Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Vesterbro-Kongens Enghave

Fisketorvet tillæg 2 med VVM og miljørapport - lokalplanforslag

Lokalplanen vil bl.a. gøre det muligt at udvide butikscentret Fisketorvet samt forpladsen til metrostationen.

Høringsfrist:

26. september 2017
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Valby

Grønttorvsområdet tillæg 3 - lokalplanforslag

Lokalplanen vil bl.a. gøre det muligt at opføre yderligere ca. 8.000 m² boliger og parkeringskældre i stedet for parkeringshuse.

Høringsfrist:

26. september 2017
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Vesterbro-Kongens Enghave

Teglværkshavnen tillæg 9 - lokalplanforslag

Lokalplanen vil gøre det muligt at etablere en kirke samt en daginstitution og idrætshal.

Høringsfrist:

27. september 2017
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet ved Urbanplanen Syd
Lokalplan
Amager Vest

Urbanplanen Syd - lokalplanforslag samt forslag til kommuneplantillæg

Lokalplanen skal muliggør bebyggelse med 19.400 m2 nye boliger og serviceerhverv samt 3.000 m2 institution i den sydlige del af Urbanplanen.

Høringsfrist:

10. october 2017
Åben
Byggesager
Amager Vest

Tingvej 4-8

Opførelse af ejendom med boliger og erhverv

Høringsfrist:

11. october 2017
Åben
Andet
Brønshøj-Husum

Hindring af vandets friet løb ved opstemming i Fælstningskanalen

Københavns Kommune vil oprense Fæstningskanalen fra Åkandevej til den Øvre Batardeau

Høringsfrist:

12. october 2017
Åben