Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Høringsfrist:

1. maj 2015
Indsendt af:
Anne Mette Mune
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
891
Virksomhed / Organisation :
Thorsanna og Bryggehuset
By:
København S
Postnr.:
2300
"Vi har lyttet rigtig meget. Allermest til de bekymringer, der gik på, at forældre var bekymrede for, at der bare bliver oprettet én stor enhed på hver skole!" Kære Pia. Det var, hvad du sagde efter den første høring om Fremtidens Fritidstilbud. Men har I virkelig lyttet, eller har I bare ladet det gå ind ad det ene øre og ud ad det andet? Her på Islands Brygge føler vi os i hvert fald ikke hørt. Den reviderede plan er en KKFO på to matrikler med ca. 600 børn. Heraf skal over 500 af dem være på skolens matrikel. I høringsmaterialet skriver I, at "ved denne løsning imødekommes bekymring for en stor fritidsinstitution og pladsbekymring ved placering af samtlige fritidshjemspladser på skolen." Men er en enhed med over 500 børn ikke en stor enhed selv i dine øjne? I skriver desuden: "Samtidig vil denne løsning bidrage til, at der er flere matrikler, der på baggrund af lokale overvejelser om den pædagogiske kvalitet kan anvendes til at sikre blandt andet det små i det store eller aktivitetsopdeling af børnene." Men hvordan vil I sikre det små i det store med over 500 børn på skolens område? Og skal satellitten, som er normeret til 66 børn, bruges fleksibelt eller af en fast børnegruppe? Skal børnene sendes på græs på skift, eller bliver satellitten forbeholdt de børn, som ikke kan klare mosten i den store enhed? Forvaltningens kommentarer til temaerne i de mange høringssvar i første runde, er en lang række udokumenterede påstande så som: "Der er ingen entydig sammenhæng mellem institutionsstørrelse og den pædagogiske kvalitet samt barnets dagligdag" og de "store institutioner bidrager målrettet til arbejdet med chancelighed" og "(...) de større institutioner har mulighed for at øve de mere forsigtige børn og unge i at indgå på den større sociale arena, og derved understøtte den sociale modning. En kompetence børnene har brug for at mestre som en generel livskompetence i forhold til både uddannelse samt et senere arbejdsliv." Hvilken pædagogisk tilgang til børn bekender forvaltningen sig til? Jeg er ikke pædagog, men så vidt jeg ved, er det længe siden, at man lærte børn at svømme ved at kaste dem ud på dybt vand, og jeg ville ikke være tryg ved at aflevere mine børn i en institution med sådanne pædagogiske principper. Nej, I har hverken lyttet til os forældre, vores børn eller pædagogerne. Men for mig er det mest chokerende, at I heller ikke har lyttet til forskerne. Kort efter sidste høring offentliggjorde Grethe Kragh-Müller, psykolog og lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, og Charlotte Ringsmose, professor og psykolog ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, resultatet af deres omfattende undersøgelse om børns trivsel, læring og udvikling i store og små daginstitutioner. Rapportens anbefalinger er klare: Forskerne fraråder institutioner med mere end 100 børn. Og hvis man alligevel vælger at samle flere børn i daginstitutioner, vil det ifølge Charlotte Ringsmose have konsekvenser for børnene: "I store daginstitutioner kommer børnene til at stå i rækker og vente på, at det bliver deres tur til voksenkontakt eller lignende. Børnenes bevægelsesfrihed er dermed meget mindre, og adgangen til kammerater og legetøj er mindre. Det går i høj grad ud over børnenes glæde, trivsel og udvikling i sidste ende." I har i debatten om Fremtidens Fritidstilbud afvist Grethe Kragh-Müller og Charlotte Ringsmoses forskningsresultater med, at de kun omhandler daginstitutioner og ikke fritidshjem. Men I glemmer, at skolealderen for år tilbage blev sat ned, så børnene nu kun er 5-6 år, når de starter i skole - og mange steder starter de ovenikøbet på fritidshjem/KKFO om foråret før skolestart. Det ER små børn, vi taler om! Grethe Kragh-Müller bekræfter da også i radioudsendelsen RomerRiget, at deres resultater kan overføres på fritidshjemmene, omend man kan diskutere, om enhederne kan kan være noget større end de anbefalede 50-70 børn for daginstitutioner. Men der er stadig meget langt op til 500 børn! Hvordan kan du med denne viden stå inde for institutioner med op til 600 børn? Hvordan kan du have samvittighed til at gennemføre denne drastiske ændring, som fuldstændigt smadrer Københavns unikke fritidsstruktur opbygget gennem mange år? Kan du se byens børn i øjnene og sige, at du gør det her for deres skyld? Jeg håber, du/I vil lytte til os alle sammen i denne anden runde og handle på fakta og ikke på økonomi og udokumenterede påstande. Anne Mette Mune (mor til to piger i hhv. Thorsanna og Bryggehuset) kilder: http://www.dr.dk/Nyheder/Regionale/Koebenhavn/2015/03/19/073456.htm http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2015/02/26/153028.htm http://www.dr.dk/NR/rdonlyres/522B1DEF-C47E-42F2-A21D-F398CB7DC5A2/6076838/DPU.pdf Radioudsendelsen RomerRiget, Radio24syv den 13.3.2015 http://jyllands-posten.dk/indland/ECE7499424/Ny+forskning%3A+Sm%C3%A5+daginstitutioner+er+bedst+for+b%C3%B8rnene/
Læs høringssvar fra Anne Mette Mune
Indsendt af:
Mette Bergenser
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
890
Virksomhed / Organisation :
Pingvinen
By:
København S
Postnr.:
2300
Kære medlemmer af børne- og ungdomsudvalget Som forældre er der mange ting, der får advarselslamperne til at blinke ift. forslaget til ny organisering af fritidstilbud i Kbh. Først og fremmest vil reorganiseringen af fritidshjem i fælles fritidscenter med en leder, som jeg ser det, få vidtrækkende konsekvenser for særligt personalets trivsel og fastholdelse på fritidshjemmene. For mig at se, er der ingen tvivl: Personalets trivsel, fastholdelse og pædagogiske kompetencer er altafgørende for mit barns trivsel. Derfor er det noget, der virkelig ligger mig på sinde. Det min søn og jeg som forældre får på Pingvinens fritidshjem er en erfaren og stabil medarbejdergruppe. Jeg oplever at der er plads til mit barn og at mit barn bliver set. Det er overskud, der er ro og tryghed. For mig er der ingen tvivl om hvad der har skabt dette gode fritidshjem, det er en engageret leder og medarbejderstab. Gode fritidshjem bygger på medarbejdere, der trives og er glade for deres job. Men for at skabe en stærk pædagogisk strategi, medarbejdertrivsel og glæde, er der brug for en nærværende leder. En leder, der er tilgængelig i dagligdagen, når alle de små udfordringer og frustrationer opstår. En leder som vi har på Pingvinen. En lokal ledelse giver bedre mulighed for indflydelse og medbestemmelse for personalet (og forældre) og det skaber engagement og arbejdsglæde. Fjerner du den lokale leder og samler medarbejderne organisatorisk under en leder, så frygter jeg, at vi oplever at mange af medarbejderne søger væk og vi mister det fritidshjem som alle os forældre og børn er så glade for. Det er faktisk lidt ironisk, at I med jeres nye organisering vil få lige præcis det modsat af hvad I ønsker – I vil få mindre attraktive pædagogstillinger og en forringelse af det pædagogiske arbejde. På Pingvinen oplever jeg som forældre et overraskende stort forældreengagement. Forældrene laver frivillige aktiviteter for børnene, skraber penge ind til en årlig koloni. I denne tid bliver der politisk talt meget om hvordan man kan inddrage pårørende (i dette tilfælde forældres) engagement og ressourcer for støtte den slukne kommunalkasse. I stedet for at ødelægge det enestående forældre-fritidshjemssamarbejde, der er opbygget på Pingvinen, syntes jeg i stedet I skal komme på besøg herude og se hvad der skaber engagement for forældrene. Hvis I ikke kan komme, vil jeg sige det kort her i stedet. Forældreengagementet udspringer af: - Lokal medbestemmelse og indflydelse. Gennem forældre bestyrelsen og gennem mulighed for at tale med lederen i det daglige - Engageret ledere og medarbejdere, der går forrest og viser vejen for samarbejdet, engagement smitter! Derfor fasthold Pingvinen som selvejende institution – med den lokale medbestemmelse og fleksibilitet der kommer her. Fasthold en lokal leder på Pingvinen. Jeg vil være ærlig overfor jer, for jeg håber I lytter, som forældre og børn er det en svær tid. Skolereformen og lærernes nye arbejdstidsregler har lavet grundlæggende om på vores børns hverdag og personalets rammer for arbejdet. Det har revet tæppet væk under skolesystemet og skabt en større grad af kaotiske tilstande, mindre overskud og mere usikkerhed. Det tager tid, lang tid, at implementere en reform. Det tager tid før nye måder at arbejde på er blevet fuld implementeret, for at lærerudskiftningen finder et normalt leje og før usikkerheden overfor folkeskolen igen forsvinder. Netop derfor er jeg så glad for fritidshjemmet Pingvinen, for her finder vi sikkerhed, tryghed og overskud. Børn er kun børn, de har brug for tryghed og at blive set. Vi er alle, personale, forældre og børn mættet af reformer – vi kan ikke mere. Jeg håber derfor at I vil tænke alvorligt over jeres forslag med at implementere en ny reform allerede fra 1. august. Det kan I faktisk ikke være bekendt overfor byens børn. For at runde af her til sidst, vil jeg understrege, at forslaget til organisering af fremtidens fritidstilbud har vidtrækkende konsekvenser for både ansatte, børn og forældre i Københavns Kommune. Jeg mener forslaget er forhastet, ikke gennemarbejdet og at det er en virkelig dårlig timing. Der mange måder man kan skabe bedre sammenhæng og samarbejde mellem skole og fritidshjem. Skolereformen er stadig i gang med at blive implementeret, skolerne kæmper stadig med hvordan det pædagogiske arbejde skal integreres bedre i skolen. Hvem siger at 1:1 ledelse er den bedste måde at imødekomme disse udfordringer på? Hvad med i stedet for at forhaste denne reform igennem, at afsætter tid til at afdække hvordan man bedst sikrer dette samarbejde – hvad siger eksperterne? har vi eksempler på best practice? Som forældre, og vælger, må jeg sige at jeg finder det uansvarligt at gennemføre en så vidtrækkende en reform på nuværende tidspunkt.
Læs høringssvar fra Mette Bergenser
Indsendt af:
Anita og Kristian
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
889
Virksomhed / Organisation :
Krudtuglen
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
Hverken burhøns, børn eller pædagoger har godt af at blive stuvet sammen med 5-600 andre. Til gengæld vokser og udvikler børn sig glimrende, med omsorg, nærvær og i relationer til voksne, som de kender og som kender dem godt. Dette kan lade sig gøre i Krudtuglen, hvor strukturen er unik. De voksne har timer i både vuggestuen(ved bla. sygdom og rotationer), børnehaven og fritidshjemmet. Dette betyder at begge vores børn, som gå i henholdsvis børnehave og på fritidshjem, kender alle de voksne og vigtigst af alt, de voksne kender vores børn. En anden ting som gør Krudtuglen unik, er at børn i alderen 0-10 år omgås på daglig basis. De store lærer at tage hensyn og de små har rollemodeller de kan efterligne. Selvfølig skal Krudtuglen og de andre selvejende institutioner på Islands brygge, ikke lukkes. Vi anbefaler en 1:2 løsning. Bevar de små og velfungerende fritidshjem i et netværk.
