Luftfoto med markering af Middelalderbyens afgrænsning

Byrums- og trafikplan for Middelalderbyen

Byrums- og trafikplanen for Middelalderbyen skal balancere de mange hensyn og skabe rammer for mindre biltrafik og bedre hverdagsliv.

Høringsfrist:

26. september 2022
Indsendt af:
Iben Killmann
Dato: 25. september 2022
Svarnummer:
180
By:
København K
Postnr.:
1172
Jeg støtter høringssvar 161.
Læs høringssvar fra Iben Killmann
Indsendt af:
Rasmus Hartmann
Dato: 25. september 2022
Svarnummer:
179
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg er stor tilhænger af at prioritere fodgængere, cyklister og grønne områder over biler. Jeg oplever ofte, at luften føles tung og uren i indre by, samt at bilerne støjer meget. Desuden er gaderne ret små ift trafikken, og parkeringspladser hjælper ikkeå det. Derfor glæder jeg mig til en renere, grønnere og mindre larmende by.
Læs høringssvar fra Rasmus Hartmann
Indsendt af:
Louise Toubro
Dato: 25. september 2022
Svarnummer:
178
By:
København K
Postnr.:
1451
Jeg støtter høringssvar 116. 
Læs høringssvar fra Louise Toubro
Indsendt af:
Freja Ebbestad
Dato: 25. september 2022
Svarnummer:
177
By:
København
Postnr.:
2400
Dejligt med en plan der lægger vægt på flere grønne områder, færre biler og mere plads til fodgængere og cyklister.
Læs høringssvar fra Freja Ebbestad
Indsendt af:
Jette Enghusen
Dato: 25. september 2022
Svarnummer:
176
By:
København K
Postnr.:
1173
Jeg støtter høringssvar 116. 
Læs høringssvar fra Jette Enghusen
Indsendt af:
K. Kaaris-Würthle
Dato: 25. september 2022
Svarnummer:
175
By:
København
Postnr.:
1159
Jeg støtter høringssvar 113.  
Læs høringssvar fra K. Kaaris-Würthle
Indsendt af:
Svend Hugo Madsen
Dato: 25. september 2022
Svarnummer:
174
By:
København K
Postnr.:
1466
Støtter svar 113
Læs høringssvar fra Svend Hugo Madsen
Indsendt af:
Katrine Joensen
Dato: 25. september 2022
Svarnummer:
173
By:
København K
Postnr.:
1462
Jeg støtter høringssvar nr 113 fra SSBF.
Læs høringssvar fra Katrine Joensen
Indsendt af:
Katrine Joensen
Dato: 25. september 2022
Svarnummer:
172
By:
København K
Postnr.:
1462
Jeg støtter høringssvar nr 113 fra SSBF.
Læs høringssvar fra Katrine Joensen
Indsendt af:
Hanne Heiselberg
Dato: 25. september 2022
Svarnummer:
171
By:
københavn V
Postnr.:
1557
Kære politikere og medborgere Rapporten "Byrums-og trafikplan for Middelalderbyen", der er fremlagt for politikerne og borgerne bygger på 4 elementer, som måske/måske ikke skal gøre Indre by en bedre by at leve i. Elementerne er: Grøn by Byrummet fortæller Mere plads til fodgængere og cyklister Kultur og erhverv i balance i bylivet. Disse fire elementer er allerede opfyldt - og kan studeres ikke langt fra Rådhuset.  Så I politikere skal bare ud på en lille gåtur - 300 meter ned ad Vester Voldgade.  Her ligger Dantes Plads.  Grøn by: Dantes Plads har smukke velvoksne træer. Blomsterbede, der er beplantet, så der er noget at kigge på året rundt.  Her er bænke, " her er plads til handel og plads til stille reflektion". Her har man "fastholdt og styrket områdets grundlæggende træk", da pladsen blev renoveret for få år tilbage.  Byrum fortæller: Når man står på Dantes Plads har man Københavns historie 360 grader rundt. Glyptoteket, Videnskabernes Selskabs  bygning, Holckenhus, der var skagenkunstnernes københavnerkvarter, Nationalmuseet og rundt om hjørnet Københavns nye bymuseum.  Lige for tiden kan man også beskue et af Københavns mest fotograferede monomenter, en hyldest til Dante, men også Galschiøts fuckfinger, der protesterer mod en planlagte underjordiske p - kælder.  Mere plads til fodgængere og cyklister: På Dantes Plads og især i den renoverede Vester Voldgade har hovedformålet været med brede fortov og cykelstier, at tilgode disse medborgere i trafikken.  Det har kloge politikere eller jeres forgængere været så forudseende at etablere for år tilbage.  Kultur/erhverv i balance i bylivet: På Dantes Plads har man restaurant med udendørsservering, når vejret tillader det. I Vester Voldgade stadig butikker i umiddelbar nærhed. Bl. a. en speciale butik for piber. Rundt om hjørnet finder man Københavns bymuseum og Nationalmuseet. Og vover man sig over H. C. Andersens boulevard kan man besøge Glyptoteket.  Kultur- og handelsliv i skøn forening.  Men skynd jer at komme, for inden længe er dette sted - et eksisterende byrum, der allerede viser jeres vision- ødelagt.  Pladsen, hvor der nu er café, skal være en nedkørselrampe i pladsen brede.  Det unikke kig fra Glyptoteket til Christiansborg skal skæmmes af et trappetårn ned til en P-kælder.  Træerne skal fælles. Blomsterbedene forsvinde.  Trafikken - forureningen øges.  Trafikkaos i Stormgadekrydset forøges.  I høringssvaret til politikerne står der omkring nedlæggelse af parkeringspladser.  "Det vurderes, at der er kapacitet i de private parkeringshus til at dække behovet".  Blox har en parkerings kælder til 350 biler. De annoncerer dagligt. De mangler kunder.  P- pladserne er der. Hvorfor så ødelægge en unik plads, der opfylder alle de elementer, man har som vision i rapporten?          
