Luftfoto med markering af Middelalderbyens afgrænsning

Byrums- og trafikplan for Middelalderbyen

Byrums- og trafikplanen for Middelalderbyen skal balancere de mange hensyn og skabe rammer for mindre biltrafik og bedre hverdagsliv.

Høringsfrist:

26. september 2022
Indsendt af:
K Nielsen
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
210
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Rundetårn Kvarters Beboerforening
By:
København K
Postnr.:
1150
Rundetårn Kvarters Beboerforening høringssvar er vedlagt 
Læs høringssvar fra K Nielsen
Indsendt af:
Frederik
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
209
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Tak for muligheden for at kommentere på planen. Jeg er generelt set bekymret for at planen vil medvirke til en (yderligere) kunstiggørelse og tivolisering af middelalderbyen, som allerede i dag på nogen mister sin urbane karakter og i stdet bliver lidt cnetragtigt som et sted man går ind for at bliver underholdt.  Generelt er jeg tilhænger af den blandede by, hvor der er plads til fodgængere, cyklister og også til biler. Det giver den bedste stemning og oplevelesen af være i en naturlig by.  De områder, der fungerer bedst i middelalderbyen, er netop sådanne områder. Det er fx området omkring Ny Østergade og Grønnegade, området omkring Kronprinsensgade og Pilestræde og (uden for planen) området omkring Store Strandstræde og Skt. Annæ Plads.  Gågaderne fungerer til gengæld ikke særligt godt. Det er som om man ikke rigtig oplever byen, når man fx går på Strøget. Fiolstræde har fx aldrig rigtigt fungeret som gågade, og enhver, der kan, forsøger at undgå strøget.  Jeg skal derfor venligst foreslå, at man i det mindste bevarer nogle dele af middelalderbyen som BLANDET by i setdet for den foreslåede meget, meget ensidige løsning.  Et af de stærke udviklingstræk ved Købenahvn er netop, at byen er blevet en helhed, hvor det hele ikke kun handler om middelalderbyen, men hvor der er en mere natulig helhed og overgang mellem indre by og brokvatererne. Det ødelægger man med planen.   Vh.        
Læs høringssvar fra Frederik
Indsendt af:
Peter Wandmose Larsen
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
208
By:
København K
Postnr.:
1460
Jeg støtter det forslag som Ssbf fremsætter.
Læs høringssvar fra Peter Wandmose Larsen
Indsendt af:
Søren Rud
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
207
By:
København
Postnr.:
1453
Både turister og turistorganisationer elsker, at der bor almindelige mennesker i den ældste del af København. Det er meget mere interessant at besøge en by, hvor der leves et rigtigt liv i og imellem husene. Dette bliver udfordret af den nye Byrums- og Trafikplan.   Med nedlæggelse af mellem 600 og 750 parkeringspladser vil det blive meget svært for rigtig mange beboere i Middelalderbyen at parkere i bare nogenlunde nærhed af deres hjem. Dette vil igen gå ud over de svageste københavnere, de ældre, de gangbesværede, børnefamilierne. Ikke kun på grund af manglende p-pladser, men også fordi kommunen vil sætte prisen op på parkeringslicenser, så de, der er nødt til at have en bil, og ikke har råd til at købe fx. en dyr elbil - får forringet deres livsvilkår. Sammen med gener fra det voldsomme natteliv, bliver det mindre og mindre attraktivt for almindelige mennesker at bo i Middelalderbyen.   Beboere skal selvfølgelig kunne parkere i nogenlunde nærhed af deres hjem. Det skal gøres lettere, og ikke sværere for beboere at finde en plads - gerne reserverede pladser til beboere på linie med pladser til erhverv.   Der skal være parkeringsmuligheder så de få almindelige butikker vi har tilbage ikke mister kunder.    Hvis p-pladserne nedlægges skal de ikke erstattes af øget kommercielt liv, så som udeservering for barer og restauranter.   Det er mig ikke helt klart hvorfor det er så vigtigt for kommunen at skabe disse gener for beboere og de små butikker. Kommunen siger ofte, at det er for at mindske forureningen, men de køretøjer, der forurener, nemlig lastbiler, varebiler, skraldebiler, fejemaskiner mmm - de skal stadig være her. Og nedlægges så mange p-pladser vil både byens besøgende og os beboere skulle cirkle meget mere rundt end i dag for at finde en plads. Samtidig er det grotesk, bare at antyde, at det er bilerne i Middelalderbyen, der giver forureningsproblemer, når vi er omgivet af veje som H.C.Andersens Boulevard  og Nørre Voldgade - to af de mest forurenede veje i Danmark.   