Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Høringsfrist:

1. maj 2015
Indsendt af:
Sarah Riese
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
951
By:
København K
Postnr.:
1370
Jeg henviser til kommunalplanen vedr. fremtidens fritidstilbud vedr. Sølvgade skole Jeg indstiller de behandlende udvalg til at bevare fritidshjemmet Dronen som fritidshjemsinstitution for Sølvgade skole. Dronen er et veletableret fritidshjem med fantastiske faciliteter, beliggende med fantastisk udsigt og himmelsyn og et skønt ude-areal hvor børnene kan udfolde sig og udvikle sig optimalt. Fritidshjemmet Dronen er drevet af ildsjæle, der virkelig brænder for deres arbejde, og for ungerne. Det lyser langt væk, at hele institutionen, inklusive den underliggende fritidsklub, junior og ungdomsklub har opbygget et fantastisk samarbejde, og det er meget trygt for børnene. Samtidig ligger der i den tæthed der er mellem fritidshjem og klubberne, at overgangen fra fritidhjem til klub bliver en naturlig og let proces for børnene. Personligt forstår jeg slet ikke, at man overhovedet kan overveje at røre ved så fantastisk og velfungerende en institution. Sats på det der fungerer! Venlig hilsen Sarah Riese
Læs høringssvar fra Sarah Riese
Indsendt af:
Selma Rosa Ishøj Bjørnbøl
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
950
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Jeg synes det er dumt at min frit skal lukkes. De voksne er meget søde og jeg kænder næsten alle de andre børn i frit også dem der er større end mig. Jeg tror ikke det bliver ligeså sjovt at blive på skolen og der må man heller ikke gå på græsset når det er vinter. Jeg syns det er godt at gå hele vejen over til frit for så får man motion når man har siddet ned i skolen. hilsen Selma Rosa 1.V Korsager skole og Voldparkens Frit.
Læs høringssvar fra Selma Rosa Ishøj Bjørnbøl
Indsendt af:
Mads Anton Madsen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
949
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Forældrerådet Troldvænget
By:
Copenhagen
Postnr.:
2300
Læs høringssvar fra Mads Anton Madsen
Indsendt af:
Mette Hvidtved Larsen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
948
Virksomhed / Organisation :
Kvanen
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Kære politiker Der er utroligt mange gode argumenter for ikke at lukke de mange velfungerede fritidshjem i København i de mange høringssvar. Jeg har endnu ikke selv fundet et eneste godt argument for at lukke fritidshjem udover den besparelse, det menes at kunne indbringe. Mine to drenges fritidshjem Kvanen står også til at lukke, måske fordi det tager næsten fem minutter at gå derhen fra Hyltebjerg skole. Som mine børn siger: Det er en dejlig gåtur, som renser hovedet efter skole. Jeg forstår ikke jeres beslutning og kan bestemt ikke bakke op om denne. Kvanen er et fantastisk fritidshjem og klub, hvor børn stortrives, fordi der er yderst kompetent personale og leder samt nogle gode, rolige omgivelser, som tillader at børn kan udfolde deres leg med venner på tværs af aldre, og som tilbyder et helt andet socialt rum, end dét de kommer fra på skolen. Her opstår nye relationer, nye fællesskaber og andre frie lege. Jeg er taknemmelig for, at min ældste dreng har fået fire år på dette pragtfulde fritidshjem, og han har lært utrolig meget, fordi personalet har skabt den nødvendige tryghed og base - som helt uimodsigeligt har betydet, at han hele tiden har kunnet udvikle sine sociale kompetencer. Jeg ønsker brændende, at min mindste dreng og andre børn i Vanløse får samme mulighed.
Læs høringssvar fra Mette Hvidtved Larsen
Indsendt af:
Helle Helweg Poulsen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
947
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Forældre til børn i Garvergården og Saxogården
By:
København V
Postnr.:
1666
Til: Politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsforvaltningen Vesterbro d. 1. maj 2015 Dette høringssvar er indsendt af de nedenfor nævnte forældre til børn i Garvergården og Saxogården (begge er 0-10 års integrerede institutioner). Vores 2 fritidshjem deler alle børnene på D-sporet på Tove Ditlevsen Skole (TDS). Børnene på de 2 fritidshjem går altså i klasse sammen og deler herved både skoldag og fritid, da de 2 fritidshjem ligger dør om dør. Vores børn leger sammen på tværs af fritidshjem, deler legeplads, bålplads, kender de voksne på begge fritidshjem, og færdes frit på tværs af de 2 fritidshjem. Vi ønsker at appellere til Forvaltningen og Udvalget om IKKE at nedlægge vores fritidshjem, som det pt. er intentionen i Forvaltningens forslag. Nedenfor ses vores holdning og alternative forslag ift. "Overgangsperioden" (såfremt målet om ét stort 448-børns fritidshjem fastholdes) samt vores holdning og alternative forslag til "Den fremtidige løsning" (som vi ikke mener bør være et stort 448-børns fritidshjem). A) Overgangsperioden: Forvaltningen konkluderer selv i sit forslag, at mulighederne for organisering af fremtidens fritidstilbud tilknyttet TDS skal "undersøges nærmere", fordi der ikke er nogen umiddelbar løsning på, hvordan der kan skaffes plads til 448 børn på/ved TDS. Vi mener, at man skal lade både Saxogården og Garvergården fortsætte uændret mens disse undersøgelser (og evt. fremtidigt nybyggeri) pågår. Hvis man - som Forvaltningen foreslår - stopper indskrivningen på Saxogården vil dette fritidshjem blive "udvandet" indtil der til slut kun sidder 1 voksen og 13 børn! Det er ikke en holdbar model for hverken børn, pædagoger og forældre! Vi mener, at de nuværende frit-grupper og normeringer på Saxo og Garver (40 børn + 60 børn) bør fastholdes indtil man er klar med den (pt. uafklarede) fremtidige løsning og kan flytte alle 100 børn sammen. Således skal ingen børn fra den fælles Saxo-Garver gruppe flyttes førend pladserne er klar til alle 100 børn. Alt andet vil være i direkte strid med Forvaltningens egne løfter om, at "ingen børn og voksne flyttes førend de nye lokationer er klar". B) Den fremtidige løsning: Forvaltningen fremhæver selv at der skal være mulighed for at vælge blandt flere tilbud i fremtiden. MEN: Hvis der etableres ét stort fritidstilbud på/ved TDS med 448 pladser, så forsvinder denne valgmuligheden fuldstændigt. Eneste alternativ vil reelt set være at vælge privatskole. Vi mener, at man bør bevare mangfoldigheden og