Oprettet: 26. september 2022
Svarnummer:
264

Indsendt af

Mads Aarup

Postnr.

1204

By

København K

Høringssvar

Bilag 4 beskriver udfordringerne med kamerabaseret adgangsbegrænsning.

Middelalderbyens trafikale problemer løses ikke med skilte og god vilje. Det har Byrumsforsøget allerede vist, og det kan ses ved selvsyn enhver onsdag- torsdag-, fredag- og lørdag aften. Det er nødvendigt at begrænse hvilke biler, der kan køre ind i området. Hvis ikke dette gøres med fysiske barrierer såsom pullerter eller bomme, kan det implementeres med automatisk udskrivning af bøder (evt advarsler i en kort introduktionsperiode). Systemet kendes fra bl.a. vaskehaller, Miljøzonen omkring København, vores betalingsbroer med mere.

Beboerne opfordrer Kommunen til ikke at benytte Bilag 4 til at udskyde begrænsning af køretøjer ind i Middelalderbyen, men til at benytte Bilag 4, som den udmærkede arbejdsseddel det er, til at løse eventuelle udfordinger. Det er nødvendigt at gøre noget for at begrænse indkørslen til Middelalderbyen - særligt fordi den mest belastende kørsel i aften og nattetimerne slet ikke leder efter parkering, men blot kører for at se og blive set (og hørt).

Beboere har taget fat i ITS Teknik, som bla svarer, citat start:

Et system med ANPR kamera (Automatisk NummerPlade Registrering) hvor man bruger en whiteliste funktion er iht. GDPR, da der kun gemmes nummerplader på whitelisten på de biler der har givet deres accept. Whitelisten bruges til at verificere at nummerpladen er godkendt i systemet og har tilladelse til at køre ind på et givent område. Systemet vil kunne åben en bom, port eller andet, hvor f.eks. beboer eller personale kun har lov til at køre ind. En nummerplade der ikke er på whitelisten, vil ikke kunne få adgang til området.

Når et kamera læser en nummerplade bliver der som udgangspunkt kun taget et billede af selve nummerpladen og ikke bilen eller personen i bilen. Via kunstig intelligens (OCR) i kameraet bliver billedet/nummerpladen analyseret og systemet modtager nummerpladen i tekststreg som bruges til at tjekke om den er med på whitelisten. Når nummerpladen er tjekket, sletter systemet automatisk tekststregen med nummerpladen. Billedet der er taget, bliver automatisk slettet i kameraet.

Vi har lavet lignende systemer mange steder i Danmark og bl.a. i Køge, hvor der åbnes en bom for de biler der er med på whitelisten og der må køere ind på et bestemt område.

 

Citat slut.

Vi planlægger at fremsætte forslag gennem IBLU om kamarabaseret adgangsbegrænsning til Middelalderbyen som et nødvendigt tiltag for at opnå den ønskede opretning af Middelalderbyens alvorlige trafikale problemer

Materiale: