Luftfoto over lokalplantillæg 1 til lokalplan 571 Kvarteret ved Bella Center II
Lokalplan
Amager Vest

Tillæg 1 til lokalplan 571 Kvarteret ved Bella Center II - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at etablere en daginstitution på 2. sal af eksisterende bygning mod Emma Gads Vej og Trierhus

Høringsfrist:

22. december 2023
Åben
Luftfoto, der viser afgrænsningen af lokalplanområdet
Lokalplan
Vesterbro-Kongens Enghave

Fisketorvet II - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre serviceerhverv med mulighed for boliger ved det sydlige hjørne af Fisketorvet.

Høringsfrist:

29. januar 2024
Åben