valgmuligheden, hvilket vil styrke folkeskolen, som en skole for alle. Vi appellerer til, at man bevarer de nuværende fritidshjem, som netop giver mulighed for at vælge lille, mellem eller stort fritidshjem - i erkendelse af, at børn (ligesom voksne) har forskellige behov og at vi ikke alle trives i de samme rammer! Vi mener, at man bør beslutte en fremtidig model, hvor både Saxogården og Garvergården kan fortsætte som i dag (40 + 60 børn) - eller alternativt, at de 2 fritidshjem organiseres som ét samlet fritidstilbud med 100 børn. Det vil sikre valgmuligheden, og er trods alt bedre end Forvaltningens forslag om 448 børn! Med ønsket om Forvaltningens og Udvalgets forståelse. De bedste hilsener Følgende forældre samt lærer på tværs af Garvergården og Saxogården: Helle Helweg Poulsen og Allan Mølgaard Forældre til Ida 0.D og Sofie 3.D i Garvergården Signe Kofod Conrad og Preben Wendeh Conrad Forældre til Knud 0.D og Kirsten 3.D i Saxogården Helle Sommer Klasselærer for 3.D på TDS – dvs. lærer for børn på Garvergården og Saxogården Lindsay Boysen Meikle og Mikkel Boysen Meikle Forældre til Silja 0.D i Saxogården samt Alvin i børnehave) Susanne Kaas Mor til Viggo 0.D og Hjalmar 2.D i Saxogården Zaza Jakobsen og Stefan Eriksen Forældre til Hector 0.D i Saxogården samt Ronja i børnehave Gry Olesen og Martin Birk Andersen Forældre til Silas 1.D i Garvergården samt 3 piger i børnehave Lotte Gregers Mor til Viggo 0.D i Saxorgården samt Esmeralda 4.D
Læs høringssvar fra Helle Helweg Poulsen
Indsendt af:
Charlotte Sedlacek
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
946
Virksomhed / Organisation :
Sct. Stefan Fritidscenter
By:
København N
Postnr.:
2200
Sct. Stefan Fritidshjem skal bevares fordi: Det er vigtigt med mindre og trygge rammer for børnene - og det får de her. Efter en lang dag i skolen vil børnene bare gerne lege og slappe af i kendte rammer. Den mindre enhed gør, at pædagogerne har et indgående kendskab til det enkelte barn og de grupperede relationer der kan være De har mulighed for nye sociale relationer idet der er børn fra andre klasser. Der er kortere vej til ledelsen Jeg har ikke hørt så meget positivt om store institutioner. Men der kan måske nok spares nogle penge. Såfremt man ikke kan finde en mere snedig måde at bibeholde et trygt miljø for vores børn, vil jeg gerne betale noget mere i SKAT for at de små fritidshjem bibeholdes Mvh Charlotte Sedlacek
Læs høringssvar fra Charlotte Sedlacek
Indsendt af:
Børneringen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
945
Vedhæftede filer: 1
By:
København
Postnr.:
2500
Læs høringssvar fra Børneringen
Indsendt af:
Anne Bøgh
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
944
By:
København S
Postnr.:
2300
Kære politikere. Lad nu fritidshjemmene i Københavns Kommune være for en stund. I det mindste indtil folkeskolereformen er godt indarbejdet i skolen. Der sker stadig masser af forandringer i skolehverdagen og her er fritidshjemmene en tryg base, med traditioner, rutiner og muligheder for mange former for læring - og pædagoger, der formår at få det bedste ud af de timer de har børnene. Det er her jeg oplever mit barn blomstre og rigtig blive hørt, det er her hun får afløb for sin trang til at arbejde kreativt og her hun møder dedikerede voksne, der KAN noget og gerne vil børnene. Det er også her hun lærer fra større børn fordi de voksne er rigtig gode til at blande børnene og opfordre de store til at hjælpe de små - noget alle parter nyder godt af. Det handler om at det er et fantastisk fritidshjem men også om at jeg som forælder pt ikke er imponeret over 0.klasse, det virker som om strukturen burde gentænkes. De samme 2 pædagoger hver dag, giver ikke meget variation i læringsmåde eller miljø. - så mit ønske er at i får skolen ordentligt i gang inden i omstrukturerer fritidstilbuddene. 0.klasse årgang 2014 er allerede prøveklud for et stort omorganiserings-projekt! Men allermest så jeg at i som politikere lyttede til fagkundskaben, der jo netop ikke anbefaler de store institutioner. Så nej tak til kæmpeinstitutioner med mange hundrede børn på samme alder - der går alt for mange nuancer af et børneliv tabt på den måde... Bedste hilsner
Læs høringssvar fra Anne Bøgh
Indsendt af:
Sophie Kyhn-Rasmussen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
943
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Garvergårdens fritidshjem
By:
København V
Postnr.:
1665
Læs høringssvar fra Sophie Kyhn-Rasmussen
Indsendt af:
Oliver Schulze
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
942
By:
Frederiksberg
Postnr.:
1914
Jeg vil gerne give udtryk for at jeg er imod København kommunes forslag om fremtidens fritidshjem. Jeg er meget glad for at mine børn ikke skal i en fritidsinstitutio knyttet til deres skole. Her mener jeg SFO. Der ligger stor værdi for mig deri at de kan få en anderledes pædagogik og kultur med i deres uddannelse og dagligdag. Der er stor værdi i at vores børn har været sammen med børn i alle aldersgrupper og fra forskellige skoler og vi ønsker ikke en streamlining af denne mangfoldighed. Vor Frue Fritidshjem skal efter vores mening forblive integreret dvs. med børnehave, skovbørnehave og fritidshjem og med børn fra tre skoler. Lige som i dag. Vores børn går på Sankt Petri skole og for os ligger der stor værdi i at de ikke går i en dansk/tysk SFO, men i en mere blandet og divers fritidshjem med fokus på leg og dansk kultur. Oliver Schulze
Læs høringssvar fra Oliver Schulze
Indsendt af:
Henrik Sornn-Friese
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
941
Virksomhed / Organisation :
Copenhagen Business School
By:
København V
Postnr.:
1617
Kære politikere, Jeg er far til Maria i 3. D og Emma i 0. D på Tove Ditlevsens Skole, og jeg er meget ked af at erfare, at I ønsker at nedlægge alles vores dejlige Fritidshjem og erstatte dem med en kæmpeinstitution. Begge mine piger har deres daglige gang i Garvergårdens fritidshjem, og de stortrives der. Det er et fantastisk fritidshjem med fantastisk personale, hvor alle kender hinanden og færdes i tryghed, og hvor også vi voksne holder af at komme. Jeg kan ikke støtte jeres planer og håber, at i helt vil droppe dem - hvorfor fixe noget, der ikke er et problem og erstatte det med noget, som få eller ingen af de mange familier ønsker eller kan støtte? Med venlig hilsen En bekymret far!
