Andet
Hele byen

Samarbejde om håndtering af skybrudsvand omkring Harrestrup Å

Forslag til Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å med tilhørende forslag til Miljørapport for Kapacitetsplan 2018

Høringsfrist:

24. january 2019
Åben
Andet
Hele byen

Høring: Ansøgninger om stormflodssikring af 12 eksisterende metrostationer

Metroselskabet har ansøgt om at sikre 12 eksisterende metrostationer mod en 2000 års stormflod

Høringsfrist:

28. january 2019
Åben
Luftfoto over lokalplanområdet Gammel Køge Landevej
Lokalplan
Valby

Gammel Køge Landevej - lokalplanforslag

Forslaget vil muliggøre nyt kontorbyggeri med mulighed for butikker på op til ca. 26.800 m2 på ejendommen Gammel Køge Landevej 59-65.

Høringsfrist:

29. january 2019
Åben
Andet
Amager Øst

Høring af Miljøkonsekvensrapport for Oiltanking Copenhagen A/S på Prøvestenen

Høring af Miljøkonsekvensrapport for OTC Syd på Prøvestenen med tilhørende udkast til miljøgodkendelse

Høringsfrist:

31. january 2019
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Bispebjerg

Provstevej tillæg 4 - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at indrette butikker, restauranter og liberale erhverv i stueetager.

Høringsfrist:

4. february 2019
Åben
Andet
Hele byen

Revision af forskrift for udendørs musikarrangementer

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et udkast til revision af ”Forskrift for udendørs musikarrangementer i Københavns Kommune”

Høringsfrist:

5. february 2019
Åben
Lokalplan
Vanløse

Hjørnestenen II - lokalplanforslag

Lokalplanen skal muliggøre udviklingen af området med private og almene ungdomsboliger og familieboliger samt serviceerhverv.

Høringsfrist:

13. february 2019
Åben
Luftfoto over lokalplanområdet
Lokalplan
Østerbro

Rigshospitalet III tillæg 1 - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at samle Rigshospitalets føde- og børneafsnit i et nyt byggeri på ca. 55.000 m².

Høringsfrist:

18. february 2019
Åben
Andet
Hele byen

Forslag til spildevandsplan 2018

Københavns Borgerrepræsentation har på møde den 13. december besluttet at offentliggøre forslag til Spildevandsplan 2018.

Høringsfrist:

28. february 2019
Åben
Københavnermærket
Andet
Hele byen

Høring af forslag til forebyggelse af affald ved minimering af engangsplast fra arrangementer

Høringen skal bidrage til at kvalitetssikre arbejdet med minimering af affald fra arrangementer og sikre dialog med arrangører og borgere.

Høringsfrist:

28. february 2019
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Indre By-Christianshavn

Lille Kongensgade-karreen - lokalplanforslag

Lokalplanen skal fastlægge bevaringsbestemmelser for karreens bebyggelse og fastholde stueetagerne til publikumsorienterede serviceerhverv.

Høringsfrist:

1. march 2019
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Bispebjerg

Kampsportens hus - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre et sportsanlæg på hjørnet af Frederikssundsvej og Lygten.

Høringsfrist:

5. march 2019
Åben

Sider