Oprettet: 26. september 2022
Svarnummer:
252

Indsendt af

Freja Brandhøj

Virksomhed / organisation

Danmarks Restauranter og Caféer

Postnr.

1302

By

København K

Høringssvar

Høringssvar om forslag til byrums- og trafikplan for Middelalderbyen

Danmarks Restauranter og Caféer takker for muligheden for at give vores input til byrums- og trafikplanen for Middelalderbyen. Det er vigtigt at der plads til alle i det københavnske byliv og et større fokus på et mere ansvarligt og hensynsfuldt København. Derfor er det vigtigt at begrænse antallet af ’muskelbiler’, partybusser, ladcykler med soundbokse, leveringstjenester af alkohol til gadefesten og andre trafikanter der skaber støj og uro i nattelivet. Ikke mindst de der bidrager til fester i gaden eller salg af stoffer, alkohol til mindreårige mv[1]. Danmarks Restauranter og Caféer, DRC, har siddet i følgegruppen der har været med til at kvalificere det nuværende forslag og håber at alle vores input herfra, samt dette høringssvar vil blive taget med i den videre proces.

Egenart og kulturarv – Byrum der fortæller
Historiske fortællinger frem i byens rum (s. 24)
I DRC mener vi også at man med fordel kan se på nye og gamle udgivelser om fx historiske beværtninger og bygninger, og nedfælde de mange historier i forbindelse med de historiske bygninger[2]. I de seneste år er der udgivet bøger og man kan til stadighed få rundvisninger med fokus på historiske beværtninger og kulturinstitutioner, men man kunne med fordel dele historierne på stedet, til glæde for både turister, danskere, skoleelever og lokale beboere, så man spreder viden og forståelse for det kultur- og restaurationsliv der har været med til at forme København over de seneste hundrede år. 

Kultur-, erhvervs- og hverdagsliv – bedre balance i bylivet
Styrke gadernes og pladsernes forskellighed i karakter og oplevelser, samt skabe oplevelser for alle (s. 32-38).
I DRC ønsker vi at man skaber en Middelalderby, der i langt højere grad er bilfri - ikke mindst i nattetimerne. Derudover har vi indstillet forslag om at lukke Grønnegadekvarteret for al trafik. Der skal selvfølgelig være mulighed for at håndværkere, vareindlevering, særlig persontransport mv. kan finde sted i bestemte tidsrum, men som udgangspunkt mener vi at man med fordel kunne nedlægge en række kørebaner og parkeringspladser til fordel for cyklister, gående og udeserveringen.

Udeservering skaber for det første et attraktivt miljø for både udenlandske og danske turister, men også for de lokale beboere. Selvom der er megen debat om udfordringerne med udeservering, støj og trafik, angiver mere end halvdelen af beboerne i indre by, i en undersøgelse foretaget af Epinion[3], at de netop har tilvalgt at bo i byen, for at få adgang til den store variation af tilbud, tempoet og pulsen i byen. Hele 74 pct. angiver endda at det indre København ville være det sted de ville vælge, hvis de skulle bosætte sig igen. Ud over københavnernes lyst til at deltage aktivt i kultur- og restaurationslivet er udeserveringen afgørende for serveringsstedernes omsætning, medarbejdere og det øger den danske eksportsucces med en restaurationsbranche i rivende udvikling.

Det viser gæsterne en levende og indbydende by med alverdens muligheder. Udeserveringen skal selvfølgelig ske i respekt for de gældende regler og kriterier, men der er behov for at se på hvordan udeservering og byliv glider sammen i en højere enhed og kan være forskelligartet, alt efter placering og muligheder i området. Her vil det være oplagt at indgå i et tæt samarbejde med erhverv, restaurationer, beboere mv. for at udvikle særlige, grønne og spændende områder med en rød tråd i helhedsoplevelsen. Her er det selvfølgelig helt centralt med en personlig og dialogskabende sagsbehandling, samt en åbenhed over for at flytte eller placere cykelstativer, bænke mv. med hensyn til udeservering, kulturliv og en spændende by med fokus på gode oplevelser (uden dog at facilitere gadefester som generer både beboere, det professionelle natteliv og øger behovet for politiressourcer, natteværter mv.).

Bynatur – En grønnere Middelalderby
Bevare og fremhæve eksisterende haver, vandrum og træer, samt videreudvikle de enkelte kvarterer med lokale grønne oplevelse (s. 44-46)
I DRC mener vi at der er god mulighed for at skabe langt flere rekreative områder, både ved at nedlægge kørebaner, parkeringer og ved at skabe en byudvikling med fokus på biodiversiteten ved fx at øge mængden af planter, insekter og grønne områder i byen. Vi har fx foreslået at lukke Grønnegadekvarteret (Ny Adelgade, Grønnegade mv., projekt 'Grønnere Grønnegade' fra 2020) og lave en grøn oase, med inspiration fra Middelfart og udlandet, hvor biodiversitet, planter og bæredygtighed er i højsædet – og med fokus på tilgængelighed for både restauratører, beboere og cyklister[4]

Reduceret parkering i Middelalderbyen
Ændring af trafikale forhold, parkering mv.
I DRC bakker vi som sagt om nedlæggelse af parkeringspladser, ikke mindst hvis man indtænker en mere dynamisk by med fokus på gode oplevelser og byliv. Her er udeserveringen, street food, julemarkedet mv. uundgåelig og skal indtænkes i planen i langt højere grad.

Vi ser frem til resultatet af planen, som vi håber bliver langt mere ambitiøs i forhold til at begrænse trafikken og få beboere og gæster i centrum. Mennesker som netop gerne vil opleve byen og alt hvad den har at byde på.

 

DE BEDSTE HILSNER

Freja Brandhøj
Politisk Direktør
T. +45 33 25 10 11 | D. +45 88 93 94 10 | M. +45 53 68 98 89
DRONNINGENS TVÆRGADE 8A, 1302 KØBENHAVN K
fbr@thehost.dk  |  THEHOST.DK


 

Om DRC
Danmarks Restauranter og Caféer (DRC) er en brancheorganisation af restauratører  - for restauratører. DRC er restaurationsbranchens største repræsentant med over 1.500 medlemsvirksomheder, 700 af dem i København - herunder restauranter, caféer, barer, natklubber, cateringvirksomheder og hoteller mv. Vi varetager medlemmers politiske interesser - nationalt såvel som regionalt - og arbejder konstant for at forbedre restaurationsbranchens vilkår. 

 

 

 

[1] Se HORESTA og DRCs 15-punkts plan for et trygt og sikkert natteliv

[3] Undersøgelse foretaget af Epinion i 2021 med mere end 1001 respondenter

[4] Se høring i TMU om et mere bæredygtigt 'Grønnere Grønnegade'