Luftfoto over lokalplanområdet tillæg 1 til lokalplan 501 August Schade Kvarteret
Lokalplan
Amager Vest

August Schade Kvarteret tillæg 1 - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre almene ungdomsboliger og mindre familieboliger, såkaldte co-living boliger

Høringsfrist:

1. december 2023
Åben
Andet
Amager Vest

Ansøgning om tilladelse efter vandløbsloven til projekt på Amager

Ansøgning om tilladelse efter vandløbsloven til rørunderføring af vandløb i forbindelse med anlæg og udvidelse af vej

Høringsfrist:

7. december 2023
Åben
Luftfoto over lokalplantillæg 1 til lokalplan 571 Kvarteret ved Bella Center II
Lokalplan
Amager Vest

Tillæg 1 til lokalplan 571 Kvarteret ved Bella Center II - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at etablere en daginstitution på 2. sal af eksisterende bygning mod Emma Gads Vej og Trierhus

Høringsfrist:

22. december 2023
Åben
Luftfoto, der viser afgrænsningen af lokalplanområdet
Lokalplan
Vesterbro-Kongens Enghave

Fisketorvet II - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre serviceerhverv med mulighed for boliger ved det sydlige hjørne af Fisketorvet.

Høringsfrist:

29. januar 2024
Åben