Dagtilbud og skole
Hele byen

2. behandling af forslag til ny budgetmodel for almenskoler

12. august behandlede Børne- og Ungdomsudvalget det revidere forslag til ny budgetmodel og valgte at sende det i høring.

Høringsfrist:

25. september 2020
Åben
Foto over lokalplanområdet Drejervej
Lokalplan
Bispebjerg

Drejervej - lokalplanforslag

Lokalplanen vil muliggøre nedrivning af erhvervsbygninger og opførelse af boliger og serviceerhverv og sikre bevaringsværdige kulturmiljøer.

Høringsfrist:

28. september 2020
Åben
Lokalplan
Bispebjerg

Lygten II - lokalplanforslag og kommuneplantillæg

Lokalplanen skal blandt andet gøre det muligt at opføre boliger og erhverv i området mellem Lygten, Tagensvej og Frederikssundsvej.

Høringsfrist:

28. september 2020
Åben
Foto over lokalplanområdet
Lokalplan
Nørrebro

Bjelkes Allé - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at fastlægge de mindre byhuse på Bjelkes Allé samt udvalgte træer som bevaringsværdige.

Høringsfrist:

29. september 2020
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Valby

Grønttorvsområdet tillæg 5 - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at øge boligandelen i området samt at justere et byggefelt og byrummet langs banen.

Høringsfrist:

19. oktober 2020
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Vesterbro-Kongens Enghave

Stejlepladsen - lokalplanforslag, kommuneplantillæg og miljørapporter

Planforslagene skal muliggøre et byggeri med primært boliger på samlet op til 72.000 m².

Høringsfrist:

21. oktober 2020
Åben
Foto af lokalplanområdet Vejlands Kvarter
Lokalplan
Amager Vest

Vejlands Kvarter - lokalplanforslag, kommuneplantillæg og miljørapporter

Planforslagene skal muliggøre et nyt boligområde med skole, daginstitutioner, plejehjem, serviceerhverv samt butikker

Høringsfrist:

22. oktober 2020
Åben
Foto over lokalplanområdet
Lokalplan
Amager Øst

Ved Amagerbanen Nord - lokalplanforslag

Lokalplanen skal muliggøre omdannelsen af et industriområde i Nordøstamager til et boligområde med serviceerhverv og en daginstitution.

Høringsfrist:

23. oktober 2020
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Amager Øst

Nordøstamager Skole - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at bygge en tresporet skole med idrætshal på Holmbladsgade 113.

Høringsfrist:

26. oktober 2020
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Valby

Mølle Allé - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre nyt byggeri med boliger, ungdomsboliger, daginstitution samt udvidelse af dagligvarebutik.

Høringsfrist:

28. oktober 2020
Åben
Dagtilbud og skole
Hele byen

Styrkelse af skolebestyrelsesarbejdet

16. september behandlede Børne- og Ungdomsudvalget et forslag om styrkelse af skolebestyrelsesarbejdet og valgte at sende det i høring.

Høringsfrist:

30. oktober 2020
Åben
Foto over lokalplanområdet Ringertoften 1
Lokalplan
Bispebjerg

Ringertoften 1 - lokalplanforslag

Lokalplanen vil muliggøre en udvidelse af en daginstitution med nedrivning og nybyggeri, en 5 m høj støjskærm og en udvidelse af adgangsvej.

Høringsfrist:

3. november 2020
Åben

Sider