Oprettet: 26. september 2022
Svarnummer:
251

Indsendt af

Esben Hastrup Grubbe

Postnr.

1453

By

København K

Høringssvar

Som beboer i sankt peders stræde tilslutter jeg mig høringssvar nr. 116, 207, 210 og 113. 

Jeg vil udover de i ovennævnte høringssvar nævnte problemer med udeservering, larm fra partybusser, paradekørsel m.v., manglende håndhævelse af regler i forbindelse med udeservering nævne problemerne med ideen om brolægning af sankt pedersstræde og de andre gader i nørre kvarter. 

Vi har som forsøgsordning haft brolægning i krydsene, hvilket skaber larm og rystelser. Der har været mange negative tilbagemelding på forsøget. Det vil medføre voldsom øget støj i en gade med mange hoteller og dermed rullevogne. Derudover vil vi blive aflastningsgade for cykelparkering. Cykelparkering er i dag allerede et voldsomt problem i gaden. 

Sidst men ikke mindst vil jeg påtale selve processen med at en høring om en ændring af vores lokalplan sendes til hele storkøbenhavn.

Vi er blevet syltet i nattelivshøringen ved at ansatte i firmaerne, der driver en del af barerne kommer med høringssvar. Det er selvom en del af dem bor i jylland og dermed bestemt ikke har deres daglige gang i byen. Nu sendes vores lokalplan til storkøbenhavn.

Som beboere og virksomheder med daglig gang i byen har vi en øget kendskab til de problemer, som udfolder sig. Normalt ville en høring om lokalplanen kunne afspejle dette kendskab. 

Dette bliver udvandet ved at inddrage over 1 mio sporadiske brugere i høringen. Det bør være særskilte høringer som minimum. 

Med venlig hilsen 

Esben