Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Vesterbro-Kongens Enghave

Mozarts Plads - lokalplanforslag

Lokalplanen vil muliggøre ny udformning af Mozarts Plads i forbindelse med åbning af Sydhavnsmetroen.

Høringsfrist:

14. november 2019
Åben
Lokalplan
Brønshøj-Husum

Lindholmsvej 18 - lokalplanforslag

Lokalplanen skal muliggøre en tilbygning til en eksisterende bevaringsværdig bygning på Lindholmsvej 18.

Høringsfrist:

18. november 2019
Åben
Foto over lokalplanområdet
Lokalplan
Amager Vest

Snorresgade tillæg 3 - lokalplanforslag

Lokalplanen skal muliggøre at den eksisterende bebyggelse på Snorresgade 22 kan anvendes til serviceerhverv.

Høringsfrist:

18. november 2019
Åben
Foto af loalplanområdet
Lokalplan
Nørrebro

Rovsingsgade tillæg 2 - lokalplanforslag

Lokalplanen skal muliggøre, at der kan indrettes serviceerhverv i eksisterende bebyggelse.

Høringsfrist:

18. november 2019
Åben
Lokalplan
Vesterbro-Kongens Enghave

Pumpestationen - lokalplanforslag

Lokalplanen vil muliggøre en pumpestation mellem Kalvebod Brygge 45 og 47, som er en del af et større underjordisk skybrudsanlæg.

Høringsfrist:

19. november 2019
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet Sundparken
Lokalplan
Amager Øst

Sundparken - lokalplanforslag

Lokalplanforslaget vil muliggøre, at der opføres et plejecenter samt et seniorbofælleskab i Sundparken.

Høringsfrist:

22. november 2019
Åben
Andet
Hele byen

Serviceniveauer på området for udsatte børn og unge

Københavns Kommune har udarbejdet serviceniveauer for en række bestemmelser i serviceloven på området for udsatte børn og unge.

Høringsfrist:

22. november 2019
Åben
Andet
Vesterbro-Kongens Enghave

Høring af miljøkonsekvensrapport for Kalvebod Brygge Skybrudstunnel

Høring af miljøkonsekvensrapport for Kalvebod Brygge Skybrudstunnel med tilhørende udkast til VVM-tilladelse

Høringsfrist:

2. december 2019
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet Amager Strandpark
Lokalplan
Amager Øst

Amager Strandpark - revideret lokalplanforslag

Det reviderede lokalplanforslag skal reducere byggemulighederne i Amager Strandpark ift. det første lokalplanforslag fra efteråret 2018.

Høringsfrist:

6. december 2019
Åben
Andet
Nørrebro

Forslag til helhedsplan for De Gamles By

Borgerrepræsentation i København har besluttet at sende Forslag til helhedsplanen for De Gamles By i offentlig høring.

Høringsfrist:

16. december 2019
Åben
Lokalplan
Nørrebro

Hermodsgade - lokalplanforslag

Lokalplanen skal muliggøre private ungdoms-og kollegieboliger med samlet etageareal på op til ca. 5.800 m2 på ejendommene Hermodsgade 26-28.

Høringsfrist:

20. december 2019
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet Teglværkshavnen tillæg 11
Lokalplan
Vesterbro-Kongens Enghave

Teglværkshavnen tillæg 11 - lokalplanforslag

Lokalplanen vil muliggøre en grundskole og et parkeringshus med idrætshal ovenpå.

Høringsfrist:

2. january 2020
Åben

Sider