Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Høringsfrist:

1. maj 2015
Indsendt af:
Camilla Roed Otte
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
981
By:
København
Postnr.:
1367
Jeg indstiller de behandlede udvalg til at bevare fritidshjemmet Dronen, som fritidshjem for Sølvgades skole. At der planlægges at nedlægge fritidshjemmet Dronen, som er et yderst velfungerende fritidshjem, med gode udefaciliteter og fantastiske pædagoger er meget uforståeligt. Hele institutionsområdet er i forvejen i modvind hos de københavnske borgere, og nu hælder man mere benzin på bålet, ved at ville lukke en institution, hvor børn stortrives, og hvor personalet har et godt og frugtbart samarbejde indbyrdes og med skolen. Jeg tror, at ved at lukke Dronen og stuve så mange mindre børn ind på et sted uden gode udefaciliteter, og som ikke har samme succes med skabe et personalemiljø, vil kunne få konsekvenser for vores børn på sigt. Ødelæg ikke det der fungerer, men sats på det i stedet! Venlig hilsen Camilla Roed Otte
Læs høringssvar fra Camilla Roed Otte
Indsendt af:
Sara lerche-bachdal
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
980
By:
Kbh n
Postnr.:
2200
Marthahjemmet. Luk ikke de små fritidshjem. Pædagogerne har svært nok ved at huske alle børn som det er. Skal vi til at have chip i vores børn så vi kan finde dem? Gør det ikke..!!! Tænk længere end kr og øre her og nu. Tænk hvor mange problemer det kan give i fremtiden.
Læs høringssvar fra Sara lerche-bachdal
Indsendt af:
Sara lerche-bachdal
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
979
By:
Kbh n
Postnr.:
2200
Marthahjemmet. Luk ikke de små fritidshjem. Pædagogerne har svært nok ved at huske alle børn som det er. Skal vi til at have chip i vores børn så vi kan finde dem? Gør det ikke..!!! Tænk længere end kr og øre her og nu. Tænk hvor mange problemer det kan give i fremtiden.
Læs høringssvar fra Sara lerche-bachdal
Indsendt af:
Rosa lund
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
978
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Det er et stort problem at lukke alle de velfungerende, mindre fritidshjem der skaber trygge rammer for især de mindste børn. Alle undersøgelser peger på at det ikke giver hverken bedre institutioner, mere tid til børnene eller bedre arbejdsklima at lægge dem sammen til mega institutioner. Lad nu noget der fungerer få lov at blive! Som mor til barn i en børnehave der er sammenlagt med et lille fritidshjem ser jeg nogle glade og udadvendte børn med højt selvværd. I må ikke lukke de gode instistutionel vi har og som vi er så glade for. Den hurtige økonomiske gevinst vil snart blive overskygget af andre problemer som ender med at koste samfundet 10 gange så meget. Lyt til os forældre! Bevar de små fritidshjem Venlig hilsen Rosa, en bekymret forælder
Læs høringssvar fra Rosa lund
Indsendt af:
Janus Kodal
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
977
By:
København K
Postnr.:
1360
Behold Dronen - et af de få steder, der fungerer og gør vores børn glade! Jeg indstiller de behandlende udvalg til at bevare fritidshjemmet Dronen som fritidshjemsinstitution for Sølvgade skole. Dronen er et veletableret fritidshjem med fantastiske faciliteter, beliggende med fantastisk udsigt og himmelsyn og et skønt ude-areal hvor børnene kan udfolde sig og udvikle sig optimalt. Fritidshjemmet Dronen er drevet af ildsjæle, der virkelig brænder for deres arbejde, og for ungerne. Det lyser langt væk, at hele institutionen, inklusive den underliggende fritidsklub, junior og ungdomsklub har opbygget et fantastisk samarbejde, og det er meget trygt for børnene. Samtidig ligger der i den tæthed der er mellem fritidshjem og klubberne, at overgangen fra fritidhjem til klub bliver en naturlig og let proces for børnene. Personligt forstår jeg slet ikke, at man overhovedet kan overveje at røre ved så fantastisk og velfungerende en institution. Sats på det der fungerer!
Læs høringssvar fra Janus Kodal
Indsendt af:
Maja Stubbe Gelineck
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
976
Virksomhed / Organisation :
Smørblomsten
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Tak for at I lyttede i første runde! (i nogen grad) Det giver os forældre tro på, at I rent faktisk vil det bedste for vores børn. Nu er det tid til at lytte igen. Det er tydeligt fra alle de mange høringssvar, at alle forældre gerne vil bevare deres fritidshjem, som de kender i dag. I bund og grund handler det vel om prioritering. Så hvad skal vi prioritere?! Økonomi og stordriftsfordele eller nærhed og små institutioner - Er det valget? Det der er vigtigt for os er: - Tryghed - Nærhed - Nærvær og respekt for og fra hver enkelt barn - Alle børn kender alle pædagoger og omvendt - Alle pædagoger kender alle forældre, og alle forældre er trygge ved alle voksne - Smørblomstens daglige “hygge tid” som ikke koster noget, men hvor man uden at blive forstyrret snakker, læser, fortæller om stort og småt, og alle bliver hørt. - Synlig og nærværende ledelse, hvor vi føler at vores børn er i trygge hænder. (det betyder så utrolig meget at lederen er tilstede og deltager i hverdagen) - Et trygt forløb fra vuggestue -> børnehave -> fritidshjem -> klub, hvor pædagoger arbejder på tværs af tilbud (alle kender alle princippet). - Understøttelse af de små lokalområder (vi forstår ikke hvordan I kan vælge at nedlægge Voldparken – det giver INGEN mening) Alt andet lige, så vil ovenstående blive sat på spil ved stordrifts-tankegangen. Vi kan se på høringssvarene, at alle de andre forældre er lige så glade for deres fritidshjem som vi er for Smørblomsten. Og i bund og grund er vi ikke nervøse for, hvordan vores børn ville klare det, hvis de i stedet for skulle gå på Trommen eller Stafetten eller Voldparkens fritidshjem. Det vi er nervøse for er, at de alle sammen skal gå på ét stort fritidshjem! Hvis det hele bunder i, hvad der er penge til, så er vores prioritering er klar: Sælg legetøjet og drop de eksotiske aktiviteter, hvis det betyder, at der er råd til mange små matrikler! De er jo børn, og de har fantasi nok til at skabe noget fantastisk, hvis de er trygge og er sammen med fantastiske, nærværende, tillidsfulde voksne hver dag! Mange håbefulde hilsner Steven og Maja Gelineck
