Luftfoto med markering af Middelalderbyens afgrænsning

Byrums- og trafikplan for Middelalderbyen

Byrums- og trafikplanen for Middelalderbyen skal balancere de mange hensyn og skabe rammer for mindre biltrafik og bedre hverdagsliv.

Høringsfrist:

26. september 2022
Indsendt af:
Peter Sylow
Dato: 29. juni 2022
Svarnummer:
30
By:
København K
Postnr.:
1123
Det er sikkert ok forslag, men det hele hjælper kun lidt på byoplevelsen og hverdagens livskvalitet, hvis man ikke væsentlig forbedrer oprydning og rengøring i Indre by, og samtidig sørger for effektiv håndhævning af støjgrænser og indsats mod unødig gadestøj.
Læs høringssvar fra Peter Sylow
Indsendt af:
Anna bon Lowzow
Dato: 29. juni 2022
Svarnummer:
29
By:
København K
Postnr.:
1124
Idéen er smuk. Men der er en virkelig verden for rigtig mange af os, som bor i middelalderbyen. Vi har en bil, FORDI den er nødvendig og ikke kun for sjov. Først når politikerne kan garantere en parkeringsløsning med det samme antal pladser og med en acceptabel kort afstand til vores boliger, så er vi enige. Ikke før!
Læs høringssvar fra Anna bon Lowzow
Indsendt af:
Jon Thor Steingrimsson
Dato: 29. juni 2022
Svarnummer:
28
By:
København K
Postnr.:
1070
Det er fint at reducere trafik og parkering i indre by, men der skal tages hensyn til beboere der har bil. Alt andet er diskriminerende.
Læs høringssvar fra Jon Thor Steingrimsson
Indsendt af:
Iben Tordenskjold Rahbek
Dato: 29. juni 2022
Svarnummer:
27
By:
København K
Postnr.:
1460
Jeg er bestemt ikke imod, at man nedlægger nogle flere parkeringspladser i indre by,  hvis man blot laver en tilsvarende aftale med en parkeringskælder i byen for de 750 pladser man påtænker at nedlægge denne gang. Der bor mange i midtbyen, der er afhængig af en bil - til et job uden for byen (gælder også min egen husstand). For de fleste der har bils vedkommende, er det ikke en gode at have bil, men en nødvendighed. Jeg får nogen gange en fornemmelse af, at nogen blot tror, at det er "de rige" der har en bil som luksus. Det er helt fejlfortolket.
Læs høringssvar fra Iben Tordenskjold Rahbek
Indsendt af:
Andreas
Dato: 29. juni 2022
Svarnummer:
26
Virksomhed / Organisation :
Ejendomsselskabet Amdrup
By:
KØBENHAVN K
Postnr.:
1203
Parkering til beboere samt håndværkere bør tænkes ind i en ny plan. Det må accepteres, at mange beboere er afhænning af bil samt at håndværkere er afhængige af at kunne transportere materialer og værktøj ind til byen og kunne parkere i kort afstand fra deres arbejdsplads. Fjernes 750 parkeringspladser vil flere håndværkere ikke påtages sig opgaver i Middelalderbyen da det er alt for besværgeligt at parkere.
