Andet
Vanløse

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3

Dispensationen skal muliggøre anlæggelse af to træbroer fra Damhusdæmningen ud i Damhussøen.

Høringsfrist:

13. august 2021
Åben
Kommuneplan
Valby

Vigerslev Midtpunkt Bydelscenter

Forslag til Kommuneplantillæg er i 8 ugers høring

Høringsfrist:

26. august 2021
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Vesterbro-Kongens Enghave

Molestien - forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og miljørapporter

Lokalplanen skal gøre det muligt at at opføre ungdoms- og familieboliger, serviceerhverv, plejeboliger, daginstitution og parkeringshus.

Høringsfrist:

27. august 2021
Åben
Kommuneplan
Vesterbro-Kongens Enghave

Godsbaneterrænet

Forudgående høring om kommuneplantillæg for Godsbaneterrænet på Vesterbro.- indkaldelse af idéer og kommentarer.

Høringsfrist:

30. august 2021
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Nørrebro

Bragesgade tillæg 1 - lokalplanforslag

Formålet med lokalplanen er at muliggøre et boligbyggeri, at udpege bevaringsværdige bygninger og at muliggøre en anvendelsesændring.

Høringsfrist:

26. september 2021
Åben
Foto over lokalplanområdet
Lokalplan
Bispebjerg

Birkedommervej Øst - lokalplanforslag

Lokalplanen skal muliggøre tagboliger og midlertidigt tilladt indkvartering til flygtninge gøres permanent.

Høringsfrist:

27. september 2021
Åben
Andet
Hele byen

Høring af Idekatalog Liv og udfoldelse på vandet

Høring af Idekatalog Liv og udfoldelse på vandet

Høringsfrist:

29. oktober 2021
Åben