Læs høringssvar fra Anita og Kristian
Indsendt af:
Annet Jørgensen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
888
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Sct. Stefans Fritidscenter
By:
København N
Postnr.:
2200
Annet Krogsdam Jørgensen, Asminderødgade 1, 2200 København N, Forælder og medlem af Sct. Stefans Fritidscenters forældrebestyrelse. _________________________________________Høringssvar vedrørende organiseringen af fremtidens fritidstilbud. Børne- og ungdomsudvalget og Københavns kommunes forslag til fremtidens fritidstilbud i København har en række mangler og skaber stor bekymring for både fremtidens fritidstilbud i København generelt, og helt konkret for mine og andre børns trivsel i fritidstilbud i fremtiden. Generelt er 1:1 princippet om en fritids institution per skole besnærende, men den skaber også færre muligheder for at møde forskellige børns differentierede behov. Forskellige børn – forskellige behov Som det er i dag er der forskellige valg muligheder, så man kan vælge det der bedst passer til ens barn. Hvis man eksempelvis ønsker at ens børn skal have mulighed for tæt voksenkontakt i mindre grupper, på en institution med stærke pædagogiske principper og lang erfaring på området kan man vælge Sct. Stefans Fritidscenter (SSF). Institutionen giver endvidere mulighed for en exceptionel god børnehave, som er et eksempel til efterfølgelse samt giver mulighed for et sammenhængende børneliv i et 3-10 års perspektiv. På SSF arbejdes der bl.a. med særligt fokus på sprogstimulering allerede fra børnehaven. Børnehaven har en højt kvalificeret og evidensbaseret praksis og er derfor blevet en model for resten af distriktet. En af børnehavens medarbejdere er ovenikøbet udlånt til forvaltningen for at udbrede børnehavens arbejdsmetoder, erfaringer og praksis. Jeg har haft børn i børnehaven på SSF siden 2010, og den har udviklet sig helt fantastisk til at blive et klart eksempel på, hvordan børnene bedst trives og udvikles i samspil med hinanden og de ansvarlige pædagoger og øvrige ansatte. Derfor er det utrolig sørgeligt og vanskeligt at forstå, hvorfor udvalget ønsker at lukke børnehaven og fordele pladserne til andre børnehaver i lokalområdet. Det vil være en stor sorg for os og et stort tab for Nørrebro, der i forvejen har mange sociale udfordringer. •Jeg håber derfor meget, at børnehaven vil fortsætte i regi af Sct. Stefans Fritidscenter. Sammenhængen mellem fritidshjem og børnehave, har været til stor gavn for de børn, som er rykket fra børnehaven til en fritidshjemsplads på SSF. Den tryghed det giver, til gavn for børns udvikling, at kende rammerne og fysiske faciliteter og personale, skaber glidende sammenhænge, som gør at springet ikke føles så voldsomt. Dermed undgås, at ændringen direkte kan svække indlæring og udvikling i det første skoleår. For vores datter, som nu går i 1, ville skolen højst sandsynligt have været en alt for stor mundfuld med helt nye venner og fysiske rammer, hvis ikke det havde været for trygheden i at kende SSF fra tiden i børnehaven. Lukning af børnehaven, og muligvis fritidshjemmet på den lange bane, vil føre til en svækkelse af den pædagogiske indsats på børneområdet på den del af Nørrebro. Der er således en fare for, at forslaget, alene på grund af etableringen af de store enheder dette medfører, kan afstedkomme en ensretning af det pædagogiske arbejde og dermed skabe en yderligere svækkelse af indsatsen for de børn, der har det vanskeligt i skolesystemet. Børn som hidtil har haft muligheder for en alternativ kontakt til såvel pædagoger og venner. Opbyg og støt gode udviklingsmuligheder – fremfor centralisering Københavns kommune har væsentlige udfordringer på Nørrebro med integrationsindsatsen – i stedet for at gøre disse problemer større ved at etablere store enheder og nedlægge traditionsbærende institutioner med erfaringer, der kan være med til at gøre forskellen i fremtiden, skal udvalget prioritere og støtte selvejende institutioner, så de kan øge deres indsats og baseret på deres gode resultater og erfaringer styrke netop de tiltag som skaber et bedre sammenhængende børneliv fra 3-10 år. Det er bekymrende at udvalgets beslutninger og forslag på området, synes tungere funderet i økonomiske betragtninger frem for et fremtidssikret fokus på t skabe de rette udviklings muligheder for kommunens børn og deres forskellige behov. At lukke Sct. Stefans Fritidscenter, som er en af Danmarks ældste institutioner med sine 141 år og som har Dronning Margrete 2 som protektor – vil være til skade for Nørrebros børn og deres fremtidige udvikling til gode samfundsborgere. Endelig vil jeg bemærke, at hvis udvalget beslutter sig for at fastholde både SFO, KFO’ og selvejende institutioner, giver dette samtidig mulighed for at evaluere og analysere de forskellige typer af institutioner og deres forskellige resultater på den lange bane, således at Københavns kommune på den lange bane vil kunne træffe beslutninger om børnehaver og fritidstilbud bliver funderet på faktisk evidentes baserede resultater, af hvad der er bedst for vores børn og deres udvikling til gode samfundsborgere, og ikke fortrinsvis økonomisk baserede argumenter. • Derfor bevar både børnehaven og Sct. Stefans Fritidscenter som selvejende institution. Med venlig hilsen Annet Krogsdam Jørgensen
Læs høringssvar fra Annet Jørgensen
Indsendt af:
Morten Leer
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
887
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Frederiksgård Skole