Læs høringssvar fra Hanne Heiselberg
Indsendt af:
Thomas Winther
Dato: 25. september 2022
Svarnummer:
170
By:
Copenhagen
Postnr.:
1462
Jeg støtter høringssvar nr . 113 indsendt af SSBF (Strøjets og Strædernes Beboerforening)
Læs høringssvar fra Thomas Winther
Indsendt af:
Jan Uno Petersen
Dato: 25. september 2022
Svarnummer:
169
By:
København K
Postnr.:
1208
Jeg støtter høringssvar nr 113
Læs høringssvar fra Jan Uno Petersen
Indsendt af:
Jacob Marsing-Rossini
Dato: 25. september 2022
Svarnummer:
168
By:
Kbh v
Postnr.:
1557
Jeg står fuldstændig uforstående overfor det her forslag. Der mangler i forvejen P-pladser til os beboere og i den virkelige verden kan vi ikke alle skifte til kollektiv transport. Nogle af os er afhængige af bil af mange forskellige årsager. Jeg var af den overbevisning at I som ansvarlige politikere skulle balancere antallet af pladser i forhold til borgernes behov og byudviklingen samlet set, men det her vil være et alt for voldsomt indgreb i mange menneskers dagligdag. 
Læs høringssvar fra Jacob Marsing-Rossini
Indsendt af:
Søren Kruse
Dato: 25. september 2022
Svarnummer:
167
By:
København K
Postnr.:
1211
Da der hér er fundet en fornuftig balance mellem de mange interesser på spil, støtter jeg Stræderne og Strøgets Beboerforenings svar (svarnummer 113). 
Læs høringssvar fra Søren Kruse
Indsendt af:
Carsten Jørgensen
Dato: 25. september 2022
Svarnummer:
166
By:
København K
Postnr.:
1209
Jeg støtter høringssvar nr. 113.
Læs høringssvar fra Carsten Jørgensen
Indsendt af:
Frederik E. Haukrogh
Dato: 25. september 2022
Svarnummer:
165
By:
København K
Postnr.:
1104
Først og fremmest vil jeg rose Teknik- og Miljøforvaltningen for en gennemarbejdet plan med mange gode takter, særligt vil jeg gerne fremhæve den ambitiøse nedlæggelse af bilparkeringspladser, som jeg håber det politiske lag vil støtte op om. Det er positivt at se, at den relativt store mængde plads, som optages af parkerede biler, i stedet kan udnyttes til andre formål til glæde for områdets beboere, besøgende og erhvervsliv. Der er selvfølgelig tilfælde, hvor parkeringspladser er nødvendige til serviceparkering, af- og pålæsning og ikke mindst handicapparkering, men dette bør ikke være et argument for at fastholde en stor mængde erhvervs- og beboerparkering inden for Middelalderbyen. Der, hvor jeg mener forslaget halter, er i forhold til begrænsningen af biltrafik gennem gaderne, som jeg mener bør være langt mere ambitiøs. Som beboer i Middelalderbyen mener jeg biltrafikken får tildelt alt for meget plads i form af tydelige, separate kørebaner, hvorved fodgængere forvises til fortovet. Jeg vil derfor foreslå, at trafikplanen generelt justeres, så der planlægges for flere gågader med (nødvendig) kørsel tilladt, med en samlet belægning fra facade til facade, eller flere cykelgader med smalle kørebaner i cykelstibredde – på den måde vil der blive skabt en større zone, hvor fodgængere kan færdes uden bekymring for biltrafikken. Et andet kritikpunkt til planen er de relativt få initiativer (udover nedlægning af bilparkering og etablering af cykelparkeringspladser, som jeg igen vil kvittere for) som foreslås i kvarteret omkring Ny Østergade og Grønnegade, hvor jeg færdes meget som beboer. Her er fortovene ofte meget smalle, og mange fodgængere er derfor nødt til at bevæge sig ud på kørebanen, hvor bilen har en naturlig forrang. En gågade eller sekundær gågade ville vende om på hierarkiet mellem trafikarterne, så fodgængere og cyklister (som udgør langt de fleste trafikanter i området) ville kunne færdes med større tryghed. Området er desuden karakteriseret ved en stor mængde restauranter, caféer og butikker, så jeg ser ingen grund til, at gader som Ny Østergade, Grønnegade, Store Regnegade, Ny Adelgade og Hovedvagtsgade ikke kan etableres som sekundære gågader inden for planens kriterier. Jeg vil derfor foreslå, at dette implementeres i planen. I nattetimerne i weekenden er lokalområdet desuden plaget af biler med store musikanlæg og støjende kørsel. Hvis der kunne findes en måde at begrænse dette, eksempelvis med elektroniske pullerter, forbud mod gennemkørsel eller lignende, ville det højne livskvaliteten for mange beboere. Som nabo til Gothersgade skal man natuligvis give plads til et festligt natteliv, men jeg ser ingen grund til, at biler skal inviteres med til denne fest. Mindre plads til biler betyder mere plads til sunde, klimavenlige transportformer, levende handelsliv, udeservering, grønne byrum, fest og fred. Middelalderbyen er ikke bygget til biltrafik, og bilerne bør derfor kun undtagelsesvis inviteres ind i bydelens gader.
Læs høringssvar fra Frederik E. Haukrogh
Indsendt af:
Robert Borg
Dato: 25. september 2022
Svarnummer:
164
By:
København K
Postnr.:
1172
Jeg støtter fuldt op om byrums- og trafikplanen, og jeg synes den er godt udarbejdet og forstår middelalderbyens karakter og potentiale. At biler i dag fylder så meget er en skændsel, og har længe været min største anke mod bydelen. Dette vil forbedre min livskvalitet som beboer betydeligt, og vil stensikkert på samme tid gøre byen et bedre og mere rummeligt sted at opholde sig for alle.