Planen lægger op til, at der skal laves bredere fortove. De eneste, der får noget ud af dette vil være det fuldstændigt vilde natteliv, som allerede nu - ulovligt - annekterer fortovene med afspærringer i de tidlige aftentimer og natten igennem. Bliver fortovene bredere, vil det bare betyde plads til endnu flere støjende, fulde mennesker foran barerne og diskotekerne. Et af stederne, hvor der planlægges bredere fortove er i Vestergade (for at skabe et alternativ til Strøget). MEN - Vestergade er jo fuldstændig ødelagt af nattelivet, som har skubbet stort set alle almindelige butikker ud. Der er derfor ikke noget at komme efter i Vestergade om dagen, hvor stort set alle facader står med lukkede døre og mørke vinduer. Ingen turister vil gå af Vestergade, så de brede fortove vil kun gavne nattelivsindustrien.  og give plads til øget udeservering.   Desværre har vi i vores kvarter kun dårlige erfaringer med udvidede fortove. Sidst vi fik udvidet fortovene i to kryds, lovede kommunen at der ikke ville blive givet tilladelse til udeservering på den udvidede del af fortovene. Alligevel har de i årevis været benyttet til udeservering - og kommunen skrider ikke ind, men svigter - her som i mange andre sammenhænge - deres tilsynspligt.
Læs høringssvar fra Søren Rud
Indsendt af:
Jens Toudal
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
206
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Trafikselskabet Movia
By:
Valby
Postnr.:
2500
Se vedlagte bilag: Movias høringssvar til byrums- og mobilitetsplan for Middelalderbyen
Læs høringssvar fra Jens Toudal
Indsendt af:
advokat Henrik Lava Sand Rasmussen
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
205
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Bar Poldo ApS og Restaurant Skindbuksen ApS
By:
København K
Postnr.:
1256
Se vedhæftede høringssvar af dags dato. 
Læs høringssvar fra advokat Henrik Lava Sand Rasmussen
Indsendt af:
Tommy Philip Ravnkilde
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
204
By:
København K
Postnr.:
1210
Jeg støtter høringssvar 113
Læs høringssvar fra Tommy Philip Ravnkilde
Indsendt af:
Niels
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
203
By:
København K
Postnr.:
1358
Overordnet er der mange og rigtig gode intentioner med planen. Det er en god idé at få åbnet gader, stræder og pladser for cyklister og gående,og få opgraderet byrummene,  men der mangler desværre en konkret redegørelse hvor meget af den frigjorte plads der vil blive brugt til udeservering fra restauranter og barer og andre kommercielle aktiviteter. Der er allerede givet tilladelse til mange nye udendørs servingsområder under Corona-pandemien, og mange af disse ser ud til måske at blive permanente??? Hvis der skabes mere plads i byrummet vil der være stor fare for at dette vil blive yderligere fyldt op med spisende, drikkende og rygende gæster - især turister og ikke-lokale gæster - fra morgen til sen nat, til stor gene for beboerene der allerede er hårdt plaget af de generøse bevillingsregler der blev indført for nogle år siden, samt det indendørs rygeforbud der har presset gæsterne ud på gaden hvor de nu sidder og står til langt på natten. En del gader og pladser er allerede så stærkt generet af støj og svineri fra restaurationslivet at de er uegnede til beboelse, og dette vil helt sikkert brede sig til flere gader og stræder rundt om i middelalderbyen. Nedlægningen af 750 parkeringspladser ud af de i alt ca. 1.050 parkeringspladser er også meget problematisk. Hvor skal beboere i middelalderbyen parkere deres biler? Der er allerede stort pres på alle de omkringliggende områder, og beboerne i disse randområder bliver derfor også ramt af det ekstra pres fra middelalderbyens beboere når der bliver nedlagt 750 parkeringspladser herinde. Hovedproblemet med planen er derfor, at der er stor fare for at middelalderbyen bliver yderligere forvandlet til et område for erhvervsliv, turister og gæster udefra, mens lokale beboere bliver presset ud af støj fra udeservering og larm og svineri fra nattelivet. At man heller ikke kan parkere sin bil tæt ved sin bolig vil yderligere skubbe til den igangværende og sørgelige udvikling at bykernen bliver uden beboerliv og kun  handler om butiks- og restaurationsomsætning, liv og glade dage, og øget turisme. Derved mister Københavns centrum sin særlige sjæl, og den hårfine balance mellem lokale beboere, erhversdrivende og turister/gæster, og kommer til at ligne enhvert andet bycentrum som vi kender det fra mange europæiske storbyer hvor der ikke er noget lokalt liv, men kun liv omkring butikker og gå-i-byen. Lad os tage vare på Købehavn historiske arv og sjæl!