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Høring om organisering af fremtidens fritidstilbud, Høring 2: Skolebestyrelsen ved Frederiksgård Skole har følgende kommentarer til høring 2. Skolebestyrelsen ved Frederiksgård Skole forholder sig fortsat positivt til indstillingsmaterialet om fremtidens fritidstilbud vedr. Frederiksgård Skole, hvor der peges på at skolens tilknyttede fritidshjem Galaksen omlægges til specialKKFO under skolens ledelse. Skolebestyrelsen tilslutter sig, og anbefaler forvaltningens implementeringsplan vedr. fremtidens fritidstilbud ved Frederiksgård Skole, jvf. bilag 34. Den forestående flytning af Frederiksgård Skole og Galaksen til Ørholmgade 8 (Skolebygningen - Hillerødgade Skole), som finder sted i juni 2015, betyder at skole og fritidshjem kommer til at skulle arbejde endnu tættere sammen, end vi gør i dag – på samme adresse, med fælles personale og administrations-faciliteter samt mulighed for udnyttelse af fælles lokaler i fritids og skoledel. Samlet set vil skole og fritidsdel blive bragt i et meget tættere fysisk fællesskab, end det er tilfældet i dag. Derfor vurderer skolebestyrelsen, at det vil være en fordel for vores børn og unge, hvis der kommer en fælles organisation og ledelse af skole og fritidsdel. Det er vigtigt at pointere, at uanset om Galaksen bliver til en specialKKFO eller beholder sin nuværende status som selvejende institution, så vil vores børn og unge fortsat profitere af, at skolens pædagogiske personale og Galaksens personale samarbejder tæt omkring hverdagen i skole og fritidsregi. I forlængelse af dette mener Skolebestyrelsen, at man politisk bør tage initiativ til at videreudvikle special-KKFO modellen til et reelt helhedstilbud i specialskoleregi med mulighed for i endnu højere grad at kunne tilrettelægge en hverdag med blanding af undervisning, læring og fritid. Afslutningsvis ønsker skolebestyrelsen at gøre opmærksom på, at i tilfælde af at Galaksen overgår til specialKKFO, bør dette ikke betyde, at forældre betalingstaksten dermed stiger i forhold til nuværende betalingstakster på fritidsområdet. På vegne af Skolebestyrelsen Gunilla Bender, Formand for Skolebestyrelsen på Frederiksgård Skole Tillæg til høringssvar fra skolebestyrelsen på Frederiksgård Skole Mindretalsudtalelse: Jeg er enig i, at samarbejde mellem skole og fritidshjem skal prioriteres højt, og at det positive samarbejde, der i dag er mellem Frederiksgård Skole og Fritidshuset Galaksen, skal udvikles og styrkes til gavn for vores børn og unge. Men i modsætning til flertallet i skolebestyrelsen, er jeg af den klare opfattelse at det gøres bedst ved at Galaksen bevares som selvstændigt fritidshjem og at 1:1 ledelse bevares. Anders Olsen Medlem af Frederiksgård Skoles skolebestyrelse og Formand af forældrebestyrelsen i Fritidshuset Galaksen
Læs høringssvar fra Morten Leer
Indsendt af:
Tinna Erichsen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
886
Virksomhed / Organisation :
Klynge NB3
By:
København
Postnr.:
2200
Kommentar til forvaltningens anbefalinger til Børne-og Ungdomsudvalget vedr. fremtidens fritidstilbud ved Nørrebro Park Skole. I forvaltningens forslag lægges der op til at bevare de 3 matrikler, Skt. Stefans fritidshjem, Humlebien på skolen og Humlebien i Lundtoftegade, organiseret i en selvejende klynge eller netværk. Det betyder, at Humlebien organiseres udenfor klynge NB3, der dermed mister det eneste fritidshjem i klyngen og den sammenhængskraft, der er for børnene i området. Her tænker jeg på børnene fra institutionerne i Lundtoftegade, hvor bl.a. den integrerede institution Brolopperne og fritidshjemmet Humlebien har udarbejdet et projekt om de store børnehavebørn. Personalet i Brolopperne har flyttet aktiviteter med kommende skolebørn ind i Humlebiens lokaler, og har inddraget fritidshjemmets personale i aktiviteterne. Projektet har bl.a betydet, at det er lykkes personalet at få forældrene til at vælge fritidshjem til deres børn, og flere børn fra området har i 2014 været indmeldt i fritidshjem end tidligere. Samarbejdet har især været muligt, fordi begge institutioner er organiseret i samme klynge, og har et fælles ledelsesteam. Ved at flytte Humlebien udenfor klyngen og organisere den som en selvejende institution, er jeg bekymret for, at det bliver svært at forsætte det gode og tætte samarbejde mellem daginstitutionerne i klyngen og fritidshjemmet og dermed sammenhængskraften for børn og forældre i området. Humlebien, der har lokaler på skolen, har et godt samarbejde med skolen, og institutionen skal i år udvides med 30 børn. For at skolen og fritidshjemmet kan få plads til de nye børn, planlægges der at samarbejde om et lokalefællesskab. Det betyder, at skolen skal kunne benytte fritidshjemmets lokaler i skoletiden, og fritidshjemmet skal kunne bruge skolens lokaler efter undervisningstiden. Begge parter ser positivt på samarbejdet om lokalefællesskabet, men at dele lokaler kan været svært, det kræver, at begge parter forstår at udnytte fællesskabet til fælles bedste, og ledelsen på fritidshjem og skole skal kunne have et tæt samarbejde. Ved at organisere fritidshjemmet som en selvejende institution mener jeg, at "afstanden" mellem fritidshjemledelse og skoleledelse kan blive for stor, og dermed kan samarbejdet om lokalefællesskabet blive besværligt. Som ovenfor skrevet bliver Fritidshjemmet Humlebien i år udvidet med 30 pladser til ialt 168 fritidshjemspladser. Humlebien er meget populær blandt forældrene. Erfaringen er, at en del forældre i løbet af skoleåret ønsker at få overflyttet deres barn til Humlebien, og institutionen har i flere perioder kørt med overbelægning for at imødekomme forældrenes ønsker. Det kan derfor undre, at man forslår at organisere Humlebien i et netværk/klynge, hvor der er stor afstand til børnenes skole, hvilket ikke stemmer overens med ønsket om nærhed og kort afstand mellem skole og fritidshjem. Et af principperne for klyngedannelsen har været sammenhængskraften for børnene. Ved at flytte Humlebien ud af klynge NB3 mister klyngen sit eneste fritidshjem og dermed det naturlige sammenhænge mellem vuggestue og fritidshjem for børn, Forælder og personale. Jeg vil derfor anbefale, at man fastholder Humlebien organiseret i Klynge NB3 med de to matrikler på skolen og lokalerne i Lundtoftegade. Venlig hilsen Tinna Erichsen Leder af Klynge NB3 Mjølner Parken 108A 2200 København N.
