Oprettet: 26. september 2022
Svarnummer:
259

Indsendt af

Lotte Juul

Postnr.

1208

By

Kbh K

Høringssvar

Jeg støtter høringssvar nr 207 og nr 113.

Jeg vil opfordre politikerne til at forsøge at løse nogle af de gener, som trafikken skaber i dag- og nattetimerne - den fremlagte Byrums- og Trafikplanen løser nemlig IKKE de gener - tværtimod. Faktisk er det svært at få øje på, hvad formålet er med planen. Formålet kan ikke være at løse forureningsproblemer, eftersom Middelalderbyen grænser op til Danmarks to mest forurenende gade H.C.Andersens Boulevard og Nørre Voldgade, som planen ikke omfatter. Så Kære politikere: Begynd med at gøre noget for at begrænse trafikken og udledninger af de stærkt sundhedsskadelige NOx partikler herfra. Og sæt samtidig gang i et arbejde for at mindske de enorme gener, som beboerne lider under, fra :
  • Turistbusser og HopOnHopOff-busser (forurenende, skaber trængsel og farlige situationer)
  • Hasarderet paradekørsel/”muskelbiler” (larmer, skaber livfarlige situationer)
  • Varebiler (især øl og madvarer), store mængder varelevering (og tomgangskørsel) (forurener, skaber trængsel, farlige situationer)
  • Renholdningsbiler (larmer, vækker beboere, forurener , skaber trængsel) 
  • Partybusser (larmer, forurener)
  • Motorcykler (larmer, forurener)
  • Knallerter , især wolt madudbringning (forurener)
 
- Forbyd HopOnHopOff-busser i Middelalderbyen. Forbyd turistbusser og indbyd hotel- og turistbranchen til et samarbejde om at genetablere små, eldrevne busser delvist finansieret af brancherne. Brug de eldrevne småbusser som stort, grønt reklamefremstød i udlandet.
- Sæt kameraer op der automatisk afslører ulovlig kørsel med fx muskelbiler og mortorcykler - og automatisk udskriver bøder.
- Forbyd alt andet end eldreven varelevering og tillad kun biler af mindre størrelse, etabler omlæsningsplader uden for Middelalderbyen
- Begræns antallet af renholdningsbiler og omlæg omgående til eldrevne.
- Forbyd partybusser.
- Forbyd totakt knallerter , så kun cykler anvendes til madudbringning.
 
Forvaltningerne har sikkert mange flere og bedre løsninger, så kom venligst med et katalog over løsninger på disse - Middelalderbyens største trafikproblemer. Hvis beboerne blev forvisset om, at politikerne tog disse reelle problemer alvorligt  og fandt løsninger på dem, ville vi nok være mere positivt stemt for jeres Byrums- og Trafikplan, Det er svært at være positiv, når den forholder sig til noget HELT andet end det, vi dagligt oplever som dybt problematiske trafiksituationer. Jeg vil derfor foreslår, at I ALLERFØRST udarbejder en "Problemløsende Trafikplan".
 
Byrums- og Trafikplanens primære formål synes at være at nedbringe antallet af p-pladser - og nedbringe trafikken? HVORFOR? Vi beboere forstår det ikke, for vi har ikke problemer med trafik (bortset fra de ovenfor beskrevne). Bilister (bortset fra de ovennævnte) bevæger sig ikke ind i Middelalderbyen, medmindre de har et legitimt ærinde.
 
