Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 1. maj 2015
Svarnummer:
947

Indsendt af

Helle Helweg Poulsen

Virksomhed / organisation

Forældre til børn i Garvergården og Saxogården

Postnr.

1666

By

København V

Høringssvar

Til:
Politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget
Børne- og Ungdomsforvaltningen
Vesterbro d. 1. maj 2015

Dette høringssvar er indsendt af de nedenfor nævnte forældre til børn i Garvergården og Saxogården (begge er 0-10 års integrerede institutioner). Vores 2 fritidshjem deler alle børnene på D-sporet på Tove Ditlevsen Skole (TDS). Børnene på de 2 fritidshjem går altså i klasse sammen og deler herved både skoldag og fritid, da de 2 fritidshjem ligger dør om dør. Vores børn leger sammen på tværs af fritidshjem, deler legeplads, bålplads, kender de voksne på begge fritidshjem, og færdes frit på tværs af de 2 fritidshjem.

Vi ønsker at appellere til Forvaltningen og Udvalget om IKKE at nedlægge vores fritidshjem, som det pt. er intentionen i Forvaltningens forslag. Nedenfor ses vores holdning og alternative forslag ift. "Overgangsperioden" (såfremt målet om ét stort 448-børns fritidshjem fastholdes) samt vores holdning og alternative forslag til "Den fremtidige løsning" (som vi ikke mener bør være et stort 448-børns fritidshjem).

A) Overgangsperioden: Forvaltningen konkluderer selv i sit forslag, at mulighederne for organisering af fremtidens fritidstilbud tilknyttet TDS skal "undersøges nærmere", fordi der ikke er nogen umiddelbar løsning på, hvordan der kan skaffes plads til 448 børn på/ved TDS. Vi mener, at man skal lade både Saxogården og Garvergården fortsætte uændret mens disse undersøgelser (og evt. fremtidigt nybyggeri) pågår. Hvis man - som Forvaltningen foreslår - stopper indskrivningen på Saxogården vil dette fritidshjem blive "udvandet" indtil der til slut kun sidder 1 voksen og 13 børn! Det er ikke en holdbar model for hverken børn, pædagoger og forældre! Vi mener, at de nuværende frit-grupper og normeringer på Saxo og Garver (40 børn + 60 børn) bør fastholdes indtil man er klar med den (pt. uafklarede) fremtidige løsning og kan flytte alle 100 børn sammen. Således skal ingen børn fra den fælles Saxo-Garver gruppe flyttes førend pladserne er klar til alle 100 børn. Alt andet vil være i direkte strid med Forvaltningens egne løfter om, at "ingen børn og voksne flyttes førend de nye lokationer er klar".

B) Den fremtidige løsning: Forvaltningen fremhæver selv at der skal være mulighed for at vælge blandt flere tilbud i fremtiden. MEN: Hvis der etableres ét stort fritidstilbud på/ved TDS med 448 pladser, så forsvinder denne valgmuligheden fuldstændigt. Eneste alternativ vil reelt set være at vælge privatskole. Vi mener, at man bør bevare mangfoldigheden og valgmuligheden, hvilket vil styrke folkeskolen, som en skole for alle. Vi appellerer til, at man bevarer de nuværende fritidshjem, som netop giver mulighed for at vælge lille, mellem eller stort fritidshjem - i erkendelse af, at børn (ligesom voksne) har forskellige behov og at vi ikke alle trives i de samme rammer! Vi mener, at man bør beslutte en fremtidig model, hvor både Saxogården og Garvergården kan fortsætte som i dag (40 + 60 børn) - eller alternativt, at de 2 fritidshjem organiseres som ét samlet fritidstilbud med 100 børn. Det vil sikre valgmuligheden, og er trods alt bedre end Forvaltningens forslag om 448 børn!

Med ønsket om Forvaltningens og Udvalgets forståelse.

De bedste hilsener
Følgende forældre samt lærer på tværs af Garvergården og Saxogården:

Helle Helweg Poulsen og Allan Mølgaard
Forældre til Ida 0.D og Sofie 3.D i Garvergården

Signe Kofod Conrad og Preben Wendeh Conrad
Forældre til Knud 0.D og Kirsten 3.D i Saxogården

Helle Sommer
Klasselærer for 3.D på TDS – dvs. lærer for børn på Garvergården og Saxogården

Lindsay Boysen Meikle og Mikkel Boysen Meikle
Forældre til Silja 0.D i Saxogården samt Alvin i børnehave)

Susanne Kaas
Mor til Viggo 0.D og Hjalmar 2.D i Saxogården

Zaza Jakobsen og Stefan Eriksen
Forældre til Hector 0.D i Saxogården samt Ronja i børnehave

Gry Olesen og Martin Birk Andersen
Forældre til Silas 1.D i Garvergården samt 3 piger i børnehave

Lotte Gregers
Mor til Viggo 0.D i Saxorgården samt Esmeralda 4.D

Få nyt om høringer

Abonnér