Andet
Hele byen

Revision af Forskrift for indretning og drift af restaurationer

Udkast til revision af Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Københavns Kommune

Høringsfrist:

19. august 2018
Åben
Andet
Hele byen

Udkast til ny Integrationspolitik 2019-2022

Udkast til den nye integrationspolitik indeholder visionen for, hvordan vi skaber et København, hvor alle i lige omfang deltager i samfundet

Høringsfrist:

19. august 2018
Åben
Kommuneplan
Vesterbro-Kongens Enghave

Forudgående høring for område i Sydhavnen

Forudgående høring om kommuneplantillæg for området er i høring frem til den 31. august 2018.

Høringsfrist:

31. august 2018
Åben
Luftfoto over lokalplanområdet Skolen ved Sundet
Lokalplan
Amager Øst

Skolen ved Sundet - lokalplanforslag

Lokalplanen skal bl.a. muliggøre en udvidelse af Skolen ved Sundet med to nye bygninger til hhv. skole og fritidshjem

Høringsfrist:

3. september 2018
Åben
Kommuneplan
Hele byen

Forslag til kommuneplantillæg for Butiksstørrelser i detailhandlen

Planforslag for kommuneplantillæg for Butiksstørrelser i detailhandlen er i høring frem til den 9. september 2018.

Høringsfrist:

9. september 2018
Åben
Luftfoto over lokalplanområdet Peter Rørdams Vej
Lokalplan
Bispebjerg

Peter Rørdams Vej - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre nybyggeri med detailhandel og boliger

Høringsfrist:

21. september 2018
Åben
Foto over lokalplanområdet
Lokalplan
Amager Øst

Femøren Station - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at ændre områdets anvendelse fra rent serviceerhverv til ungdomsbolig, hotel og dagligvarebutik.

Høringsfrist:

24. september 2018
Åben
Luftfoto over lokalplanområdet Ørkenfortet
Lokalplan
Indre By-Christianshavn

Tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken 'Ørkenfortet' med kommuneplantillæg - lokalplanforslag

Forslaget vil muliggøre en omdannelse af bygningen, kendt som 'Ørkenfortet' ved Knippelsbro, til hotel.

Høringsfrist:

27. september 2018
Åben
Udkast til Ressource- og Affaldsplan
Andet
Hele byen

Udkast til Ressource- og Affaldsplan 2024

Udkastet indeholder kommunens udviklingsaktiviteter inden for affaldsområdet frem til 2024.

Høringsfrist:

30. september 2018
Åben