Læs høringssvar fra Andreas
Indsendt af:
Anders Ellekjær
Dato: 29. juni 2022
Svarnummer:
25
By:
københavn k
Postnr.:
1206
Som alternativ til nedlæggelse af parkeringspladser kunne man med fordel kigge på muligheden for at begrænse kørsel i byen uden ærinde. Specielt om aftenen og i weekenden er det meget tydelige at største delen af trafikken i middelalderen består af personer som er ude og vise deres biler frem og ikke ærindekørsel.    De allerede reducerede antal pladser gør det en udfordring for beboere der er svært gående, gravide og børnefamilierne at kunne komme til og fra deres hjem uden det kræver en længere gåtur.  hvis man politisk ikke ønsker børnefamilierne og de andre besværede som ikke er berettiget til en handicap plads  i byen. så er en nedlæggelse af flere parkeringspladser naturligvis smart tiltag.    MVH   
Læs høringssvar fra Anders Ellekjær
Indsendt af:
Sune Graae Norsker
Dato: 29. juni 2022
Svarnummer:
24
By:
København K
Postnr.:
1452
En meget flot og gennemarbejdet plan for bedre trivsel og smukkere by. Især fokus på vores pladser samt sammenhæng i byen er godt, og at der indtænkes bedre forhold for gående og til dels cyklister. Sigtelinjer i byen, havnemiljø og adgang til parker samt forgrønning af gader i nogle områder samt bedre og smukkere belægning er tiltrængte forbedringer.  Men nedlægning af parkeringspladser i det omfang der er lagt op til giver nødvendigvis udfordringer for os der har bil og er afhængige af den.  Derfor bør beboere i Indre By kunne bruge deres beboerlicenser mere bredt (når der stort set ikke er muligt at parkere i Indre By mere) og i større omfang i parkeringshuse (der bør frigives flere parkeringspladser i byens parkeringshuse) og der bør indtænkes anlæg af parkeringskældre i periferien af Indre By (a la under Israels Plads). Det er rimeligt, at man som beboer i en Middelalderby primært må begive sig rundt til fods eller på cykel, men der skal også være mulighed for at parkere lige uden for i parkeringskældre og lign.  ift. de tiltag der er for grønne områder som i fx Nørre Kvarter, så bør kommunen indtænke dette når fx fortove laves bredere og vejforlægning ændres. Der skal med andre ord gøres klar til at vi kan plante (eller kommunen kunne måske hjælpe med at plante?) de ønskede træer. Der skal jo være et sted med jord og ikke fliser før man kan plante et træ... Men alt i alt en ambitiøs plan der vil gøre vores hovedstad til et smukkere og rarere sted at bo og opholde sig. 
Læs høringssvar fra Sune Graae Norsker
Indsendt af:
Jean Fabian Jeldorf
Dato: 29. juni 2022
Svarnummer:
23
By:
København K
Postnr.:
1209
Der er mange gode elementer i planen, der helt sikkert vil gøre middelalderbyen endnu mere attraktiv at opholde sig i. Det er selvfølgelig meget problematisk, hvis der nedlægges 750 p-pladser, der i stor udstrækning benyttes af os, der bor i middelalderbyen. Det må være kommunens opgave at etablere/sikre, at der er p-pladser til byens borgere indenfor en rimelig afstand til bydelen. Derfor forventer jeg, at udvalget påtager sig den opgave som en del implementeringen af planen.  
Læs høringssvar fra Jean Fabian Jeldorf
Indsendt af:
Sofia Vikstrom
Dato: 29. juni 2022
Svarnummer:
22
By:
Kobenhavn
Postnr.:
1358
Go ide med mere grönt og flere traeer. Enig med Helena: "God ide med mindre biltrafik og færre gade-paringspladser. Det skal stadig være muligt at færdes helt ind i indre by i bil hvis man fx skal flytte. Som cyklist ville det også være fedt med flere cykelstier i indre by. Der er mange gågade hvor man får bøder hvis man cykler, men hvor der gerne må køre biler. Det kunne være fedt hvis bilerne forsvandt til fordel for at man kunne færdes med sin cykel flere steder"
Læs høringssvar fra Sofia Vikstrom
Indsendt af:
Karen Blum
Dato: 29. juni 2022
Svarnummer:
21
By:
København K
Postnr.:
1157
Indre By er de sidste 10 år blevet forvandlet til det vilde vesten, hvor cyklister, fodgængere og biler vælter rundt mellem hinanden. Måske ville det være en ide, at man opdelte gaderne således, at man lavede en reel cykelsti i gaderne. Som det er nu er det som cyklist umuligt at komme fra A til B uden at skulle slingre mellem fodgængere, som mener det er en menneskeret at måtte gå ude midt på gaden. Og alle de evigt cruisende biler er stadig et langt større problem end de få beboer-biler, der har brug for at kunne parkere i nærheden af deres bopæl.