Læs høringssvar fra Robert Borg
Indsendt af:
Bodil-Cecilie Søndergaard
Dato: 25. september 2022
Svarnummer:
163
Virksomhed / Organisation :
Beboer Middelalderbyen
By:
København K
Postnr.:
1173
Kære Teknik- og Miljøforvaltningen   I håbet om, at I læser høringssvar, så tillader jeg mig at komme med min kommentar til jeres forslag, som omhandler ændringer i byrummet, hvortil der skal fjernes i alt 750 ud af de nuværende ca. 1.050 parkeringspladser til almindelige biler, elbiler og erhvervskøretøjer og opsættes yderligere op til 1.000 cykelstativpladser i områdets gader, samt regulering af prisen for parkering.    Påvirkning af dagligdagen Jeg skriver fordi den voldsomme begrænsning af parkeringspladser vil have en negativ indflydelse på min og min families hverdag og levevilkår. Det vil være problematisk at få en hverdag til at fungere, da vi dagligt pendler ud af byen for at tjene penge til Københavns kommune. Destinationerne, hvor vi arbejder, tager det 2.5 time om dagen at pendle med offentlig transport, hvor det kun tager 1 time og 20 minutter i privat bil. At fjerne parkeringspladserne vil være at straffe beboere i forhold til erhvervsdrivende i byen. Jeg foreslår at indføre en vignette, token, nummerplade aflæsning eller lignende for at tilgodese beboerene i Middelalderbyen med en parkeringsplads. Det bliver umuligt at få en hverdag til at fungere som børnefamilie at nå hjem og hente og være sammen med børnene, når man ikke kan komme af med sin bil i rimelig afstand fra hjemmet. Hvis man overhovedet kan finde en P-plads.   Hvem skal bruge de grønne områder De omtalte grønne områder vil være til turister og til folk der ikke bor i byen, og kun være attraktive i sommerhalvåret. Der må være andre områder der oplagt kan bruges til grønne områder end parkeringspladser på gader og stræder. Beboerne har flere steder grønne områder i baggårde, og alle andre gæster/turister har nem adgang til parker og pladser og cafeer/restauranter. Derudover er der i gennemsnit 179 dage med regnvejr i Danmark. Bænke og træer der for nuværende er placeret i bybilledet, er plastret til med cykler og affald. Jeg forudser unge komme til tage ophold sig på de nye pladser i weekender og nætter, og drikke sig fulde og støje højlydt og benytte planter og træer som pissoir. Det foregår faktisk også allerede.   Håndværkere Det bliver dyrt og kompliceret for os i middelalderbyen at få håndværkere til at vedligeholde og reparere vores fredede huse, at få invalidehjælp, handicapkørsel, serviceydelser mm. Er der en kompensation til beboerne i den anden ende?  At fjerne mere end 2/3 dele af alle parkeringspladser vil skabe en generel udfordring for, at få håndværkere til at udføre arbejde i vores boliger, samt foreninger. En del boliger i området er enten bevaringsværdige, eller fredet og det er derfor ret væsentligt, at vi har mulighed for at kunne rekvirere håndværkere, til udførelse af reparationer m.m. som er korrekt udført for en sikring af bevaringsværdien, eller fredningen. Som beboer i Middelalderbyen har vi – endda med det nuværende antal af parkeringspladser – alle oplevet at have en frustreret håndværker i røret, som ikke har kunne finde en parkeringsplads. Tid som vi som beboere skal betale ekstra til håndværkeren og derfor kan det være fristende at sige til håndværkeren, at de må holde ulovligt og sætte parkeringsafgiften på slutfakturaen.    Merudgifter Ligeledes oplever vi også en kæmpe stigning i priser på dagligt vedligehold fra ejendomsservicefirmaer, vinduespudsere, håndværkere, sundhedspersonale, gæster, privat rengøring m.m., da de i fremtiden ville skulle bruge uforholdsvis lang tid på at parkere, for at udføre deres arbejde. Det er urimeligt i forhold til at være beboer i Indre by. Den planlagte begrænsning af parkeringspladser vil affolke middelalderbyen og blot gøre det attraktivt for turister, hotellerne og Airbnb lejemål.    Daglige udfordringer med parkering Som beboer i Middelalderbyen, er det sådan at vi ikke kan parkere her på hverdage mellem kl. 10-17 uden at skulle betale for parkering. Det gør det ret uattraktivt at have hjemmearbejde med en udgift på 39 kr i timen. I disse tider opfordrer flere virksomheder at arbejdehjemme for at spare miljøet og for at knne slukke for opvarming af kontorer. Men det er ikke kun hjemmearbejde - Det er også selvom man selv er syg, ens barn syg, eller hvor der er sket noget akut der gør at man er nødt til at betale for at holde sin bil parkeret, simpelthen af den grund at vi ikke har muligheden for at fjerne bilen til andre betalingsfri områder, hvor alt er optaget. Hvad når firmaer anbefaler deres medarbejdere at blive hjemme og have hjemmearbejde for at spare på varme og elektricitet – eller vælger at lukke ned for kontoret af samme årsag? Når der ligger en overvejelse om at regulere prisen, vil denne regulering også påvirke os som beboere og dermed blive en fordyrende udgift, for bilejerne. Hvilke alternativer har man når man får gæster der kommer forbi byen i en anledning med bil?   Hvad er argumentet? Det virker til at det er politikere som gerne vil skabe et projekt de gerne vil huskes for og ikke til glæde for beboerne i Middelalderbyen med alle dens parker og pladser. Hvem er det der skal benytte de tiltænkte nye pladser? Turister? Fulde folk om natten, som kan holde os alle sammen vågne? At vi som beboere i Middelalderbyen bliver overset i byplanlægningen, ved at I indpakker i at vi får bedre plads til fodgængere og cykler, at vi får en grønnere bydel, med bedre balance og et byrum der fortæller, så er fortællingen desværre nok at det for os som beboere i Middelalderbyen er en forringelse af vores livskvalitet.  Vi vil formentligt godt selv kunne undvære at vores bil er parkeret tæt på vores bolig, dog ikke uden at blive påvirket i høj grad. Det er ikke noget der er kommet som en overraskelse for særligt mange af os der bor i byen, at det er en af betingelserne ved at bo i centrum, at parkeringen kan være en udfordring. Men at skære så mange pladser væk vil være en katastrofe for hverdagslivet for beboere der skal ud af byen for at tjene deres penge og samtidig betale skat i Københavns kommune. Jeg går dårligt og har svært ved at bære min computer over lange strækning grundet senfølger efter en kræftsygdom. For mig er det en kraftanstrengelse at skulle gå over længere strækninger at få komme hen til bilen. Vi er som børnefamilie afhængige af vores bil og har ikke anden mulighed, end at bruge en af de – I dag ca. 1.050 parkeringspladser, som foreslås skal reduceres til 450 parkeringspladser. Hvis I fjerner vores parkeringspladser, er det i hvert fald ikke beboerne i Middelalderbyen der har behov for at parkere her. Det ville være som at vinde i lotteriet, hvis vi skulle være heldige at finde en parkeringsplads om aftenen.   Med håb om forståelse for dagliglivet for beboerne i Middelalderbyen og parkeringsbehov, f.eks. ved at reservere de 450 pladser til beboerne eller et tilsvarende antal som der er udsted parkeringslicenser til <3   Mvh Bodil-Cecilie Søndergaard
Læs høringssvar fra Bodil-Cecilie Søndergaard
Indsendt af:
Grete Boeholt
Dato: 25. september 2022
Svarnummer:
162
By:
København K
Postnr.:
1151
Der er i forvejen mangel på parkeringspladser i middelalderbyen, så der skal tilføres flere parkeringspladser til beboerne i området, så vi undgår den forurening, det afstedkommer at skulle køre rundt længe for at finde en plads. Der er desuden for mange cyklister i byen i forvejen medregnet alle turisterne fra de forskellige hoteller, der cykler rundt. Flere grønne arealer vil bare blive betragtet som flere nødtørftssteder, som vi ser det med de grønne arealer, der allerede er etableret. De bliver simpelthen ulækre og ildelugtende.
