Dagtilbud og skole
Hele byen

Ændring af skoledistrikter til skoleåret 2022/2023

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) har vurderet behovet for skoledistriktsændringer til skoleåret 2022/2023.

Høringsfrist:

23. april 2021
Åben
Foto over lokalplanområdet
Lokalplan
Østerbro

Tunnelfabrikken - lokalplanforslag, kommuneplantillæg og miljørapport

Lokalplanen skal muliggøre at Tunnelfabrikken kan udvikles med op til 80.100 m². Ved ombygning af eks. bygninger og nye ungdomsboliger.

Høringsfrist:

26. april 2021
Åben
Luftfoto over lokalplanområdet
Lokalplan
Nørrebro

De Gamles By - lokalplanforslag

Lokalplanen vil muliggøre en ny skole og et nyt Center for Diabetes samt fastholde de grønne områder Nordpolen og Sydpolen.

Høringsfrist:

5. maj 2021
Åben
Foto over lokalplanområdet
Lokalplan
Brønshøj-Husum

Tingbjerg - lokalplanforslag, kommuneplantillæg og miljørapport

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre 150.000 m² nybyggeri hovedsageligt som private boliger.

Høringsfrist:

21. maj 2021
Åben
Foto over lokalplanområdet
Lokalplan
Bispebjerg

Glentevej - lokalplanforslag

Lokalplanen muliggør ændret anvendelse og nyindretning af en eksisterende erhvervsejendom. Området fastlægges til boliger og serviceerhverv.

Høringsfrist:

7. juni 2021
Åben
Andet
Hele byen

Risikostyringsplan 2021 for Køge Bugt - København

Forslag til Risikostyringsplan 2021 er i høring indtil den 16. juni 2021.

Høringsfrist:

16. juni 2021
Åben