Andet
Amager Øst

Idéer og forslag, VVM for olietanke OTC Syd på prøvestenen

Københavns Kommune indkalder idéer og forslag til, hvilke miljøforhold og undersøgelser, som bør indgå i miljøkonsekvensrapport for OTC.

Høringsfrist:

24. october 2017
Åben
Foto af lokalplanområdet Lønstrupgård
Lokalplan
Vanløse

Lønstrupgård - Supplerende høring

Lokalplanforslaget vil muliggøre etablering af ca. 52 nye tagboliger og nybebyggelse i den eksisterende almene boligbebyggelse Lønstrupgård.

Høringsfrist:

26. october 2017
Åben
Andet
Hele byen

Københavns Kommunes nye handicappolitik

Så er udkastet til Københavns Kommunes handicappolitik 2018-2022 i høring.

Høringsfrist:

10. november 2017
Åben
Andet
Hele byen

Forslag til tillæg nr. 7 til Spildevandsplanen

Høring om forslag til tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2008

Høringsfrist:

24. november 2017
Åben
Foto af lokalplanområdet ved Enghave Brygge
Lokalplan
Vesterbro-Kongens Enghave

Enghave Brygge tillæg nr. 2 - lokalplanforslag med tilhørende forslag til kommuneplantillæg

Lokalplanforslaget skal muliggøre serviceerhverv i tre ejendomme ved H.C. Ørstedværket

Høringsfrist:

12. december 2017
Åben