Læs høringssvar fra Grete Boeholt
Indsendt af:
Jesper Hillestrøm
Dato: 25. september 2022
Svarnummer:
161
Virksomhed / Organisation :
KULTURINFORMATION
By:
Københvan K
Postnr.:
1151
Jeg er imod at der nedlægges parkeringspladser i middelalderbyen. Der bør tilføres 750 flere parkeringspladser end dem vi har i dag. Parkeringspladserne skal kun være for beboere. Det er vigtigt at få nedsat mængden af cyklister/fodgængere/udeservering i gaderne da det vil reducere støj, larm, affald og menneskelige efterladenskaber i gaderne. Som vi ser på gågaderne nu, er der intet styr på situationen, og KK har givet op. Vi så det også under 'afprøvningen' af forsøgsgågaderne - resultatet var tydeligt for enhver. Ved at etablere en stor mængde parkeringspladser kun for beboere reduceres forureningen, da der derved vil være 4-5 ledige pladser for en beboer at vælge imellem og man snildt vil kunne finde sin parkeringsplads tæt på bopælen (man undgår med andre ord at skulle lede efter parkeringsplads i timevis). En ren winwin for ikke bare beboerne, men også middelalderbyen og København, der kommer til at fremstå pæn og ren, ved ikke at skabe mere grønt som ofte benyttes til affald/nødtørft. Natbevillinger skal fjernes fra middelalderbyen og flyttes udenfor byen, da diskoteker intet har at gøre med vores kulturarv, og kunsten i bybilledet. disse etablissamentet på ingen måde bidrager til samfundet i middelalderbyen, hverken økonomisk eller på anden vis. Det der skal ske fremadrettet er at det etableres 750 nye parkeringspladser kun for beboerne, så middelalderbyen kan fremstå pæn og værdig, uden støj larm og forurening. De bedste hilsner Jesper Hillestrøm, chefredaktør Tidsskriftet KULTURINFORMATION  
Læs høringssvar fra Jesper Hillestrøm
Indsendt af:
Michael Gatten
Dato: 25. september 2022
Svarnummer:
160
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
KBH - Commerce & Culture (KCC)
By:
København K
Postnr.:
1165
Se venligst vedhæftede høringssvar.
Læs høringssvar fra Michael Gatten
Indsendt af:
Peter Muschinsky
Dato: 25. september 2022
Svarnummer:
159
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
På vegne af Gammelholm Beboerforening
By:
København K
Postnr.:
1057
På vegne af Gammelholm Beboerforenings bestyrelse fremsendes høringssvar fra foreningen vedr. Byrums- og trafikplanen for Middelalderbyen i København. Med venlig hilsen Peter Muschinsky
Læs høringssvar fra Peter Muschinsky
Indsendt af:
Margaret Hellman
Dato: 24. september 2022
Svarnummer:
158
By:
København
Postnr.:
1201
Jeg støtter dette høringsvar, som er skrivet af min beboereforening: Høringssvar til Bylivs og trafikplanen fra Stræderne og Strøgets Beboerforening. September 2022   Beboerne i Stræderne og Strøgets Beboerforenings område er stærkt plaget af støj og møg fra natteliv og udeserveringer.    Vi ønsker, at der samtidig med nedlæggelse af p-pladser indføres et stop for nye udeserveringer i Middelalderbyen, samt at barer, cafeer mv fremover skal betale for brug af areal til eksisterende udeserveringer - hvis p-plader fjernes.    Beboerne har brug for at kunne parkere i nærheden af deres hjem.   Vii ønsker, at kommunen sikrer samtidig erstatnings p-pladser til beboere. Vi støtter også stærkt ideen om, at nedlagte generelle p-pladser omdannes til p-pladser for beboere.   Beboere ønsker IKKE mere udeservering Middelalderbyen har allerede i dag en meget stor koncentration af udeserveringer til meget stor gene for beboere. Udeserveringer giver ofte store støjgener - især i de sene aftenstimer. Desuden fører udeserveringer til meget store mængder varelevering og affaldsafhentning, hvilket også skaber støj og trængsel i de ofte smalle gader. Udeserveringer breder sig flere steder så meget, at gående, cyklister og biler (fx varetransport) hindres passage. Fx hersker rent anarki i Strædet. Derfor ønsker vi stop for udeserveringer.   Vi har konstateret, at forvaltningen ikke har ressourcer til at sikre, at barer mfl overholder regler for området, så reelt hersker wild west. Vi har mange eksempler på steder, der har udeservering uden tilladelse, steder der ikke holder sig til tildelte område, ikke overholder regler for nedpakning osv. Udeserveringerne udvikler sig ofte til en udendørs “fest” med meget berusede og højrøstede gæster. “Menneskestøj” er mindst lige så generende som musikstøj og bør reguleres på samme måde af forvaltningen.  Eftersom området er givet til barernes anvendelse (og ikke muligt at benytte for ikke-gæster), er gæsternes opførsel også barernes ansvarsområde, men kommunen henviser til politiet, som ikke har tid at tage sig af dette, og beboeren er reelt prisgivet.   Desuden mener vi, at evt frigivne områder bør benyttes til ikke-kommercielle formål, hvor alle byens brugere har adgang til områder og ikke kun til kommercielt brug.   Beboerne skal sikres P-pladser Beboerne har - som alle andre dansker - brug for at kunne parkere deres bil i umiddelbar nærhed af deres bopæl.    