Læs høringssvar fra Henrik Sornn-Friese
Indsendt af:
Klynge IB1 og Klynge IB7
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
940
Vedhæftede filer: 2
By:
København
Postnr.:
1125 København K
Fælles høringssvar og kommentarer til de anbefalede modeller for organisering af henholdsvis fritidstilbud og fritidscentre fra klynge IB1 og Klynge IB7. I klynge IB1 og klynge IB7 som repræsenterer 900 børn 1800 forældre 160 medarbejdere 9 ledere Er der blevet afholdt møder i de to forældrebestyrelser, de 2 lokale MED-udvalg hver for sig og fælles og i de to ledelsesteam. En sammenlægning af de 2 klynger er blevet drøftet og et fælles kommenteringsbilag er udslaget af disse møder. Udover dette er begge klynger enige om: Hvis fritidshjem og klubber skal fremtidssikres i København, kræves det, at fritidshjem og klubber forankres under klyngerne. Vi er således tilhængere af fritidshjem og klubber i klynge-regi. Dette sikrer en langtidsholdbar og bæredygtig, pædagogisk, personalemæssig, ledelsesmæssig, strukturel, økonomisk og arbejdsmiljømæssig udvikling og løsning.Da klyngestrukturen blev indført i 2011, var der tale om en strategisk og langsigtet beslutning om en ændret institutions- og ledelsesstruktur og kultur med henblik på fremtidssikring af attraktive dag- og fritidstilbud, kvalitet i kerneopgaven og som attraktiv arbejdsplads. Derudover vil fritidstilbuddenes forankring i klynger fastholde BUF’s ønske om et sammenhængende fagligt perspektiv på 0-18 års området. Dette ønsker vi at bevare og arbejde videre med! På vegne af de 2 klynger Klyngeleder i IB1, Jon W Fogt og Klyngeleder i IB7, Katia Dahl Bøgvad
Læs høringssvar fra Klynge IB1 og Klynge IB7
Indsendt af:
Løkke Christensen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
939
By:
København S
Postnr.:
2300
Min datter går i 2 klasse på Skolen på Islands Brygge og går på fritidshjemmet Skibet. Vi har tidligere haft vores pige på 11 år på Skibet. Vi kan tydelig mærke forskel fra da hun startede på Skibet i 0 klasse og til nu hvor vores anden datter går i 2 klasse. I løbet af årene har vi oplevet at de nære og ekstra ting i hverdagen er blevet mindre. Børnemøder hvor børnene blev taget alvorlig af de voksne er blevet sløjfet, de fælles populære fødselsdagsture ud af huset er sløjfet, deres primære stuer som gav en god tryghed for børnene, et sted at høre til med faste voksne, er sløjfet. I starten var der hyggelige julearrangementer, nu bliver de omdelt i årgange, da der simpelthen ikke fysisk er plads til alle børn og forældre. Personalet har endvidere givet udtryk for, at de ikke kan nå igennem alle børn, når de eks. laver kreative ting og det er ikke særlig tilfredsstillende for hverken børn eller voksne. Når vores datter bliver helt stresset over, at skulle huske at lave sin kreative ting færdig, en bestemt dag, da det ellers er for sent. Da der står 100 andre børn og venter. Hvordan er det at navigere i en hverdag med 600 andre børn. Vores datter er en følsom pige og vi mærker tydeligt, når der har været larm og uro omkring hende en hel dag. Hun og kammeraterne søger bevidst hen til det mindste lokale på fritten for at få ro og fred. Kære politikere er det hvad vi skal byde vores børn anno 2015.. en stresset hverdag uden den store nærhed fra voksne, hvor forældre ikke kan vælge fritidshjem ud fra omsorg for vores børn. Lad ikke disse storbørns institutioner være kimen til stress allerede fra barnsben. mvh Løkke Christensen
Læs høringssvar fra Løkke Christensen
Indsendt af:
Børnehuset Vor Frue
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
938
By:
København
Postnr.:
1453
Jeg er mor til to børn i fritidshjemmet Børnehuset vor Frue. Det var en fantastisk overgang til skolestart, at den yngste af dem kunne blive ved med at gå det samme sted efter skole, hos trygge voksne, der kendte ham og vidste hvordan de bedst kunne hjælpe ham med overgangen. Han kunne også fortsætte med at besøge sine venner i børnehaven. Han er meget omsorgsfuld og nyder at lege med og tage sig af de mindre børn. Trygheden, omsorgen og forståelsen for forskellige aldersgrupper, som børnene opnår, er et kæmpe plus ved at have en institution, der aldersintegrerer børnehave og fritidshjem. Vores børns venner i andre skoler i indre by bliver fragtet rundt i bus - først til ét morgenfritidshjem, så til et andet børne-depot om eftermiddagen, hvor de knapt nok når at komme i gang med leg, før de skal hentes igen. Det er ren børne-opbevaring. Pædagogisk og menneskeligt giver den struktur absolut ingen mening. Derfor - bliver Vor Frue fritidshjem nedlagt, tager vi begge vores børn helt ud af kbh kommunes fritidstilbud. For i så fald er fritidstilbuddet værre end at være alene hjemme et par timer om eftermiddagen.
