Andet
Hele byen

Forslag til tillæg nr. 7 til Spildevandsplanen

Høring om forslag til tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2008

Høringsfrist:

24. november 2017
Åben
Kommuneplan
Indre By-Christianshavn

Forslag til Kommuneplantillæg for Søkvæsthhuset

Forslag til Kommuneplantillæg skal muliggøre nye anvendelser til serviceerhverv og boliger i det fredede Søkvæsthus og tilstødende bygninger

Høringsfrist:

26. november 2017
Åben
Foto af lokalplanområdet ved Enghave Brygge
Lokalplan
Vesterbro-Kongens Enghave

Enghave Brygge tillæg nr. 2 - lokalplanforslag med tilhørende forslag til kommuneplantillæg

Lokalplanforslaget skal muliggøre serviceerhverv i tre ejendomme ved H.C. Ørstedværket

Høringsfrist:

12. december 2017
Åben
Kommuneplan
Hele byen

Butiksstørrelser for detailhandel

Forudgående høring om kommuneplantillæg

Høringsfrist:

17. december 2017
Åben
Lokalplan
Indre By-Christianshavn

Østergade 27 - lokalplanforslag

Lokalplanen muliggør nedrivning af den bevaringsværdige ejendoms øverste etage, etablering af to nye tilbagetrukne etager mv.

Høringsfrist:

10. january 2018
Åben