Læs høringssvar fra Maja Stubbe Gelineck
Indsendt af:
Katrin Dragsted
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
975
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Bodenhoff Fritidscenter
By:
København K
Postnr.:
1423
Se vedhæftede
Læs høringssvar fra Katrin Dragsted
Indsendt af:
Karina Leth
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
974
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Skolebestyrelsen på Vanløse skole har i en mail til forældrene, skrevet at de godt ved alle ikke er enige med dem i deres indstilling, men det handler om at se helheden frem for sit eget barn. Så politikere hvis i tror jeg kun kæmper for mit eget barn - ikke kan se ud over min egen næsetip og hvordan det ellers kan formuleres - så tro om. Jeg har en ideologi omkring hvordan København skal behandle sine mindste borgere. Som menneske, som pædagog, som mor - som mig -hele mig. Glem alt om stort er godt. I taber så mange børn på gulvet. Hvis vi skal kunne inkludere børn med særlige behov, rumme børn der er sensitive og favne mangfoldighed mellem kulturer, så skal børn have plads ro og nærvær. Ægte nærvær. Ja skolereformen gør det svært for økonomien på fritidshjemmene -men det er nu investeringen i vores børns vigtigeste udviklingsår skal falde. Ikke når de er tabt, skal afsone, afvænnes, rettes ind mv fordi de ikke er blevet forstået og hørt. København er snart ikke længere en kommune for børn og deres familier. Tænk jer om. I er ved at rive et af de vigtigeste sikkerhedsnet ned
Læs høringssvar fra Karina Leth
Indsendt af:
Jesper Kristensen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
973
By:
København
Postnr.:
2200
Nedenstående høringssvar er skrevet ud fra et forældrerperspektiv: Jeg har tre børn i den lokale folkeskole (Blågård skole) og fire børn der har sin daglige gang i Murergården på Nørrebro. I det reviderede materiale ligges der op til at den integrerede institution Murergården på Nørrebro bevares. Jeg kan fuldt støtte op om dette, da Murergården udfylder en meget vigtig opgave på Nørrebro og en lukning/opsplitning ville betyde at den store sociale indsats der gøres for områdes børn i et eller andet omfang ville blive tabt på jorden. En integreret institution der henvender sig til børn på 0-18 år sikrer en sammenhængende rød tråd i børnenes liv. Igennem de seneste +10 år har vores familie fra første række lært Murergården at kende som en sammentømret helhed med en fælles og let genkendelig pædagogisk linje. Børnene introduceres til denne i vuggestue/børnehave og den gennemsyrer institutionen hele vejen om igennem fritidshjemmet og ind i klubben. Børnene mødes i øjenhøjde af en meget stabil personalegruppe der har de pædagogiske værktøjer og ledelsens opbakning til at sætte barnets tarv i centrum. En opsplitning af institutionen, hvor man f.eks. ligger fritidshjemmet på en anden matrikel, vil derfor være særdeles ødelæggende for den store indsats der gøres for at drage omsorg for de børn i området der trænger allermest til den. Lige så afgørende er det at man bibeholder princippet om én matrikel = én leder. Det sikrer den røde tråd for personalet – og dermed også for børnene. Der gør det også muligt at tilrettelægge arbejdet med en høj grad af fleksibilitet, hvor personalet har mulighed for at arbejde med børnene på tværs af stuerne. Børnene bliver herved trygge ved hele personalegruppen – ud over dem de normalt er tilknyttet i det daglige.
Læs høringssvar fra Jesper Kristensen
Indsendt af:
Jette Frydland
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
972
Virksomhed / Organisation :
Krudtuglen
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg har mit ældste, skønne barnebarn i Krudtuglen, hvor han får den nærhed og ro, som han har behov for, når skoledagen er forbi. Jeg er uddannet pædagog, og har i en stor del af mit arbejdsliv været børnehaveklasseleder. Jeg har set, hvor stor forskel, der er på børn og deres behov. Muligheden for at tilgodese alle børn, fjernes fuldstændig, hvis 1:1-planen for fritidshjemmene vedtages. Det kommer til at koste rigtigt meget - både menneskeligt og ressourcemæssigt. Og konkret for mit barnebarns skole - skole på Islands Brygge, virker det for det første ikke gennemtænkt, at man vil have yderligere 200 børn ind på KKFO-en, der allerede i dag ikke har plads til de 3. klasseselever, der er tilknyttet Skibet. For det andet er det planen, at der om fem år skal stå en ny skole klar på Islands Brygge, til at aflaste den nuværende og meget overbelagte områdeskole. Derfor vil der på det tidspunkt naturligt komme en regulering af fritidshjemspladserne også, og det virker derfor ikke gennemtænkt, at gøre det nu. For det tredje er der fortsat gang i byggeriet på Bryggen, der år for år oplever en massiv befolkningstilvækst - heraf af rigtigt mange børnefamilier. Der bliver derfor brug for endnu flere fritidshjemspladser de kommende år. Det behov vil de nuværende mindre fritidshjem kunne hjælpe med at opfylde. De mindre fritidshjem har udtrykt vilje til at samarbejde om en såkaldt 1:2 model, hvor de går sammen under en leder, som en fusionering eller et partnerskab. En sådan model har min fulde støtte, dersom de enkelte matrikler kan bevare deres særkende, og ikke mindst fordi mine dejlige børnebørn nu og de i kommende år vil have valget til at kunne være på lige netop det fritidshjem, der passer bedst til deres behov.
