Andet
Hele byen

Høring af vejledende visitationsgrundlag for servicelovens § 82 (Grib København) i Borgercenter Voksne

Socialforvaltningen sender hermed udkast til et administrativt fastsat vejledende visitationsgrundlag for servicelovens § 82 a, b og d.

Høringsfrist:

19. maj 2021
Åben
Foto over lokalplanområdet
Lokalplan
Brønshøj-Husum

Tingbjerg - lokalplanforslag, kommuneplantillæg og miljørapport

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre 150.000 m² nybyggeri hovedsageligt som private boliger.

Høringsfrist:

21. maj 2021
Åben
Foto over lokalplanområdet
Lokalplan
Bispebjerg

Glentevej - lokalplanforslag

Lokalplanen muliggør ændret anvendelse og nyindretning af en eksisterende erhvervsejendom. Området fastlægges til boliger og serviceerhverv.

Høringsfrist:

7. juni 2021
Åben
Andet
Hele byen

Risikostyringsplan 2021 for Køge Bugt - København

Forslag til Risikostyringsplan 2021 er i høring indtil den 16. juni 2021.

Høringsfrist:

16. juni 2021
Åben
Andet
Brønshøj-Husum

Offentlig høring af Helhedsplan for Bystævneparken med Miljørapport

Helhedsplanen skaber retning for en kommende byudvikling i Bystævneparken, og danner grundlag for den efterfølgende lokalplanlægning.

Høringsfrist:

27. juni 2021
Åben