Luftfoto af lokalplanområdet ved Kløvermarken
Lokalplan
Amager Øst

Kløverparken tillæg nr. 2 - Lokalplanforslag med kommuneplantillæg

Lokalplanforslaget vil muliggøre en fleksibel anvendelse af eksisterende bygninger og ubebyggede arealer på Amager Øst.

Høringsfrist:

28. june 2017
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Amager Vest

Snorresgade tillæg 2 - lokalplanforslag

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 24. april 2017 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget.

Høringsfrist:

30. june 2017
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Indre By-Christianshavn

Elværksgrunden tillæg 2 - lokalplanforslag

Lokalplanen vil gøre det muligt at etablere hotel på adressen Borgergade 13 / Adelgade 16.

Høringsfrist:

30. june 2017
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Vesterbro-Kongens Enghave

Postgrunden -Lokalplanforslag med kommuneplantillæg, VVM og miljørapport

Forslagene vil muliggøre en byudvikling mellem baneterrænet og Bernstorffsgade med serviceerhverv, boliger og stiforbindelser.

Høringsfrist:

30. june 2017
Åben
Andet
Vesterbro-Kongens Enghave

Dannebrogsgade 47

Genhusning af folkeskoleelever fra Oehlenschlægersgades Skole i en tidsbegrænset periode på 2 år

Høringsfrist:

14. july 2017
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Amager Vest

Ørestad Nord tillæg 6 - Lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre små familie-, ungdoms- og kollegieboliger ved Amagerfælledvej.

Høringsfrist:

4. august 2017
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Nørrebro

Titangade tillæg 5 - Lokalplanforslag

Lokalplan vil gøre det muligt at ændre brugen af ejendommen Titangade 15 til kulturelle formål, herunder undervisning, ungdomsklub og moské.

Høringsfrist:

11. august 2017
Åben
Kommuneplan
Vesterbro-Kongens Enghave

Forslag til kommuneplantillæg for Ny Ellebjerg og VVM-redegørelse for metro til Sydhavn

Høringsperioden løber fra den 25. maj til og med den 16. august 2017.

Høringsfrist:

16. august 2017
Åben