Læs høringssvar fra Jette Frydland
Indsendt af:
Charlotte Egebo
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
971
Virksomhed / Organisation :
Mor til børn i Murergården
By:
København N
Postnr.:
2200
Kære politikere i BUU Det er med stor glæde og lettelse, at jeg kan se, at I har valgt stadig at lade Murergården være en del af fritidstilbuddene omkring Blågård Skole. Fritidshjemmet og specielt klubben er meget populære og tiltrækker mange flere børn end man kan optage. Institutionen gør et KÆMPE stykke socialt-pædagogisk arbejde og inkluderer rigtig mange af områdets børn - også dem, som ikke har de nemmeste betingelser. Murergården er den eneste institution i skoledistriktet, som har basispladser (til vuggestue-og børnehavebørn med særlige behov). Disse børn, deres familier og deres udfordringer er altså kendte, også når de kommer på fritidshjemmet og i klubben. Dette gør en tidlig indsats mulig – og sikrer kontinuiteten i indsatsen. Og det er der brug for i vores bydel.  Endvidere er institutionen et meget vigtigt led i fødekæden til den lokale folkeskole. Fordi institutionen er integreret 0-14 år skaber den en unik sammenhæng i børnenes liv. Som jeg ser det, er det eneste rigtige (når man vil bevare det unikke i Murergården) at fastholde princippet om organisering i klynger 0-18 år. Samtidig mener jeg, at det er yderst vigtigt, at der er én pædagogisk leder til én integreret institution – alternativet kunne blive noget ledelsesmæssigt rod! Med venlig hilsen Charlotte Egebo
Læs høringssvar fra Charlotte Egebo
Indsendt af:
Jens Madsen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
970
By:
Kbh s
Postnr.:
2300
Høringssvar (den lokale runde) til forslag om Fremtidens Fritidsstruktur på Bryggen. Indsendt af Jens og Nanna Tuxen, forældre til August, der skal på Skibet ved skolestart i år. Alternativ til det fremlagte forslag for fritidsstrukturen tilknyttet Skolen på Islands Brygge. Forslag 1: Vi foreslår, at Skibets størrelse nogenlunde fastholdes på de 300 fritidspladser, vi blev oplyst om, at det havde, da vi valgte fritidstilbud til August. Baggrund: Vi er noget bekymrede for en næsten fordobling af børn i én institution – også selvom Thorsannas arealer bliver inddraget. Ca. 550 børn er bare alt for mange i samme fritidsinstitution efter en lang skoledag i en i forvejen meget stor skole, der ovenikøbet stadig vokser. De relativt små nye skolebørn i 0. klasse har lige forladt børnehaverne, og de få videnskabelige rapporter, der findes på feltet, herunder forskningsrapporten: ”Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner - En rapport om børns trivsel, læring og udvikling i store og små daginstitutioner” anbefaler langt, langt færre børn pr. daginstitution – som et fritidshjem rent faktisk er, når man går i 0. klasse. Vi glæder os til, at August, som går i børnehave nu, kommer i skole efter sommer – men overgangen til skolen behøver måske ikke gøres så voldsom som mulig. Forslag 2: Vi foreslår også, at den nye fritidsstruktur giver plads til reelle skift mellem forskellige miljøer, det kan være mellem store og små; nære og større; på skolens areal – eller tættere på naturen her på Bryggen og med forskellige pædagogisk sigte. Baggrund: En af grundene til, at vi har været relativt trygge ved den store institution, som Skibet allerede er i dag, er, at der i dag er et godt samarbejde mellem skolen, Skibet – og de øvrige fritidstilbud. Det betyder, at et barn kan skifte til et andet miljø, hvis det har brug mere nære rammer eller andre sociale relationer. Forslag 3: Vi håber, at den videre proces vil respektere Bryggens særegne præg og inddrage det lokale engagement herude samt udnytte de fantastiske muligheder for at genetablere sammenhængen ved at inddrage den kommende skole i planlægningen. Baggrund: En af grundene til, at vi bliver boende i København er, at her på Bryggen kan vi få både natur og storby, både et nært miljø og et større perspektiv. Her er et lokalt engagement, som er skønt, når man er småbørnsfamilie med to fuldtidsarbejdende forældre - og desværre ikke har så meget tid til at arrangere aktiviteter selv. Hertil kommer dog desværre, at vi kender familier ’som os’, som netop har valgt at flytte ud af København – nordpå – for bl.a. at finde mindre og mere nære miljøer til deres børn. Derfor håber vi, at politikerne vil bede forvaltningen tænke både visionært og sammenhængende i den videre proces for både den nye skole, der er på vej, udviklingen af den eksisterende ’Skolen på Islands Brygge’ samt ikke mindst begge skolers fremtidige fritidsstruktur, så vi i fællesskab fortsat kan være en bydel og integrere både os gamle beboere og de meget velkomne nye børnefamilier.
Læs høringssvar fra Jens Madsen
Indsendt af:
Henrik Sebro
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
969
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg er far til en dreng i 0. E på Guldberg Skole. Hans Fritidshjem er Kastaniehuset, som både han og vi, hans forældre, er meget glade for. Dejlige nyindrettede rum og værksteder, en velfungerende institution med en god personalegruppe, og en tryg ramme om en væsentlig del af vores drengs liv. Vi stiller os derfor helt uforstående over for, at man kun et halvt år efter fritidshjemmets åbning, vil nedlægge det igen for at samle børnene i nogle fysiske rammer, som forekommer at være en klar forringelse for Kastaniehusets fritidshjemsbørn. Kastaniehuset ligger få hundrede meter fra skolen, hvorfor jeg slet ikke forstår at afstanden skulle udgøre et problem for Kastaniehusets overlevelse. Og lige over for ligger der da også et andet fritiidshjem, Stjerneskuddet, hvor afstanden åbenbart IKKE er et problem, idet dette fritidshjem planlægges bevaret. Dertil kommer, at jeg som skatteborger i Københavns Kommune Er dybt forundret over, at man bruger så mange penge på at indrette at nyt fritidshjem, som opgives så kort tid efter. Det er dårlig planlægning og økonomisk uansvarlighed så det batter. Og kunne jeg så bare se, at der kom noget bedre ud af det, men jeg kan kun se forringelser for mit barn og hans fritidshjemskammerater.
