Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 1. maj 2015
Svarnummer:
973

Indsendt af

Jesper Kristensen

Postnr.

2200

By

København

Høringssvar

Nedenstående høringssvar er skrevet ud fra et forældrerperspektiv: Jeg har tre børn i den lokale folkeskole (Blågård skole) og fire børn der har sin daglige gang i Murergården på Nørrebro.

I det reviderede materiale ligges der op til at den integrerede institution Murergården på Nørrebro bevares. Jeg kan fuldt støtte op om dette, da Murergården udfylder en meget vigtig opgave på Nørrebro og en lukning/opsplitning ville betyde at den store sociale indsats der gøres for områdes børn i et eller andet omfang ville blive tabt på jorden.

En integreret institution der henvender sig til børn på 0-18 år sikrer en sammenhængende rød tråd i børnenes liv. Igennem de seneste +10 år har vores familie fra første række lært Murergården at kende som en sammentømret helhed med en fælles og let genkendelig pædagogisk linje. Børnene introduceres til denne i vuggestue/børnehave og den gennemsyrer institutionen hele vejen om igennem fritidshjemmet og ind i klubben. Børnene mødes i øjenhøjde af en meget stabil personalegruppe der har de pædagogiske værktøjer og ledelsens opbakning til at sætte barnets tarv i centrum.

En opsplitning af institutionen, hvor man f.eks. ligger fritidshjemmet på en anden matrikel, vil derfor være særdeles ødelæggende for den store indsats der gøres for at drage omsorg for de børn i området der trænger allermest til den.

Lige så afgørende er det at man bibeholder princippet om én matrikel = én leder. Det sikrer den røde tråd for personalet – og dermed også for børnene. Der gør det også muligt at tilrettelægge arbejdet med en høj grad af fleksibilitet, hvor personalet har mulighed for at arbejde med børnene på tværs af stuerne. Børnene bliver herved trygge ved hele personalegruppen – ud over dem de normalt er tilknyttet i det daglige.

Få nyt om høringer

Abonnér