Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 1. maj 2015
Svarnummer:
970

Indsendt af

Jens Madsen

Postnr.

2300

By

Kbh s

Høringssvar

Høringssvar (den lokale runde) til forslag om Fremtidens Fritidsstruktur på Bryggen.
Indsendt af Jens og Nanna Tuxen, forældre til August, der skal på Skibet ved skolestart i år.

Alternativ til det fremlagte forslag for fritidsstrukturen tilknyttet Skolen på Islands Brygge.

Forslag 1:
Vi foreslår, at Skibets størrelse nogenlunde fastholdes på de 300 fritidspladser, vi blev oplyst om, at det havde, da vi valgte fritidstilbud til August.

Baggrund:
Vi er noget bekymrede for en næsten fordobling af børn i én institution – også selvom Thorsannas arealer bliver inddraget. Ca. 550 børn er bare alt for mange i samme fritidsinstitution efter en lang skoledag i en i forvejen meget stor skole, der ovenikøbet stadig vokser.

De relativt små nye skolebørn i 0. klasse har lige forladt børnehaverne, og de få videnskabelige rapporter, der findes på feltet, herunder forskningsrapporten: ”Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner - En rapport om børns trivsel, læring og udvikling i store og små daginstitutioner” anbefaler langt, langt færre børn pr. daginstitution – som et fritidshjem rent faktisk er, når man går i 0. klasse. Vi glæder os til, at August, som går i børnehave nu, kommer i skole efter sommer – men overgangen til skolen behøver måske ikke gøres så voldsom som mulig.

Forslag 2:
Vi foreslår også, at den nye fritidsstruktur giver plads til reelle skift mellem forskellige miljøer, det kan være mellem store og små; nære og større; på skolens areal – eller tættere på naturen her på Bryggen og med forskellige pædagogisk sigte.

Baggrund:
En af grundene til, at vi har været relativt trygge ved den store institution, som Skibet allerede er i dag, er, at der i dag er et godt samarbejde mellem skolen, Skibet – og de øvrige fritidstilbud. Det betyder, at et barn kan skifte til et andet miljø, hvis det har brug mere nære rammer eller andre sociale relationer.

Forslag 3:
Vi håber, at den videre proces vil respektere Bryggens særegne præg og inddrage det lokale engagement herude samt udnytte de fantastiske muligheder for at genetablere sammenhængen ved at inddrage den kommende skole i planlægningen.

Baggrund:
En af grundene til, at vi bliver boende i København er, at her på Bryggen kan vi få både natur og storby, både et nært miljø og et større perspektiv. Her er et lokalt engagement, som er skønt, når man er småbørnsfamilie med to fuldtidsarbejdende forældre - og desværre ikke har så meget tid til at arrangere aktiviteter selv. Hertil kommer dog desværre, at vi kender familier ’som os’, som netop har valgt at flytte ud af København – nordpå – for bl.a. at finde mindre og mere nære miljøer til deres børn. Derfor håber vi, at politikerne vil bede forvaltningen tænke både visionært og sammenhængende i den videre proces for både den nye skole, der er på vej, udviklingen af den eksisterende ’Skolen på Islands Brygge’ samt ikke mindst begge skolers fremtidige fritidsstruktur, så vi i fællesskab fortsat kan være en bydel og integrere både os gamle beboere og de meget velkomne nye børnefamilier.

Få nyt om høringer

Abonnér