Læs høringssvar fra Tinna Erichsen
Indsendt af:
Regitze Recke Schartau
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
885
By:
København K
Postnr.:
1367
Som forælder til en 0.klasses pige på Sølvgade Skole / Dronen Fritidshjem vil jeg hermed gerne gøre indsigelse mod planlagte om- og sammenlægning af fritidstilbud, der vil betyde endnu en flytning til nye rammer, nye voksne og en ny hverdag. Udover at Dronen fritidshjem er et fantastisk velfungerende sted med virkeligt gode faciliteter og et vidtspændende, engageret personale, så rummer institutionen - i sin nuværende form - også mulighed for at rykke videre til fritids- samt ungdomsklub. Den tryghed og substans vil jeg meget gerne kunne give min datter. Især nu mens skolen (skolerne) stadig kæmper med at implementere skolereformen. Jeg har meget svært ved at se idéen i først at flytte børnene til et andet sted for nogle få år - og så tilbage til Dronen, når de når klub-alderen. - Det kan kun give mening i et excel-ark. Trygge rammer og god voksenskontakt er så vigtige for en sund udvikling - det vil være et stort tab at skulle starte forfra i nye og større sammenlagte enheder. Regitze Recke Schartau
Læs høringssvar fra Regitze Recke Schartau
Indsendt af:
Helle Wichmand
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
884
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Kennedygårdensfritidshjem /klynge Ø10
By:
København S
Postnr.:
2300
Læs høringssvar fra Helle Wichmand
Indsendt af:
Arne Almind Mortensen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
883
By:
København K
Postnr.:
1264
Kære Udvalg og politikere Jeg er meget ærgerlig over at kunne læse, at I overvejer at lukke institutionen Dronen. Som forældre til en pige i Sølvgade Skole tilvalgte vi netop Dronen pga. de meget fine inde- og udefaciliteter. Her er dejligt med plads, og der er gode kreative værksteder med alle mulige aktiviteter Hvis I ikke har besøgt Dronen fornylig, så tag et smut forbi og oplev den fantastiske stemning og glæde hos både børn og voksne. Jeg har aldrig oplevet slåskampe, skænderier el. lign. blandt børnene. Det tilskriver jeg især de gode og rumlige faciliteter. Der er plads til alle og til alles forskellige interesser og ønsker til aktiviteter. Der er sikkert kamp om hver budgetkrone. Men som forældre vil jeg blive meget ked af, hvis I trods alle høringssvar vælger at lukke et fantastisk sted som Dronen. Her trives både børn og pædagoger. Det er jeg ikke sikker på vil være tilfældet i et fritidstilbud med dårligere fysiske rammer, mindre plads pr. barn og færre aktivitetstilbud. Med al risiko for at træde andre forældre over tæerne, bidrager jeg gerne med lidt ekstra kroner til budgettet for at vi kan beholde Dronen. Jeg ved, at andre forældre tænker ligeså - og det er vel et stærkt signal til jer om, hvor god Dronen er. Venlig hilsen Arne Mortensen
Læs høringssvar fra Arne Almind Mortensen
Indsendt af:
Niels Lassen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
882
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Vi bliver nødt til at skrive et høringssvar mere, for vi har stadig ikke fået svar på, hvad det er vi skal høres om. Vi har en dreng i Skovbørnehaven ved BHU, og den vil i gøre et eller andet ved, men I vil ikke fortælle hvad. Vi kan konstatere at I har stoppet optag i skovbørnehaven, med det resultat at de fyrer medarbejdere. Og når de har fyret tilstrækkelig mange pædagoger fordi der ikke er kommer nok børn, så bliver det jo nemmere for jer at nedlægge den. Jeg vil gerne have svar på, om det fortsat bliver en skovbørnehave, som vi ønsker? Jeg ved godt at mit høringssvar ikke betyder noget for jer, men tænk nu alligevel over, hvorfor i gik ind i politik, og hvilket demokrati I gerne selv vil have. Den her måde at "høre" borgerne på er ikke anstændig.
Læs høringssvar fra Niels Lassen
Indsendt af:
Helle Hovgaard Nielsen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
881
Virksomhed / Organisation :
Trommen
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Hvordan sikres og optimeres "Fremtidens fritidstilbud"? For os ligger det lige for, nemlig at fritidstilbuddene har ansat engagerede og kompetente medarbejdere - der har medindflydelse og ser en mening med de beslutninger der bliver truffet i forhold til deres arbejdsforhold. Engagement og mening er grundstenen for alt udvikling og omvæltning, så hvordan sikres dette? Det gør det ved at LYTTE til hvad medarbejdere og ledere på fritidshjemmene fortæller om deres erfaringer, meninger, oplevelser og holdninger til fremtidens fritidstilbud omkring Husum skole. Vi er tilknyttet Trommen og har på tæt hold fulgt den udvikling som Trommen har været igennem i forhold til den nye skolereform - vores oplevelse er en stærk, dygtig og engageret medarbejdergruppe, der sammen klarer store udfordringer. Vi har fuld tillid til medarbejdere og ledelse, når de beskriver hvilke udfordringer, de mener vil opstår i kølvandet på den organisering af fremtidens fritidstilbud, som politisk er foreslået. Vi LYTTER til det de beskriver og tager det seriøst og alvorligt. Vi giver vores fulde opbakning til Trommen. Det er medarbejdere og ledelse der "står" der hver dag og som er eksperterne i forhold til hvordan et optimalt fritidstilbud bedst drives, nemlig som en kommunal enhed i en klyngestruktur under Trommens ledelse.
Læs høringssvar fra Helle Hovgaard Nielsen
Indsendt af:
Line Laursen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
880
Virksomhed / Organisation :
krudtuglen
By:
kbh s
Postnr.:
2300
bevar de små fritidshjem - lad de selvejende institutioner selv finde ud af at få sparet - lad være med at bruge vores børn i en spareplan som forringer deres vilkår - tænkt på det stressniveau i vil udsætte vores børn for - stil jer selv det spørgsmål ( ville vi være børn i den nye struktur? ) lyt til de eksperter der fortæller jer at det i har sat op - er rigtig skidt for børnene - kkfoen er stor nok som den er, der skal ikke tvinges flere børn under samme tag. Jeg håber i når til fornuft, og begynder at tænke velfærd. Derudover har i en skole på Bryggen som er på tegnebrættet - lad nu denne skole blive klar, nden der træffes forhastede beslutninger, bare fordi i har behov for tal der er pæne !
