Lokalplan
Vanløse

Skjulhøj Allé tillæg 1 - lokalplanforslag og kommuneplantillæg

Lokalplanen skal muligøre en anvendelsesændring, så de eksisterende skoler i planområdet kan etablere ny bebyggelse.

Høringsfrist:

25. maj 2022
Åben
Kommuneplan
Valby

Kommuneplantillæg for Vigerslev Stationstorv

Forudgående offentlighed om kommuneplantillæg

Høringsfrist:

29. maj 2022
Åben
Lokalplan
Østerbro

Sundmolen i Nordhavn tillæg 2 - lokalplanforslag

Lokalplanen skal muliggøre nybyggeri i form af indskudte etagedæk i eksisterende pakhus samt en påbygning på det eksisterende pakhus.

Høringsfrist:

31. maj 2022
Åben
Andet
Vesterbro-Kongens Enghave

Afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for byudvikling på Godsbaneterrænet

Afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for byudvikling på Godsbaneterrænet

Høringsfrist:

1. juni 2022
Åben
""
Andet
Hele byen

Høring af midtvejsevaluering af Cirkulær København: Ressource- og Affaldsplan 2024

Forslag til supplerende indsatser for øget genanvendelse og genbrug

Høringsfrist:

5. juni 2022
Åben
Dagtilbud og skole
Hele byen

Fremtidig organisering af ledelse på det kommunale fritidsområde (10-17 år)

Der er udarbejdet et høringsforslag til fremtidig organisering af ledelse på fritidsområdet (10-17 år).

Høringsfrist:

17. juni 2022
Åben
Kommuneplan
Vesterbro-Kongens Enghave

Kommuneplantillæg for Godsbaneterrænet

Supplerende forudgående offentlighed om kommuneplantillæg

Høringsfrist:

24. juni 2022
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Vesterbro-Kongens Enghave

Sluseholmen Stationsområde - lokalplanforslag, kommuneplantillæg og miljørapporter

Lokalplanen skal gøre det muligt at færdiggøre kanalbyen Sluseholmen i sammenhæng med den nye metrostation.

Høringsfrist:

8. august 2022
Åben