdene er i dag allerede trange for cyklister i gaden, og færdslen foregår ofte med livet som indsats, og jeg tænker ikke at de bredere fortove kan løse det. Ommvendt er jeg bekymret for at gaden bliver endu en partyzone, med mere udesservering, flere fordrukne gæster og mere affald. Vi er mange der snart har midstet troen på at Kommunen ønsker at bevare en diversitet og mangforldighed i byen, men kun ønsker en partyzone og kullise for turister og hoteller.
Læs høringssvar fra Henriette Grubbe
Indsendt af:
Kim
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
254
By:
København v
Postnr.:
1557
Jeg støtter høringssvar nr. 210, 113 og 110 
Læs høringssvar fra Kim
Indsendt af:
Mads Aarup
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
253
Vedhæftede filer: 2
By:
København K
Postnr.:
1204
  På vegne af vores internationale beboere i Middelalderbyen viderebringes deres vigtige budskab - på engelsk - om den vanvittige hobbybilisme, som finder sted i aften- og nattetimerne i Middelalderbyens smalle byrum, mens der er flest opstemte mennesker i gaderne. Det er særligt vigtigt at se videoerne - med lyd på - for at forstå problemet og ikke mindst indse, at Byrums- og Trafikplanen på ingen måde adresserer nogle af Middelalderbyens og dens beboeres aller største problemer:   Fem korte videoklip på SSBFs Youtube kanal:  https://www.youtube.com/channel/UCbuVwkJInPclNSvJLaHfAoA/featured     ----- The traffic plan addresses one of two kinds of traffic that could be considered problematic. A restriction of parking and other outlined measures may be effective at curbing what we could call ‘rational traffic’ whereby the purpose of the driver would be to park and use a service of the city, shop or visit a resident.   The council’s proposal does not address another kind of ‘irrational traffic’ wherein the purpose is not to park or use a service or visit people in the area, but rather to drive through or around the city in loops. This is where long-standing problems remain with the local businesses and residents.   Proposals of signage-based limitations of traffic have been tested through the spring and summer months of 2021 making it illegal for non-residential traffic to drive trough the streets at certain times. To support this, the streets were painted with white stripes. From the camera and video footage attached, you can see that this has had no effect on the decisions of drivers who understood that they were contravening the regulations, and residents have seen and spoken to police on-site throughout the time that these infringements were taking place who verbally confirmed that would not attempt to fine the drivers for these infringements even as they were happening in their presence. There are multiple cases of this supported by street residents and business owners, and it is understandable that the trend will continue if signage restrictions are instated without another form of control. In this case, the police-labour requirement would be too high to make any effective change.   Since this ‘irrational traffic’ does not need or want parking spaces the council’s proposal would in some ways  improve conditions for this behavior. Another widespread concern especially amongst store holders is for the safety of their children on the streets. There is a habit of accelerating over short distances, often from a stationary position. Because of the street narrowness and various barriers, unseen children may not be able to escape a collision. The risk is higher with electrical cars as they make almost no sound as they accelerate. The cars may not break the total speed limit during these speed-bursts, but they are unable to see behind corners of narrow streets or properly control their vehicles at this time. Attached are images of vehicle and property damage caused by this behavior.   The problem is most pertinent between the hours of 10pm and 4am, when residents are attempting to sleep and restaurant kitchens are closed. In this case, there is no perceivable need for ‘rational traffic’ and exceptions can easily be made which have been well documented and used throughout Denmark in traffic control situations.  
