Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 1. maj 2015
Svarnummer:
940

Indsendt af

Klynge IB1 og Klynge IB7

Postnr.

1125 København K

By

København

Høringssvar

Fælles høringssvar og kommentarer til de anbefalede modeller for organisering af henholdsvis fritidstilbud og fritidscentre fra klynge IB1 og Klynge IB7.
I klynge IB1 og klynge IB7 som repræsenterer
900 børn
1800 forældre
160 medarbejdere
9 ledere
Er der blevet afholdt møder i de to forældrebestyrelser, de 2 lokale MED-udvalg hver for sig og fælles og i de to ledelsesteam.
En sammenlægning af de 2 klynger er blevet drøftet og et fælles kommenteringsbilag er udslaget af disse møder.
Udover dette er begge klynger enige om:
Hvis fritidshjem og klubber skal fremtidssikres i København, kræves det, at fritidshjem og
klubber forankres under klyngerne.
Vi er således tilhængere af fritidshjem og klubber i klynge-regi. Dette sikrer en langtidsholdbar og bæredygtig, pædagogisk, personalemæssig,
ledelsesmæssig, strukturel, økonomisk og arbejdsmiljømæssig udvikling og løsning.Da klyngestrukturen blev indført i 2011, var der tale om en strategisk og langsigtet
beslutning om en ændret institutions- og ledelsesstruktur og kultur med henblik på
fremtidssikring af attraktive dag- og fritidstilbud, kvalitet i kerneopgaven og som attraktiv
arbejdsplads.
Derudover vil fritidstilbuddenes forankring i klynger fastholde BUF’s ønske om et
sammenhængende fagligt perspektiv på 0-18 års området. Dette ønsker vi at bevare og
arbejde videre med!
På vegne af de 2 klynger
Klyngeleder i IB1, Jon W Fogt og Klyngeleder i IB7, Katia Dahl Bøgvad

Få nyt om høringer

Abonnér