Læs høringssvar fra Henrik Sebro
Indsendt af:
Trine
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
968
By:
København NV
Postnr.:
2400
Kære udvalg Som forældre til et barn på Rødkilde KKFO, kan vi kun bakke op om de små fritidhjems protester! For der er virkelig brug for valgmuligheder på fritidshjemsområdet. Det må være soleklart, at ligeså forskellige børn er, ligeså forskellige er deres behov for at indgå i pasningsordninger også. Vi har vores barn på Rødkilde KKFO, det var ikke vores 1. valg, men vi fik desværre ikke Bellahøj fritidshjem som ønsket. Rødkilde KKFO er prototypen på en kommunal stor-insitution, som mange frygter. Heldigvis er det i vores tilfælde gået rimeligt, da de er en stor gruppe fra klassen, der går der sammen. Og heldigvis for det, for de har knyttet sig til hinanden siden dag 1. For nøgleordet har primært været fri leg i den tid, de har gået der. Og det går på sin vis godt for en del børn, men vi tør bl.a. ikke tænke på, når vores søn om 2 år skal starte i skole og på fritidshjem og hvis der ikke er andre tilbud end en stor og uoverskuelig frit. Han er slet ikke ligeså hårdfør som sin søster og trives slet ikke i stormiljøer. Så hvor gør vi af ham? Så kære udvalg, jeg håber I vil tænke jer rigtig godt om, og stadig leve op til en ansvarlig og forsvarlig politik når det gælder vores børns fremtid. Venlig hilsen Nogle bekymrede forældre
Læs høringssvar fra Trine
Indsendt af:
Hyltebjerg Skoles bestyrelse
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
967
Virksomhed / Organisation :
Hyltebjerg Skole
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Fremtidens Fritidstilbud ved Hyltebjerg Skole En række af de ønsker, Hyltebjerg Skoles bestyrelse har til fremtidens fritidstilbud, synes imødekommet ved det nye forslag om fremtidens fritidstilbud. En fritidsinstitution på Lønstrupgårds og Jyllandshuses matrikler vil give bedre rammer om de yngste elevers skoledag. Med en 30 timers skoleuge for eleverne i 0. til 3. klasse ser vi som skolebestyrelse et behov for at kunne bruge fritidsinstitutionens kvadratmeter i løbet af skoledagen. Med den foreslåede model vil man have anvendelige kvadratmeter ude og inde mindre end 500 meter fra skolen og vejen vil være forholdsvis trafiksikker. Den brede vifte af mindre fritidshjem, som har kendetegnet elevernes fritidshjems-liv, har beriget og styrket eleverne, som her har haft trygge miljøer, hvor pædagogerne har kunnet styrke børnenes sociale kompetencer. I første høringsrunde appellerede vi til, at man fastholdt nogle af de unikke kvaliteter, som kendetegner den aktuelle vifte af fritidshjem. Når to fritidshjem skal gøres til ét, vil vi opfordre til, at man tænker den hidtidige forskellighed ind som en styrke i udviklingen af en ny kultur. Sårbare børn har gennem årene nydt godt af det pædagogiske engagement og den menneskelige nærhed på de mindre fritidshjem, Hyltebjerg Skole hidtil har samarbejdet med. Det er vores ønske, at man i en kommende struktur særligt har denne børnegruppes behov for øje. Ideelt set ønsker vi, at man med indretningen af det nye fritidstilbud tager højde for børns forskellige behov og bruger de forskellige matrikler til at lave rum målrettet netop denne børnegruppe. At lave klubpladser på det tidligere VBUC og Kvanen og fortsætte Lønstrupgårds klubarbejde sikrer, at man bevarer den forskellighed, som kendetegner det nuværende klubliv. Forvaltningen foreslår, at fremtidens fritidstilbud skal organiseres i en kommunal klynge. Fra skolens side er det væsentligt, at ledelsesstrukturen mellem skole og fritidstilbud bliver så enstrenget som mulig. Det aktuelle forslag sikrer en 1:1 ledelse mellem skole og fritidsinstitution, hvilket vil gør det muligt at skabe en større sammenhæng mellem skole og fritidstilbud. Hyltebjerg Skoles bestyrelse april 2015
Læs høringssvar fra Hyltebjerg Skoles bestyrelse
Indsendt af:
Tina baungaard
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
966
Virksomhed / Organisation :
Krudtuglen
By:
København
Postnr.:
2300
Høringssvar Krudtuglen Jeg er mor til to børn på Krudtuglen på henholdsvis syv og otte år. Jeg anbefaler at vente med beslutning og implementering af 1:1 modellen ved Skolen på Islands Brygge, indtil den ny skole på Artillerivej 126 står klar. Det virker, som en forhastet og uigennemtænkt manøvre at lukke en række fritidshjem for at samle 200 ekstra børn på Skibet, inden man har lagt sig fast på hvilken skole, der skal bygges. Som det blev beskrevet i en netop overstået lokal høringsrunde vedr den ny skole, så er flere modeller i spil. Det er derfor ikke givet, om der bliver to selvstændige skoler eller en stor. Uanset hvilken skole, der bliver tale om, så vil presset på Skolen på Islands Brygge være massivt de næste år. Det gælder i særdeleshed for indskolingen, hvor der for tredje år i træk gøres klar til at modtage seks 0. Klasser. Med en af de største indskolinger i København, på en skole, der ovenikøbet kun er bygget til fire spor, virker det fuldkommen vanvittigt at forestille sig, at alle børnene skal kunne være der hele eftermiddagen også. Bevares, de vil naturligvis kunne være i deres klasseværelser, men det er næppe en gangbar løsning, hvis vi stadig antager at fritidstilbuddet skal have en form for kvalitet. Skal der så bygges flere midlertidige pavilloner? Der findes allerede en på skolens matrikel, hvor 3. Klasserne opholder sig hele dagen. Det er svært at forestille sig, hvor der kan bygges til, uden at det vil ødelægge skolens udearealer. På Bryggen Syd bygges og projekteres der fortsat familieboliger. Jeg har svært ved at forestille mig at Børne- og Ungdomsudvalget har det fulde overblik over, hvordan børnetallet ser ud om fire år, ikke mindst tallet for dem, der skal gøre brug af et fritidstilbud. Hvis vi bevarer de mindre fritidshjem langs Artillerivej vil der være mulighed for at give børnene et solidt pædagogisk tilbud efter skoletid. Skibet vil ikke blive presset af for mange børn og de mindre fritidshjem kan fortsætte med alt det gode, de gør for vores børn allerede. Jeg er ikke per automatik imod nye tiltag, men jeg er kraftig modstander af, at ødelægge noget der fungerer, når der ikke er styr på helt basale elementer, som børnetal og plan for udformning af den ny skole. De mindre fritidshjem har udtrykt vilje til at samarbejde om en såkaldt 1:2 model, hvor Thorsanna, Bryggehuset og Krudtuglen går sammen under en leder, som en fusionering eller et partnerskab. En