Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Indre By-Christianshavn

Holmen II tillæg 4 - lokalplanforslag med kommuneplantillæg

Lokalplanen skal gøre det muligt at omdanne Kuglegården og Basecamp med nye erhvervs- og boligfunktioner.

Høringsfrist:

5. april 2019
Åben
Andet
Hele byen

Handlingsplan for vejstøj 2018-2023

Handlingsplan for vejstøj 2018-2023 sætter rammen for, hvordan der vil blive arbejdet med støj fra vejtrafikken i København.

Høringsfrist:

1. may 2019
Åben