Læs høringssvar fra Karen Blum
Indsendt af:
Brian
Dato: 29. juni 2022
Svarnummer:
20
By:
København V
Postnr.:
1553
Vi har ikke selv bil og elskede det midlertige forsøg med de  brede hvide striber i indre Københavns små gader men vi har mange naboer der er afhængig af deres bil for at komme på arbejde. jeg forudser at der vil komme private aktører på parkerings området med dyrere priser end den der betales på gaden for en licens (se priser for blox eller industrienshus parkering) og derved presse de sidste med en normal indkomst ud af hovedstaden. I Italien er det kun tilladt for beboere at køre ind i kernen af mange af byerne. De har kameraer med nummerplade scanner og det tjener de tykt på (har doneret til denne kasse ufrivilligt et utal af gange) I andre storbyer er der roadpricing, det kunne også være en ide.  
Læs høringssvar fra Brian
Indsendt af:
Helena
Dato: 29. juni 2022
Svarnummer:
19
By:
København k
Postnr.:
1169
God ide med mindre biltrafik og færre gade-paringspladser. Det skal stadig være muligt at færdes helt ind i indre by i bil hvis man fx skal flytte. Som cyklist ville det også være fedt med flere cykelstier i indre by. Der er mange gågade hvor man får bøder hvis man cykler, men hvor der gerne må køre biler. Det kunne være fedt hvis bilerne forsvandt til fordel for at man kunne færdes med sin cykel flere steder
Læs høringssvar fra Helena
Indsendt af:
Kenneth Møller
Dato: 29. juni 2022
Svarnummer:
18
Virksomhed / Organisation :
Hviids Vinstue
By:
København
Postnr.:
1050
Lille Kongensgade bør lukkes for biler, og laves til en slags mini strøg og gøres til et åbent byrum.
Læs høringssvar fra Kenneth Møller
Indsendt af:
Lars Zwisler
Dato: 28. juni 2022
Svarnummer:
17
By:
København K
Postnr.:
1307
Det er jo svært at være uenig i at byen skal være smukkere og grønnere. Men når man reducerer i antallet af parkeringspladser, så skal byens borgere (som betaler skat til kommunen) jo have et realistisk alternativ, hvor de kan parkere deres biler. Og ja der er mange, der er tvunget til at have en bil selvom de også cykler! Så kunne en model, når man fjerne parkeringspladserne ikke være, at oprette områder, hvor det kun er byens borgere, der må parkere.
Læs høringssvar fra Lars Zwisler
Indsendt af:
Sonny Nielsen
Dato: 28. juni 2022
Svarnummer:
16
Virksomhed / Organisation :
SH Service
By:
Frederiksberg C
Postnr.:
1915
Som ejer af Lavendelstræde 11 - 13 stuen, ser jeg gerne at lavendelstræde bliver omdanntet til gå gade. Der kører uforholdsmæssig megen trafik gennem strædet, blandt andet har sight seeing busserne åbenbart bestemt sig for i sommerperioden at kører igennem rigtig mange gange i døgnet. Det er til stor gene for både beboere samt nærrigsdrivende.  Lavendelstræde ligger i naturlig forlængelse af Rådhuspladsen, Strøget samt Mikkel Bryggers gade som alle er gågader idag, og vil derfor give en god sammenhængskraft til glæde for alle interessenter samt tourister. 
Læs høringssvar fra Sonny Nielsen
Indsendt af:
DRUGSTORE V/WAQAR KHALID
Dato: 28. juni 2022
Svarnummer:
15
By:
KØBENHAVN K
Postnr.:
1460
levendalsstræde er tæt på rådhuspladse, den gade er lidt afstand fra kaos trafik rund om rådhusplads. men der er flot udsigt til rådhuspads. i dene gade der cafeer fået tiladelse til sidd plads, men der mangler oftenlig bænk og sidde plads,hvis den gade spær for trafikken efter middag tiderne,den vil mere atraktiv til turister og forretninger og restauranter kan få mere salg. der er ikke nogle andre gade tæt på rådhusplads som er attraktiv, den vil giv mere arbejde,mere moms og skat til staten.