sådan model har min fulde støtte, dersom de enkelte matrikler kan bevare deres særkende, og ikke mindst for Krudtuglen, kan fortsætte med at være en aldersintegreret institution. En aldersintegreret institution, som Krudtuglen kan noget helt særligt i forhold til at skabe gode og trygge rammer om barndommen. Relationer mellem børnene sker på tværs af alder, hvilket, både er givende for store, som små. Lillebror i børnehaven kan være sammen med storesøster, når hun kommer hen på fritidshjemmet efter skole. For nogle børn kan størrelsen på en institution, som Krudtuglen være mere overskuelig end den store skole. Uanset hvilke økonomiske fordele, der måtte være ved at drive store institutioner, ændrer det ikke på, at børn ikke behøver være særligt sensitive, eller have en diagnose, for at føle sig bedre tilpas i mindre rammer, og ikke mindst med en nogenlunde overskuelig mængde børn. Min opfordring er derfor: tænk jer om, inden I ødelægger nogle velfungerende institutioner. Kunne der findes et alternativ, som vil komme børnene mere til gavn? Læs de mange høringsvar og lad jer inspirere. Vi er mange, der håber på en anden og bedre løsning.
Læs høringssvar fra Tina baungaard
Indsendt af:
Laila Gabay
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
965
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Lukning af Emdrup Søgård Fritidshjem: Hvor er det ærgerligt, at man påtænker at lukke Fritidshjemmet på Emdrup Søgård. Fritidshjemmet har mange gode traditioner, søde og fagligt dygtige medarbejdere, gode inden- og udendørsfaciliteter samt rigtigt godt samarbejde med Lundehusskolen og øvrige institutioner, både børnehaver og de andre Fritidshjem. Mine 2 børn har gået i Emdrup Søgårds børnehave, hvor man det sidste år besøgte fritidshjemmet flere gange, for at børnene fik en nemmere og tryggere overgang mellem børnehave og fritidshjem. Og i 0. Klasse oplevede jeg et godt samarbejde mellem fritidshjemmet og skolen, som kunne bruge de gode faciliteter (værkstedet, den store sal, bål-området) i fint samarbejde mellem lærere og pædagoger. En-til-en modellen er skræmmende og de planlagte store SFO'er et spørgsmål om økonomi og ikke for børnenes skyld. Hør nu på alle os bekymrede forældre. Lukning af de små fritidshjem kommer til at betyde flugt fra folkeskolen. Lundehusskolen har i forvejen svært ved at holde på børnene, især fra mellemtrinene til udskolingen. Men nu vil endnu flere flytte deres børn, måske helt fravælge skolen fra starten af. BEVAR DE SMÅ FRITIDSHJEM NU!!!
Læs høringssvar fra Laila Gabay
Indsendt af:
Louise Dahl Hjarup
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
964
Virksomhed / Organisation :
Storegårdsvej
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Kære beslutningstagere, Vi er glade for at fritidshjemmet Storegårdsvej ikke skal lukke men vi ønsker at det skal bestå som nu som en selvejende instition. Vi ser glade voksne der gør livet som barn meget sjovere ,glade børn der ikke har lyst til at være væk fra fritidshjemmetog forældre der har lyst at kæmpe for et fantastisk fritidshjem... Med venlig hilsen Carsten og Louise Dahl Hjarup
Læs høringssvar fra Louise Dahl Hjarup
Indsendt af:
Anna Lund Nielsen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
963
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Thorshave
By:
København s
Postnr.:
2300
Jeg hedder Anna og er 8 år. Jeg har lavet mit eget høringssvar med underskriftsindsamling på fritten. Hvis i lukker mit fritidshjem vil jeg savne dyrene og de søde voksne. I må ikke lukke mit fritidshjem! Bevar Thorshave!
Læs høringssvar fra Anna Lund Nielsen
Indsendt af:
Rasmus Rune Larsen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
962
Virksomhed / Organisation :
Kastaniehuset
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg er far til en dreng, som går i 0. klasse på Guldbergs Skole og i kastaniehusets fritidsordning. På Kastaniehusets fritidshjem er der samlet to klasser (ca. 50 børn) på en overskuelig 2. sal i nyrenoveret bygning. Der er lagt velovervejede tanker i indretning og faciliteter i renoveringen. Der er rum og plads til at udfolde sig kreativt og fantasifuldt. Rummene er tænkt som områder der understøtter de forskellige fokusområder for institutionen. F.eks. er der et kreativt værksted for syning, maling, figurbygning, danse-og musikrum med spejle og musikinstrumenter, bibliotek til spil og fordybelse i bøger, rum til købmand, lego og byggerum og køkken. Udendørs er der er nyrenoveret legeplads, som deles med resten af institutionen, med en tilpas størrelse i forhold til det nuværende antal af børn og ligeledes er der tænkt over zoner på legepladsen så de understøtter forskellig typer lege og aktiviteter. De vokse ansatte er energiske, imødekommende og der er generelt en rigtig god stemning børn og vokse imellem. I den seneste redegørelse (bilag 38) er der tre forskellige forslag. Hvad stilles der os i sigte? Alle forslag går på at samle alle 0.-1. klasser i de oprindelige lokaler på Universet, som i forvejen ser utrolig presset ud med kapaciteten og faciliteterne. Børn fra 2. klasse flyttes over i enten Charlottegårdens bygninger, Fensmark skolens lokaler i Fensmarkgade eller der findes en ny eksisterende bygning i De Gamles By. Pt er Universet normeret til 220. Dette tal kommer efter alt at dømme til at stige markant efter sammenlægningen. Dette er efter min mening ikke overskueligt og trygt, men det modsatte. Hvad angår børnene fra 2. klasse: Så skal der findes faciliteter et nyt sted eller i de eksisterende bygninger i området. I værste fald betyder det at mit barns fritid (pga kapacitetsproblemer?) skal foregå i samme lokaler, hvor han har haft matematik og dansk. Det er overhovedet ikke stimulerende hverken fysisk eller mentalt og understøtter ikke kreative og æstetiske færdigheder. Jeg tør heller ikke tænke på faktorer som støjniveau og indeklima. I bedste fald rykkes han til nye bygninger i de gamles by. Men kan jeg regne med, at der bliver lagt samme positive tilgang til indretning og faciliteter? Endeligt betyder forslaget, at børnene flyttes rundt på forskellige steder mange gange i løbet af deres skolegang. Heller ikke specielt positivt. Jeg kan ikke andet end opfatte forslaget som en betydelig forringelse af mit bars hverdag. Jeg vil absolut opfordre til, at forslaget genovervejes, eller at der findes en løsning, hvor ledelsen samles men faciliteterne og pædagogerne på kastaniehuset beholdes.
