Andet
Brønshøj-Husum

Højvandsklapper i udløb fra Kagsmose til Kagså

Udkast til tilladelse til regulering af Kagsmosen ved etablering af højvandsklapper mod Kagså

Høringsfrist:

22. march 2018
Åben
Lokalplan
Amager Vest

Ny Islands Brygge Skole - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre en udskolingsbygning til Skolen på Islands Brygge med et etageareal på ca. 10.000 m2.

Høringsfrist:

3. april 2018
Åben
Lokalplan
Vesterbro-Kongens Enghave

Oehlenschlægersgades Skole - lokalplanforslag med kommuneplantillæg

Lokalplanen og kommuneplantillægget vil muliggøre en udvidelse af Oehlenschlægersgades Skole.

Høringsfrist:

5. april 2018
Åben
Lokalplan
Bispebjerg

Bomhusvej 18 - lokalplanforslag

Lokalplanen skal muliggøre nedrivning af eksisterende bebyggelse og opførelse af et etageareal på ca. 13.000 m2 til boliger.

Høringsfrist:

6. april 2018
Åben
Foto af lokalplanområdet ved Ørestad City Nord tillæg 2
Lokalplan
Amager Vest

Lokalplanforslag Ørestad City Nord tillæg 2 med kommuneplantillæg - supplerende høring

Lokalplanen vil muliggøre en anvendelsesændring fra en boligandel på 10 % til op til 40 % for hele område I.

Høringsfrist:

9. april 2018
Åben
Andet
Amager Vest

Ansøgning om tilladelse til krydsning af Nordre Landkanal samt to grøfter ved golfbanen på Kalvebod Fælled

Ansøgning efter Vandløbsloven fra Energinet om krydsningstilladelse - Nordre Landkanal samt to grøfter ved golfbanen på Kalvebod Fælled

Høringsfrist:

13. april 2018
Åben
Lokalplan
Amager Øst

Carlsgade tillæg 1 - lokalplanforslag

Lokalplanen skal muliggøre servering, dvs. restauranter, caféer o. lign., i stueetager.

Høringsfrist:

18. april 2018
Åben
Lokalplan
Valby

Toftebakkevej tillæg 1 - lokalplanforslag

Lokalplanen skal muliggøre servering, dvs. restauranter, caféer o. lign., i stueetager.

Høringsfrist:

18. april 2018
Åben
Lokalplan
Amager Øst

Lybækgade tillæg 1 - lokalplanforslag

Lokalplanen skal muliggøre servering, dvs. restauranter, caféer o. lign., i stueetager.

Høringsfrist:

19. april 2018
Åben
Andet
Hele byen

Regulativer for affald

Udkast til regulativer for affald 2018

Høringsfrist:

25. april 2018
Åben
Foto af lokalplanområdet ved Nuuks Plads II
Lokalplan
Nørrebro

Nuuks Plads II - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at bevare det tidligere landsarkivs ældste bygning, samt nyt byggeri på op til 75 m. til primært boliger.

Høringsfrist:

9. may 2018
Åben