Beboere skal sikres parkeringspladser
Beboerne har - ligesom alle andre danskere - et legitimt behov for at eje en bil for at klare hverdagens gøremål og dermed for også at kunne parkere i umiddelbar nærhed af deres bolig. Jeg støtter derfor varmt ideen om, at indføre parkeringspladser reserveret til beboere med parkeringslicens, dvs at omdanne de nuværende. På samme måde som er gjort for en række andre typer parkeringer - delebiler, ambassader, erhvervbiler på gule plader etc. Dette ville løse de enorme udfordringer, som såvel beboere som kommunen ellers ville få, hvis ideerne om at beboere skal parkere i omkringliggende zoner (hvor kapaciteten allerede er opbrugt) skulle realiseres. Og ligeledes ville kravene om tilsvarende erstatningspladser i parkeringshuse (som tilsyneladende er overordentlig dyre og besværlige at fremskaffe) overflødiggøres, hvis beboerne sikres gadeparkering.
Erhvervsparkering i tilstrækkeligt omfang til håndværkere, der skal reparere og vedligeholde de gamle huse i Middelalderbyen er ligeledes meget vigtigt. I fx Kompagnistræde har vi idag parkeringspladser, som i meget stort omfang benyttes af håndværkere og erhvervsdrivende fra almindelige butikker. Fx findes en blomsterhandler, som det er svært at forestille sig skulle kunne klare sig uden at kunne parkere i gaden med adgang til sine varer. Bevar derfor p-pladserne (også) i Kompagnistræde.
Jeg ønsker IKKE, at den "sekundære gågade med blandet restaurant og butiksliv" forlænges ned i Farvergade (hvad planen da heldigvis heller ikke lægger op til).
Kommunen kunne lade sig inspirere af Italien: De har tre primære slags parkeringspladser: Gul (til beboerne - og flest pladser!) Blå ( betales for) Hvid ( gratis) Desuden findes parkeringspladser til handicappede og gravide. 
 
Under alle omstændigheder skal p-pladserne ved Frederiksholms Kanal bevares, da det er et af de få steder, beboerne idag kan parkere i nærheden af deres bolig. Alle p-pladserne her kunne passende omdannes til p-pladser for beboere med beboerlicens.  Kommunen fjernede 80 p-pladser i Frederiksholms Kanal i 2016 med lovning om samtidig erstatning med p-pladser under Langebro. Erstatningspladserne er fortsat ikke etableret. Frederiksholms Kanal er Flagsskibsprojekt H, og da projekterne foreslås igangsat løbende, forventer vi, at p-pladser under ingen omstændigheder fjernes her, før tidligst når Flagsskibsprojekt H skal realiseres - HVIS det skal realiseres - hvad jeg absolut ikke ønsker. 
 
Alt for mange udeserveringer- Udeserveringer skal betale for brug af areal
Antallet af udeserveringer er idag så stort, at de giver meget store gener for beboerne, inkl. mig. Det gælder fx I Strædet (fra Gåsegade til Højbro Plads), på Vandkunsten og på Gl. Strand. Især i aftentimerne er støjniveauet fra gæsterne ved udeserveringer meget højt. Desuden tiltrækker udeserveringer stærkt støjende paradekørsel og muskelbiler. Jeg ønsker derfor FÆRRE udeserveringer her og under ingen omstændigheder flere udeserveringer, hvis p-pladser forsvinder. Jeg ønsker stop for udeserveringer, og at eksisterende udeserveringer skal betale for brug af arealer på pladser og gader.
Jeg er stærkt bekymret for Flagskibsprojekt E - Rådhusstræde, Vandkunsten, Løngangsstræde. Især Vandkunsten er idag præget af meget stort antal udeservering og natbevillinger og hoteller med store støjgener og trængselsgener i især aften og nattetimerne for de mange beboere i området. Hvis Vandkunstens kørebane omdannes til gågade vil generne alt andet lige forværres.
 
Jeg er stærkt forundret over, hvor lidt hensynet til beboerne i Middelalderbyen vægtes. Intet sted i planen nævnes forbedringer som tilgodeser beboerne. Turistorganisationerne fremhæver igen og igen, hvor højt turister vægter, at Indre By er beboet, og at det netop er en by med beboere, de ønsker at besøge. Hvis Bylivs- og trafikplanen iværksættes i sin nuværende form, vil endnu flere beboere fraflytte Indre By og det vil være en sørgelig og uoprettelig skade.