Læs høringssvar fra Mads Aarup
Indsendt af:
Freja Brandhøj
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
252
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Danmarks Restauranter og Caféer
By:
København K
Postnr.:
1302
Høringssvar om forslag til byrums- og trafikplan for Middelalderbyen Danmarks Restauranter og Caféer takker for muligheden for at give vores input til byrums- og trafikplanen for Middelalderbyen. Det er vigtigt at der plads til alle i det københavnske byliv og et større fokus på et mere ansvarligt og hensynsfuldt København. Derfor er det vigtigt at begrænse antallet af ’muskelbiler’, partybusser, ladcykler med soundbokse, leveringstjenester af alkohol til gadefesten og andre trafikanter der skaber støj og uro i nattelivet. Ikke mindst de der bidrager til fester i gaden eller salg af stoffer, alkohol til mindreårige mv[1]. Danmarks Restauranter og Caféer, DRC, har siddet i følgegruppen der har været med til at kvalificere det nuværende forslag og håber at alle vores input herfra, samt dette høringssvar vil blive taget med i den videre proces. Egenart og kulturarv – Byrum der fortæller Historiske fortællinger frem i byens rum (s. 24) I DRC mener vi også at man med fordel kan se på nye og gamle udgivelser om fx historiske beværtninger og bygninger, og nedfælde de mange historier i forbindelse med de historiske bygninger[2]. I de seneste år er der udgivet bøger og man kan til stadighed få rundvisninger med fokus på historiske beværtninger og kulturinstitutioner, men man kunne med fordel dele historierne på stedet, til glæde for både turister, danskere, skoleelever og lokale beboere, så man spreder viden og forståelse for det kultur- og restaurationsliv der har været med til at forme København over de seneste hundrede år.  Kultur-, erhvervs- og hverdagsliv – bedre balance i bylivet Styrke gadernes og pladsernes forskellighed i karakter og oplevelser, samt skabe oplevelser for alle (s. 32-38). I DRC ønsker vi at man skaber en Middelalderby, der i langt højere grad er bilfri - ikke mindst i nattetimerne. Derudover har vi indstillet forslag om at lukke Grønnegadekvarteret for al trafik. Der skal selvfølgelig være mulighed for at håndværkere, vareindlevering, særlig persontransport mv. kan finde sted i bestemte tidsrum, men som udgangspunkt mener vi at man med fordel kunne nedlægge en række kørebaner og parkeringspladser til fordel for cyklister, gående og udeserveringen. Udeservering skaber for det første et attraktivt miljø for både udenlandske og danske turister, men også for de lokale beboere. Selvom der er megen debat om udfordringerne med udeservering, støj og trafik, angiver mere end halvdelen af beboerne i indre by, i en undersøgelse foretaget af Epinion[3], at de netop har tilvalgt at bo i byen, for at få adgang til den store variation af tilbud, tempoet og pulsen i byen. Hele 74 pct. angiver endda at det indre København ville være det sted de ville vælge, hvis de skulle bosætte sig igen. Ud over københavnernes lyst til at deltage aktivt i kultur- og restaurationslivet er udeserveringen afgørende for serveringsstedernes omsætning, medarbejdere og det øger den danske eksportsucces med en restaurationsbranche i rivende udvikling. Det viser gæsterne en levende og indbydende by med alverdens muligheder. Udeserveringen skal selvfølgelig ske i respekt for de gældende regler og kriterier, men der er behov for at se på hvordan udeservering og byliv glider sammen i en højere enhed og kan være forskelligartet, alt efter placering og muligheder i området. Her vil det være oplagt at indgå i et tæt samarbejde med erhverv, restaurationer, beboere mv. for at udvikle særlige, grønne og spændende områder med en rød tråd i helhedsoplevelsen. Her er det selvfølgelig helt centralt med en personlig og dialogskabende sagsbehandling, samt en åbenhed over for at flytte eller placere cykelstativer, bænke mv. med hensyn til udeservering, kulturliv og en spændende by med fokus på gode oplevelser (uden dog at facilitere gadefester som generer både beboere, det professionelle natteliv og øger behovet for politiressourcer, natteværter mv.). Bynatur – En grønnere Middelalderby Bevare og