Læs høringssvar fra Niels
Indsendt af:
Peter Bindslev
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
202
By:
København K
Postnr.:
1154
Selve planen har mange gode idéer i planen, og at trafikken selvfølgelig skal ud af bykernen. Der hvor jeg synes at det halter, er at det er indre bys borgere der kommer til at stå med problemet med manglende p-pladser. En del af pladserne under Israels Plads er optaget af biler, der mere eller mindre ikke er i brug deriblandt min egen. Hvis disse biler fik tilbudt en plads længere ude, ville det skabe flere pladser til indre bys borgere.  Samtidig er der intet om, hvordan man får bremset den gennemkørende trafik i aften og nattetimerne, hvilket nok er den mest belastende og utryksskabende kørsel i området. Nummerpladestyrede piller vil nok være den bedste foranstaltning mod dette (og ja her må politiet jo forklare sig, hvis de modsætter sig dette) og ellers høre bump, så hastigheden bliver sat ned til et minimum. Et antal pladser til aflæsning ville også være rart, da det som børnefamilie ikke altid er helt muligt at læsse eller tømme en bil på 4-5 min. Man kunne udvide håndværkerparkeringen til også at gælde beboerparkering i f.eks. 15 min. Da dette er en TRAFIKPLAN er det for tyndt at henvise til nattelivsplanen omkring den gennemkørende kørsel med biler uden andet formål end at køre rundt og skabe utryghed. Når Naboløs-Klosterstræde skal omdannes må der tænkes plads til modgående cykler, så det ikke er disse bløde trafikanter der ALTID skal vige for biler. Flade sten i begge sider som på Nybrogade og en bredere kørebane kan måske være en løsning.     
Læs høringssvar fra Peter Bindslev
Indsendt af:
Dansk PersonTransport
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
201
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Dansk PersonTransport
By:
København K
Postnr.:
1364
Høringssvar vedlægges i vedhæftede dokument
Læs høringssvar fra Dansk PersonTransport
Indsendt af:
Bjørn Bested
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
200
By:
København K
Postnr.:
1159
Stop 'Party-Zonen' i indre by, torsdag aften - søndag formiddag... FÆRRE BEVILLINGER! I øvrigt støtter jeg svar no. 161... Hilsen Bjørn
Læs høringssvar fra Bjørn Bested
Indsendt af:
Anne Bornø
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
199
By:
København K
Postnr.:
1466
Projektet indebærer blandt andet, at 3 ud af 4 parkeringspladser fjernes. Vi beboere frygter, at meget af den frigivne plads vil blive brugt til udeservering, hvilket kan skabe store gener i form af larm, affald og trængsel for beboerne. Desuden frygter vi, at det vil blive væsentligt sværere for beboere at finde en parkeringsplads fremover. I øvrigt støtter jeg Stæderne og Strøget beboerforenings indlæg
Læs høringssvar fra Anne Bornø
Indsendt af:
Christina
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
198
Virksomhed / Organisation :
Beboer
By:
Kbh k
Postnr.:
1171
Enig i høringsvar nr. 197. Der er i forbejen mangel på beboer parkeringspladser, og at skulle køre endnu mere rundt og lede er ikke til nogens fordel. 
Læs høringssvar fra Christina
Indsendt af:
Henrick Rasmussen
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
197
By:
KBH K
Postnr.:
1208
Det er i forevejen et kæmpe problem, at der bliver færre p-pladser og p-pladserne bliver indskrænket hver gang der bliver bygget eller der et arrangement i byen(KBH), såsom Pride, CPH, Marathon, Royal Run, Tour De France etc. listen er lang. Bifaler IKKE at der nedlægges flere parkeringspladser. Det påvirker os beboere rigtig meget, især os som er ultra afhængige af bilen ift. at kunne komme på arbejde på daglig basis Der må findes en anden løsning. Bedste hilsner Henrick Rasmussen
Læs høringssvar fra Henrick Rasmussen
Indsendt af:
Ulla Andrsen
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
196
By:
Kbh.K
Postnr.:
1426
Jeg har løseligt skimmet planen, og synes ikke jeg et eneste sted kan finde noget om hvor flexhandicapniller må køre/holde. Princippet er jo kørsel fra dor til dør, eller en fast holdeplads i nærheden (som desværre ofte er optaget af containenre aller anden blokerende genstande), og man skal viditeres af Købnehavns kommune for at benytte det. Jeg bruger kørslen til læge, fysioterapeut, frisør restauranbesøg, butiksbesøg, biograf, besøg hos venner etc. etc. Alle beliggnde i Middelalderbyen Bliver vi nu afskåret fra at benytte disse faciliter. eller må flexhandicapbilerne køre alle steder?? jeg hst tidligere boet i Middelaldralbyer i 40år og som den da forandrede sig i de  år, absolut ikke til det bedre. Ingen respkt for beboernes dagligdag, og når jeg læser høringssvare ser det kun ud til at blive værre. Synd for det dejlige byområde,at der efterhånden kun er plads til fest og ballade, turister og hotellser.  
