Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Vesterbro-Kongens Enghave

Lille Istedgade-karreerne tillæg 1 - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at udvide Mændenes Hjem.

Høringsfrist:

24. august 2020
Åben
Foto
Andet
Amager Vest

Høring: Ansøgning efter vandløbsloven i relation til etablering af hovedindgang ved DR-Byen

Ansøgning i forbindelse med Naturpark Amager – Hovedindgange og blå støttepunkter

Høringsfrist:

25. august 2020
Åben
Lokalplan
Vesterbro-Kongens Enghave

Teglværkshavnen tillæg 10 - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre et nybyggeri til skole og daginstitution.

Høringsfrist:

3. september 2020
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet Kobbelvænget
Lokalplan
Brønshøj-Husum

Kobbelvænget - lokalplanforslag

Lokalplanforslaget vil muliggøre opførelse af ny boligbebyggelse i et område mellem Frederikssundsvej, Kobbelvænget og Gadelandet.

Høringsfrist:

10. september 2020
Åben
Luftfoto over lokalplanområdet Artillerivej Øst
Lokalplan
Amager Vest

Tillæg 1 til Artillerivej Øst - lokalplanforslag

Lokalplanen skal muliggøre udvikling af et område ved Artillerivej med plejehjem, daginstitution, skolehaver, socialt værested og grøn kile

Høringsfrist:

21. september 2020
Åben
Foto over lokalplanområdet ved F.L Smidth II tillæg 3
Lokalplan
Valby

F.L. Smidth II tillæg 3 med kommuneplantillæg - lokalplanforslag

Lokalplanen vil muliggøre udvikling af F.L. Smidths ejendom til fortsat at rumme virksomhedens hovedsæde, nyt boligbyggeri og daginstitution

Høringsfrist:

22. september 2020
Åben
Foto over lokalplanområdet Drejervej
Lokalplan
Bispebjerg

Drejervej - lokalplanforslag

Lokalplanen vil muliggøre nedrivning af erhvervsbygninger og opførelse af boliger og serviceerhverv og sikre bevaringsværdige kulturmiljøer.

Høringsfrist:

28. september 2020
Åben
Lokalplan
Bispebjerg

Lygten II - lokalplanforslag og kommuneplantillæg

Lokalplanen skal blandt andet gøre det muligt at opføre boliger og erhverv i området mellem Lygten, Tagensvej og Frederikssundsvej.

Høringsfrist:

28. september 2020
Åben
Foto over lokalplanområdet
Lokalplan
Nørrebro

Bjelkes Allé - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at fastlægge de mindre byhuse på Bjelkes Allé samt udvalgte træer som bevaringsværdige.

Høringsfrist:

29. september 2020
Åben