Andet
Nørrebro

Trafikplan for Indre Nørrebro

Trafikplan for Indre Nørrebro inklusiv miljøvurdering

Høringsfrist:

17. december 2018
Åben
Kommuneplan
Amager Vest

Forslag til tillæg til Kommuneplan 2015 for Birketinget 6 m.fl.

Planforslag for Birketinget 6 m.fl. frem til den 24. december 2018.

Høringsfrist:

24. december 2018
Åben
Andet
Vesterbro-Kongens Enghave

Høring om afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for Kalvebod Brygge Skybrudstunnel

Høring om afgrænsning af indhold i miljøkonsekvensrapport for Kalvebod Brygge Skybrudstunnel

Høringsfrist:

4. january 2019
Åben
Andet
Hele byen

Høring: Ansøgninger om stormflodssikring af 12 eksisterende metrostationer

Metroselskabet har ansøgt om at sikre 12 eksisterende metrostationer mod en 2000 års stormflod

Høringsfrist:

4. january 2019
Åben
Andet
Hele byen

Høring af udkast til afdækning af indsatsen for udsatte stofbrugere i København

Høring af udkast til afdækning af indsatsen for udsatte stofbrugere i København.

Høringsfrist:

8. january 2019
Åben
Andet
Hele byen

Samarbejde om håndtering af skybrudsvand omkring Harrestrup Å

Forslag til Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å med tilhørende forslag til Miljørapport for Kapacitetsplan 2018

Høringsfrist:

24. january 2019
Åben
Luftfoto over lokalplanområdet Gammel Køge Landevej
Lokalplan
Valby

Gammel Køge Landevej - lokalplanforslag

Forslaget vil muliggøre nyt kontorbyggeri med mulighed for butikker på op til ca. 26.800 m2 på ejendommen Gammel Køge Landevej 59-65.

Høringsfrist:

29. january 2019
Åben
Andet
Amager Øst

Høring af Miljøkonsekvensrapport for Oiltanking Copenhagen A/S på Prøvestenen

Høring af Miljøkonsekvensrapport for OTC Syd på Prøvestenen med tilhørende udkast til miljøgodkendelse

Høringsfrist:

31. january 2019
Åben