fremhæve eksisterende haver, vandrum og træer, samt videreudvikle de enkelte kvarterer med lokale grønne oplevelse (s. 44-46) I DRC mener vi at der er god mulighed for at skabe langt flere rekreative områder, både ved at nedlægge kørebaner, parkeringer og ved at skabe en byudvikling med fokus på biodiversiteten ved fx at øge mængden af planter, insekter og grønne områder i byen. Vi har fx foreslået at lukke Grønnegadekvarteret (Ny Adelgade, Grønnegade mv., projekt 'Grønnere Grønnegade' fra 2020) og lave en grøn oase, med inspiration fra Middelfart og udlandet, hvor biodiversitet, planter og bæredygtighed er i højsædet – og med fokus på tilgængelighed for både restauratører, beboere og cyklister[4].  Reduceret parkering i Middelalderbyen Ændring af trafikale forhold, parkering mv. I DRC bakker vi som sagt om nedlæggelse af parkeringspladser, ikke mindst hvis man indtænker en mere dynamisk by med fokus på gode oplevelser og byliv. Her er udeserveringen, street food, julemarkedet mv. uundgåelig og skal indtænkes i planen i langt højere grad. Vi ser frem til resultatet af planen, som vi håber bliver langt mere ambitiøs i forhold til at begrænse trafikken og få beboere og gæster i centrum. Mennesker som netop gerne vil opleve byen og alt hvad den har at byde på.   DE BEDSTE HILSNER Freja Brandhøj Politisk Direktør T. +45 33 25 10 11 | D. +45 88 93 94 10 | M. +45 53 68 98 89 DRONNINGENS TVÆRGADE 8A, 1302 KØBENHAVN K fbr@thehost.dk  |  THEHOST.DK   Om DRC Danmarks Restauranter og Caféer (DRC) er en brancheorganisation af restauratører  - for restauratører. DRC er restaurationsbranchens største repræsentant med over 1.500 medlemsvirksomheder, 700 af dem i København - herunder restauranter, caféer, barer, natklubber, cateringvirksomheder og hoteller mv. Vi varetager medlemmers politiske interesser - nationalt såvel som regionalt - og arbejder konstant for at forbedre restaurationsbranchens vilkår.        [1] Se HORESTA og DRCs 15-punkts plan for et trygt og sikkert natteliv [2] https://www.carlsbergfondet.dk/da/Nyheder/Nyt-fra-fondet/Nyheder/Ny-bog-om-byens-sidste-vaertshuse http://www.blach.minisite.dk/Bev%C3%A6rtningsliv-i-det-gamle-K%C3%B8benhavn https://aof.dk/kurser/oplev-din-by/byvandringer/aof-amager-tarnby/8722110055/historiske-vaertshuse/21220/   [3] Undersøgelse foretaget af Epinion i 2021 med mere end 1001 respondenter [4] Se høring i TMU om et mere bæredygtigt 'Grønnere Grønnegade' 
Læs høringssvar fra Freja Brandhøj
Indsendt af:
Esben Hastrup Grubbe
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
251
By:
København K
Postnr.:
1453
Som beboer i sankt peders stræde tilslutter jeg mig høringssvar nr. 116, 207, 210 og 113.  Jeg vil udover de i ovennævnte høringssvar nævnte problemer med udeservering, larm fra partybusser, paradekørsel m.v., manglende håndhævelse af regler i forbindelse med udeservering nævne problemerne med ideen om brolægning af sankt pedersstræde og de andre gader i nørre kvarter.  Vi har som forsøgsordning haft brolægning i krydsene, hvilket skaber larm og rystelser. Der har været mange negative tilbagemelding på forsøget. Det vil medføre voldsom øget støj i en gade med mange hoteller og dermed rullevogne. Derudover vil vi blive aflastningsgade for cykelparkering. Cykelparkering er i dag allerede et voldsomt problem i gaden.  Sidst men ikke mindst vil jeg påtale selve processen med at en høring om en ændring af vores lokalplan sendes til hele storkøbenhavn. Vi er blevet syltet i nattelivshøringen ved at ansatte i firmaerne, der driver en del af barerne kommer med høringssvar. Det er selvom en del af dem bor i jylland og dermed bestemt ikke har deres daglige gang i byen. Nu sendes vores lokalplan til storkøbenhavn. Som beboere og virksomheder med daglig gang i byen har vi en øget kendskab til de problemer, som udfolder sig. Normalt ville en høring om lokalplanen kunne afspejle dette kendskab.  Dette bliver udvandet ved at inddrage over 1 mio sporadiske brugere i høringen. Det bør være særskilte høringer som minimum.  Med venlig hilsen  Esben    
Læs høringssvar fra Esben Hastrup Grubbe
Indsendt af:
Finn
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
250
By:
København K
Postnr.:
1159
Som beboer i Middelalderbyen gennem 40 år (på godt og ondt) gør jeg opmærksom på den statistiske skævvridning i borgerpanelundersøgelsen (sidstnævnte kan bl.a. ses i høringssvar 232). Kun 30% af beboerne i Middelalderbyen har bil men bilejerne har virkelig lagt sig i selen og udgør 66% af respondenterne. Husk os andre (”det tavse flertal”), som er svært tilfredse med byrums- og trafikplanens nedlæggelse af parkeringspladser til fordel for kreative ikke-kommercielle uderum og bedre cykelparkering. Der er fordele og ulemper ved at bo her. Arealet i den populære Middelalderby er begrænset og skal ikke optages af stillestående biler (undtagen de nødvendige handicappladser, selvfølgelig). Ligeledes er der ufatteligt mange høringssvar fra folk, der ikke bor 24x7 i Middelalderbyen men kun er her pga. erhverv eller helt uden ærinder. Ved borgermødet d. 1. oktober 2019 var der lagt op til at kun biler med licens skulle kunne køre ind i Middelalderbyen - det vil sige biler med ærinder (vare- og taxakørsel og beboerkørsel til af- og pålæsning). Det er en skuffelse at licensmodellen blev droppet men den var nok for svær at administrere pga. de mange skiftende vareleverandører. Med metroringlinjen er vi nu begunstiget af 4 metrostationer, 1 i hvert verdenshjørne på kanten af Middelalderbyen, så folk udefra må lære at bruge dem i stedet for at køre rundt og udlede udstødningsgasser i vores bydel og lede efter en parkeringsplads. Det er utroligt at muskelbiler uden andet ærinde end at køre rundt i nattelivet og sågar ATV’er som underholdningsindslag i firmaudflugter stadig er tilladte i Middelalderbyen. Til sidst har jeg nogle kommentarer ang. Skindergade, som jeg bor i. Den er en af de få dobbeltrettede gader i Middelalderbyen (formentlig et levn fra dengang hovedpostkontoret lå i Købmagergade). Den er en gade med konstante trafikpropper i dag- og (især) nattetimerne – en konsekvens af den katastrofale vending af ensretningen af Vestergade for nogle år siden, der sammen med Studiestræde og Nørregade konstant fodrer området med biler uden andre frakørselsmuligheder. Skindergade er samtidig en gade med et godt forretnings- og caféliv og er oplagt som cykel- og gågade (gerne med en dobbeltrettet cykelsti i midten) pga. dens nærhed til Strøget, som (rigtigt set) må aflastes. En del af gaden er allerede gågade. Så drop forslaget med udvidelsen af fortovene, som vil sætte de mange trafikpropper i dag- og især nattetimerne fuldstændig fastlåste. Lav den til cykel- og gågade med tilladelse til varekørsel i bestemte tidsrum og beboerkørsel.  Vi beboere elsker stadig Middelalderbyen – ellers var vi jo nok flyttet herfra, og tilbage ville stå en upersonlig død bymidte.
Læs høringssvar fra Finn
Indsendt af:
Lone Skov Al Awssi
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
249
By:
København
Postnr.:
2152
Jeg støtter det meget fine høringssvar nr. 210
Læs høringssvar fra Lone Skov Al Awssi
Indsendt af:
Berit Wolsted Jones
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
248
By:
København K
Postnr.:
1157
Jeg støtter høringsvar 210
Læs høringssvar fra Berit Wolsted Jones
Indsendt af:
Sissel Bruun
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
247
By:
København K
Postnr.:
1159
Som beboer i Skindergade glæder jeg mig over, at der langt om længe tages initiativer til at gøre en indsats for at passe bedre på Middelalderbyen. En smuk gammel bydel, der desværre har udviklet sig til en bydel præget af massiv trafikale problemer.  Når området ikke kan omdannes til gågade, så undre jeg mig meget over, at trafikken ikke gøres ensrettet i Skindergade. Der om dagen er belastet af tung trafik og om aftenen og natten (torsdag, fredag og lørdag) udvikler sig til et trafikkalt helvede med muskelbiler der terroriserer med ekstrem larm, høj fart og konstant hornet i bund. Det er ikke på de bløde trafikanters premisser, ej heller ikke på beboernes premisser. Ideen med at udvide fortorvet er glimrende, men bilisterne kører allerede nu op over fortorvet for at passerer hinanden, tror ikke en vigeplads vil løse problemet, bilisterne kører efter deres helt egne trafikregler og det har ingen konsekvenser. København vil gerne være en cykelby, men det gælder åbenbart ikke Skindergade. Hvis fortorvet udvides, hvor skal cykelisterne så være, det er allerede nu med livet som indsats at cykle i Skindergade.  