Læs høringssvar fra DRUGSTORE V/WAQAR KHALID
Indsendt af:
Jørn Jacobsen
Dato: 28. juni 2022
Svarnummer:
14
By:
København K
Postnr.:
1466
Ja tak! Så længe, at vi beboere får mulighed for parkering i parkeringshuse rundt om Middelalderbyen, opgraderet tilsvarende til det behov for beboerparkering som de nedlagte pladser skaber.  PS: Måske kunne forslaget også indeholde en handlingsplan for, hvorledes der kan sættes en effektiv stopper for eksempelvis aften- og weekendparkering (på Nytorv foran Domhuset. (ja, der er parkering forbudt, men det ses der tydeligvis stort på). Jeg forestiller mig, at det vil være forventeligt, at når I nedlægger de mange p-pladser, så vil der blandt visse bilister være en øget opfindsomhed for alternative steder at smide øsen. Snyd med handicaplicenser er et andet eksempel, vi ofte ser i gaden.  
Læs høringssvar fra Jørn Jacobsen
Indsendt af:
Eva Kristina McEwan
Dato: 28. juni 2022
Svarnummer:
13
By:
København
Postnr.:
1300
Tillid til et grønnere løft i kvarteret er ikke tilstede. Der er gennem de sidste 10 år blevet lavet grønt- område på Skt Pauls kirkeplads hvor dette aldrig er lavet færdigt samt manglende bænke og opholdspladser stadig mangler. En sølle plads på mange måder. Flere parkeringspladser er forsvundet til grønne beplantninger af træer som mistrives med korn som bunddække, igen et mislykkedes forsøg på at give grønne løft i Nyboderkvarteret. Manglende skraldespande gør at dagligt flyder der skrald på kørebanen som papir og plastik. Vi der bor i kvarteret mister i forvejen vores kørselsmuligheder pga events som Marathon og cykelløb, dette belaster bl.a. at kunne passe sit arbejde der også er i weekenderne. Der burde tjekkes for luftforurening da der ikke opleves bilos og larm fra trafik i gaderne i daglig dagen. Altså er det ikke relevant at lukke ned for trafikken på den baggrund. Grønne områder har vi mange af og de små tiltag der gøres er ikke særlige kønne eller dyrevenlige, mest af alt en unødig skraldestation. Vi der bor i midt byen bor her fordi der er liv 24/7 og stor mangfolkelighed. Ønsker ikke et stille kvarter, det er der alle andre steder end i KBH, samt der er billigere at bo på landet. Så finder forslaget elendigt set som bybeboer og minder mest om en dødzone politik.
Læs høringssvar fra Eva Kristina McEwan
Indsendt af:
Benthe Ander
Dato: 28. juni 2022
Svarnummer:
12
By:
København K
Postnr.:
1358
Det er mere end en RIGTIG DÅRLIG ide at nedlægge 750 p-pladser i middelalderbyen. Presset på de andre steder at parkere bliver alt for stort og trafikken vil eskalere andre steder i byen. Please! Der må være andre løsninger. 
Læs høringssvar fra Benthe Ander
Indsendt af:
Anders
Dato: 28. juni 2022
Svarnummer:
11
By:
København K
Postnr.:
1358
Fremragende idé, som sikrer mindre forurening, mere grønt, sundere borgere og bedre mulighed for at nyde den historiske del af byen. Håber forslaget bliver permanent!
Læs høringssvar fra Anders
Indsendt af:
Henriette Pagh-Schou
Dato: 28. juni 2022
Svarnummer:
10
By:
Holte
Postnr.:
2840
Jeg mener ikke, det er nødvendigt at nedlægge flere p-pladser (selv om jeg ikke selv har bil). Biler, der kører i området, kommer kun, hvis de har et ærinde. Det er jo ingen fordel at bruge området som gennemkørsel på grund af ensretning m.m.,  eller til at parkere, fordi det er dyrt og besværlig, så det undlader bilisterne i vides muligt omfang. Men vi har en storby, der også skal fungere for erhvervslivet, så leverancer, håndværkere, kunder m.fl. skal kunne komme til. Det er med til at gøre byen levende.
Læs høringssvar fra Henriette Pagh-Schou
Indsendt af:
Anne Møller
Dato: 28. juni 2022
Svarnummer:
9
By:
København K
Postnr.:
1174
Lad være med at nedlægge parkeringspladser. Folk i København har kun bil hvis det er nødvendigt. 