Læs høringssvar fra Ulla Andrsen
Indsendt af:
L.L.
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
195
By:
Kbh K
Postnr.:
1462
Som bilejer vil jeg gerne istemme koret om manglende hensyn til os - og vore muligheder for at finde parkering i indre by (IB). Ønsket er at nedlægge utallige p-pladser, og dette uden at tilbyde os alternativer. Hvorledes er dette mulig? For mange er bilen ikke blot et gode men en nødvendighed.  Mange stræder har fået konverteret almindelige p-pladser til erhvervskøretøjer (gule plader) i tidsrummet ml. kl. 7-17, hvilket medfører nogle problematikker, som jeg ser det. Bl.a. er der to firmaer i mit område. Det ene har 2 gul-plade biler, som til tider holder på samme p-plads i op til 3 uger. Det andet firma har 5 firmabiler som, med den nye erhvervs parkerings ordning, nu holder på gaden nærmest konstant, også i weekender. Jeg mener helt klart, at vi alle skal være her, men denne situation har mærkbar indvirkning på beboers tilgang til ledige p-pladser. I øvrigt mener jeg, at tidsrummet burde justeres. Håndværkere kommer tidligt til byen, og kører igen ca. kl. 15. Derfor foreslår jeg tidsrummet justeret til kl.7-15, pga. mange p-pladser står ubenyttede hen ml. kl. 15-17 - fredage forlader håndværkere city ca. kl. 13. Vi beboer må ikke parkere i prik-gader ml. kl. 10-17. Vores arbejdstider/ ol. har altså ændret sig markant, derfor foreslår jeg tidsrummet reduceret til kl.10-15.  Kære Kbh. Kommune som tilstandene er pt., virker det som om, I er mest fokuserede på at få flest mulige parkeringskroner og p-afgifter i Kommune-kassen og dermed tilsidesætte os beboere. Kunne vi måske snart finde en tålelig ordning? Det er trods alt os der bor her, og vi bruger oceaner af tid på at parkere vores biler. Desuden er vore gader og stræder i en forfærdelig forfatning. Ville det ikke være rimeligt at give os beboere noget for alle parkerings-indtægterne; bla. nyt asfalt, blomsterkummer, geninvestere i byen ve og vel kort sagt?  
Læs høringssvar fra L.L.
Indsendt af:
Josefine
Dato: 25. september 2022
Svarnummer:
194
Virksomhed / Organisation :
Beboer
By:
København
Postnr.:
1104
I vores ejendom er der minimum 3 dage om ugen konstant 70 dB (svarer til at have en støvsuger kørende ved siden af ens hoved) pga Ny Adelgades barer og værtshuse. Vi forstår derfor ikke Frederik E. Haukroggs ønske om mere fest og udeservering. Tages der i høringssvarene højde for når kommunens egne folk svarer? At Frederik Haukrogh arbejder i Center for Byudvikling i Københavns Kommune virker som en lidt skæv hat ift denne høring. Men, ok, nogle elsker måske larm, har ikke brug for søvn og synes det er hyggeligt med alt det opkast og tis som bar og værtshus gæsterne efterlader i Ny Adelgade og Grønnegade
Læs høringssvar fra Josefine
Indsendt af:
Søren Bruun Svendsen
Dato: 25. september 2022
Svarnummer:
193
By:
København V
Postnr.:
1556
