Kort, der viser området på Amager, hvor miljøzonen foreslås udvidet.
Andet
Hele byen

Forslag til udvidelse af miljøzonen til kommunegrænsen på Amager

Forslag om at udvide miljøzonen på Amager, så den dækker hele Københavns Kommune.

Høringsfrist:

29. januar 2023
Åben
Andet
Hele byen

Udkast til handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser

Københavns Kommune foreslår en ny handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser.

Høringsfrist:

30. januar 2023
Åben
Luftfoto over lokalplanområdet Krimsvej II
Lokalplan
Amager Øst

Krimsvej II - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt bl.a. at justere byggefelter, forbedre trafiksikkerheden på Krimsvej og udpege bevaringsværdige bygninger

Høringsfrist:

31. januar 2023
Åben
Luftfoto over lokalplanområdet Wesselsgade II
Lokalplan
Nørrebro

Wesselsgade II - supplerende høring

Lokalplanen skal gøre det muligt at at bevare mindre byhuse i Wesselsgade og de tilbageværende karrébygninger fra 1800-tallet

Høringsfrist:

2. februar 2023
Åben
Kommuneplan
Amager Øst

Vermlandsgade og Siljangade

Forudgående offentlighed om kommuneplantillæg

Høringsfrist:

9. februar 2023
Åben
Andet
Hele byen

Høring af forslag til projekttillæg 2023 til Spildevandsplan 2018

Forslag til Projekttillæg 2023 til Spildevandsplan 2018 der vil muliggøre gennemførelsen af 36 spildevandsprojekter

Høringsfrist:

21. februar 2023
Åben
Luftfoto, set fra syd, af bygning 15.
Byggesager
Valby

Kulbanevej 34

Ansøgning om nedrivning af bygning 15 på adressen Kulbanevej 34

Høringsfrist:

23. februar 2023
Åben
Dagtilbud og skole
Hele byen

Omlægning af læse-, skrive- og ordblindeindsatsen

Der er udarbejdet forslag til omlægning af læse-, skrive- og ordblindeindsatsen, som sendes i høring.

Høringsfrist:

28. februar 2023
Åben