Læs høringssvar fra Børnehuset Vor Frue
Indsendt af:
Tue B. Segel
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
937
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Klubben Thomas P. hejle
By:
København N
Postnr.:
2200
Som fuldtidsansat i selvejende institution Fritid og ungdomsklubben Thomas P. Hejle (fremover TPHU) frygter jeg for en fremtidig kommunalisering. Der er mange gode grunde at TPHU skal fortsat være selvejende - Københavns Kommune skriver i deres børne- og ungepolitik fra 2013, at de ønsker mangfoldighed blandt fritidstilbuddene i kommunen. Ved at gøre TPH kommunal, fjernes den eneste selvejende institution i distrikt Indre By, og dermed bortfalder muligheden for at forældre og deres børn kan vælge et alternativt tilbud til de kommunale institutioner. - Åbningstiderne som TPHU har på nuværende tidspunkt er tilpasset for at kunne rumme/ tage vare om de unge som har forskellige skemaer. Vi får i TPHU ca. 75% af vores medlemmer fra privat skoler, som ikke nødvendigvis har elever der har lange skoledage. Som det ser ud nu, vil op til flere af vores "klasser" ikke have et sted at være i indre by efter kl. 12 hvis vi bliver kommunaliseret. Kommunen lægger op til en åbningstid for klubber der først ligger efter kl. 14.00. Hermed vil disse unge være uden hverken opsyn eller omsorg fra voksne. - Som familie mand er det meget svært som det ligger nu at få min søn passet i vuggestuer. KBH's kommunes vuggestuer har en åbningstid der som ofte lukker kl. 17, og hvis jeg skal beholde et fuldtidsjob hvor åbningstiden er fra kl. 14, så er der ingen pasningstilbud til min egen søn! - Rent arbejdsmæssigt har vi nu et tæt samarbejde med den øverste ledelse, fra medarbejder til souschef/Leder og igen her og direkte til vores forældrebestyrelse. Kommunikations vejen er derfor meget kort, og det gør mit job som medarbejder lettere og mere effektiv. Rammer vi ind i et "klynge Produkt" så vil vores øverste leder være en del af 5 institutioner, og derfor hverken være nærværende med sine medarbejdere, og derfor også underlagt et større bureaukrati af rammer og regler pålagt os fra kommunens side. Til sidst vil jeg nævne at i forhold til den sidste høringsrunde, gjorde vi fra klubbens side opmærksom på at vi meget gerne ville indgå i et netværk! Hertil nævnte vi ingenting om at vi gerne ville kommunaliseres! Vi arbejder gerne sammen med andre kommunale klubber, som vi allerede gør nu sammen med Dronen via. Indre bys ungdomsklubber, men mener at et samarbejde i netværket Østerbro-Syd ville give mere mening, da det ud over 1 institution kun består af andre selvejende institutioner. Med Venlig Hilsen Tue B. Segel - Pædagog i Thomas P. Hejle
Læs høringssvar fra Tue B. Segel
Indsendt af:
Børnehuset Vor Frue
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
936
By:
København
Postnr.:
1453
Jeg er mor til to børn i fritidshjemmet Børnehuset vor Frue. Det var en fantastisk overgang til skolestart, at han kunne blive ved med at gå det samme sted efter skole, hos trygge voksne, der kendte ham og vidste hvordan de bedst kunne hjælpe ham med overgangen. Han kunne også fortsætte med at besøge sine venner i børnehaven. Han er meget omsorgsfuld og nyder at lege med og tage sig af de mindre børn. Trygheden, omsorgen og forståelsen for forskellige aldersgrupper, som børnene opnår, er et kæmpe plus ved at have en institution, der aldersintegrerer børnehave og fritidshjem. Vores børns venner i andre skoler i indre by bliver fragtet rundt i bus - først til ét morgenfritidshjem, så til et andet børne-depot om eftermiddagen, hvor de knapt nok når at komme i gang med leg, før de skal hentes igen. Det er ren børne-opbevaring. Pædagogisk og menneskeligt giver den struktur absolut ingen mening. Derfor - bliver Vor Frue fritidshjem nedlagt, tager vi begge vores børn helt ud af kbh kommunes fritidstilbud. For i så fald er fritidstilbuddet værre end at være alene hjemme et par timer om eftermiddagen.
Læs høringssvar fra Børnehuset Vor Frue
Indsendt af:
Karin Olsen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
935
Vedhæftede filer: 1
By:
København SV
Postnr.:
2450
Nej tak til stor børneopbevaring på Vesterbro – ja tak til et mangfoldigt fritidstilbud. Velfungerende institutionstilbud på Vesterbro skal ikke nedlægges før gennemarbejdet forslag om fremtidens fritidshjem, der tager hånd om bydelens udfordringer og muligheder, lanceres. Med ønsket om et fortsat nærværende, mangfoldigt, børnevenligt og pædagogisk forsvarligt fritidshjemstilbud på Vesterbro. Karin Olsen (mor til 3 børn på Tove Ditlevsens Skole)
Læs høringssvar fra Karin Olsen
Indsendt af:
Marie Oskarsson
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
934
By:
København V
Postnr.:
1673
Jeg er mor til et barn i Garvergårdens fritidshjem og håber min datter i Garvergårdens børnehave vil få samme mulighed når det bliver hendes tur. Bevar Garvergården og de små fritidshjem. Tak.
Læs høringssvar fra Marie Oskarsson
Indsendt af:
Forældrerådet
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
933
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Den Grønne Giraf
By:
København N
Postnr.:
2200
Læs høringssvar fra Forældrerådet
Indsendt af:
Anne Brink Frederiksen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
932
Virksomhed / Organisation :
Pingvinen
By:
Copenhagen "
Postnr.:
2300
Kære medlem af børne- og ungdomsudvalget, Vi er forældre til et rigtig ressourcestærkt barn og selvom mindre institution er at foretrække, så ville vores barn også komme til at trives i større institutioner. Dette er derfor ikke endnu en klage over institutionernes størrelser. Vi kunne godt tænke os at understrege de ting, som vi sætter uendelig stor pris på ved vores fritidshjem Pingvinen, som vi kunne frygte forsvinder under den nye reform. 1. En ledelse tæt på dagligdagen: Fra vores eget arbejdsliv og arbejde som konsulenter, er vores klare holdning, at ledelsen er altafgørende og kulturbærende for en hvilken som helst arbejdsplads. En leder som har indflydelse og ansvar, samt er deltagende i arbejdspladsens hverdag, kan skabe det altafgørende fundament for trivsel af børn såvel som voksne. En leder som ikke er tilstede og ikke er indvoldveret, har ikke samme mulighed for at træffe holistiske beslutninger til alles bedste. Pingvinens eksisterende leder Jeanette Petersen er en yderst vellidt leder, som har skabt en enestående arbejdskultur, hvor de ansatte slås om at komme tilbage, så snart der bliver en ledig stilling og hvor medarbejderudskiftningen stort set er lig med nul. Hvad betyder det for vores børn? Det betyder, at leder og medarbejder HVERT år prioriterer at tage på koloni med vores børn EN HEL UGE i efterårsferien, og spørger man hvorfor de gider, er svaret: Vi ELSKER at være sammen med jeres børn og kolonien er sådan en fantastisk måde, at lærer dem bedre at kende (det er næsten til at tude over, hvis vi skal miste dette!). På et forældremøde efter den nye skolereform, som har betyder, at børnene kommer senere til fritidshjemmet, kom ligeledes følgende bøn fra institutionens leder: ”kan vi ikke aftale, at vi DELES om jeres børn, så I ikke kommer tidligere end 16.