Oprettet: 26. september 2022
Svarnummer:
247

Indsendt af

Sissel Bruun

Postnr.

1159

By

København K

Høringssvar

Som beboer i Skindergade glæder jeg mig over, at der langt om længe tages initiativer til at gøre en indsats for at passe bedre på Middelalderbyen. En smuk gammel bydel, der desværre har udviklet sig til en bydel præget af massiv trafikale problemer.  Når området ikke kan omdannes til gågade, så undre jeg mig meget over, at trafikken ikke gøres ensrettet i Skindergade. Der om dagen er belastet af tung trafik og om aftenen og natten (torsdag, fredag og lørdag) udvikler sig til et trafikkalt helvede med muskelbiler der terroriserer med ekstrem larm, høj fart og konstant hornet i bund. Det er ikke på de bløde trafikanters premisser, ej heller ikke på beboernes premisser. Ideen med at udvide fortorvet er glimrende, men bilisterne kører allerede nu op over fortorvet for at passerer hinanden, tror ikke en vigeplads vil løse problemet, bilisterne kører efter deres helt egne trafikregler og det har ingen konsekvenser. København vil gerne være en cykelby, men det gælder åbenbart ikke Skindergade. Hvis fortorvet udvides, hvor skal cykelisterne så være, det er allerede nu med livet som indsats at cykle i Skindergade.  Det er meget svært at se hvordan de tiltag der er tænkt i Byrums-og trafikplanen, skal gøre det bedre for fodgænger og cykelister i området, at passerer fodgængerfeltet i Skindergade eller i Nørregade er utrygt og farligt, jeg oplever dagligt at bilerne ikke stopper, men istedet dytter af fodgængerne.  At nedlægge parkeringspladser vil gøre det svært for beboer der bor i Middelalder byen, at parkerer deres bil tæt på deres hjem. Det er ikke dem der er problemet, det er den massive trafik der kommer udefra, der belaster området og om aftenen og natten er  muskelbiler der "bare" cruiser" omkring, larmer og forurener. En prioriteret indgang for cykelister og ny cykelgade i Nørregade er en god ide, men jeg tror desværre ikke det vil stoppe den massive trafik.  Det vil bare skabe endnu mere bilkø og dermed kaos af larm og forurening