Tak for muligheden for at blive hørt vedrørende Byrum- og trafikplan for Middelalderbyen. Det minder om en demokratisk proces, som sagen om Dantes Plads, en perle i middelalderbyen, ellers har spejdet langt efter! Hvordan kan rådhusets politikere vedvarende holde fast i et sådant overgreb, på et af byens fineste åndehuller? Et overgreb, som blev aftalt for 11 år siden, hvor ambitionerne og planerne for Middelalderbyen var anderledes, og som blev aftalt samtidigt med at man brugte 50 mio. skattekroner på at gøre pladsen og Vester Voldgade til et slentreområde, med begrænset trafik og attraktive forhold for gående og cyklende. Hvordan kan politikerne lukke øjnene for et embedsværk, der tilsidesætter ethvert ordentlighedsprincip for at opnå det ønskede: Omskriver Dantes Plads til offentlig vej, for at undgå lokalplan. Omtegner århundreder gamle bykort, for at få Dantes Plads udenfor Middelalderbyen. Negligerer de trafikale og sikkerhedsmæssige udfordringer en p-kælder vil afstedkomme. Tilpasser enhver argumentation, til en på forhånd givet konklusion. Jeg er for en grønnere, renere og mere afbalanceret Middelalderby i indre København, og derfor forekommer det mig vanvittigt, at man nærmest har foræret pladsen væk til en kapitalfond for 2 mill. kr. Pladsen har alt det, man sigter mod for resten af Middelalderbyen: et byrum, der fortæller. et byrum med balance og respekt for beboerne. et byrum med plads til fodgængere og cyklister. et grønt og livgivende miljø med træer, bænke og rekreativt design Nu vil man hælde de 50 mio. brugte kroner i Rådhusstrømmen, for at flå alt dette op ved rødderne og i stedet: dræbe pladsens historie. sørge for massiv trafik i begge ender af pladsen og flytte pladsens frirum op til Danmarks mest trafikerede vej, H. C. Andersens Boulevard. skabe faremomenter for alle bløde trafikanter i området og sikre et evigt trafikkaos i krydset Stormgade/Vester Voldgade (TMF’s løsning med at lede trafikken forbi Rådhuspladsen til Jarmers plads er droppet). plante unge træer ovenpå betondækket, og placere bænke så man kan nyde mikropartikler og udstødning, lige meget hvor på pladsen, man er. Det er en skamplet og tonedøvt, helt imod nutidig klimapolitik, at smadre så meget for så mange, for en netto gevinst på 150 private parkeringspladser, som findes i rigt mål i nærområdet. Men det har forvaltningen ikke gidet gøre sig besværet med at registrere, forud for dette meningsløse overgreb.   Med venlig hilsen Søren Bruun Svendsen Erhvervsdrivende  
Læs høringssvar fra Søren Bruun Svendsen
Indsendt af:
Tue Heiselberg
Dato: 25. september 2022
Svarnummer:
192
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Nej
By:
København V
Postnr.:
1557
Kære embedsmænd og politikere, Det kræver mod at omgøre forkerte beslutninger - men det er aldrig for sent, når det gælder fremtiden for vore børn! Se venligst vedhæftede høringssvar.
Læs høringssvar fra Tue Heiselberg
Indsendt af:
Erik Hjulmand
Dato: 25. september 2022
Svarnummer:
191
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Cyklistforbundets Københavnsafdeling
By:
København K.
Postnr.:
1362
Vedhæftet høringssvar fra Cyklistforbundets Københavnsafdeling Venlig hilsen   Erik Hjulmand Formand
Læs høringssvar fra Erik Hjulmand
Indsendt af:
L. Brink
Dato: 25. september 2022
Svarnummer:
190
Virksomhed / Organisation :
Beboer i Middelalderbyen
By:
København K.
Postnr.:
1104
Der er mange gode ting at sige om forslagene til Byrums- og trafikplanen, og så er der ting, som vidner om manglende forståelse for beboernes hverdagsliv. Øremærket beboerparkering Som beboer i Middelalderbyen bør vi naturligvis have øremærket beboerparkering. Derved undgås unødig kørsel og samtidig belaster vi ikke eller optager p-pladser i de gader, som ligger uden for Middelalderbyen. Det er unødvendigt at skubbe forurening og trafik over til ”naboerne”. Øremærket beboerparkering kan ske på en forsøgsordning på fx 1-2 år, således kommunen formår at udarbejde en miljørapport med målinger før og evt. efter nedlæggelsen af de mange hundrede p-pladser. Der bør ej heller nedlægges p-pladser før, der er fundet en løsning for beboerne. P-kældre, der ligger langt fra beboelsen er ugennemtænkt og tager ikke hensyn til dårligt gående, børnefamilier eller de, der arbejder på skæve tidspunkter. Støjende udeservering Det, som desuden er foruroligende fraværende i planen, er løsningsforslag for den nuværende og støjende udeservering. Udeservering fra alkoholbaserede restaurationer bør aldrig tillades i Middelalderbyens smalle gader. Og især ikke, hvis de har natåbent. Det forpester livet for alle gaders beboere med eklatant støj. Det har mange beboere mærket med både manglende nattesøvn samt stress-relaterede symptomer under både denne sommer samt det meste af 2020. Nuværende udvidede udeserveringer skal hverken gøres permanente eller fortsætte på forsøgsbasis. Københavns Kommune formår beklageligvis ikke at føre tilsyn med Middelalderbyens mange udeserveringer. Der er talrige eksempler på ulovlige udeserveringer, ukorrekte udeserveringer og udeserveringer, hvor arealet benyttes ulovligt efter kl. 22.00. Konsekvenserne for dem, der bryder loven? Absolut ingen. Derfor denne kraftige modstand. Vi ved om nogen, hvor forfærdelig en støj vi lever med. Den ønsker vi ikke fortsætter. For nogen. Udeservering i Ny Adelgade - en fest vi ikke ønsker at deltage i Jeg bor i Ny Adelgade. En smal, kort gade med festgaden Gothersgade som nabo. Jeg har hele sommeren (samt det meste af 2020) været tvunget til at høre på eklatant støj fra udvidet udeservering (med målinger på over 70 dB!). En støj så markant, at det har haft negativ indflydelse på min hverdag. Især Palæ Bar er skyld i, at jeg ikke har kunne åbne mit soveværelsevindue hele sommeren (både pga støj, men også røg fra de mange kunder på gaden). Fortovet blokeres af kunder, det samme gælder gadearealet og ingen ansatte beder folk dæmpe sig. Det er hver aften – og fra tirsdag til lørdag til kl. 03.00! Den lille gade er fyldt med restaurationer, bar og værtshuse, hvor især ovennævnte hverken tager hensyn til beboerne eller til de love og retningslinjer, som kommunen har udstukket – selv efter talrige tilsyn, påtaler og politianmeldelser. Man kan kort sagt sige, at gaden ikke er egnet til beboelse – især, når man aften efter aften – nat efter nat – skal høre på højtråbende og fulde kunder, der indtager gaden. Vi drives mere og mere ind til en nattelivsfest, hvor vi ikke ønsker at deltage, men hvor vi er tvunget til det. I høringssvar nr. 45 er der rosende ord om Ny Adelgade og de såkaldte ansvarlige og samarbejdsvillige forretningsdrivende. Jeg og øvrige beboere, kan slet ikke genkende beskrivelsen. Vi har ingen gennemkørende trafik, her er ganske få børn, vi kommer ikke hinanden mere ved end normalt (dog ledes vores samtaler nu oftest ind til vores manglende nattesøvn og den infame støj), det grønne er forkølede blomsterkummer, det ”fantastiske miljø” drives af de betalende kunder, og det ”lugter” af en stor pengemaskine. Det er yderst vigtigt, at kommunen vægter beboernes livskvalitet frem for profitskabende udeservering. I særdeleshed i de områder, som i forvejen er hårdt belastet af støj fra nattelivet. Jeg ønsker derfor at Ny Adelgades udeservering stoppes permanent og gaden beholder alle p-pladser, og at de øremærkes til beboerparkering. Heraf min. 2 med ladestandere. Ønsker desuden 1 erhvervsparkering og 1 handicapparkering, således vi eliminerer enhver form for kommerciel indtagelse af byrummet. Begrønning er velkomment, dog gør jeg opmærksom på, at det er som en magnet for enhver tissetrængende ungersvend. Det ved jeg alt om, når jeg træder ud ad min hoveddør til en pøl af tis. Bænke og des lignende anbefales heller ikke. Det inviterer til enhver form for festlige ophold om natten. Grønnegade kvarteret Grønnegade kvarteret er fyldt med restauranter, cafeer, barer, natklubber og værtshuse. Hvilke tiltag forventer kommunen at foretage for at støjdæmpe nattelivstrafikken i området og fra festgaden Gothersgade til Middelalderbyens øvrige nattelivszoner? I planen står der, at der skal etableres en del cykelstativer i området. Hvorfor netop her? Vi har, indenfor 100 m. afstand, mere end 25 cykelstativer. Og ved en hurtig gennemgang ses flere ledige