Oprettet: 26. september 2022
Svarnummer:
246

Indsendt af

Marietta Bonnet

Virksomhed / organisation

Ejendommen Studiestræde 17

Postnr.

1455

By

København K

Høringssvar

HØRINGSSVAR MARIETTA BONNET, STUDIESTRÆDE 17

Invitationen til denne høring er tilgået mig trefold: 1) Som ejendomsejer af Studiestræde 17-17A, 2) som erhvervsdrivende (kunstgalleri) og 3) som beboer i Studiestræde 17. Da jeg som formand for Miljøpunkt Indre By & Christianshavn samt medlem af Indre By Lokaludvalg også har haft mulighed for at ytre mig, vil jeg i det følgende nøjes med enkelte konkrete punkter, mest i relation til mit eget, dvs. Nørre Kvarter.

Som udgangspunkt er jeg meget positivt indstillet over for bybegrønning samt mindskelse af bilbrug i Middelalderbyen. Man kunne desuden med fordel opstille pullerter, som i andre europæiske kulturbyer, for at sikre beboere, taxaer o.l., leverandører og håndværkere adgang men f.eks. forhindre kørsel med ”boom-boom”-biler, partybusser o.l. især om natten.

I øvrigt henviser jeg til Nørre Kvarter Beboerforenings høringssvar for generelle bemærkninger.

Parkering:

Hverken som beboere eller erhvervsdrivende har vi i min ejendom brug for P-plads, da ingen af os ejer biler. Til gengæld har vi 4 ladcykler. Vi ønsker os derfor:

 • Bil-P-pladser konverteret til ladcykel-P-pladser med mulighed for at låse cyklen fast i nærheden – for gæster hhv. for yderligere beboere, der ønsker at anskaffe ladcykler, som der ikke er plads til i port og gård. Især familier med små børn har brug for dette. Gerne flere steder i gaden.
 • P-mulighed for husets håndværkere og leverandører tæt på.
 • Delebil-parkering (p.t. 2 stk. på Dyrkøb, bør ikke være længere væk) samt elbil-ladestandere rimelig tæt på, til når vi skal leje hhv. oplade bil for transport af varer eller til feriebrug.
 • Mulighed for at standse foran/over for vores port for at læsse eller losse, i vores tilfælde kunstværker på vej til eller fra udstilling. Kræver 10 - 15 minutter til at tømme eller læsse en bil. P.t. bruger vi mest søndagen til at gøre dette. Desuden tilsvarende til afhentning/aflevering af kufferter m.v. på vej til/fra ferie.

Grønne opholdsområder:

 • Generelt: Alle opholdsområder i nærheden af natteliv risikerer at blive samlingssteder for nattelivsgæster, der har købt billige drikke i kiosker og supermarkeder. Det kræver, at man skaber sådanne områder med stor omtanke, hvilket man skal holde sig for øje bl.a. i forbindelse med ophold på Dyrkøb, der ligger meget tæt på Vestergade/Gammeltorv med utallige barer.
 • Ophold for beboere kunne indeholde mulighed for små grupper (fra foreninger m.fl.) til at holde kortere møder i det fri (nok ikke i den kolde årstid), med typisk 5- max. 20 deltagere – det er noget vi savner i vores kvarter, hvor vi må ty til Ørstedsparken. Kræver bænke med plads foran til at placere medbragte stole for at skabe en ”rundkreds”.
 • Grønne opholdspladser for beboere og erhvervsdrivende (bl.a. ønsket af erhvervsdrivende i Lille Larsbjørnsstræde, der driver en mærk kælderbutik) kunne indeholde plads til indimellem at sætte sig og trække frisk luft ude på gaden (ikke fortovet, det er for smalt) blandt grønne omgivelser, dvs. en plads på gaden tæt på butikkerne, uden parkering og med grøn ”indhegning”. Denne plads må ikke må besættes af udeserveringer om dagen eller nattelivsgæster om natten. M.a.o., der må ikke være bænke, og det kræver kontrolbesøg eller hurtig opfølgning på beboernes/lokale erhvervs indberetninger af overtrædelser.

Dyrkøb:

 • Jeg vil gerne opfordre til, at man ikke ser sig blind på den udmeldte plan og byrumsforsøgene, men betænker, at en aflang plads som Dyrkøb ikke er en overskuelig plads, og at den i forvejen er afgrænset af en bred stribe fortov flankeret af træer langs kirken. Det giver et mindre solbeskinnet område om eftermiddagen, og man kunne også under forsøget se, at brugen af de opstillede bænke var ganske sporadisk.
  Det er netop plads, vi mangler i Middelalderbyen, plads til forskellige formål, og derfor kan Dyrkøb med fordel bruges til forskellige formål til gavn for de omkringliggende boliger.
 • Det vil give mening at lade den østlige del af Dyrkøb, som slutter sig til Fiolstræde med udeserveringerne dér, blive til opholdsområde, mens man udnytter delen ud til Nørregade til sorteringspunkt – vel at mærke begrønnet! – og gerne delebilparkering eller min. ladcykelparkering.
 • Begrønningen kunne med fordel bruges til at danne overgangen hhv. adskille opholdsdelen fra brugsdelen.

Nørregade:

 • En cykelgade med bredere fortove kræver, at man får styr på den massive brug af gaden til varelevering/standsningsplads under varelevering, der sker på Nørregade og allerede nemt skaber kaos i formiddagstimerne. Hvor skal denne finde sted fremover?
 • Nørregade er født som en forholdsvis bred gade, hvorfor det vel vil være naturligt at afvikle både cykel- og biltrafik igennem den for at få bilerne til hurtigt at forlade bydelen igen efter at være kørt ind i de smalle stræder.

Bredere fortove: Hvorfor planlægger man bredere fortove med brostensoverkørsler andetsteds i Middelalderbyen, men kun bredere fortove i Nørre Kvarter? Vi har da en hel del fredede ejendomme?

Varelevering: Som beboer vil jeg gerne have mig frabedt varelevering og affaldshentning før kl. 07. Vores tidsvindue for søvn er i forvejen ganske ringe grundet det omgivende natteliv.

Affald: Der bør planlægges en koordination mellem beboernes og erhvervenes affald i Middelalderbyen. Vi har hverken plads til det dobbelte antal containere i gårdene eller til dobbelt så mange afhentningskørsler – især ikke før kl. 07. Prøv at forestille jer at vågne til tømning af en glascontainer foran jeres vinduer kl. 04 om morgenen… og så blive vækket igen af næste renovationskørsel kl. 06. Middelalderbyen er så speciel, at det må være muligt at finde en særløsning for den.

Tak for jeres opmærksomhed,

med venlig hilsen

Marietta Bonnet                             Ejendommen Studiestræde 17                   Galleri Krebsen
Studiestræde 17, 3.                        Studiestræde 17, 3                                        Studiestræde 17A
1455 København K

marietta@krebsegaarden.dk