Helt optimalt ville det være, hvis ideen, om at p-pladser kunne reserveres til beboere, kunne indføres. Kommunen kunne lade sig inspirere af Italien: De har tre primære slags parkeringspladser: Gul ( til beboerne - og flest pladser!) Blå ( betales for) Hvid ( gratis) Desuden findes parkeringspladser til handicappede og gravide. Systemet er meget velfungerende, og beboerne mangler sjældent et sted at parkere.    Hvis beboerparkeringspladser fjernes, skal de som minimum erstattes samtidig med pladser i umiddelbar nærhed af beboerens bopæl. Mange beboere i Stræderne og Strøgets beboerforenings område har langt til parkeringshuset under Israels Plads, og pladserne der er oftest optaget. Vi anbefaler, at kommunen fortsat arbejder intensivt på at etablere beboerparkering i p-hus under Langebro, samt med at der etableres beboerparkering i BLOX (og under Dantes Plads, hvis p-hus her realiseres). Et forslag om, at beboere kan parkere i omkringliggende bydeles zoner, vil medføre, at beboere vil få endog meget langt til deres bil, ligesom disse pladser allerede er optaget af beboere med licens i disse zoner, og vi ser ikke det som en egnet løsning.   P-pladserne ved Frederiksholms Kanal bør bevares, da det er et af de få steder, beboerne kan parkere i nærheden af deres bolig. Evt kan alle p-pladserne her omdannes til p-pladser for beboere med beboerlicens. Og under alle omstændigheder bør p-pladserne her - som foreslået - ikke være en del af fjernelse af p-pladser i første fase.  Kommunen fjernede 80 p-pladser i Frederiksholms Kanal i 2016 med lovning om samtidig erstatning med p-pladser under Langebro. Erstatningspladserne er fortsat ikke etableret.  Frederiksholms Kanal er Flagsskibsprojekt H, og da projekterne foreslås igangsat løbende, forventer vi, at p-pladser under ingen omstændigheder fjernes her, før tidligst når Flagsskibsprojekt H skal realiseres - HVIS det skal realiseres.    Håndhævelse af nye - og eksisterende - regler Beboernes erfaring med kommunens håndhævelse af regler er meget dårlige. Fx så vi under Bylivs-og trafikforsøget , at mængden af generende trafik forøgedes, fordi der skabtes mere plads, som ikke-lovlydige bilister udnyttede. Skiltning alene, er IKKE tilstrækkeligt. Politiet - som kommunen henviser til skal sikre overholdelse - har IKKE ressorucer til at sikre, at regler overholdes. Vi er meget ærgerlige over, at ideen om pullerter og nummerpladeregistrering ikke kan realiseres og vil bede kommunen vil redegøre for, hvordan man vil sikre at nye regler overholdes. Generelt oplever vi, at forvaltningerne ikke fører udgående tilsyn og i det hele taget ikke prioriterer at sikre, at regler overholdes. Vi vil kratig indskærpe , at politikerne forholder sig til, hvordan man kan opprioritere indsatsen for at sikre at eksisterende og nye reglerne overholdes.   Planen løser ikke beboernes udfordringer med trafik Beboerne er stærkt generet af følgende former for trafik: Hasarderet paradekørsel/”muskelbiler” Turistbusser og HopOnHopOff-busser Varebiler, Store mængder varelevering (og tomgangskørsel) Renholdningsbiler Partybusser Motorcykler Knallerter   Såvidt vi kan se, løser planen ikke disse problemer. Generelt er beboerne ikke generet af almindelig kørsel, som planen har til formål at fjerne. Vi beboere befinder os hermed i det paradoks, at planen ikke løser vores problemer, og at planens initiativer ikke vil gavne beboere - tværtimod. Vi foreslår, at man i forbindelse med Bylivs- og trafikplanen samtidigt forholder sig til de trafikale problemer, som beboerne lider under.  Vi mener, at det forekommer ret virkelighedsfjernt - grænsende til det arrogante - at politikere ikke forsøger at løse de reelle trafikale problemer, som beboere har. Se uddybning herunder.    Vi ønsker hasarderet kørsel, muskelbiler og ulovlige motorcykler væk  - Beboerne er meget generet af biler og muskelbiler samt motorcykler, der kører med høj fart og meget larmende (tunede biler og med musik). Skiltning respekteres ikke, og mindre generel trafik/færre p-pladser efterlader endnu mere plads i stræderne til den ulovlige og uønskede trafik af festbiler, narkohandlere, muskelbiler og taxaer på jagt efter kunder.    Turistbusser og HopOnHopOffbusserne skal ud af Middelalderbyen Vi ønsker, at turistbusser og HopOnHopOff-busser forbydes i Middelalderbyen. Udover forurening, skaber busserne meget trængsel til stor fare for svage trafikanter. Bemærk at HopOnHopOffbussernes kørselstilladelse udløber ved udgangen af 2022, og kommunen derfor nu kan forhindre en fornyese af kørselstilladelsen i Middeladlerbyen. Vi mener, at turister bør transportere sig som københavnere iøvrigt og ikke i store “fremmedgørende” busser.   