-16.30 og henter dem, vi kan næsten ikke nå, at lave noget med dem, når vi nu får dem så sent” (denne bemærkning er ligeledes til at tude over. Hvem drømmer ikke om at de pædagoger, der passer ens børn i hverdagen, vil slås om ens børns tid og opmærksomhed???) 2. Indflydelse på egen hverdag: Der er lavet rigtig mange undersøgelser, der viser at medindflydelse på egen indretning af arbejdsdag og arbejdsopgaver, skaber større trivsel og arbejdsglæde og følelsen af at have et arbejdslive med mening for formål. DET er derfor afsindig vigtigt at Københavns kommune tænker dette ind i den måde I indretter jeres arbejdspladser på for jeres medarbejdere. De er faktisk næsten ubegribeligt, at ligesom det meste af det danske erhvervsliv HAR forstået at større fleksibilitet og større indflydelse skaber arbejdsglæder og trivsel, så beslutter man fra regeringen at indskærpe den danske lærerstabs arbejdstid (dem alle andre i mange år har skulet til og været misundelig over et arbejsliv med ”indflydelse under ansvar”) ligesom man nu laver store institutioner og dræber alle pædagogernes følelse af tilhørsforhold og medbestemmelse. Hvad betyder det for vores børn? ALT glade voksne giver glade børn. Pædagoger der trives skaber institutionspladser med trivsel for børnene. 3. Kreativitet og engagement: Vi oplever en fuldstændig utømmelig kilde af kreativitet og engagement hos leder og medarbejder på Pingvinen. Vi bliver nærmest forpustet og har svært med at følge med. Da Københavns Kommune for nogle år tilbage valgte at stoppe støtten til årets koloni, oprettede forældre på opfordring af ledelsen en Støtteforening. Denne støtteforening skaber en uanet mængde af arrangementer og tiltag for at skaffe penge til kolonien. Dette giver ikke kun penge til kolonien men også et dynamisk fælleskskab mellem forældre, børn og personale. Kan dette fortsætte under de nye rammer? Næppe – det er i den grad drevet at ressourcer fra personalegruppen og engagementet er stor udstrækning forudsat af, den tilknytning forældre føler til institutionen og hinanden pga. den lange historik med personalegruppen. Vores ønske er, at man ikke blot bevarer de små institutioner men at man i særdeleshed bevarer den daglige ledelse af institutionen i institutionen ligesom beslutninger og personalet og børnenes hverdag efter vores største overbevisning bør ligge hos dem. Vi håber meget, at I har fået en fornemmelse af HVOR godt et tilbud Pingvinen er til vores børn og at I vil tage det med i jeres overvejelser af fremtidige planer. På forhånd tak. Mvh. Anne og Thomas Brink Frederiksen
Læs høringssvar fra Anne Brink Frederiksen
Indsendt af:
Anne Brink Frederiksen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
931
Virksomhed / Organisation :
HR Consult
By:
Copenhagen "
Postnr.:
2300
Kære medlem af børne- og ungdomsudvalget, Vi er forældre til et rigtig ressourcestærkt barn og selvom mindre institution er at foretrække, så ville vores barn også komme til at trives i større institutioner. Dette er derfor ikke endnu en klage over institutionernes størrelser. Vi kunne godt tænke os at understrege de ting, som vi sætter uendelig stor pris på ved vores fritidshjem Pingvinen, som vi kunne frygte forsvinder under den nye reform. 1. En ledelse tæt på dagligdagen: Fra vores eget arbejdsliv og arbejde som konsulenter, er vores klare holdning, at ledelsen er altafgørende og kulturbærende for en hvilken som helst arbejdsplads. En leder som har indflydelse og ansvar, samt er deltagende i arbejdspladsens hverdag, kan skabe det altafgørende fundament for trivsel af børn såvel som voksne. En leder som ikke er tilstede og ikke er indvoldveret, har ikke samme mulighed for at træffe holistiske beslutninger til alles bedste. Pingvinens eksisterende leder Jeanette Petersen er en yderst vellidt leder, som har skabt en enestående arbejdskultur, hvor de ansatte slås om at komme tilbage, så snart der bliver en ledig stilling og hvor medarbejderudskiftningen stort set er lig med nul. Hvad betyder det for vores børn? Det betyder, at leder og medarbejder HVERT år prioriterer at tage på koloni med vores børn EN HEL UGE i efterårsferien, og spørger man hvorfor de gider, er svaret: Vi ELSKER at være sammen med jeres børn og kolonien er sådan en fantastisk måde, at lærer dem bedre at kende (det er næsten til at tude over, hvis vi skal miste dette!). På et forældremøde efter den nye skolereform, som har betyder, at børnene kommer senere til fritidshjemmet, kom ligeledes følgende bøn fra institutionens leder: ”kan vi ikke aftale, at vi DELES om jeres børn, så I ikke kommer tidligere end 16.-16.30 og henter dem, vi kan næsten ikke nå, at lave noget med dem, når vi nu får dem så sent” (denne bemærkning er ligeledes til at tude over. Hvem drømmer ikke om at de pædagoger, der passer ens børn i hverdagen, vil slås om ens børns tid og opmærksomhed???) 2. Indflydelse på egen hverdag: Der er lavet rigtig mange undersøgelser, der viser at medindflydelse på egen indretning af arbejdsdag og arbejdsopgaver, skaber større trivsel og arbejdsglæde og følelsen af at have et arbejdslive med mening for formål. DET er derfor afsindig vigtigt at Københavns kommune tænker dette ind i den måde I indretter jeres arbejdspladser på for jeres medarbejdere. De er faktisk næsten ubegribeligt, at ligesom det meste af det danske erhvervsliv HAR forstået at større fleksibilitet og større indflydelse skaber arbejdsglæder og trivsel, så beslutter man fra regeringen at indskærpe den danske lærerstabs arbejdstid (dem alle andre i mange år har skulet til og været misundelig over et arbejsliv med ”indflydelse under ansvar”) ligesom man nu laver store institutioner og dræber alle pædagogernes følelse af tilhørsforhold og medbestemmelse. Hvad betyder det for vores børn? ALT glade voksne giver glade børn. Pædagoger der trives skaber institutionspladser med trivsel for børnene. 3. Kreativitet og engagement: Vi oplever en fuldstændig utømmelig kilde af kreativitet og engagement hos leder og medarbejder på Pingvinen. Vi bliver nærmest forpustet og har svært med at følge med. Da Københavns Kommune for nogle år tilbage valgte at stoppe støtten til årets koloni, oprettede forældre på opfordring af ledelsen en Støtteforening. Denne støtteforening skaber en uanet mængde af arrangementer og tiltag for at skaffe penge til kolonien. Dette giver ikke kun penge til kolonien men også et dynamisk fælleskskab mellem forældre, børn og personale. Kan dette fortsætte under de nye rammer? Næppe – det er i den grad drevet at ressourcer fra personalegruppen og engagementet er stor udstrækning forudsat af, den tilknytning forældre føler til institutionen og hinanden pga. den lange historik med personalegruppen. Vores ønske er, at man ikke blot bevarer de små institutioner men at man i særdeleshed bevarer den daglige ledelse af institutionen i institutionen ligesom beslutninger og personalet og børnenes hverdag efter vores største overbevisning bør ligge hos dem. Vi håber meget, at I har fået en fornemmelse af HVOR godt et tilbud Pingvinen er til vores børn og at I vil tage det med i jeres overvejelser af fremtidige planer. På forhånd tak. Mvh. Anne og Thomas Brink Frederiksen