Læs høringssvar fra Anne Møller
Indsendt af:
charlotte
Dato: 28. juni 2022
Svarnummer:
8
By:
kbh K
Postnr.:
1175
Det er en god ide at mindske trafikken i middelalderbyen. Nedlægning af parkeringspladse for at skabe et bedre byrum er ligeledes en god ide. DOG og dette bør tages alvorligt er os beboere i forvejen ramt af mangel på parkeringspladser. Hvordan sikre I at beboerne i københavn ikke lider under at parkeringspladserne nedlægges. Vil de tilbageblivende pladser blive reserveret til beboere? Vil i skaffe flere pladser i parkeringshusene? Eller hvordan påtænker I at nedlægning af parkeringspladser ikke rammer os der bor i centrum? Det er i forvejen et problem og det bør ikke blive værre.
Læs høringssvar fra charlotte
Indsendt af:
Carsten Hjorth Jensen
Dato: 28. juni 2022
Svarnummer:
7
By:
København K
Postnr.:
1220
Det er en rigtig dårlig ide at nedlægge flere P-pladser i området. Det bliver endnu mere besværligt at få udført vinduespudsning, rengøring og håndværk i vores boliger. Desuden vil det betyde, at biler og varevogne skal køre rundt i meget længere tid for at finde en plads til ulempe for både cyklister, gående og bilister. Vi har verdens bedste storby cykelstier og mange gågader og fortove. De ting (stole, borde, bænke, planter, cykler osv.) der ofte er placeret på vores fortove, er et langt større problem end de bilister, som kører og parkerer efter reglerne.
Læs høringssvar fra Carsten Hjorth Jensen
Indsendt af:
Martina Engraf
Dato: 28. juni 2022
Svarnummer:
6
By:
København K
Postnr.:
1129
Det lyder som et fortræffeligt tiltag som helt sikkert vil skabe mere plads og sikkerhed for forgængere og cyklister. Dog synes jeg at man skal husk at tage beboerne behov i betragtning og tillade beboer- og erhverskørsel. På den måde kan restauranterne og butikkerne stadig få varer, og beboer kan standse og læsse af hvis de flytter eller skal modtage store pakker mm. Mange der bor her, har ikke biler, men cykler og derfor får de leveret diverse ting med fragtfirmaer i stedet for. Men uanset hvad godt tiltag som helt sikkert vil få flere biler ud af indre by.
Læs høringssvar fra Martina Engraf
Indsendt af:
Peter Horn
Dato: 28. juni 2022
Svarnummer:
5
Virksomhed / Organisation :
Peter Horn & Co.
By:
København K
Postnr.:
1115
Der kan være gode takter i de stillede forslag om bymiljøet i området - men det er ikke primært lavet for at tilgodese erhverv og privatpersoner i området. Især fjernelse af 750 parkeringpladser uden nogen form for kompensation er endnu et eksempel på, at borgerrepræsentationen Købnhavns Kommune gør sit bedste for at få både erhverv og privatpersoner til at flytte. Her har de tabt hovedet, omtanken og konsekvensen. Det rammer det uanstændige, at man i dag opkræver dyre erhvervs- eller privat-p-licenser - op mod 5.000 DKK om året - uden at sikre nogen form for fortrinsret til de eksisterende p-pladser. Det øger foureningen, at mange erhvervsdrivende og beboere skal bruge ekstra tid på at finde p-pladser - og er næppe heller godt for trafiksikkerheden. Det kunne være en ide at indføre tidspegrænset parkering for alle andre en licenshavere i området. Herudover vil det være en god ide at adskille gående og cyklister i større omfang - og begrænse cykling på flere strækninger. Tour de France hører vel hjemme i - Frankrig, ikke i Middelalderbyen og mod den ensrettede trafik! Alt i alt en ommer for byplanlæggerne - og den politiske opdragsgiver, borgerrepræsentationen. De ansvarlige burde ikke bare gå. De burde løbe!