Færre Varebiler og Renovationsbiler Varebiler og renovationsbiler skaber meget trængsel og støj for beboere. Vi har set en stor forøgelse af disse i takt med flere bare, cafeer og restauranter, der får mange leverancer med lastbiler og varebiler. Bilerne larmer (inkl tomgangskørsel) og skaber trængsel (ulovlige parkering ved vareaflæsning, etc). Også af denne grund ønsker vi IKKE mere udeservering. Efter privatiseringen af affaldsafhentning fra erhverv har vi fået meget stærkt stigende antal renovationsbiler, som larmer (typisk afhenter de på tidspunkter, hvor man ønsker nattesøvn).   Ingen Partybusser Partybusser er til meget stor gene for beboerne. De kører med høj musik gennem smalle gader i aften og nattetimerne. Vi har svært ved at se, at partybusser overhovedet har nogen eksistensberettigelse (ihvertfald i Middelalderbyen), og vi ønsker et total forbud mod partybusser.   Vi ønsker generende knallerter væk I de senere år er antallet af knallerter i Indre by eksploderet. Det skyldes især madudbringningsfirmaer som fx Wolt, hvis bude i stor udstrækning benytter meget støjende og forurenende to-takt knallerter. Vi ønsker et forbud mod disse i bylivsforsøget gader, og at forbuddet skal fremgå af skiltningen.   Kommentarer vedr. begrønning, cykelparkering, bænke Vi støtter, at den frigjorte plads fra nedlagte p-pladser benyttes til ”begrønning”, cykelstativer og affaldssortering. Vi ønsker IKKE mere øget udeservering, af grundene skiteseret ovenfor. Mht. ”begrønning” foreslår vi, at man planter buske, klatrende roser etc og i mindre omfang træer. Træerne, der kan vokse sig meget store, er generelt mindre egnet til byens smalle gader (skaber meget skygge og løvfald), så i fald man planter træer, ønsker vi træer, der ikke vokser sig meget store (eller hvor kommunen sikrer beskræing). Mere cykelparkering Generelt er beboerne generet af cykelparkering. Vi støtter derfor, at noget af den frigjorte plads fra nedlagte p-pladser bruges til cykelparkering med cykelstativer, således at cyklerne parkeres på en organiseret måde, der ikke forhindrer gående og øvrige trafikanters fremkommenlighed.   Husk affaldsspande ved ALLE bænke Desværre fungerer byen idag på en måde, så “Hvor der er en bænk, er der en fest”. Bænker lyder umiddelbart godt, men vær opmærksom på, at bænke tæt ved beboelse kan være en dårlig ide, fordi bænke ofte skaber ophold forbundet med druk. Bænke benyttes i stor stil når folk spiser fastfood og ryger. Det medfører, store mængder skrald i form af fastfoodskrald og cigaretskodder, som flyder overalt. Vi foreslår derfor, at I monterer affaldsspande – (evt også separate askebægre) ved ALLE opstillede bænke.
Læs høringssvar fra Margaret Hellman
Indsendt af:
Peter Munck
Dato: 24. september 2022
Svarnummer:
157
Virksomhed / Organisation :
Peter Munck af 1988 aps
By:
K
Postnr.:
1455
Materialet er uoverskueligt - når man klikker sig frem - kommer der nye henvisninger i igen og igen med nye henvisninger. Så - det er til stor gene for beboere der gerne vil sove i deres hjem, at parkeringspladser nedlægges for at etablere udendørsserveringer for restauranter som har åbnet efter kl. 22.00. Normalt vil erhvervsaktivitet i beboelseskvarterer efter kl. 22.00 ikke accepteres. Ved at omdanne middelalderbyen til et forlystelseskvarter med bla. udendørsservering,  på det der en gang var en en gade og futtog gennem gaderne med turister ligesom i Tivoli og på Bakken omdannes byen til en kulisse i stedet for en aktiv rigtig by. Godt for air b'n'b - men hvorfor skal færre parkeringspladser betyde dårligere betingelser for byens borgere der gerne vil sove? I må godt komme og prøve på at falde i søvn i min lejlighed. Tak for en aktiv indsats for byen og samfundet uanset hvad, de bedste hilsner/ Peter Munck
Læs høringssvar fra Peter Munck
Indsendt af:
Frederik Meinert Bøttcher
Dato: 24. september 2022
Svarnummer:
156
By:
København K
Postnr.:
1455
Jeg er imod planen. Se bort fra at vi er i et naturligt skift hvor bilers bidrag til lokalforurening bliver mindre med tiden. De firehjulede hører til i Danmark, også i middelalderbyen hvor vi bor og skal kunne komme til at fra. Ang. at mindske trafikken i middelalderbyen er det største problem udefrakommende som skal ”cruise” torsdag til lørdag aften. Dem vil nedlæggelsen af p-pladser ikke holde væk. Hvis i på rådhuset vil have besøgende til at lade bilen blive hjemme når de skal besøge centrum af byen kan i bare sætte time-parkeringstaksten op, i har ikke været bange for at sætte prisen op for beboernes parkeringslicens.
Læs høringssvar fra Frederik Meinert Bøttcher
Indsendt af:
Bjarne Kalø
Dato: 24. september 2022
Svarnummer:
155
By:
København K
Postnr.:
1125
Jeg er som beboer imod nedlæggelse af p-pladser i middelalderbyen. 
Læs høringssvar fra Bjarne Kalø
Indsendt af:
Frants Buchwald
Dato: 24. september 2022
Svarnummer:
154
By:
København K
Postnr.:
1063
Jeg deler den store frustration blandt os beboer som utallige af høringssvarene giver udtryk for i relation  til de drastiske planer om nedlæggelse af P-pladser til biler. Jeg forslår at høringen suppleres med en spørgeundersøgelse til kortlæggelse af P-plads behovet. En undersøgelse målrettet alle beboer i Middelalderbyen.