Læs høringssvar fra Anne Brink Frederiksen
Indsendt af:
Tine Flyvholm
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
930
Virksomhed / Organisation :
Garvergården forældre
By:
København V
Postnr.:
1619
Til Børne- og Ungdomsforvaltningen samt Børne- og Ungdomsudvalget. Jeg er mor til Vilas som går i 1.D på Tove Ditlevsens Skole og på Garvergårdens fritidshjem. Jeg ønsker at appellere til Forvaltningen og Udvalget om IKKE at nedlægge vores fritidshjem, som det pt. er intentionen i Forvaltningens forslag. Nedenfor ses min holdning og alternative forslag ift. "Overgangsperioden" (såfremt målet om ét stort 448-børns fritidshjem fastholdes) samt min holdning og alternative forslag til "Den fremtidige løsning" (som jeg ikke mener bør være et stort 448-børns fritidshjem). A) Overgangsperioden: Forvaltningen konkluderer selv i sit forslag, at mulighederne for organisering af fremtidens fritidstilbud tilknyttet TDS skal "undersøges nærmere", fordi der ikke er nogen umiddelbar løsning på, hvordan der kan skaffes plads til 448 børn på/ved TDS. Da vi for to år siden skulle tage stilling til fritidstilbud kunne vi kun vælge mellem en plads på den nyåbnede KKFO på Tove Ditlevsen, hvor elverne fra tre af de fire nystartede 0. klasser skulle indskrives og Garvergården, hvor en enkelt af årgangens klasser skulle indskrives. Pta farerne for, at D-klassen aldrig ville blive lige så godt integreret med de andre klasser på årgangen, som jo alle ville lære hinanden at qua KKFO'en; så var der aldrig tvivl i vores sind. Vilas skulle IKKE på en stor institution med 120 fritidshjemsbørn - ej heller en institution uden en historie, garvet ledelse, loyale, engagerede, dedikerede pædagoger, stor legeplads og masser af traditioner. Alt det finder man nemlig på Garvergården - et fritidshjem med SÅ meget omsorg og varme overfor det enkelte barn, for gruppen og overfor os forældre. Et sted der giver afbræk i en i forvejen lang skoledag på TDS' matrikel og især kan tilbyde den ro og det nærvær en særligt sensitiv dreng, som min søn er, har brug for. Jeg mener derfor, at man skal lade både Saxogården og Garvergården fortsætte uændret mens disse undersøgelser (og evt. fremtidigt nybyggeri) pågår. Hvis man - som Forvaltningen foreslår - stopper indskrivningen på Saxogården vil dette fritidshjem blive "udvandet" indtil der til slut kun sidder 1 voksen og 12 børn! Det er ikke en holdbar model for hverken børn, pædagoger og forældre! Jeg mener, at de nuværende frit-grupper og normeringer på Saxo og Garver (40 børn + 60 børn) bør fastholdes indtil man er klar med den (pt. uafklarede) fremtidige løsning og kan flytte alle 100 børn sammen. Således skal ingen børn fra den fælles Saxo-Garver gruppe flyttes førend pladserne er klar til alle 100 børn. Alt andet vil være i direkte strid med Forvaltningens egne løfter om, at "ingen børn og voksne flyttes førend de nye lokationer er klar". B) Den fremtidige løsning: Forvaltningen fremhæver selv at der skal være mulighed for at vælge blandt _flere_ tilbud i fremtiden. Hvis der etableres ét stort fritidstilbud ved TDS med 448 pladser forsvinder denne valgmulighed fuldstændigt. Eneste alternativ vil reelt set være at vælge privatskole. Jeg mener, at man bør bevare mangfoldigheden og valgmuligheden, hvilket vil styrke folkeskolen, som en skole for alle. Jeg appellerer til, at man bevarer de nuværende fritidshjem, som netop giver mulighed for at vælge lille, mellem eller stort fritidshjem - i erkendelse af, at børn (ligesom voksne) har forskellige behov og at vi ikke alle trives i de samme rammer! Jeg mener, at man bør beslutte en fremtidig model, hvor både Saxogården og Garvergården kan fortsætte som i dag (40 + 60 børn) - eller alternativt, at de 2 fritidshjem organiseres som ét samlet fritidstilbud med 100 børn. Det vil sikre valgmuligheden, og er trods alt bedre end Forvaltningens forslag om 448 børn! I håbet om, at I folkevalgte politikere vil tage jeres ansvar alvorligt og bevare sund fornuft i denne så vigtige sag for hele vores selvforståelse som en nation der tager børns trivsel, leg og læring alvorligt ved at tilbyde dem anstændige rammer for det institutionsliv, som vores moderne samfund gør til et livsvilkår for dem. Som en viis kvinde engang sagde: Det tager kun et øjeblik at fælde det store, flotte egetræ - men hundreder år for at få et lige så flot tilbage. Med ønsket om Forvaltningens og Udvalgets forståelse. De bedste hilsner Tine Flyvholm
Læs høringssvar fra Tine Flyvholm
Indsendt af:
Tine Flyvholm
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
929
Virksomhed / Organisation :
Garvergården forældre
By:
København V
Postnr.:
1619
Mail fra Helle (forældrerådet i Garvergården) ------------------------------------------------- Kære alle i 1.D, Vi har hårdt brug for DIN hjælp til at bevare valgmuligheden i fritidstilbud - så børn i 0.-3. klasse på TDS fremover ikke kun kan vælge et fritidshjem med 448 børn! Vi mangler DIT personlige høringssvar - til at supplere det fælles høringssvar, som Garvergården og Saxogårdens bestyrelser har udarbejdet og indsender i dag. Vi ved, at det betyder meget med mange høringssvar. Indsend svar her (sidste frist fredag d. 1. maj): http://blivhoert.kk.dk/hoering/organisering-af-fremtidens-fritidstilbud (klik på den orange knap øverst til venstre). Til Børne- og Ungdomsforvaltningen samt Børne- og Ungdomsudvalget. Jeg er mor til Vilas som går i 1.D på Tove Ditlevsens Skole og på Garvergårdens fritidshjem. Jeg ønsker at appellere til Forvaltningen og Udvalget om IKKE at nedlægge vores fritidshjem, som det pt. er intentionen i Forvaltningens forslag. Nedenfor ses min holdning og alternative forslag ift. "Overgangsperioden" (såfremt målet om ét stort 448-børns fritidshjem fastholdes) samt min holdning og alternative forslag til "Den fremtidige løsning" (som jeg ikke mener bør være et stort 448-børns fritidshjem). A) Overgangsperioden: Forvaltningen konkluderer selv i sit forslag, at mulighederne for organisering af fremtidens fritidstilbud tilknyttet TDS skal "undersøges nærmere", fordi der ikke er nogen umiddelbar