pladser, som ikke benyttes. Til gengæld ses cykler parkeret ud for butikker, op af facader, på fortove og sågar på gadeplan. Det nytter ikke at etablere flere stativer, når brugerne ikke benytter de, der allerede er. Cyklerne skæmmer, de fylder, de flyder og der er mange herreløse cykler. En simpel bøde eller en genial nudging samt en jævnlig oprydning vil gøre underværker. Der bør naturligvis også etableres ladestandere i kvarteret. På nuværende tidspunkt er de ganske få i Borgergade oftest optaget. Derfor – flere ladestandere i kvarteret. Det er ønskværdigt, om kommunen strammer op på de nuværende retningslinjer, som findes omkring facader og skiltning i Middelalderbyen. Det er lidt lovløse tilstande og alle erhvervsdrivende ved, at det er nemmere at få tilgivelse end tilladelse hos kommunen. Der er ingen hos kommunen, som overhovedet tjekker, om fx skiltning er i overensstemmelse med nuværende regler. Derfor popper en ny restaurant op med en 5 m. langt, pink neonskilt eller en bar skruer bambus på facaden. Der bør værnes meget mere om det særlige i Middelalderkvarteret. Træer, varmelamper og ”kørende diskoteker” Der ønskes en grønnere Middelalderby, men kommunen ved endnu ikke, om det er muligt at plante ét træ eller 30. Når det er udredt, bør der tages kontakt til Frederiksberg Kommune, som har et fortræffeligt skybrudsprojekt, hvor træet spiller en stor rolle ligesom Københavns Kommune selv har et klimatilpasningsprojekt i Hammerensgade. Kommunen opfordrer desuden til facadebeplantning. Middelalderbyens bygninger har smukke og ofte bevaringsværdige facader. Æstetikken og bevarelsen af det frie udsyn til bygningerne bør ikke skjules af klatreplanter. Murværk og sokler kan ydermere tage skade. Københavns Kommune ønsker at være grøn og miljøvenlig. Derfor bør kommunen indføre, som fx i Paris, et forbud mod udendørs terrasse-/varmelamper. Der ”fyres for gråspurve” og det er et abnormt energispild. Etablering af ”støjmålere- og nummerpladegenkendelse” er ønskværdigt. Det bruges i mange andre storbyer og har udelukkende fokus på alt kørende med fx høj musik. Det være: ”muskelbiler”, partybusser, beer bikes, cykel taxaer m.m. Der måles i dB og tages foto. Bøder gives og ved gentagelser evt. forbud eller fratagelse af køretøjet. Det vil nedsætte de fleste støjende og gentagne elementer i især nattelivszonerne. Jeg håber kommunen er lydhør overfor beboernes ønsker. Størstedelen af høringssvarene tyder netop på, at kommunen ikke forstår skatteborgernes hverdagsliv, hvoraf størstedelen både ønsker mindre støj fra i sær natteliv og udeservering samt øremærket beboerparkering. Andre høringssvar kommer fra større erhvervsdrivende og interessenter med gode intentioner og angst for nedlæggelse af parkeringspladser, kommunalt ansatte roser deres egne ideer, beboerforeninger beder om beboerparkering, en løsning på nattelivets udfordringer samt bevarelse af Dantes Plads. Andre igen bor udenfor Middelalderbyen. Alt i alt – denne Byrums- og trafikplan har virkelig fået mange til tasterne. Og med rette.
Læs høringssvar fra L. Brink
Indsendt af:
Lonnie Eilsø
Dato: 25. september 2022
Svarnummer:
189
Virksomhed / Organisation :
Privat
By:
København K
Postnr.:
1452
Kære politikere. Vi borgere som bor i Nørre kvarter er udsat for ekstremt meget støj. Særligt om aftenen og natten er det en udfordring at få sovet. Søvn er ekstremt vigtigt for menneskets fysiske og mentale tilstand. Det er farligt ikke at får sovet. Mange bor her med børn og alle i en børnefamilie skal passe job og skole/ børnehave. Det er urimeligt at der ikke tages hensyn til beboerne. Hele området er efterhånden lavet om til en party zone. Ville det ikke være på sin plads at kopiere hvad man gør i andre lande ???  luk beværtninger senest kl 24 i hverdage og kl 2 i weekenden. Nat bevillinger i så mange barer er uhørt i et område med så mange beboere og gode skatteydere.  udeserveringen har også taget overhånd. Mange beværtninger har ifølge Københavnerkortet ikke tilladelse til at blokere fortovene så fodgængere er nød til at gå på kørebanen. Det burde der tjekkes op på. Mere grønt i gaderne ville være dejligt. mvh Lonnie Eilsø        
Læs høringssvar fra Lonnie Eilsø
Indsendt af:
Henrik Jahnsen
Dato: 25. september 2022
Svarnummer:
188
By:
København K
Postnr.:
1111
Jeg støtter høringssvar nr. 113
Læs høringssvar fra Henrik Jahnsen
Indsendt af:
Rolf Wilton
Dato: 25. september 2022
Svarnummer:
187
By:
København K
Postnr.:
1174
Jeg støtter høringsvar 163
Læs høringssvar fra Rolf Wilton
Indsendt af:
John B. Martin
Dato: 25. september 2022
Svarnummer:
186
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg støtter hørings svar nummer 113
Læs høringssvar fra John B. Martin
Indsendt af:
Leif Fredensborg Nielsen
Dato: 25. september 2022
Svarnummer:
185
By:
København V
Postnr.:
1552
Jeg støtter høringssvar # 113 fra Stræderne og Strøgets Beboerforening.
