Luftfoto over lokalplanområdet Ørkenfortet
Lokalplan
Indre By-Christianshavn

Tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken 'Ørkenfortet' med kommuneplantillæg - lokalplanforslag

Forslaget vil muliggøre en omdannelse af bygningen, kendt som 'Ørkenfortet' ved Knippelsbro, til hotel.

Høringsfrist:

27. september 2018
Åben
Udkast til Ressource- og Affaldsplan
Andet
Hele byen

Udkast til Ressource- og Affaldsplan 2024

Udkastet indeholder kommunens udviklingsaktiviteter inden for affaldsområdet frem til 2024.

Høringsfrist:

30. september 2018
Åben
Luftfoto over lokalplanområdet Postgrunden tillæg 1
Lokalplan
Vesterbro-Kongens Enghave

Postgrunden tillæg 1 - lokalplanforslag

Lokalplanen vil justere enkelte bestemmelser i den gældende lokalplan nr. 555 Postgrunden

Høringsfrist:

1. october 2018
Åben
Lokalplan
Hele byen

Østregasværk Teater Grund - Supplerende høring

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre en teatersal, private og almene ungdomsboliger og et parkeringsanlæg ved Østre Gasværk Teater.

Høringsfrist:

2. october 2018
Åben
Andet
Østerbro

Ansøgning om forlængelse af tre tidsbegrænsede tilladelser til arbejdsplads, flydebro og ledning i Sortedams Sø

Ansøgning efter vandløbsloven om forlængelse af tre tilladelse til arbejdsplads, flydebro og ledning i Sortedams Sø

Høringsfrist:

10. october 2018
Åben
Andet
Hele byen

Miljøtilsynsplan 2018 - 2021

Tilsynsplanen beskriver hvordan Københavns Kommune vil føre tilsyn med virksomheder i 2018-2021

Høringsfrist:

11. october 2018
Åben
Lokalplan
Indre By-Christianshavn

Kvæsthusbroen tillæg nr. 1 - lokalplanforslag

Lokalplanen skal muliggøre opsætning af scener, telte mv. ifm arrangementer samt afholdelse af et begrænset antal lukkede arrangementer.

Høringsfrist:

12. october 2018
Åben
Luftfoto over lokalplanområdet Kvarteret ved Bella Center II
Lokalplan
Amager Vest

Kvarteret ved Bella Center II med miljørapport - lokalplanforslag

Lokalplanen vil muliggøre den fortsatte udvikling af Bella Center og det omkringliggende byområde

Høringsfrist:

1. november 2018
Åben
Luftfoto over lokalplanområdet Kornblomstvej II
Lokalplan
Amager Vest

Kornblomstvej II - lokalplanforslag

Lokalplanen vil muliggøre afslutning af karréstruktur langs Sundholmsvej samt opførelse af et beboerhus

Høringsfrist:

6. november 2018
Åben
Kommuneplan
Hele byen

Verdensby med Ansvar – Forslag til Kommuneplanstrategi 2018

Københavns Kommune er netop nu i gang med at sætte retningen for udviklingen af København frem mod 2031.

Høringsfrist:

20. november 2018
Åben
Lokalplan
Amager Øst

Amager Strandpark - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at opjustere byggemulighederne for at understøtte de rekreative aktiviteter i strandparken.

Høringsfrist:

20. november 2018
Åben