Læs høringssvar fra Line Laursen
Indsendt af:
Shashu Lang
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
879
By:
København S
Postnr.:
2300
Læs høringssvar fra Shashu Lang
Indsendt af:
Søren Valentin Mortensen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
878
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg vil gerne gøre opmærksom på følgende særlige forhold, der gør sig gældende for de tilbud, som PFC i sin nuværende organisationsform tilbyder de tilknyttede børn i fritidsordningen. PFC er bygget op omkring nogle grundprincipper, der handler om tryghed, fællesskab, tolerance og udfordring. PFC har et særligt friluftsfokus, hvor friluftsaktiviteter udgør det primære pædagogiske middel. Friluftsaktiviteterne er struktureret som man kender det fra foreningslivet, hvilket vil sige, at børnene er tilknyttet faste hold og programsatte aktiviteter. PFC har tre busser som er nerven i friluftsaktiviteterne. Det kan i øvrigt bemærkes, at PFC er en økonomisk sund forening. Typiske aktiviteter på programmet er følgende: • kanosejlads • vandsikkerhed og svømning • båltænding og madlavning over bål • kort og kompas • førstehjælp • håndtering af kniv og økse • læring om knob Gennem disse aktiviteter danner børnene relationer indbyrdes og med de voksne, og træner derved sociale kompetencer, venskaber og evnen til at samarbejde. Ved at lære nye færdigheder styrkes børnenes selvtillid og deres samlede kompetencer øges. Det aktive foreningsliv styrkes derudover ved at inddrage forældre, søskende og bedsteforældre udenfor institutionens åbningstid i tilbud som kolonier, fester og weekendudflugter, som ligeledes er baseret på udendørs aktiviteter. De faste voksenstyrede aktiviteter har bl.a. den funktion at skabe trivsel og nærvær, da personalet har mulighed for at følge børnenes udvikling og trivsel tæt i mindre grupper. For at kunne levere disse forskellige tilbud arbejder PFC sammen med en række andre foreninger som Børneringen, Kano og Kajakklubben i Bagsværd Kommune, KFUM og Naturstyrelsen. Med henblik på den igangsatte reform, er vi stærkt bekymrede for: • at børnenes udvikling indenfor ovennævnte rammer vil blive udvandet eller bortfalde helt. • at det aktive foreningsliv med højt forældreengagement i børnenes trivsel og udvikling vil forsvinde. • Særligt at de tilbudte friluftsprogrammer ikke vil kunne opretholdes. Jeg vil derfor opfordre til, at de kommende overvejelser omkring den fremtidige struktur i Københavns Kommune tilgodeser de former for tilbud og den pædagogik, som PFC og den aktive forældregruppe hidtil har kunnet give børnene. Bestyrelsen for PFC vil meget gerne indgå i en åben dialog om mulighederne for at opnå dette. For yderligere information om PFC henvises til www.pfc2300.dk, hvor produktet er tydeligt beskrevet i program, årshjul og aktiviteter.
Læs høringssvar fra Søren Valentin Mortensen
Indsendt af:
Lise-lotte Tang Mortensen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
877
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg vil gerne gøre opmærksom på følgende særlige forhold, der gør sig gældende for de tilbud, som PFC i sin nuværende organisationsform tilbyder de tilknyttede børn i fritidsordningen. PFC er bygget op omkring nogle grundprincipper, der handler om tryghed, fællesskab, tolerance og udfordring. PFC har et særligt friluftsfokus, hvor friluftsaktiviteter udgør det primære pædagogiske middel. Friluftsaktiviteterne er struktureret som man kender det fra foreningslivet, hvilket vil sige, at børnene er tilknyttet faste hold og programsatte aktiviteter. PFC har tre busser som er nerven i friluftsaktiviteterne. Det kan i øvrigt bemærkes, at PFC er en økonomisk sund forening. Typiske aktiviteter på programmet er følgende: • kanosejlads • vandsikkerhed og svømning • båltænding og madlavning over bål • kort og kompas • førstehjælp • håndtering af kniv og økse • læring om knob Gennem disse aktiviteter danner børnene relationer indbyrdes og med de voksne, og træner derved sociale kompetencer, venskaber og evnen til at samarbejde. Ved at lære nye færdigheder styrkes børnenes selvtillid og deres samlede kompetencer øges. Det aktive foreningsliv styrkes derudover ved at inddrage forældre, søskende og bedsteforældre udenfor institutionens åbningstid i tilbud som kolonier, fester og weekendudflugter, som ligeledes er baseret på udendørs aktiviteter. De faste voksenstyrede aktiviteter har bl.a. den funktion at skabe trivsel og nærvær, da personalet har mulighed for at følge børnenes udvikling og trivsel tæt i mindre grupper. For at kunne levere disse forskellige tilbud arbejder PFC sammen med en række andre foreninger som Børneringen, Kano og Kajakklubben i Bagsværd Kommune, KFUM og Naturstyrelsen. Med henblik på den igangsatte reform, er vi stærkt bekymrede for: • at børnenes udvikling indenfor ovennævnte rammer vil blive udvandet eller bortfalde helt. • at det aktive foreningsliv med højt forældreengagement i børnenes trivsel og udvikling vil forsvinde. • Særligt at de tilbudte friluftsprogrammer ikke vil kunne opretholdes. Jeg vil derfor opfordre til, at de kommende overvejelser omkring den fremtidige struktur i Københavns Kommune tilgodeser de former for tilbud og den pædagogik, som PFC og den aktive forældregruppe hidtil har kunnet give børnene. Bestyrelsen for PFC vil meget gerne indgå i en åben dialog om mulighederne for at opnå dette. For yderligere information om PFC henvises til www.pfc2300.dk, hvor produktet er tydeligt beskrevet i program, årshjul og aktiviteter.