Læs høringssvar fra Leif Fredensborg Nielsen
Indsendt af:
Miranda hellman
Dato: 25. september 2022
Svarnummer:
184
By:
København K
Postnr.:
1201
Jeg støtter høringsvar nummer 113
Læs høringssvar fra Miranda hellman
Indsendt af:
Vibe Nørgaard
Dato: 25. september 2022
Svarnummer:
183
By:
K
Postnr.:
1453
Jeg er beboer i Indre By og meget bekymret for bydelens fremtid. Papir er taknemmeligt, men når man bor her, mærker man realiteterne på sin krop og ved, hvad de forskellige udtryk i planen reelt dækker over. Så derfor: 1: Når der tales om ophold til ikke kommercielle aktiviteter, så lyder det jo godt, og på rådhuset drømmer de sikkert om at familier hygger sig i disse områder. Og det er måske også tilfældet  i andre bydele, men lige her i indre K er en bænk en mulig festlocation for dem, der er for unge til at gå på bar, men som altid kan skaffe sig sprut i kiosker og lignende. Så festen får yderligere benzin udover de mange, mange bevillinger i bydelen. Og det er ikke hyggeligt, hverken når man som beboer ikke kan sove om natten eller skal ud næste morgen og træde henover festdeltagernes efterladenskaber. 2: Beboere har biler, og kunder til butikker kører i biler,  Det er urealistisk at forestille sig at alle bydelens beboere  er mennesker, der kan klare hverdagen med en ladcykel og en udlejningsel-bil. Om få år er de fleste biler el-biler, og så er miljøargumentet borte. I stedet bør der arbejdes på, at alle turistbusser og andre busser og ikke mindst partybusser, som i dag er osende gamle dieselbusser,  kører på el eller brint. At skraldebiler kører på el. At store diesellastbiler ikke har adgang. Dertil kommer, at gågader til alle tider har ændret butikssammensætningen, så de mindre butikker har måttet vige pladsen til fordel for kædebutikker, barer og caféer, simpelthen fordi huslejerne stiger. tjek lige huslejerne på Strøget og omliggende gågader. Det smitter også af på huslejerne og priserne på lejligheder, og byens diversitet forsvinder. 3: Væg til væg-gader er farlige gader. Det er naivt at tænke på cyklister udelukkende som bløde trafikanter. Mens bilister har kørekort, hvor de har skullet tage undervisning i færdselsregler, kører cyklisterne fuldstændig regelløst. De aller blødeste er fodgængerne, og det er ingen god idé at blande cyklister og fodgængere. Børn - og dem er der altså en del af i København - er sikrest på et fortov. Og det er vi andre også. Derfor bør gaderne ikke laves med væg-til-væg-belægning.
Læs høringssvar fra Vibe Nørgaard
Indsendt af:
Aske Unger
Dato: 25. september 2022
Svarnummer:
182
By:
Valby
Postnr.:
2500
Det var præcis sådan en retning jeg håbede på. Det vil være rart nemmere at kunne færdes som cyklist og gående og det er en stærk beslutning for den grønne omstilling.
Læs høringssvar fra Aske Unger
Indsendt af:
Elias Mogensen
Dato: 25. september 2022
Svarnummer:
181
By:
København V
Postnr.:
1552
Som beboer har jeg bestemt brug for at have en parkeringsplads tæt på min bopæl. Det er absolut for ringe at politikere i København år efter år nedlægger parkeringspladser ude. Overhoved at tage hensyn til de fastboende i det omtalte områder i høringsbrevet. Jeg STØTTER høringssvaret 113.. Der er bestemt behov for at de fastboende i København sikres parkeringspladser tæt på egen bopæl.
Læs høringssvar fra Elias Mogensen

Sider