Oprettet: 26. september 2022
Svarnummer:
241

Indsendt af

Ole Damsgaard

Virksomhed / organisation

Danmarks Naturfredningsforening, København

Postnr.

2100

By

København

Høringssvar

DN skal gøre opmærksom på det forslag til biodiversitetstrategi, som har været til høring samtidigt med Byrums- og trafikplanen. Byens træer, og specielt byens store gamle træer, spiller en væsentlig rolle for byens biologiske mangfoldighed. Det er derfor vigtigt, som det fremhæves, at der lægges vægt på at bevare eksisterende træer og sikre dem bedst mulige levevilkår. Ved nyplantning af træer bør der i videst muligt omfang benyttes hjemmehørende arter.