Læs høringssvar fra Frants Buchwald
Indsendt af:
Jette Ingerslev
Dato: 24. september 2022
Svarnummer:
153
Vedhæftede filer: 2
Virksomhed / Organisation :
Formand for Beboerforeningen for Dantes Plads
By:
København V
Postnr.:
1556
Input til Høringssvar                          Byrums- og trafikplan for Middelalderbyen 2022   Baggrundsmateriale   Grundlaget for høringen tager udgangspunkt i” Kortlægning af Middelalderbyen 2022” og ”Forslag til Byrum- og trafikplan 2022” udformet af Teknik og Miljøforvaltningen.   I ”Byrums- og trafikplanplan 2022” er afgrænsningen af Middelalderbyen justeret aht. private parkeringsanlæg i Asylgade og Silkegade. Dantes Plads er ligeledes udtaget fra planens område med den begrundelse, at der er planlagt et p-anlæg.   I ”Kortlægning af Middelalderbyen 2022” er området fra Rådhuspladsen til havnen mellem Vester Voldgade og H. C. Andersens Boulevard, i fuld udstrækning draget ind i Middelalderbyen under betegnelsen punkt 14. ”Kvarteret langs Vester Voldgade”.   Anbefalinger for Byrums- og trafikplanen er: - bilparkering og biltrafik skal optage mindre plads end i dag - der skal gives mere plads til fodgængere og cyklister -til ophold uden kommercielt indhold - til grønne pauser mellem bydelenes historiske huse - til mere hensynsfuld cykelparkering - til, at områdets fortællingen kan træde tydeligere frem   ”Kommuneplan 2019 og 12 år frem” med visioner om en dynamisk og grøn storby med bæredygtig mobilitet, sundhed og høj livskvalitet - må også haves in mente. Ikke mindst nu, hvor UNESCO har valgt byen som World Capital of Architecture 2023.   Som yderligere underlag for aktuelle høring ligger: Klimakrise, kraftig reduktion i CO2-udledning og de sundhedsfarlige ultrafine artikler, heftigt stigende energipriser, krig, flygtningeproblematik, bevaring af nærmiljø. genbrug og ikke mindst nye politiske holdninger til, at indgåede aftaler skal kunne revurderes på baggrund af den nye verdenssituation – og ”den sunde fornuft” / ”Pater bonus familias”.   Høringssvar   Overordnet De mange konstruktive og velbelyste forslag for at fremme byrum og trafik må hilses med stor respekt. Det er dog ønskværdigt med en klarere tidshorisont for de enkelte områder.   Lokal problematik omkring Vester Voldgade og Dantes Plads De to udsagn om placering af Dantes Plads stemmer ikke overens, idet pladsen i det ene og ikke i det andet medregnes under Middelalderbyen. Ifølge de historiske kort er pladsen en del af Middelalderbyen, og blev planlagt af brygger Carl Jacobsen som den plads, der skulle byde borgerne velkommen til ”templet” for kunst og kultur, viden og refleksion i smukke omgivelser. Pladsen bør som følge af ovenstående underkastes de samme anbefalinger, som de øvrige områder af Middelalderbyen. Vester Voldgade med tilhørende Regnbuepladsen, Dantes Plads, området foran den Classenske Legatskole og ved BLOX er genskabt i 2010’erne for over 50 mill. kr. for at skabe et fredeliggjort område for ”bløde trafikanter”. En funktion, der er optimeret ved etableringen af Lille Langebro. Området skulle tilgodese børn og kunst samt aflaste Indre By med nye tiltag i form af restauranter og butikker mm. Meget af det er lykkedes, mere er i støbeskeen (bl.a i samarbejde med Nationalmuseet) og har vist sig i form af bedre balance i bylivet - ikke mindst under Coronaepidemien.   På ovenstående baggrund forekommer det yderst mærkværdigt, at kommunen kan tillade Q-Park at etablere et p-anlæg til 214 biler midt i dette fredeliggjorte område, hvor der forefindes talrige ikke-besatte p-pladser, bl.a. i BLOX, på Israels Plads og snart under Langebro og på Posthusgrunden. Ifølge svensk forskning genererer anlæggelse af en p-plads udledning af 10 tons CO2. Ved denne p-kælder på gammel havbund, skal dertil lægges ekstra energi til udpumpning af vand, når vandspejlet skal sænkes ca. 11 m. Ifølge kommunens egne kalkulationer, så afføder en p-plads i gennemsnit parkering af 6 biler i døgnet = 12 ind- og udkørsler. Det betyder: 214 x 12 x 365 = 937.320 ind-/og udkørsler om året. Uanset om det er benzin- eller el-biler, så vil det give en ekstrem strøm af biler i det fredeliggjorte område.   Der har været en strøm af protester imod den nævnte p-kælder. Politikerne fastholder, at de har indgået et forlig. Men det forlig skal og kan revurderes på baggrund af fundamentale forandringer i samfundet og verdenen. Det vides fra omfartsvejen ved Mariager, EU-forbehold, gasaftaler med Rusland og meget andet.   Dertil skal lægges, at udbudsreglerne ikke blev overholdt. Udbuddet omfattede pris med og uden 50 licenspladser, lokalplan og Vurdering af Virkning på miljøet (VVM), men ingen af de dele blev overholdt. De ændrede udbudsregler har utvivlsomt afholdt andre firmaet på at byde ind. Pladsen på 3.500 m2 blev solgt uhørt billigt for 2 mill. kr. uden licenspladser. Der blev ikke foretaget trafiktælling eller opgørelse af det faktisk antal tilgængelige p-pladser. Der blev ikke afholdt nogen borgerhøring om projektet. Udførelse af en livscyklusanalyse blev anbefalet fra flere sider, men afvist. Pladsen fik ændret status fra plads til vej og dermed ændret lovgrundlag for byggeri samt af-matrikuleret. Mindst 24 høje, klimagunstige robinietræer må lade livet, til trods for, at de beskytter mod sol, høj varme, trafikstøj, forurening/ CO2 og har herlighedsværdi. Store træer kan aldrig gro op igen ovenpå en p-kælder. Udkørslen vil ligge netop det sted, hvor kikket til Christiansborg Slot og Glyptoteket er optimalt. Udkørslen er placeret tæt på Holckenhus med ringe udsyn til hurtige cyklister oppe fra Stormgadekrydset. De mange udefra kommende biler vil være en stor risiko for de mange skolebørn, vuggestue- og børnehaveklassebørn samt turisterne. Ydermere vil det i forvejen trafikbelastede Stormgadekryds blive kaotisk.   Konklusion Byrums- og trafikplanen for Middelalderbyen har som mål at balancere de mange hensyn og skabe rammer for mindre biltrafik og bedre hverdagsliv. Derfor bør den centrale og fredeliggjorte cykel-boulevard Vester Voldgade med tilhørende byrum/ pladser også indgå i Byrums- og trafikplan 2022 på ligge fod med resten af Middelalderbyen med respekt for børn, borgere og byliv.
