Andet
Vanløse

Forslag til ændring af indkørselsforbud ved Linde Alle

Forslag til ændring af permanent indkørselsforbud for motorkøretøjer til tidsbegrænset indkørselsforbud fra klokken 7.30-16.00

Høringsfrist:

9. maj 2024
Åben
Lokalplan
Valby

Vigerslev Stationstorv - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at udvikle et ubebygget område til boliger, serviceerhverv og plejehjem.

Høringsfrist:

17. maj 2024
Åben
Dagtilbud og skole
Hele byen

Distriktsændringer for skoleåret 2025/2026

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) har vurderet behovet for distriktsændringer for skoleåret 2025/2026.

Høringsfrist:

17. maj 2024
Åben
Luftfoto, der viser lokalplanområdet
Lokalplan
Vanløse

Slotsherrensvej Vest - fornyet høring

Lokalplanen skal gøre det muligt at omdanne eksisterende bygninger samt opføre ny bebyggelse til boliger, supermarked og plejecenter.

Høringsfrist:

7. juni 2024
Åben