Læs høringssvar fra Lise-lotte Tang Mortensen
Indsendt af:
mikkel mortensen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
876
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg vil gerne gøre opmærksom på følgende særlige forhold, der gør sig gældende for de tilbud, som PFC i sin nuværende organisationsform tilbyder de tilknyttede børn i fritidsordningen. PFC er bygget op omkring nogle grundprincipper, der handler om tryghed, fællesskab, tolerance og udfordring. PFC har et særligt friluftsfokus, hvor friluftsaktiviteter udgør det primære pædagogiske middel. Friluftsaktiviteterne er struktureret som man kender det fra foreningslivet, hvilket vil sige, at børnene er tilknyttet faste hold og programsatte aktiviteter. PFC har tre busser som er nerven i friluftsaktiviteterne. Det kan i øvrigt bemærkes, at PFC er en økonomisk sund forening. Typiske aktiviteter på programmet er følgende: • kanosejlads • vandsikkerhed og svømning • båltænding og madlavning over bål • kort og kompas • førstehjælp • håndtering af kniv og økse • læring om knob Gennem disse aktiviteter danner børnene relationer indbyrdes og med de voksne, og træner derved sociale kompetencer, venskaber og evnen til at samarbejde. Ved at lære nye færdigheder styrkes børnenes selvtillid og deres samlede kompetencer øges. Det aktive foreningsliv styrkes derudover ved at inddrage forældre, søskende og bedsteforældre udenfor institutionens åbningstid i tilbud som kolonier, fester og weekendudflugter, som ligeledes er baseret på udendørs aktiviteter. De faste voksenstyrede aktiviteter har bl.a. den funktion at skabe trivsel og nærvær, da personalet har mulighed for at følge børnenes udvikling og trivsel tæt i mindre grupper. For at kunne levere disse forskellige tilbud arbejder PFC sammen med en række andre foreninger som Børneringen, Kano og Kajakklubben i Bagsværd Kommune, KFUM og Naturstyrelsen. Med henblik på den igangsatte reform, er vi stærkt bekymrede for: • at børnenes udvikling indenfor ovennævnte rammer vil blive udvandet eller bortfalde helt. • at det aktive foreningsliv med højt forældreengagement i børnenes trivsel og udvikling vil forsvinde. • Særligt at de tilbudte friluftsprogrammer ikke vil kunne opretholdes. Jeg vil derfor opfordre til, at de kommende overvejelser omkring den fremtidige struktur i Københavns Kommune tilgodeser de former for tilbud og den pædagogik, som PFC og den aktive forældregruppe hidtil har kunnet give børnene. Bestyrelsen for PFC vil meget gerne indgå i en åben dialog om mulighederne for at opnå dette. For yderligere information om PFC henvises til www.pfc2300.dk, hvor produktet er tydeligt beskrevet i program, årshjul og aktiviteter.
Læs høringssvar fra mikkel mortensen
Indsendt af:
dorthe gad thuemoes
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
875
Vedhæftede filer: 1
By:
københavn s
Postnr.:
2300
Kære Kommune, På vores lille hyggelige fritidshjem Thorsanna kan børnene få det tiltrængte pusterum efter en lang dag i en kæmpestor skole. Se selv på vedhæftede billede. Det var torsdagen før bededagsferien: Jeg kom sent fra arbejde for at hente Rebekka og som sædvanlig er det en utrolig dejlig oplevelse at komme hen på fritten. Denne gang sad hun sammen med to kammerater og Mette, hendes pædagog, og får læst højt. Stille og roligt. Ingen larm, bare ro. Og ungerne er nærmest døset hen i ren afslappethed efter en lang dag, som er startet kl. 8 på en af landets største skoler. Tusinde tak for et så dejligt fritidshjem, hvor pædagogerne har overskud til at lære hvert barn at kende og give dem kys og kalde dem "skatte-barn". Forstår slet ikke, hvorfor I vil ændre på noget, som fungerer så godt. Start dog i stedet med de mange institutioner i kommunen som ikke fungerer. Med venlig hilsen
Læs høringssvar fra dorthe gad thuemoes
Indsendt af:
Kristine Eslund Rasmussen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
874
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg vil gerne gøre opmærksom på følgende særlige forhold, der gør sig gældende for de tilbud, som PFC i sin nuværende organisationsform tilbyder de tilknyttede børn i fritidsordningen. PFC er bygget op omkring nogle grundprincipper, der handler om tryghed, fællesskab, tolerance og udfordring. PFC har et særligt friluftsfokus, hvor friluftsaktiviteter udgør det primære pædagogiske middel. Friluftsaktiviteterne er struktureret som man kender det fra foreningslivet, hvilket vil sige, at børnene er tilknyttet faste hold og programsatte aktiviteter. PFC har tre busser som er nerven i friluftsaktiviteterne. Det kan i øvrigt bemærkes, at PFC er en økonomisk sund forening. Typiske aktiviteter på programmet er følgende: • kanosejlads • vandsikkerhed og svømning • båltænding og madlavning over bål • kort og kompas • førstehjælp • håndtering af kniv og økse • læring om knob Gennem disse aktiviteter danner børnene relationer indbyrdes og med de voksne, og træner derved sociale kompetencer, venskaber og evnen til at samarbejde. Ved at lære nye færdigheder styrkes børnenes selvtillid og deres samlede kompetencer øges. Det aktive foreningsliv styrkes derudover ved at inddrage forældre, søskende og bedsteforældre udenfor institutionens åbningstid i tilbud som kolonier, fester og weekendudflugter, som ligeledes er baseret på udendørs aktiviteter. De faste voksenstyrede aktiviteter har bl.a. den funktion at skabe trivsel og nærvær, da personalet har mulighed for at følge børnenes udvikling og trivsel tæt i mindre grupper. For at kunne levere disse forskellige tilbud arbejder PFC sammen med en række andre foreninger som Børneringen, Kano og Kajakklubben i Bagsværd Kommune, KFUM og Naturstyrelsen. Med henblik på den igangsatte reform, er vi stærkt bekymrede for: • at børnenes udvikling indenfor ovennævnte rammer vil blive udvandet eller bortfalde helt. • at det aktive foreningsliv med højt forældreengagement i børnenes trivsel og udvikling vil forsvinde. • Særligt at de tilbudte friluftsprogrammer ikke vil kunne opretholdes. Jeg vil derfor opfordre til, at de kommende overvejelser omkring den fremtidige struktur i Københavns Kommune tilgodeser de former for tilbud og den pædagogik, som PFC og den aktive forældregruppe hidtil har kunnet give børnene. Bestyrelsen for PFC vil meget gerne indgå i en åben dialog om mulighederne for at opnå dette. For yderligere information om PFC henvises til www.pfc2300.dk, hvor produktet er tydeligt beskrevet i program, årshjul og aktiviteter.
