Andet
Amager Vest

Ansøgning om tilladelse til etablering af midlertidig overkørsel af grøft i forbindelse med anlægsarbejde

Ansøgning om tilladelse til etablering af midlertidig overkørsel af grøft i forbindelse med anlægsarbejde efter vandløbslovens § 47

Høringsfrist:

24. july 2018
Åben
Byggesager
Østerbro

Solvænget 10

Ansøgning om delvis nedrivning af bygningen på adressen Solvænget 10

Høringsfrist:

3. august 2018
Åben
Andet
Hele byen

Revision af Forskrift for indretning og drift af restaurationer

Udkast til revision af Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Københavns Kommune

Høringsfrist:

19. august 2018
Åben
Luftfoto over lokalplanområdet Skolen ved Sundet
Lokalplan
Amager Øst

Skolen ved Sundet - lokalplanforslag

Lokalplanen skal bl.a. muliggøre en udvidelse af Skolen ved Sundet med to nye bygninger til hhv. skole og fritidshjem

Høringsfrist:

3. september 2018
Åben
Kommuneplan
Hele byen

Forslag til kommuneplantillæg for Butiksstørrelser i detailhandlen

Planforslag for kommuneplantillæg for Butiksstørrelser i detailhandlen er i høring frem til den 9. september 2018.

Høringsfrist:

9. september 2018
Åben
Luftfoto over lokalplanområdet Peter Rørdams Vej
Lokalplan
Bispebjerg

Peter Rørdams Vej - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre nybyggeri med detailhandel og boliger

Høringsfrist:

21. september 2018
Åben
Foto over lokalplanområdet
Lokalplan
Amager Øst

Femøren Station - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at ændre områdets anvendelse fra rent serviceerhverv til ungdomsbolig, hotel og dagligvarebutik.

Høringsfrist:

24. september 2018
Åben
Udkast til Ressource- og Affaldsplan
Andet
Hele byen

Udkast til Ressource- og Affaldsplan 2024

Udkastet indeholder kommunens udviklingsaktiviteter inden for affaldsområdet frem til 2024.

Høringsfrist:

30. september 2018
Åben