Oprettet: 26. september 2022
Svarnummer:
255

Indsendt af

Henriette Grubbe

Virksomhed / organisation

Beboer og arkitekt

Postnr.

1453

By

København K

Høringssvar

Jeg støtter høringssvar nr. 113, 116, 203, 207, 210, men mener også at  nr. 139 fra Hovedstadens Beredskab er af stor betydning for en evt. realisering af planen.

Dertil vil jeg gerne gøre opmæksom på at en omlægning af belægningen til brosten, i de smalle stræder og gader, som planen eks. foreslår for Sankt Peders stræde, efter min opfattelse kun vil forøge de støjgener vi allerede har i dag som beboere.

Biler (også lastbilerne kl. 4 om morgnen), kufferter og cykler på brosten har flere steder vist sig at være til stor støjgene for beboere i eks. Magstræde, så hvorfor udbrede dette, fordi man på rådhuset har en misforstået romantisk forestilling om middelalderbyen? -Vi vil bo og leve i en levende by, men ikke i en kulisse af brostensbelagte gader og stokroser!

I forhold til nedlægning af parkeringspladser og etablering af øget cykelparkering i Sankt Pederes Stræde, så har vi allerede store problemer med fremkommeligheden på grund af henkastede cykler (også betalingscykler) på fortove og kørebane, særligt fra besøgende på hotellet og fra de mange barer og restaurenter.

At flere af beværtningerne har øget deres udeservering i gaden, hjælper ikke på fremkommeligheden/tilgængeligheden, så hvor de ekstra pladser til cykelparkering skal findes forstår jeg ikke.

Sidst må jeg ytre min bekymrinng for omlægningerne i Købmagergade, de øgede fortove vil tage pladsen fra vejbanen.

Forholdene er i dag allerede trange for cyklister i gaden, og færdslen foregår ofte med livet som indsats, og jeg tænker ikke at de bredere fortove kan løse det.

Ommvendt er jeg bekymret for at gaden bliver endu en partyzone, med mere udesservering, flere fordrukne gæster og mere affald.

Vi er mange der snart har midstet troen på at Kommunen ønsker at bevare en diversitet og mangforldighed i byen,

men kun ønsker en partyzone og kullise for turister og hoteller.