Læs høringssvar fra Rasmus Rune Larsen
Indsendt af:
Mads Grymer Ejstrup
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
961
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Vedr. Bellahøj Fritidscenter Vores barn går på Rødkilde Skole og har fritidshjemsplads på Bellahøj Fritidscenter, en selvejende institution. Vi er som forældre ikke et sekund i tvivl om, at dette vil være et meget forkert tiltag at lukke fritidshjemmet, det vil utvivlsomt skabe en mere stressende og dårligere hverdag for rigtig mange børn. Vi har selv et barn, som har nydt godt af de mindre rammer, der er at finde hos Bellahøj Fritidscenter. Hun begyndte i år i 0. klasse. Vi har en lidt stille og forsigtig pige, der i større forsamlinger, putter sig og bruger meget lang tid på at vove sig ind i fællesskabet. Vi var derfor ikke i tvivl om at KKFO, selv i sin nuværende form, ville gøre hendes skolestart svære. Heldigvis kom hun på Bellahøj Fritidscenter. Her samler de alle 0. klasses elever (48 børn) i et enkelt hus og skaber dermed en tryg ramme, hvor selv stille børn har let ved at trives. Vores datter har fået en fantastisk skolestart og vi ved at Bellahøj Fritidscenters tilbud har en stor del af æren. Vi ved, at der er nogen der mener, at man sagtens kan skabe “det små i det store”. Vi er ikke i tvivl om at denne påstand er forkert. Vi ved også fra samtaler med forældre, der har deres barn i KKFO at det kan være voldsomt og omtumlet for de nye, som skal lære at finde sig til rette i den nye hverdag. Det er sikkert fint for mange børn, men der er bare også mange børn, der har brug for andre rammer. Denne mulighed vil dette forslag tage fra dem. Selvom debatten er fuld af fine ord fra de politikerer der støtter forslaget, så er det tydeligt at det er økonomien og ikke børnene der vægter tungest her, ellers ville dette forslag aldrig blive gennemført.
Læs høringssvar fra Mads Grymer Ejstrup
Indsendt af:
Allan jespersen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
960
Virksomhed / Organisation :
Krudtuglen
By:
København S
Postnr.:
2300
Kære politikere. Det er tid til at i lytter til jeres vælgere. Der er jo en grund til protesterne nu også ved 2. Runde høring. Så vidt jeg ved er der ikke nogen faglige dokumentation for at 1:1 løsningen og mega instutioner er godt for vores børn. Min søn gik på skibet indtil oktober 14, hvor han startede på krudtuglen. Allerede efter en uge så vi en forandret dreng. Han er en følsom dreng der har brug for nærværd og små grupper. Og det er ikke noget han kunne få på skibet. Så jeg tænker hvordan i alverden skal det kunne lade sig gøre med 1:1 løsningen? Desuden bliver vi som forældre frataget valgfriheden og dermed at vælge hvilke atmosfære der passer bedst til vores barn. Jeg er stor tilhænger af i venter med at reformere fridtidhjemmene til skolereformen er ordentlig kørt ind. Det virker til stadig at værre store udfordringer på skolen. Og hvis vil i gøre af 600 børn på Islands brygge skole? Der er jo ikke engang plads til dem nu. Jeg foreslår at der laves en 1:2 løsning hvor de små fritidshjem bliver til et og beholder deres nuværende matrikler.
Læs høringssvar fra Allan jespersen
Indsendt af:
Dave Tuladhar Holmfred
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
959
Virksomhed / Organisation :
Bryggehuset
By:
København S
Postnr.:
2300
Bryggehuset har givet mine piger et trygt og dejligt sted at være. Det har været et godt alternativ til et stort fritidshjem, hvor alle kan blive hørt og set. Roen og det daglige hensyn til hvert barn har været med til at styrke vores børn personlighed. Pga fritidsklubbens størrelse og rammer har det været perfekt ift. konflikter og andre tvister. Personalet har været gode til at spotte det med det samme og agere på div. konfrontationer. Igen har dette været med til at skabe den ro, hygge og respekt mellem børnene som jeg tror er unik ved mindre fritidshjem. Tanken om der skal samles 500 børn i et fritidstilbud stritter imod det, jeg har set og oplevet hos Bryggehuset. Jeg tror vitterligt ikke, at det er i alles børns tarv. Jeg håber man giver sig mere tid og omtanke, før man træffer så vigtig et valg omkring nedlæggelsen af de små frittidshjem. For børn er det et fristed og helle, hvor de slapper af efter en lang dag i skolen. Hvis vi skal skabe nogle dygtige og kreative børn for fremtiden, så lad os da skabe et godt fundament i stedet forhastede beslutninger.
