Andet
Hele byen

Høring om kvalitetsstandarden Hjælp i Hverdagen 2024 om serviceydelser i Socialforvaltningens hjemmepleje

Borgerrepræsentationen skal én gang årligt godkende en borgerrettet kvalitetsstandard for serviceydelser.

Høringsfrist:

27. oktober 2023
Åben
Forsiden af Ældre i København, hvor man får at vide, at man kan klikke videre og finde tilbud til dig, der er fyldt 65 år og bor i Københavns Kommune
Andet
Hele byen

Høring af Ældre i København 2024, Sundheds- og Omsorgsforvaltningens kvalitetsstandard, med fokus på læsevenlighed, forståelse og anvendelse

Med høringen kan du sende evt. bemærkninger til beskrivelserne af tilbuddene, særligt med fokus på læsevenlighed, forståelse og anvendelse.

Høringsfrist:

27. oktober 2023
Åben
Andet
Hele byen

Revision af Københavns Kommunes Bygge- og anlægsforskrift

Høring af revision af Københavns Kommunes Bygge- og anlægsforskrift

Høringsfrist:

30. oktober 2023
Åben
Luftfotot over lokalplanområdet Hamletsgade
Lokalplan
Nørrebro

Hamletsgade - revideret lokalplanforslag

Lokalplanen skal muliggøre ny erhvervsbebyggelse, en offentlig tilgængelig forbindelse samt fastlægge bevaringsværdig bebyggelse.

Høringsfrist:

22. november 2023
Åben
Luftfoto, der viser afgrænsningen af lokalplanforslaget
Lokalplan
Vanløse

Slotsherrensvej Vest - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at omdanne eksisterende bygninger samt opføre ny bebyggelse til boliger, supermarked og plejecenter.

Høringsfrist:

24. november 2023
Åben