løsning på, hvordan der kan skaffes plads til 448 børn på/ved TDS. Da vi for to år siden skulle tage stilling til fritidstilbud kunne vi kun vælge mellem en plads på den nyåbnede KKFO på Tove Ditlevsen, hvor elverne fra tre af de fire nystartede 0. klasser skulle indskrives og Garvergården, hvor en enkelt af årgangens klasser skulle indskrives. Pta farerne for, at D-klassen aldrig ville blive lige så godt integreret med de andre klasser på årgangen, som jo alle ville lære hinanden at qua KKFO'en; så var der aldrig tvivl i vores sind. Vilas skulle IKKE på en stor institution med 120 fritidshjemsbørn - ej heller en institution uden en historie, garvet ledelse, loyale, engagerede, dedikerede pædagoger, stor legeplads og masser af traditioner. Alt det finder man nemlig på Garvergården - et fritidshjem med SÅ meget omsorg og varme overfor det enkelte barn, for gruppen og overfor os forældre. Et sted der giver afbræk i en i forvejen lang skoledag på TDS' matrikel og især kan tilbyde den ro og det nærvær en særligt sensitiv dreng, som min søn er, har brug for. Jeg mener derfor, at man skal lade både Saxogården og Garvergården fortsætte uændret mens disse undersøgelser (og evt. fremtidigt nybyggeri) pågår. Hvis man - som Forvaltningen foreslår - stopper indskrivningen på Saxogården vil dette fritidshjem blive "udvandet" indtil der til slut kun sidder 1 voksen og 12 børn! Det er ikke en holdbar model for hverken børn, pædagoger og forældre! Jeg mener, at de nuværende frit-grupper og normeringer på Saxo og Garver (40 børn + 60 børn) bør fastholdes indtil man er klar med den (pt. uafklarede) fremtidige løsning og kan flytte alle 100 børn sammen. Således skal ingen børn fra den fælles Saxo-Garver gruppe flyttes førend pladserne er klar til alle 100 børn. Alt andet vil være i direkte strid med Forvaltningens egne løfter om, at "ingen børn og voksne flyttes førend de nye lokationer er klar". B) Den fremtidige løsning: Forvaltningen fremhæver selv at der skal være mulighed for at vælge blandt _flere_ tilbud i fremtiden. Hvis der etableres ét stort fritidstilbud ved TDS med 448 pladser forsvinder denne valgmulighed fuldstændigt. Eneste alternativ vil reelt set være at vælge privatskole. Jeg mener, at man bør bevare mangfoldigheden og valgmuligheden, hvilket vil styrke folkeskolen, som en skole for alle. Jeg appellerer til, at man bevarer de nuværende fritidshjem, som netop giver mulighed for at vælge lille, mellem eller stort fritidshjem - i erkendelse af, at børn (ligesom voksne) har forskellige behov og at vi ikke alle trives i de samme rammer! Jeg mener, at man bør beslutte en fremtidig model, hvor både Saxogården og Garvergården kan fortsætte som i dag (40 + 60 børn) - eller alternativt, at de 2 fritidshjem organiseres som ét samlet fritidstilbud med 100 børn. Det vil sikre valgmuligheden, og er trods alt bedre end Forvaltningens forslag om 448 børn! I håbet om, at I folkevalgte politikere vil tage jeres ansvar alvorligt og bevare sund fornuft i denne så vigtige sag for hele vores selvforståelse som en nation der tager børns trivsel, leg og læring alvorligt ved at tilbyde dem anstændige rammer for det institutionsliv, som vores moderne samfund gør til et livsvilkår for dem. Som en viis kvinde engang sagde: Det tager kun et øjeblik at fælde det store, flotte egetræ - men hundreder år for at få et lige så flot tilbage. Med ønsket om Forvaltningens og Udvalgets forståelse. De bedste hilsner Tine Flyvholm
Læs høringssvar fra Tine Flyvholm
Indsendt af:
Jeppe Køllner
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
928
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
Høringssvar vedr. Fremtidens Fritidstilbud ved Skolen på Islands Brygge (den lokale runde) Indsendt af Jeppe Køllner, far til Freya, som går i 0.Y på Skolen på Islands Brygge - og Krudtuglens fritidshjem. Fasthold nære miljøer og mulighed for skift mellem fritidsinstitutioner. Jeg vil hermed foreslå et alternativ til det forslag, som forvaltningen har fremlagt vedr. fremtidens fritidstilbud ved Skolen for Islands Brygge. Jeg foreslår, at politikerne vedtager en procesplan, der inddrager planerne for den nye skole, og som bygger på følgende principper: - Der skal være flere slags miljøer, og de skal være adskilte ren rumligt og typemæssigt, men skal drives i et samarbejde, så vi opnår følgende: Et offentligt fritidstilbud, der kan imødekomme forskellige slags børn og give mulighed for et reelt skift, hvis et barn mistrives socialt i skolen eller på fritidshjemmet. - Muligheden for at kunne skifte fritidsmiljø skal fastholdes reelt. Og til nogle andre slags rammer, hvis det er nødvendigt for det enkelte barn. Mindre, nære rammer i eftermiddagens vigtige legetimer efter en lang skoledag på en meget stor skole – kan give det miljø-skift, der skal til, for at visse børn trives i hverdagen – også på skolen. - Planerne for den nye skole, der er vedtaget, bør inddrages, i den kommende håndtering af udviklingen af fremtidens fritidstilbud på Bryggen. Jeg har boet på Bryggen i rigtig mange år og kan se, at der er en stor fare for, at den ellers stærke sammenhængskraft på Bryggen ikke kan bære de voldsomme ændringer, der både socialt, kulturelt og rent fysisk kan true med at knække Bryggen over på midten. Og det vil være så ærgerligt, for det er jo en god ting, at der kommer nye mennesker, impulser og liv til ens bydel. Derfor bør fremtidens fritidsstruktur favne hele Bryggen, for som forældre er det jo i meget høj grad omkring børnenes relationer, vi mødes. - Personligt må jeg så også sige, at jeg ville være rigtig, rigtig ked af, at min datter skulle op og gå på Skibet efter sommerferien. Både min datter og jeg er så glad for både det fysiske og sociale miljø på Krudtuglen, og hvor min datters – og mit – spredes ud til ikke kun at knytte sig til skolen. Slutteligt vil jeg blot bede jer i den kommende proces også skele til, at Skolen på Islands Brygge rent fysisk er enormt presset. Vi er rigtig mange forældre, der er rigtig glade for lærerne og kernedriften, men vi oplever et fysisk pres, larm og støj, og vores børn har tit vikarer pga. sygdom og personaleskift. For forældre, der lige har sendt børn i skole, virker det enormt forhastet at samle alle fritidsbørn i skolefritidstilbuddet, når der tydeligvis er lokalemangel og generelt pres på de fysiske rammer på skolens matrikler – også om eftermiddagen. Mvh Jeppe Køllner
Læs høringssvar fra Jeppe Køllner
Indsendt af:
Ruben Hernandez Ricardez
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
927
By:
København V
Postnr.:
1620
Jeg er far til Emilio Hernandez-Kofoed og jeg ønsker at bevare Garvegården hvor min søn trives og elsker at være! Jeg støtte ikke forslaget om en ny, stor KKFO på skolen med 448 børn. Har i en ide om hvor meget plads 448 børn har brug for????