Det er meget svært at se hvordan de tiltag der er tænkt i Byrums-og trafikplanen, skal gøre det bedre for fodgænger og cykelister i området, at passerer fodgængerfeltet i Skindergade eller i Nørregade er utrygt og farligt, jeg oplever dagligt at bilerne ikke stopper, men istedet dytter af fodgængerne.  At nedlægge parkeringspladser vil gøre det svært for beboer der bor i Middelalder byen, at parkerer deres bil tæt på deres hjem. Det er ikke dem der er problemet, det er den massive trafik der kommer udefra, der belaster området og om aftenen og natten er  muskelbiler der "bare" cruiser" omkring, larmer og forurener. En prioriteret indgang for cykelister og ny cykelgade i Nørregade er en god ide, men jeg tror desværre ikke det vil stoppe den massive trafik.  Det vil bare skabe endnu mere bilkø og dermed kaos af larm og forurening
Læs høringssvar fra Sissel Bruun
Indsendt af:
Marietta Bonnet
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
246
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Ejendommen Studiestræde 17
By:
København K
Postnr.:
1455
HØRINGSSVAR MARIETTA BONNET, STUDIESTRÆDE 17 Invitationen til denne høring er tilgået mig trefold: 1) Som ejendomsejer af Studiestræde 17-17A, 2) som erhvervsdrivende (kunstgalleri) og 3) som beboer i Studiestræde 17. Da jeg som formand for Miljøpunkt Indre By & Christianshavn samt medlem af Indre By Lokaludvalg også har haft mulighed for at ytre mig, vil jeg i det følgende nøjes med enkelte konkrete punkter, mest i relation til mit eget, dvs. Nørre Kvarter. Som udgangspunkt er jeg meget positivt indstillet over for bybegrønning samt mindskelse af bilbrug i Middelalderbyen. Man kunne desuden med fordel opstille pullerter, som i andre europæiske kulturbyer, for at sikre beboere, taxaer o.l., leverandører og håndværkere adgang men f.eks. forhindre kørsel med ”boom-boom”-biler, partybusser o.l. især om natten. I øvrigt henviser jeg til Nørre Kvarter Beboerforenings høringssvar for generelle bemærkninger. Parkering: Hverken som beboere eller erhvervsdrivende har vi i min ejendom brug for P-plads, da ingen af os ejer biler. Til gengæld har vi 4 ladcykler. Vi ønsker os derfor: Bil-P-pladser konverteret til ladcykel-P-pladser med mulighed for at låse cyklen fast i nærheden – for gæster hhv. for yderligere beboere, der ønsker at anskaffe ladcykler, som der ikke er plads til i port og gård. Især familier med små børn har brug for dette. Gerne flere steder i gaden. P-mulighed for husets håndværkere og leverandører tæt på. Delebil-parkering (p.t. 2 stk. på Dyrkøb, bør ikke være længere væk) samt elbil-ladestandere rimelig tæt på, til når vi skal leje hhv. oplade bil for transport af varer eller til feriebrug. Mulighed for at standse foran/over for vores port for at læsse eller losse, i vores tilfælde kunstværker på vej til eller fra udstilling. Kræver 10 - 15 minutter til at tømme eller læsse en bil. P.t. bruger vi mest søndagen til at gøre dette. Desuden tilsvarende til afhentning/aflevering af kufferter m.v. på vej til/fra ferie. Grønne opholdsområder: Generelt: Alle opholdsområder i nærheden af natteliv risikerer at blive samlingssteder for nattelivsgæster, der har købt billige drikke i kiosker og supermarkeder. Det kræver, at man skaber sådanne områder med stor omtanke, hvilket man skal holde sig for øje bl.a. i forbindelse med ophold på Dyrkøb, der ligger meget tæt på Vestergade/Gammeltorv med utallige barer. Ophold for beboere kunne indeholde mulighed for små grupper (fra foreninger m.fl.) til at holde kortere møder i det fri (nok ikke i den kolde årstid), med typisk 5- max. 20 deltagere – det er noget vi savner i vores kvarter, hvor vi må ty til Ørstedsparken. Kræver bænke med plads foran til at placere medbragte stole for at skabe en ”rundkreds”. Grønne opholdspladser for beboere og erhvervsdrivende (bl.a. ønsket af erhvervsdrivende i Lille Larsbjørnsstræde, der driver en mærk kælderbutik) kunne indeholde plads til indimellem at sætte