Andet
Vanløse

Tilladelse efter vandløbsloven til renovering af Sortebro

Tilladelse efter vandløbsloven til renovering af Sortebro over Harrestrup Å ved Damhusdæmningen

Høringsfrist:

18. july 2019
Åben
Andet
Indre By-Christianshavn

Nyindretning af Dantes Plads

Dantes Plads skal nyindrettes efter anlæg af parkeringskælder under pladsen.

Høringsfrist:

4. august 2019
Åben
Lokalplan
Bispebjerg

Rentemestervej - forslag til lokalplan og kommuneplantillæg

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre af etageboligbyggeri.

Høringsfrist:

9. august 2019
Åben
Lokalplan
Østerbro

Vibenshus Runddel Vest - forslag til lokalplan og kommuneplantillæg

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre et etageboligbyggeri og en kontorbygning, samt sikre bevaring af ejendommen Jagtvej 169A.

Høringsfrist:

16. august 2019
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Indre By-Christianshavn

Studiestræde tillæg 1 - lokalplanforslag

Lokalplanen vil muliggøre boliger og erhverv på ejendommen Nørregade 13-15 og Sankt Peders Stræde 1-3.

Høringsfrist:

19. august 2019
Åben
Lokalplan
Vesterbro-Kongens Enghave

Sydhavnsgade - forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og miljørapport

Lokalplanen skal gøre det muligt at omdanne et erhvervsområde til et bykvarter med boliger og serviceerhverv.

Høringsfrist:

20. august 2019
Åben
Andet
Hele byen

Plan for Københavns Biblioteker 2019-2023

Den nuværende biblioteksstrategi udløber ved udgangen af 2019. Derfor sendes et forslag til en ny biblioteksplan for 2019-2023 nu i høring.

Høringsfrist:

30. august 2019
Åben
Andet
Hele byen

Kultur- og Fritidspolitikken 2020-2023

Kultur- og Fritidspolitikken 2016-2019 udløber ved udgangen af 2019. Et forslag til ny politik for perioden 2020-2023 sendes nu i høring.

Høringsfrist:

1. september 2019
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Valby

Blushøjvej II - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre ny erhvervsbebyggelse i form af et lagerhotel og centralkøkken til produktion af skolemad.

Høringsfrist:

11. september 2019
Åben