Andet
Østerbro

Brug af søvand til vanding af parkbeplantning

Ansøgning om tilladelse til brud af søvand til vanding af parkbeplantning og til brug i kommunens fejebiler

Høringsfrist:

24. april 2019
Åben
Andet
Valby

Parkeringszone

Afklaring af parkeringsmønstre for beboere på Vigerslev Allé 5-19

Høringsfrist:

24. april 2019
Åben
Andet
Hele byen

Handlingsplan for vejstøj 2018-2023

Handlingsplan for vejstøj 2018-2023 sætter rammen for, hvordan der vil blive arbejdet med støj fra vejtrafikken i København.

Høringsfrist:

1. may 2019
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Østerbro

Sundmolen tillæg 1 - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre nyt byggeri og indrette friarealer på spidsen af Sundmolen.

Høringsfrist:

20. may 2019
Åben
Andet
Brønshøj-Husum

Offentlig høring af Helhedsplan for Bystævneparken med Miljørapport

Helhedsplanen skaber retning for en kommende byudvikling i Bystævneparken.

Høringsfrist:

20. may 2019
Åben
Skråfoto der viser reguleringsplanens område
Andet
Vesterbro-Kongens Enghave

Ophævelse af reguleringsplan Skelbækgade

Forslag til ophævelse af reguleringsplan fra 1947

Høringsfrist:

29. may 2019
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Indre By-Christianshavn

Laksegade Øst - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at udvikle området til blandet bolig- og erhvervskvarter med detailhandel i stueetagen.

Høringsfrist:

3. june 2019
Åben