sig og trække frisk luft ude på gaden (ikke fortovet, det er for smalt) blandt grønne omgivelser, dvs. en plads på gaden tæt på butikkerne, uden parkering og med grøn ”indhegning”. Denne plads må ikke må besættes af udeserveringer om dagen eller nattelivsgæster om natten. M.a.o., der må ikke være bænke, og det kræver kontrolbesøg eller hurtig opfølgning på beboernes/lokale erhvervs indberetninger af overtrædelser. Dyrkøb: Jeg vil gerne opfordre til, at man ikke ser sig blind på den udmeldte plan og byrumsforsøgene, men betænker, at en aflang plads som Dyrkøb ikke er en overskuelig plads, og at den i forvejen er afgrænset af en bred stribe fortov flankeret af træer langs kirken. Det giver et mindre solbeskinnet område om eftermiddagen, og man kunne også under forsøget se, at brugen af de opstillede bænke var ganske sporadisk. Det er netop plads, vi mangler i Middelalderbyen, plads til forskellige formål, og derfor kan Dyrkøb med fordel bruges til forskellige formål til gavn for de omkringliggende boliger. Det vil give mening at lade den østlige del af Dyrkøb, som slutter sig til Fiolstræde med udeserveringerne dér, blive til opholdsområde, mens man udnytter delen ud til Nørregade til sorteringspunkt – vel at mærke begrønnet! – og gerne delebilparkering eller min. ladcykelparkering. Begrønningen kunne med fordel bruges til at danne overgangen hhv. adskille opholdsdelen fra brugsdelen. Nørregade: En cykelgade med bredere fortove kræver, at man får styr på den massive brug af gaden til varelevering/standsningsplads under varelevering, der sker på Nørregade og allerede nemt skaber kaos i formiddagstimerne. Hvor skal denne finde sted fremover? Nørregade er født som en forholdsvis bred gade, hvorfor det vel vil være naturligt at afvikle både cykel- og biltrafik igennem den for at få bilerne til hurtigt at forlade bydelen igen efter at være kørt ind i de smalle stræder. Bredere fortove: Hvorfor planlægger man bredere fortove med brostensoverkørsler andetsteds i Middelalderbyen, men kun bredere fortove i Nørre Kvarter? Vi har da en hel del fredede ejendomme? Varelevering: Som beboer vil jeg gerne have mig frabedt varelevering og affaldshentning før kl. 07. Vores tidsvindue for søvn er i forvejen ganske ringe grundet det omgivende natteliv. Affald: Der bør planlægges en koordination mellem beboernes og erhvervenes affald i Middelalderbyen. Vi har hverken plads til det dobbelte antal containere i gårdene eller til dobbelt så mange afhentningskørsler – især ikke før kl. 07. Prøv at forestille jer at vågne til tømning af en glascontainer foran jeres vinduer kl. 04 om morgenen… og så blive vækket igen af næste renovationskørsel kl. 06. Middelalderbyen er så speciel, at det må være muligt at finde en særløsning for den. Tak for jeres opmærksomhed, med venlig hilsen Marietta Bonnet                             Ejendommen Studiestræde 17                   Galleri Krebsen Studiestræde 17, 3.                        Studiestræde 17, 3                                        Studiestræde 17A 1455 København K marietta@krebsegaarden.dk
Læs høringssvar fra Marietta Bonnet
Indsendt af:
Jan grünwald
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
245
By:
Kbh K
Postnr.:
1208
Jeg støtter fuldtud forslag nr 113 fra Stræderne og Strøgets Beboerforening
Læs høringssvar fra Jan grünwald
Indsendt af:
Jette
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
244
Virksomhed / Organisation :
Beboer
By:
København K
Postnr.:
1104
Vi bor i Ny Adelgade og er meget imod den udvidede udeservering i vores gade, som er skyld i meget støj. Så meget at vi generes hver eneste dag.  Jeg er meget utryg når jeg går forbi om aftenen. Der er fyldt med fulde gæster, som er ubehagelige. For bare 10 år siden var her meget mere roligt, men de mange kunder til barer og værtshuse støjer enormt meget.  Vi er derfor imod enhver beslutning om nedlæggelse af parkeringspladser, hvis det bliver til udeservering på gadeplan. beboerne skal også kunne være her med et normalt hverdagsliv. Høringssvar nr 45 er det pure opspind, og har ingen hold i virkeligheden. Vi håber kommunen tænker først på beboerne, og gør noget ved byens støjende natteliv.
