Andet
Hele byen

Handicappolitik 2023-2026

Københavns Kommunes handicappolitik 2023-2026 er hermed i høring.

Høringsfrist:

1. december 2022
Åben
Andet
Brønshøj-Husum

Kagsmosen og Kagsåen - Høring af miljøkonsekvensrapport

Høring af miljøkonsekvensrapport for skybrudssikring i Kagsmosen og den nedre del af Kagsåen

Høringsfrist:

5. december 2022
Åben
Andet
Hele byen

Kommende gæstelicens i tidsbegrænsede parkeringszoner

Da der efter politisk behandling er kommet betydelige ændringer i løsningsforslaget, foretages denne nye høring.

Høringsfrist:

12. december 2022
Åben
Luftfoto over lokalplanområdet Englandsvej Nord
Lokalplan
Amager Vest

Englandsvej Nord - forslag til lokalplan og kommuneplantillæg

Lokalplanen skal muliggøre opførelse af op til 1.430 m2 nybyggeri.

Høringsfrist:

28. december 2022
Åben
Luftfoto over lokalplanområdet Ny Hotel- og Restaurantskole
Lokalplan
Valby

Ny Hotel- og Restaurantskole - forslag til lokalplan og kommuneplantillæg

Lokalplanen skal gøre muliggøre en ny fagskole og udvikling af et campusområde med almene-, ungdoms- og familieboliger samt serviceerhverv

Høringsfrist:

4. januar 2023
Åben
Dagtilbud og skole
Hele byen

Skolestruktur for skoler på Godsbaneterrænet og i Bådehavnsgadekvarteret

Der er udarbejdet forslag til skolestruktur for skoler på Godsbaneterrænet og i Bådehavngadekvarteret, som sendes i offentlig høring.

Høringsfrist:

22. januar 2023
Åben