Læs høringssvar fra Dave Tuladhar Holmfred
Indsendt af:
Jan Nielsen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
958
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Solen og Stjernerne
By:
København S
Postnr.:
2300
Se vedlagt fil
Læs høringssvar fra Jan Nielsen
Indsendt af:
Niels Virring martensen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
957
By:
København
Postnr.:
1665
Kære Københavns kommune. Vi er forældre til Augusta som går på garvergaarden fritids hjEM. Vi ønsker at bevare Garvergården og kan ikke støtte forslaget om en ny, stor KKFO på skolen med 448 børn. Argumenter Nærvær bliver mindre Godt at børnene kommer et andet sted hen end skolen- hvor de er i forvejen. Mindre fritids hjem er Overskueligt og hyggeligt. På en større kkfo kan Børnene nemmere gå udenfor skolen uden de voksne har det fornødne overblik. Mindre tryghed for udsatte børn. Forskning viser at store fritidshjem ikke gavner børnene, men kun kommunens penge pung. Spar på de fine marmor fortove ved Matthæus kirken og skandale by cyklerne og brug pengene på Danmarks fremtid - vores børn Vores datter er rigtig ked af at skulle flytte frit, og hun elsker fritten og de voksne på fritten. Vi har skrevet vores yngste op på privat skole, netop på grund af de fremtidige store fritids hjem. Go artikel http://politiken.dk/indland/ECE2587269/katastrofalt-og-uigennemtaenkt-eksperter-giver-droeje-hug-til-regeringens-boernepakke/ Mvh Niels og Louise Martensen
Læs høringssvar fra Niels Virring martensen
Indsendt af:
Bettina Tuladhar Holmfred
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
956
Virksomhed / Organisation :
Mor til barn i Bryggehuset
By:
København S
Postnr.:
2300
Kære politikere Jeg er normalt en meget forandringsvillig person, der altid forsøger at se det bedste i ændringer og nye muligheder, og det er også det livssyn, jeg forsøger at lære mine to piger i denne verden fyldt med forandringer. MEN jeg har simpelthen så svært ved at finde det positive i sammenlægning af de mindre fritidshjem til et stort. Jeg har to velfungerende piger, som klarer sig rigtig fint i hverdagen. Men det er også to lidt generte piger, som trækker sig fra større sammenhænge, hvor de selv skal markere sig. Vi har tidligere i vores ældste datters liv valgt at flytte hende fra en stor institution til en lille - af netop den årsag. Og hvilken forandring Bryggehuset har været med til at give vores store pige. Hun blev set og hørt - hver dag, de spottede hurtigt, hvad der skulle til for at få hende til at deltage i større aktiviteter mv. som hun aldrig før ville kaste sig ud i. Nu går vores mindste datter i Bryggehuset og elsker stedet og de voksne, som arbejder der, og som hver dag er med til at give vores pige nogle trygge rammer, hvor hun føler sig hjemme og kan udfolde sig fuldt ud. Hun er også genert, yderst velfungerende - men genert. Men i Bryggehuset er hun ikke! Hvorfor skriver jeg så dette? Jo der er talt meget om, at børn med udfordringer af forskellige karakter måske kan have svært ved at indfinde sig i de nye store fritidshjem. Men jeg er desværre sikker på at andre børn, som fx min generte datter også kan have svært ved, at det bliver for stort. Alene af den grund, at hun er lidt genert. Hvor mange andre børn har det ikke også sådan, når der er mange mennesker? Og hvorfor kan vi som forældre til disse børn ikke få et valg? Så er der det daglige sceneskift. Vores datter giver ofte udtryk for, at det er super fedt at være i skole, men hvor er det også bare skønt at komme på fritten, hvor der er lidt mere ro. Det er ganske simpelt det høje lydniveau, hun taler om. Hvordan bliver det, når der skal samles over 500 på samme plads, hvor der befinder sig ca. 300 børn idag? Jeg har endnu ikke stødt på nogle faglige undersøgelser, der viser, at de store institutioner hjælper vores børns trivsel - men jeg har læst det modsatte. Dertil har jeg svært ved at forstå, hvorfor det skal gå så pokkers stærkt. Der skal bygges en ny skole på Bryggen - hvorfor ikke indføre en overgang indtil den nye skole står klar? Jeg er ikke politiker, og har derfor ikke et konkret forslag til en løsning, men der er mange yderst veluddannede og dygtige pædagoger mv. på Bryggen, som I med stor fordel kan lytte til. De ved hvad de taler om, for de er sammen med børnene hver evig eneste dag, og de gør en forskel i vores børns liv. Jeg vil blot opfordre politikerne til at stoppe op og gå i dialog med dem, der arbejder med børnene hver dag. Og finde en ny løsning end blot slå alle fritterne sammen - for vores børns skyld. Venlig hilsen Bettina
Læs høringssvar fra Bettina Tuladhar Holmfred
Indsendt af:
Ruth Sollitt
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
955
Virksomhed / Organisation :
RYAC
By:
Hellerup
Postnr.:
2900
Høringssvar vedr. Fremtidens Fritidsinstitutioner, RYACs forældrehusråd. Vi i husrådet vil begynde med at takke for at der den 18. marts, på Børne- og Ungdomsudvalgets møde blev foretaget justering i forhold til matrikelløsninger på fritidstilbuddene tilhørende Lundehusskolen, og at der blev anerkendt behovet for at bevare fritidshjemmet Pomfritten på Rymarksvænges Aktivcenter (RYAC), hvilket betyder at vores fritidshjem kan få lov at bestå. Det indgiver håb og tro på vores demokratiske system at I har hørt og agerer på de samlede stemmers stærkt forankrede og velgrundede bekymringer vedr. en lukning af fritidshjemmet i høringsrunde 1. Herved fritidshjemmet på RYACs husråds indstilling og begrundelse for en samlet selvejende organisationsform for Emdrup Søgaard, Skrammellegepladsen, Græshoppen og Pomfritten på RYAC. – fritidshjemmene ved Lundehusskolen: To af de fire fritidshjemmene (Pomfritten på RYAC og Skrammellegepladsen) er i dag velfungerende selvejende institutioner. Det er vigtigt at også i denne høringsrunde pointere at RYAC’s nuværende organisationsfrom er en integreret selvejende institution med