Læs høringssvar fra Ruben Hernandez Ricardez
Indsendt af:
Shila christensen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
926
By:
København v
Postnr.:
1671
Jeg er mor til elvira som går på gavergården lige som hendes bror gjorde. Jeg/vi ønsker at bevare Garvergården og ikke kan støtte forslaget om en ny, stor KKFO på skolen med 448 børn ! Jeg tro selpenhen ikke på at børne bliver set. Det er ikke burhøns i har med at gøre, i må selpenhend tænke jer om. Venlig hilsen shila
Læs høringssvar fra Shila christensen
Indsendt af:
Alberte Simmelsgaard
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
925
Virksomhed / Organisation :
Tidligere Krudtugle barn
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg har selv gået både i børnehave og fritidshjem i Krudtuglen og har været meget glad for at gå der. Jeg har altid elsket at være dernede og det er jeg sikker på at dem der har gået der og dem der går der også er! Jeg håber at min lillebror for lov til at opleve den samme fritidshjem tid som mig i Krudtuglen, så han IKKE behøver at gå på skolen med 500 andre børn. Så bevar Krudtuglen og alle de andre små fritidshjem!!! Hilsen Alberte
Læs høringssvar fra Alberte Simmelsgaard
Indsendt af:
Iben Kongsted
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
924
By:
København K
Postnr.:
1363
Vedr. Organisering af fremtidens fritidstilbud. Jeg indstiller at de behandlende udvalg bevarer fritidshjemmet Dronen som et fritidshjem tilknyttet Sølvgades Skole. Dronen er et veldrevet fritidshjem med gode faciliteter både indendørs med legeområder og velfungerende værksteder, men ikke mindst gode udearealer, hvor børnene kan få udfordret deres krop efter en lang skoledag. Derudover er der tale om et yderst dedikeret og engageret personale, der har interesse i det enkelte barn og leverer et fantastisk teamarbejde for at det hele kører hver dag. Det tætte samarbejde mellem fritidshjem og klub er også med til at den senere overgang til klub kan foregå mere gnidningsfrit. Med håb om at man genovervejer lukningsplanerne og er lydhør overfor, at vi tilfredse brugere synes, det ville være en katastrofe med lukning af Dronen og overførsel af børn til anden institution. Med venlig hilsen Iben Kongsted, mor til glad dreng, der for nuværende går på Sølvgade Skole og i Dronen
Læs høringssvar fra Iben Kongsted
Indsendt af:
Lars Eggertsen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
923
Virksomhed / Organisation :
Forældre i Krudtuglen
By:
Kbh s
Postnr.:
2300
Min søn går i Krudtuglen. Krudtuglen er det mest fantastiske sted for ham. Tanken om, at han ikke kan fortsætte i Krudtuglen, når han skal starte i skole, gør mig vred. At jeres forslag er, at samle 500 børn og det så skal være deres fritidstilbud er meget skræmmende, da jeg ikke kan se hvordan min søn samt andre børn skal kunne trives og udvikle sig i sådanne rammer. Krudtuglen må bevares da personalet hver dag bidrager til at mange børn har et godt børneliv. Jeg vil derfor forslå at i laver en 1:2 struktur og lader de selvejende institutioner fusionere og blive til 1 enhed. Lad skolen og KKFOen fortsætte som hidtil med et tæt samarbejde med de selvejende institutioner. Med venlig hilsen Lars Eggertsen
Læs høringssvar fra Lars Eggertsen
Indsendt af:
Mette Marianne Henriksen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
922
By:
copenhagen v
Postnr.:
1663
Jeg har et barn på Garvergårdens Fritidshjem på Vesterbro og har haft et til på fritidshjemmet, som nu går på Vesterbro Ungdomsgård. Vi er utrolig glade for stedet. Vi synes, det har en perfekt størrelse og den store legeplads gør, at børnene kan blive stimuleret til lidt af hvert. Værkstedet, Legorummet, hyggehjørnet, puderummet; der er mange dejlige steder for børnene, og antallet af børn og pædagoger gør, at der aldrig er for uroligt og stressende for børnene. Min pige på snart 9 går i en stor klasse. De er 28 elever, og det er mange. Hun har derfor tit behov for at kunne slappe af og få lidt ro på Fritidshjemmet. De voksne har altid tid til en snak og kender hvert barn endnu bedre en lærerne på skolen. Det er tit på fritidshjemmet, at dagens konflikter bliver løst, fordi de voksne har tid og overskud. Jeg forestiller mig, at med et fritidshjem på flere hundrede børn, kan både udeplads og indeplads blive et problem både for de stille og de aktive børn. Jeg forestiller mig også, at pædagogerne kan miste overblik og det nære forhold til deres ledelse og børnene, som netop er så vigtig for deres og børnenes trivsel. Min store pige på 11 er meget følsom overfor larm og konflikter og tager alt ind uden filter, For hende ville det have været fatalt at blive anbragt på et for stort fritidshjem! Jeg håber, at I vil høre på alle os forældre! Mvh Mette, mor til Vera Carlsen, 2.D på Tove Ditlevsen Skole
Læs høringssvar fra Mette Marianne Henriksen

Sider