Læs høringssvar fra Jette Ingerslev
Indsendt af:
Martin Brandt
Dato: 24. september 2022
Svarnummer:
152
By:
København k
Postnr.:
1150
Jeg håber meget, at der vil blive taget hensyn til de beboere, som bor og lever i området og som, af den ene eller anden grund, er nødt til at have en bil. Vi er vant til at være en ignoreret del af byen, men hvis man ønsker en levende by, som ikke bliver overtaget af ejendomsinvestorer og hoteller, bliver man nødt til at gøre det muligt at bo og leve i byen med familie. Vi har skiftet til 100% elbil, men vi er nødt til at have et sted at parkere bilen. 
Læs høringssvar fra Martin Brandt
Indsendt af:
Margrethe Albeck
Dato: 24. september 2022
Svarnummer:
151
By:
København V
Postnr.:
1552
Høring om Byrums- og trafikplan for Middelalderbyen. Mit høringssvar kommer til at tage udgangspunkt i planerne om en p-kælder under Dantes Plads, som ifølge det ændrede bykort over Middelalderbyen ikke er en del af denne, selvom den ligger, hvor den hele tiden har ligget, nemlig på tidligere Holcks Bastion, som strakte sig fra Ny Kongensgade næsten op til Stormgade og stort set lige så langt ud i Stadsgraven, altså en del af Københavns befæstning. Det er spændende planer for Middelalderbyen, der udfoldes i Byrums- og trafikplanen. Ikke bare hvad angår ideerne om, hvordan man får løst trafik- og parkeringsproblemerne, men hvad man vil med Middelalderbyen i det hele taget. Der peges på 4 grundelementer for udviklingen af Middelalderbyen: 1) Byrum, der fortæller (Egenart og kulturarv) 2) Bedre balance i bylivet (Kultur- erhvervs- og hverdagsliv) 3) En grønnere Middelalderby (Bynatur) 4) Mere plads til fodgængere og cyklister (Mobilitet)   Alle 4 temaer passer på en prik på Dantes Plads:   1) Dantes Plads med strækningen Ny Kongensgade op ad Vester Voldgade til Stormgade, som man (?) snedigt har tegnet ud af Middelalderbyen, ligger på en del af Befæstningsringen, som der netop er planer om at gøre til et tema, der vil kunne understrege Middelalderbyens forsvarshistorie. Den ene langside af Dantes Plads udgøres af den monumentale ejendom Holckenhus, opkaldt efter bastionen. ("Flytningen" af Dantes Plads fra i Middelalderbyen til udenfor foregår mellem oktober 2018 - Via Trafik og Schønherr og februar 2019 - Via Trafik og Schønherr) Pladsens andet historiske tema er sammenhængen med Glyptoteket. I 1889 opstod ideen om en passende plads foran den kommende storslåede bygning. Fremsynede medlemmer af Borgerrepræsentationen med borgmester Øllgaard i spidsen beslutter sig for at afstå byggegrunde for at give Glyptoteket en markant plads foran bygningen, en plads som strakte sig fra Glyptoteket henover den daværende Vester Boulevard til Vester Voldgade, hvor blikket fortsætter gennem Ny Vestergade mod Christiansborg og danner en berømt akse, en af de sigtelinjer, der også lægges vægt på i 1) Byrum fortæller. I 1921 får pladsen sit navn i anledning af 600 året for digterens død. 2) Dantes Plads byder på en grøn pause i byen med rum til ophold, leg og servering. Pladsen er let at krydse med rige muligheder for at sætte sig og nyde stedets æstetiske og sanselige kvaliteter. Men med en p-kælder, som er estimeret til at tiltrække daglig 1000 biler ned og op ad køreramperne er det forbi med roen og de sanselige kvaliteter. Balancen mellem kultur og erhvervsliv vil være ødelagt! Pladsen prisgivet til et kommercielt formål, som er i modstrid med stedets ånd og udseende. 3) En grønnere Middelalderby efterlyses. Men for at anlægge en p-kælder i 3 etager må man først fælde pladsens 24 store skyggefulde træer! Man bedyrer, at om 3-4 år, når byggeriet måske er færdigt, vil der blive plantet træer til erstatning. Måske har andre set, at en landmand i Mellemøsten ikke kunne forstå, at hans oliventræer ikke kunne gro. Opdagede, at der en halv meter nede lå et byzantinsk mosaikgulv. Mon ikke en cementkube under den omforgjorte plads vil have nogenlunde samme virkning? Til gengæld vil pladsen være "prydet" af en glas-elevator a la Metroens ud mod Glyptoteket, ventilationsskorstene, nødtrappe og sidst, men ikke mindst, et dobbeltsporet kørerampeanlæg, som vil fylde næsten halvdelen af den smalle side af pladsen ud mod Vester Voldgade. 4) Hvis der kommer en p-kælder under Dantes Plads, vil det være slut med at færdes nogenlunde uhindret ned ad fredeliggjorte Vester Voldgade, især hvor Dantes Plads passeres. Biltrafik ned og op fra p-kælderen, henover fortov og cykelsti vil uden al tvivl byde på decideret farlige situationer. Allerværst er dog situationen for de snesevis af skole- og børnehaveklasser, som daglig krydser Dantes Plads og Vester Voldgade på vej til og fra skoler, børnehaver og ikke mindst Nationalmuseet. Ikke alene risikerer de at blive kørt ned, men CO2-udslippet vil stige kraftigt, hvis Q-parks og Kommunens planer bliver til virkelighed og skade især børns sarte hjerner. - Det er så meget mere vanvittigt at insistere på den unødvendige p-kælder, når man læser de gode og ambitiøse Byrums- og trafikplaner for Middelalderbyen, hvor målet er at mindske biltrafikken. Kære politikere og Teknik- og miljøforvaltning! Beslutningen om en p-kælder under Dantes Plads blev taget på et tidspunkt, hvor sammenhængen mellem trafik og klima endnu ikke var så tydelig. I dag ved man bedre! "At fejle er menneskeligt, men at fremture er skændigt!"
Læs høringssvar fra Margrethe Albeck

Sider