Læs høringssvar fra Jette
Indsendt af:
Kristian
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
243
Virksomhed / Organisation :
Arms Gallery
By:
København K
Postnr.:
1203
Tak for mulighed for at give svar til forslag til Byrums- og trafikplan. Høringssvar #113, får et skulderklap med herfra, - her belyser beboerforeningen, forslag og problematik ganske skarpt. Der er kommet flere brosten, - de er pæne, men upraktiske for de, der færdes på dem, - de larmer, de er glatte i regn og sne, med og uden blade.  Biler og palle-løftere larmer meget mere på brosten. Cykler, barnevogne, sækkevogne, rollatorer og rullestole hopper rundt. Rullemodstanden er en energisluger. For middelalderbyen var det smart at have, ekstern bil-parkering, - f.eks på kajen ved mellem Blox og Diamanten, samt under Knippelsbro, - da ville byens gæster og beboere have et sted at stille deres bil. Det ville give plads til de, der har behov for bil til boligen, - samt plads til alle de håndværkere der skal vedligeholde huse og lejligheder. Det ville spare middelalderbyen for unødvendig biltrafik og give plads til cykler og gående. Planen giver en smule mere albuerum til den professionelle færdsel, - det ville være klogt at lave endnu mere plads, end der er planlagt. Håndværkerbiler skal tømmes og fyldes - det er skralde-, post-, flytte-, køle- og ølbiler som fylder i gadebilledet. Hub-løsningen er fin, - men vil kun løse en brøkdel af opgaven. De fremsatte forslag for bedre forhold for cyklister og gående i middelalderbyen, - bliver ikke bedre end de parkeringsmuligheder I vil give jernhestene, - der er ALT for få cykel-P-pladser i Middelalderbyen - om det skal løses med cykel-P-huse, - eller flere cykelstativer og fastlåsningsbøjler, bør man kigge på, på de tidspunkter af døgnet, hvor behovet er som størst. Som med ekstern P-plads til biler, - kan det også være en løsning med nogle centrale Cykel-P-pladser, - men det vil også kræve en kulturændring for cyklister. Det fede ved at cykle, er jo at parkering er gratis og ofte kan ske lige ved døren til det sted, man besøger. Herligt med forslag til det grønne islæt, det vil pynte, men vil også kræve mere vedligehold og der vil være flere blade at feje sammen. Thorvaldsens plads savner nogle træer, det ser pænt ud på planen. Der vil næppe blive saltet på pladsen, - det giver mulighed for bl.a frugt- og nåletræer Der har tidligere været blomsterbeplantning i kar og bede i området ved Gl Strand, det så også rigtigt godt ud.    
Læs høringssvar fra Kristian
Indsendt af:
Henriette Brincker
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
242
By:
København K
Postnr.:
1130
 “Jeg støtter høringssvar 210.”  
Læs høringssvar fra Henriette Brincker
Indsendt af:
Ole Damsgaard
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
241
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Danmarks Naturfredningsforening, København
By:
København
Postnr.:
2100
DN skal gøre opmærksom på det forslag til biodiversitetstrategi, som har været til høring samtidigt med Byrums- og trafikplanen. Byens træer, og specielt byens store gamle træer, spiller en væsentlig rolle for byens biologiske mangfoldighed. Det er derfor vigtigt, som det fremhæves, at der lægges vægt på at bevare eksisterende træer og sikre dem bedst mulige levevilkår. Ved nyplantning af træer bør der i videst muligt omfang benyttes hjemmehørende arter.
Læs høringssvar fra Ole Damsgaard

Sider