Oprettet: 26. september 2022
Svarnummer:
269

Indsendt af

Beboer i Middelalderbyen

Postnr.

1066

By

København K

Høringssvar

Jeg støtter høringssvar 210 afgivet af Rundetårn Kvarters Beboerforening.

Jeg mener, at beboerne i Middelalderbyen skal sikres mulighed for parkering i Middelalderbyen eller i umiddelbar nærhed – ved et antal P-plads med intelligent udnyttelse af pladsforhold og i samspil med de øvrige behov og ønsker for Middelalderbyen.

Endvidere foreslår jeg, at reglen om gratis parkering for køretøjer uden licens i tidsrummet lørdag kl. 17 til mandag kl. 8 fjernes, da det medfører, at mange gæster i Middelalderbyen tager bilen herind og parkerer på gader og stræder, hvor det er gratis, i stedet for at parkere i P-huse eller udenfor Middelalderbyen, hvilket medfører, at disse biler fylder i Middelalderbyens byrum.

Desuden foreslår jeg, at offentlige virksomheder, myndigheder mv. går forrest, såfremt bilerne skal ud af eller reduceres i Middelalderbyen.  Således kan P-kælderen under Social- og Ældreministeriet eksempelvis anvendes til parkering for Middelalderbyens beboere.  Tilsvarende løsninger om parkering bør kunne findes flere steder i og omkring Middelalderbyen med fokus på beboerne.

Mht. cykler og cykelparkering skal dette også forbedres – mere plads til cykelparkering, men igen på en intelligent måde; fx underjordisk parkering ligesom ved Kgs. Nytorv Metrostation og cykel-P-huse, men også på gader og stræder – og i samspil med de øvrige behov og ønsker for Middelalderbyen.  Der skal implementeres en metode til at sikre, at cyklerne i P-pladserne er aktive, således at en større del heraf ikke efter en periode går til ”døde”/inaktive cykler, som blot ruster og forfalder – dels da det optager plads og dels da det ikke er kønt.