Andet
Vesterbro-Kongens Enghave

Høring om badezone i Teglværkshavnen - Vandtrappen

Høring vedr. ansøgning om badezone i Teglværkshavnen - Vandtrappen

Høringsfrist:

29. november 2021
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet Hedegaardsvej II
Lokalplan
Amager Øst

Hedegaardsvej II - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at udvikle området med ca. 200 kollegieboliger

Høringsfrist:

21. december 2021
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Østerbro

Rosenvængets kvarter - forslag til temalokalplan

Lokalplanen skal gøre det muligt at sikre eksisterende træer i området ved at udpege træerne som bevaringsværdige.

Høringsfrist:

3. januar 2022
Åben
Lokalplan
Bispebjerg

Drejervej tillæg 1 - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at udvikle en tidligere erhvervsejendom på Drejervej 4/Rebslagervej 7 til familieboliger og serviceerhverv.

Høringsfrist:

6. januar 2022
Åben
Lokalplan
Amager Øst

Ved Amagerbanen Nord - nyt lokalplanforslag og miljørapport

Lokalplanen skal muliggøre omdannelsen af et industriområde i Nordøstamager til et boligområde med serviceerhverv og en daginstitution.

Høringsfrist:

10. januar 2022
Åben
Dagtilbud og skole
Hele byen

Justering af klyngestrukturen på dagtilbudsområdet

Der er udarbejdet et høringsforslag til, hvor i byen det nye pejlemærke giver anledning til at justere i den eksisterende klyngestruktur.

Høringsfrist:

11. februar 2022
Åben
Dagtilbud og skole
Nørrebro

Murergårdens fremtidige organisering

Der skal afklares fremtidig organisering af den kommunale institution Murergården, der rummer både dagtilbud og og fritidsklubpladser.

Høringsfrist:

11. februar 2022
Åben