Kort over p-zonen i Sundbyvester
Andet
Amager Vest

3 timers tidsbegrænset p-zone i Sundbyvester

Teknik- og miljøforvaltningen har i 2021 gennemført en analyse for mulighederne for etablering af nye parkeringszoner i København

Høringsfrist:

4. juli 2022
Åben
kort over p-zonen på Amager Strand
Andet
Amager Øst

3 timers tidsbegrænset p-zone i Amager Strand

Teknik- og miljøforvaltningen har i 2021 gennemført en analyse for mulighederne for etablering af nye parkeringszoner i København

Høringsfrist:

4. juli 2022
Åben
Kort over p-zone i Ryparken
Andet
Østerbro

3 timers tidsbegrænset p-zone i Ryparken /Rymarksvej

Teknik- og miljøforvaltningen har i 2021 gennemført en analyse for mulighederne for etablering af nye parkeringszoner i København

Høringsfrist:

4. juli 2022
Åben
Kort over p-zone Sundbyøster
Andet
Amager Øst

3 timers tidsbegrænset p-zone i Sundbyøster

Teknik- og miljøforvaltningen har i 2021 gennemført en analyse for mulighederne for etablering af nye parkeringszoner i København

Høringsfrist:

4. juli 2022
Åben
Kort over p-zone i Lergravsparken
Andet
Amager Øst

3 timers tidsbegrænset p-zone i Lergravsparken udvidet

Teknik- og miljøforvaltningen har i 2021 gennemført en analyse for mulighederne for etablering af nye parkeringszoner i København

Høringsfrist:

4. juli 2022
Åben
Andet
Valby

3 timers tidsbegrænset parkeringszone omkring Vigerslev Allé, Valby

Teknik- og miljøforvaltningen har i 2021 gennemført en analyse for mulighederne for etablering af nye parkeringszoner i København.

Høringsfrist:

6. juli 2022
Åben
Andet
Vanløse

3 timers tidsbegrænset parkeringszone i Vanløse

Teknik- og miljøforvaltningen har i 2021 gennemført en analyse for mulighederne for etablering af nye parkeringszoner i København.

Høringsfrist:

6. juli 2022
Åben
Andet
Valby

3 timers tidsbegrænset parkeringszone i Ålholm, Valby

Teknik- og miljøforvaltningen har i 2021 gennemført en analyse for mulighederne for etablering af nye parkeringszoner i København.

Høringsfrist:

6. juli 2022
Åben
Logo
Andet
Amager Vest

Ansøgning om tilladelse efter vandløbsloven

Ansøgning om tilladelse efter vandløbsloven til etabling af bygværk.

Høringsfrist:

1. august 2022
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Vesterbro-Kongens Enghave

Sluseholmen Stationsområde - lokalplanforslag, kommuneplantillæg og miljørapporter

Lokalplanen skal gøre det muligt at færdiggøre kanalbyen Sluseholmen i sammenhæng med den nye metrostation.

Høringsfrist:

8. august 2022
Åben
Andet
Amager Øst

Forslag til ændringer af veje ved Gerbrandsskolen

Forslag til trafikale ændringer på vejene omkring Gerbrandsskolen for at øge sikkerheden og trygheden.

Høringsfrist:

8. august 2022
Åben
Andet
Vanløse

Forslag til ændringer af veje ved Vanløse Privatskole samt Behandlingsskolerne

Forslag til trafikale ændringer på vejene omkring Vanløse Privatskole samt Behandlingsskolerne for at øge sikkerheden og trygheden.

Høringsfrist:

8. august 2022
Åben

Sider