Oprettet: 26. september 2022
Svarnummer:
256

Indsendt af

Sally Mountfield

Virksomhed / organisation

Beboer

Postnr.

1452

By

københavn

Høringssvar

Overordnet vil jeg sige at denne plan har gode intentioner og jeg kan se at der er behov for at styre udviklingen i Middelalderbyen. Læser man planen får man også et godt indtryk af alt hvad der er muligt. At man har en god bydel, som man kan gøre bedre.
For mig er det store problem at denne plan mangler lokal inddragelse, en ordentlig evaluering i form af trafiktællinger under byrumsforsøgene og for mange antagelser i form af hvad der kommer til at ske, af folk som ikke bor herinde. Denne plan er så stor, at de tiltag der har været i borgersamling, undersøgelser mm. ikke redegør for de faktiske forhold og derfor risikerer planen som helhed ikke kunne gennemføres, med de i materialet beskrevne resultater.

Jeg kan pege på flere fine høringssvar, såsom det som Indre By lokaludvalg, Nørre Kvarter Beboerforening og Stræderne og Strøgets Beboerforening, men jeg vil trække nogle ting frem her.

Jeg har flg forbehold.

-Den lader til at være skrevet af gæster til gæster. Hvor i planen er beboerne?
Som om at den er skrevet af folk, der kender byen godt imellem 8 og 16, men ikke ved hvordan det er at bo herinde.
Der mangler en forståelse af den udeservering og det natteliv, som finder sted herinde og den manglende håndhævelse, som vi oplever. Alt for mange regler i Middelalderbyen bliver generelt og under Byrumsforsøgene hverken håndhævet eller kontrolleret, med det resultat at der f.eks. kørte biler i gader, hvor der ikke skulle køre biler.
 

-I den evaluering, som kommunen skrev i februar, var der ifølge hvad jeg kunne læse en manglende tydelighed i hvad hh. erhverv beboere og gæster tænkte, med et resultat at jeg ikke kunne gennemskue hvad resultatet var. Jeg oplevede at i flere af kommunens dialoger, skrev man ikke ned om et forslag kom fra en beboer, gæst eller erhverv. 
Der var heller ikke trafiktællinger under byrumsforsøgene, hvorfor det for mig virker som et forsøg snarere end en gennemarbejdet plan.

-Den mangler offentlig transport over jorden. Det vil også motivere folk til ikke at tage bilen med herind, hvis de ved at der er offentlig transport over jorden. 

- Dem der skriver at varelevering skal finde sted i tidsrummet 4-11, har ikke prøvet at bo i en smal gade, hvor en varelevering kommer og støjer over 40dB kl 5 om morgenen. Kommunen bør i respekt for beboerne ikke have varelevering om natten hvad kl fire reelt er, men se på hvornår den kan finde sted efter kl 7.

-Flere steder hvor man har gjort fortov bredere har man fjernet de historiske portoverkørsler eller ændret byrummet for at tilgodese handicappede. Dette imens man har undladt at kontrollere udeserveringer, som kan være til større gene. Bydelens historiske kendetegn skal respekteres.

Det er godt at man ønsker at gøre noget og gøre forholdene bedre.
For min skyld må biler også gerne fylde mindre, men det skal ikke være en løsning hvor elbiler og folk udefra frit kan parkere herinde, imens beboerne ikke kan. Der skal være en balance og man skal i planen tilgodese både dem der bor herinde og dem som kommer udefra. Lige nu virker det som om at man styrer biltrafikken ved at tage den nemme løsning. At styre beboernes biler og så håbe at resten retter ind.
Jeg støtter at man gør noget men savner løsninger på hvordan man vil styre udviklingen, så de intentioner der beskrives, også er dem der bliver en realitet.

Så hellere ændre planen og beholde ånden i planen, men droppe tiltag som bredere fortov, en park ved Dyrkøb og flere bænke på Gammeltorv, som lige nu flere steder ikke vil skabe bedre fremkommelighed men mere udeservering, cykelparkering og natteliv (både ved barer og i parker lidt væk fra barer.