børnehave, fritidshjem, fritidsklub og ungdomsklub. Disse enheder deler bygninger og lokaler, udendørsarealer og dyrholdning samt personale. RYAC’s stærke kultur er affødt af denne sammentænkningsmodel, som gør det muligt at benytte personalet i en meget optimal kombination. Udover at denne model giver børnene en rigtig god tryghed så giver modellen attraktive arbejds- og samarbejdsforhold, og udviklingsmuligheder for RYAC’s personale. Der er flere som har ansættelse i flere afdelinger, herunder på tværs af Børnehave-Fritidshjem- Fritidsklub og ungdomsklub, dette giver stillinger med fornuftige timetal. Dette imødekommer behovet for at kunne rekruttere kvalificeret personale i en tid hvor åbningstiderne på fritidsinstitutioner fordrer kombinationsstillinger. Et behov der netop er fokus på i coveret for fremtidens fritidsinstitutioner. Hvis I beslutter jer for at skabe en kommunal struktur for fritidshjemmene tilhørende Lundehusskolen, frygter vi at RYAC’s fritidshjems-sektion’s stærke grundlag samt vision ikke kan udføres. Det er rigtig svært at se hvordan man rent praktisk vil drive og organisere et kommunalt drevet fritidshjem på samme udendørsareal og i fælles lokaler som resterende selvejende børnehjem, fritidsklub, ungdomsklub. Vores uro for at blive kommunalt ejede er grundet i skrækscenariet hvor personale i kommunale og selvejende institutioner ikke må arbejde på tværs, og derved ødelægges vores optimale personalestruktur. Vi er bange for at udendørsarealerne ikke må bruges på tværs af kommunalt fritidshjem og resterende selvejende institutioner på området. Vi støtter RYAC’s ledelses anbefalinger som lyder følgende: Fritidsinstitutioner: RYAC, Skrammellegepladsen, Emdrup Søgård samt Græshoppen bevarer deres fritidshjemspladser på matriklen. Alle enheder får selvejende status og organiseres i selvejende netværk med en koordinator, der varetager kontakten med skolen. Lunden som har lokalefællesskab med skolen lukkes og pladserne fra denne fordeles imellem de eksisterende institutioner som allerede har den fornødne plads/kapacitet til at modtage disse. Fritidscenter: RYAC, skrammellegepladsen , Emdrup Søgård og TK bevarer deres klubpladser som selvejende enheder og organiseres som selvejende netværk med en Koordinator der varetager kontakten med skolen. Samarbejde: Netværkskoordinatorerne fra fritids og fritidscenterområdet vil udover levere 1:1 princippet i skolesamarbejdet , samarbejde om at skabe optimale overgange fra fritidstilbud til fritidscenter og sikre en helhedstænkning omkring arbejdet med børn og unge i området. De bedste hilsener, Husrådet Kim Matthiesen, Trine Hulda, Susanne Lenskjær og Ruth Sollitt
Læs høringssvar fra Ruth Sollitt
Indsendt af:
carin schwennesen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
954
Virksomhed / Organisation :
pædagog på fritidshjem
By:
rødovre
Postnr.:
2610
Denne sidste dag vil jeg trygle politikerne at tage det roligt og reflektere over beslutningerne. Fritidshjemspædagogikken og de unikke fritidshjem vi har i Danmark er resultatet af mange, mange års engagement og erfaringer. At med et pennestrøg udradere denne unikke viden er noget som aldrig kan repareres. Hvis alle de små dejlige og elskede fritidshjem lukkes til fordel af konforme, enorme enheder, mister Danmark noget helt særligt. Tag det lidt forsigtigt med disse afgørende beslutninger, vi har jo ikke engang fået heldagskolen til at fungere endnu ! Venlig hilsen Carin Schwennesen, pædagog
Læs høringssvar fra carin schwennesen
Indsendt af:
Sarah Handest Broe
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
953
By:
København S
Postnr.:
2300
Kære medborgere og politikere Ved at gennemføre en nedskæring på de udbudte fritidstilbud i Københavns Kommune pga den landsdækkende skolereform, er I med til at skabe en endnu større segregering mellem de offentlige og private skole/fritidsstilbud. Den store tilstrømningen til de private skoletilbud i København er allerede et tegn på at rigtig mange- særligt forældre med uddannelses, økonomiske og sociale ressourcer- allerede har fraskrevet sig det offentlige. Det offentlige er i deres diskurs lig med dårlig økonomi, mangel på uddannet lærerekraft/lærere i det hele taget, overfyldte klasser og kæmpe skoler med meget lidt tid til, hvis nogen overhovedet-at kunne se og følge det enkelte barn! Sådanne skoler og dermed også skolefritidsstilbudene er der ikke længere et flertal der vil. Dem der har ressourcerne vælger det fra og dem der må "nøjes" bliver overladt til en folkeskole og fritidstilbud der ikke kan give eleverne andet end een middelmådig uddannelse og absolut ingen kvalitativ voksenkontakt i en utryg og overfyldt kkfo. Alle børn har behov for positiv og kvalitativ voksenkontakt i deres fritid- og de børn med særlige behov, sensitivitet eller andet, har om end endnu mere brug for at der også er nogle politikere der står på deres side og vælger ud fra deres behov. Alt for mange børn og familier vil blive ladt i stikken i barnets aller første skoleår, en tid der er så vigtig pg skrøbelig for et barns videre lyst til at uddanne sig og begå sig i et læringsmiljøer! København burde være forgangskommune og og tro på de langsigtede planer for sine borgere- vælg fritidsstilbudene til nu! Det vil gavne kommunen i det lange løb!
Læs høringssvar fra Sarah Handest Broe
Indsendt af:
Emil og Vivian Nexmand
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
952
By:
København K
Postnr.:
1366
Vi er som forældre til Vincent og Cathrine, der går på Dronen (SFO) og tilknyttet Sølvgade Skole, dybt utilfredse med at Dronen har til udsig at blive lukket pga besparelser. Vi opfordrer til at man ud over belligenhed også kigger på faciliteter og tager disse i betragtning, da det er en klar forringelse af forholdene. Specielt taget antallet af børn i betragtning. Mvh Emil og Vivian Nexmand
Læs høringssvar fra Emil og Vivian Nexmand

Sider