Læs høringssvar fra Peter Horn
Indsendt af:
Bentedikte Hoff
Dato: 28. juni 2022
Svarnummer:
4
By:
København K
Postnr.:
1455
Parkeringspladserne kan da ligeså godt blive, hvis der ikke bliver ændret på muligheden for at køre i Middelalderbyen? Det største problem, som jeg ser det, er trafikken i disse smukke, smalle, gamle og bevaringsværdige gader... der bliver også kørt alt for stærkt i de smale gader - og, jeg selv, har været ved at blive kørt ned på vej ud ad min hoveddør... op til flere gange! Mit største ønske er at man i visse dele af Middelalderbyen (og i særdeleshed i Latinerkvarteret) gør biltrafikken ulovlig efter kl. 10-11 stykker... lige som på strøget... Dvs. kun varelevering eller større biler er tilladt om formiddagen - og derefter lukker man kvarteret af... og så giver det mere mening at fjerne parkeringspladserne! Jeg tror dette vil gøre at forretningerne i kvarteret vil blomstre... og vigtigt - kvarteret bliver skånet for den forurening, som er ødelæggende for bygningerne. Og jeg har selv bil... Jeg synes bare det er vigtigere at bevare de gamle gader... og større er det heller ikke end, at man kan gå lidt. Hvis I ikke ændrer på tilgang af trafik, så er det tosset at fjerne pladserne...
Læs høringssvar fra Bentedikte Hoff
Indsendt af:
Olga Sandborg
Dato: 28. juni 2022
Svarnummer:
3
By:
København K
Postnr.:
1159
Som beboer i Skindergade har jeg et brændende ønske om at al unødig trafik frabedes. Nødvendig trafik som sygetransport, vareindlevering el. tilfælde af flytning er velkommen, men unødig trafik såsom taxakørsel el. anden form for gennemkørsel i Skindergade frabedes. Der er tendens til trafikprop i gaden, hvilket resulterer i (undskyld mit sprog) en helvedes dytten i nattetimerne. Det er svært at være beboer i området sommeren over grundet den kaotiske trafik. Indre by skal også være for ældre, børnefamilier og unge. Et mangfoldigt, bæredygtigt og rent København er ønskværdigt. Det vil trafikregulering hjælpe på. På forhånd tak. 
Læs høringssvar fra Olga Sandborg
Indsendt af:
Martin Baaring
Dato: 28. juni 2022
Svarnummer:
2
By:
København K
Postnr.:
1358
Overordnet set, er der mange gode idéer i oplægget. Jeg ser det dog som en meget stor udfordring at 750 p-pladser nedlægges. Her henvises til P-anlæg og gadeparkeringspladser på bl.a. H.C. Andersens Boulevard, Nørre Voldgade og Jarmers Plads. Det er i dag ikke let at finde en parkeringsplads i disse områder, så hvis presset øges yderligere, bliver det for alvor svært og vi vil opleve, at biler kører rundt i gaderne meget længe indtil de er heldige og finde en p-plads. At foreslå at sætte prisen på parkering op, så man ikke parkere "længere end højest nødvendigt" er ikke nogen god løsning i min optik. Det koster i dag 39 kr i timen at parkere i rød zone (Nørre Voldgade, Jarmers Plads m.fl.) og jeg tror ærlig talt ikke der er mange, der parkererer der unødigt længe og det er svært nok allerede i dag at hyre håndværkere på grund af den høje pris på parkering.
Læs høringssvar fra Martin Baaring
Indsendt af:
Thomas Jonassen
Dato: 28. juni 2022
Svarnummer:
1
By:
København K
Postnr.:
1129
Kort og godt, så synes jeg det var et genialt tiltag! Det var fantastisk at gå rundt i indre by, og føle at fodgængerene havde første prioitet. Synes nemlig at fortorvene er alt for små, især hvis man som mig går med barnevogn, så ender man med at gå på vejen alligevel. Synes det var mega hyggeligt med bænkene og træerne. Og striberne på vejen symbolerede flot at gaden var til fodgængere. MEN! Få sat nogle skraldespande op, især ved bænkene, det manglede virkelig. Og så tænker jeg det blir pænt hvis træerne enten blir gravet ned eller kommer i nogle krukker, istedet for de plastik poser der.  Overall GENIALT GENIALT! Krydser for at det bliver permanent, alle jeg har talt med synes også det var genialt!    mvh Thomas Jonassen (25 år) Sankt Gertruds Stræde
Læs høringssvar fra Thomas Jonassen

Sider