Luftfoto over lokalplanområdet
Lokalplan
Valby

Grønttorvsområdet tillæg 4 - lokalplanforslag

Lokalplanen vil muliggøre en byudvikling mellem baneterrænet, Gammel Køge Landevej, Torveporten, Summerredvej og Ingrid Marie Vej.

Høringsfrist:

25. november 2018
Åben
Luftfoto over lokalplanområdet
Lokalplan
Vanløse

Damhusengens Skole - lokalplanforslag

Lokalplanen skal muliggøre en udvidelse af skolen og fritidshjemmet samt opførelse af en daginstitution.

Høringsfrist:

26. november 2018
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Vesterbro-Kongens Enghave

Enghavevej 81 - lokalplanforslag med kommuneplantillæg

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre et nyt hovedsæde til en almen boligorganisation på en ubebygget grund.

Høringsfrist:

29. november 2018
Åben
Andet
Bispebjerg

Ansøgning om tilladelse til krydsning under Utterslev Mose

Ansøgning efter Vandløbsloven om krydsningstilladelse efter Vandløbslovens § 47

Høringsfrist:

10. december 2018
Åben
Andet
Indre By-Christianshavn

Ansøgning om tilladelse til trykledning i rørlagt vandløb under Oslo Plads

Fremme af vandløbssag for ansøgning om midlertidig tilladelse til føring trykledning på en strækning i rørlagt vandløb efter vandløbsloven

Høringsfrist:

11. december 2018
Åben
Andet
Nørrebro

Trafikplan for Indre Nørrebro

Trafikplan for Indre Nørrebro inklusiv miljøvurdering

Høringsfrist:

17. december 2018
Åben
Kommuneplan
Amager Vest

Forslag til tillæg til Kommuneplan 2015 for Birketinget 6 m.fl.

Planforslag for Birketinget 6 m.fl. frem til den 24. december 2018.

Høringsfrist:

24. december 2018
Åben