Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 1. maj 2015
Svarnummer:
937

Indsendt af

Tue B. Segel

Virksomhed / organisation

Klubben Thomas P. hejle

Postnr.

2200

By

København N

Høringssvar

Som fuldtidsansat i selvejende institution Fritid og ungdomsklubben Thomas P. Hejle (fremover TPHU) frygter jeg for en fremtidig kommunalisering.

Der er mange gode grunde at TPHU skal fortsat være selvejende

- Københavns Kommune skriver i deres børne- og ungepolitik fra 2013, at de ønsker mangfoldighed blandt fritidstilbuddene i kommunen. Ved at gøre TPH kommunal, fjernes den eneste selvejende institution i distrikt Indre By, og dermed bortfalder muligheden for at forældre og deres børn kan vælge et alternativt tilbud til de kommunale institutioner.

- Åbningstiderne som TPHU har på nuværende tidspunkt er tilpasset for at kunne rumme/ tage vare om de unge som har forskellige skemaer. Vi får i TPHU ca. 75% af vores medlemmer fra privat skoler, som ikke nødvendigvis har elever der har lange skoledage. Som det ser ud nu, vil op til flere af vores "klasser" ikke have et sted at være i indre by efter kl. 12 hvis vi bliver kommunaliseret. Kommunen lægger op til en åbningstid for klubber der først ligger efter kl. 14.00. Hermed vil disse unge være uden hverken opsyn eller omsorg fra voksne.

- Som familie mand er det meget svært som det ligger nu at få min søn passet i vuggestuer. KBH's kommunes vuggestuer har en åbningstid der som ofte lukker kl. 17, og hvis jeg skal beholde et fuldtidsjob hvor åbningstiden er fra kl. 14, så er der ingen pasningstilbud til min egen søn!

- Rent arbejdsmæssigt har vi nu et tæt samarbejde med den øverste ledelse, fra medarbejder til souschef/Leder og igen her og direkte til vores forældrebestyrelse. Kommunikations vejen er derfor meget kort, og det gør mit job som medarbejder lettere og mere effektiv. Rammer vi ind i et "klynge Produkt" så vil vores øverste leder være en del af 5 institutioner, og derfor hverken være nærværende med sine medarbejdere, og derfor også underlagt et større bureaukrati af rammer og regler pålagt os fra kommunens side.
Til sidst vil jeg nævne at i forhold til den sidste høringsrunde, gjorde vi fra klubbens side opmærksom på at vi meget gerne ville indgå i et netværk! Hertil nævnte vi ingenting om at vi gerne ville kommunaliseres! Vi arbejder gerne sammen med andre kommunale klubber, som vi allerede gør nu sammen med Dronen via. Indre bys ungdomsklubber, men mener at et samarbejde i netværket Østerbro-Syd ville give mere mening, da det ud over 1 institution kun består af andre selvejende institutioner.

Med Venlig Hilsen

Tue B. Segel - Pædagog i Thomas P. Hejle

Få nyt om høringer

Abonnér