Oprettet: 26. september 2022
Svarnummer:
260

Indsendt af

Mads Aarup

Postnr.

1204

By

København K

Høringssvar

Ved trafikplanlægning skal kommunen være opmærksom på skiltning uden praktisk betydning.

Det er tydeligt for enhver, der bevæger sig i Indre By og Middelalderbyen, at en række skilte ikke forstås af bilister og enten slet ikke håndhæves af Politiet eller håndhæves så lidt, at de er helt uden betydning.

Kommunnen er nødt til enten at undlade disse skilte og finde andre måder at opnå den tiltænkte trafikale virkning, eller gå i dialog med ordensmagten og iværksætte informationskampagner for at genskabe skiltningens effekt.

Følgende skiltning er pt uden praktisk betydning for trafikken i København:

C21 "Kørsel i begge retninger forbudt" og C22 "Motorkøretøjer Forbudt" med undertavler:

- "Ærindekørsel tilladt".
-  "Beboerkørsel undtaget"
- "Varekørsel (med eller uden tidsrum) Tilladt"

Disse tavler overholdes slet ikke og biler kører helt vilkårligt.

For eksempel fungerer gågaden Stutterigade som gennemkørsel for biler, taxaer og turistbudder mellem Nytorv og Lavendelstræde, selvom enhver form for gennemkørsel er forbudt. Det giver utryghed for bløde trafikanter om dagen og er direkte farligt om aftenen, hvor farten ofte hæves og oversigtsforholdene og belysningen mellem retsbygningerne er dårlige.

Når Politiet rutinemæssigt standser motorkøretøjer fra Gl Torv mod Nytorv, kontroleres køretøjer i den anden retning aldrig, selv om der er gennemkørsel forbudt iflg skiltningen.

Under Byrumsforsøget fejlede trafikreguleringen ved skiltning Kun Beboerkørsel  fuldstændigt, idet Politiet direkte adspurgt ikke mente, at de kunne kontrollere, om bilister boede i gaden. Lovlydige bilister har muligvis holdt sig væk pga skiltningen, hvilket blot efterlod mere plads til den mest uønskede strøm af partybiler, muskelbiler og evigt cruisende tomme taxaer med eller uden hornet i bund. Situationen under Byrumsforsøgene var om muligt endnu værre end før og efter "trafikbegrænsningen". Se eksempler på støjende og farlig kørsel i strækningen Klosterstræde-Hyskenstræde her:

https://www.youtube.com/channel/UCbuVwkJInPclNSvJLaHfAoA/featured 

Det samme gælder køretøjers vigepligt og hastighed på gågader med kørsel tilladt. Køretøjer "glemmer" deres maksimale, anbefalede hastighed på 15 km/t og vigepligt ved ind- og udkørsel til og fra gågaden samt for alle bløde trafikanter. Det giver utryghed om dagen og decideret fare om aftenen. Eksempler omfatter men er ikke begrænset til Strædet. De samme regler og manglende håndhævelse gælder også for E51 Kombineret Opholds- og Legeområde som for eksempel Gammel Strand.

Indre By Lokaludvalgs Byrumsgruppe står gerne til rådighed for yderligere information og sparing vedr alternativer til uvirksomme skilte