Læs høringssvar fra Kristine Eslund Rasmussen
Indsendt af:
Rasmus Frich
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
873
Virksomhed / Organisation :
Humlebien, tilfreds forældre
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg vil som en blandt mange bekymrede forælder også lige give et par ord med på vejen inden den endelige beslutning om fremtidens stordrift og effektivisering af vores børns hverdag sættes i værk . Jeg har 2 børn på Humlebien og de er som jeg meget glade for stedet. Jeg forstår god et logistisk ønske om at alle børn på NPS burde være tilknyttet Humlebien, men tror ikke på at man kan putte over 400 børn ind i “fremtids Humlebien” og forvente den samme hyggelige/personlige nærvær og pædagogiske udfolderum som der er nu - selv om der så bliver udbygget for nogle milioner. Skolens eksisterende lokaler bruges af skolen til ud på eftermiddagen, så flere børn må nødvendigtvis betyde flere nybyggede lokaler - så er der jo ikke nogle besparelse at hente. For ikke bare at virke blankt afvisende over for de økonomiske udfordringer og den fremtidige sammelægning af de 3 frittidshjem så vil jeg forslå at den mest logiske måde at gøre dette på vil være: Start med en rent administrativ samling af de 3 matrikler, under ledelse af, den institution som ønskeligt skal være den sidste bestående efter de fysiske sammenlægninger - Humlebien, gerne med David ved roret. Lad Humlebien forsætte som KKFO, da det er den driftsform der er erfaring med virker, og dette også er i god tråd med det tætte samarbejde der er/skal blive mere af med skolen. Det virker ikke logisk at skifte til selvejende. Et gradvist meroptag på Humlebien, hvor der løbende vurderes på om mætningspunktet er nået - så der ikke gives køb på den gode kvalitet der er i fritidstilbudet nu.
Læs høringssvar fra Rasmus Frich
Indsendt af:
Robert
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
872
Virksomhed / Organisation :
Krudtuglen
By:
København S
Postnr.:
2300
Stop nu Jeres egenrådighed og lyt til børnenes forældre, de ønsker ikke store institutioner hvor Deres børn, går i et med væggen. Jeg er rimelig vred over, at børn skal stå mål for besparelser endnu engang. Jeg har selv haft børn gående i Krudtuglen og nød, at de der havde en opvækst sammen. Som familie kunne vi ikke tilbyde dette, da vi begge var udearbejdende. Mine børn er henholdsvis 18 og 22 år i dag og sidder tit og snakker om deres barndomsminder, som oftest omhandler Krudtuglen og kun er gode minder. Som I kan læse, har jeg ikke selv små børn, men håber at jeg en dag får børnebørn, men ikke at de skal gå i en daginstitution som er blevet så stor, at nærheden er forsvundet og lederen ikke er til at få øje på. I Krudtuglen var der en passionerede personalegruppe - og de fleste er der endnu, ved jeg fra andre Bryggefamilier. Personalet var dynamiske og gav sig altid tid til en beroligende snak, hvis der skulle være behov derfor. De favnede mine børn også selv om der var specielle udfordringer med det ene barn, som de på Islandsbrygge Skole ikke evnede at rumme, tværtimod. Pia Lykke Pedersen, lederen af Krudtuglen evner at favne både børn og forældre og ved, at hun gør og har gjort en kæmpe forskel for samtlige børn og familier i Krudtuglen og deltager altid i samtaler hvor livet for familierne kan være svært - og tro mig også på en lørdag. Hendes omstillingsparathed, dynamik og altid nysgerrig på den faglige udviklingen og dermed uddannelse, har betydet at Krudtuglen ikke ligger på den lade side, men dermed gennemgik / gennemgår en fin udvikling, i takt med hvad der sker på forskningsområdet. I modsat til Jer politikker, som åbenlyst ikke tager note af forskningen. Selvom I venter med, at lukke Krudtuglen og de øvrige fritidshjem på Islandsbrygge til den nye skole står færdig, mener jeg forsat at, 300 børn, er alt for mange, at stuve sammen. Små børn høre, set fra min kontekst hjemme, i mindre miljøer og små børn, er forsat små når de er 9-10 år. Jeg læser og høre politikker sige, at børn på 5-6 år sagtens kan begå sig i store enheder og undre mig over sådan udtagelser, da jeg ikke mener at det burde være nødvendigt i et velfærdssamfund som vores. Derudover er det åbenlyst, at det kun økonomisk tænkning og Excel ark der tæller for Jer politikker, en trist udvikling. Der er ingen faglige, pædagogiske argumenter, der taler for at lukke Krudtuglens fritidshjem. Derimod er der fagfolk og forskningsprojekter, der dokumenterer, at mega-institutioner skader børnene. Så lyt dog til faggrupperne – eller tag en beslutning om ikke at overføre flere forskningsmidler til denne form for forskning, hvis I alligevel ikke vil benytte Jer af Deres viden. Jeg vil klart anbefale, at Krudtuglen forbliver Krudtuglen og intet andet. Lad vær med at ødelægge noget der er godt, da der er dårlige institutioner nok i København.
Læs høringssvar fra Robert
Indsendt af:
Luna vikke
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
871
Virksomhed / Organisation :
Fritids hjem/ klub dronen
By:
Kbh k
Postnr.:
1366
Det er kommet mig for øre, at vores skønne, skønne fritids hjem er truet sf lukning!!!!? Det er mig total uforstående, at man vil flytte/ lukke, så stor en fantastisk institution. Her er super lokaler, facilitetter, arealer hvor børne har masser af plads til at udfolde sig på og der er også rum og plads til at trække sig lidt tilbage. Det samarbejde/ partner skab mellem fritids hjemmet / klubben er helt fantastisk. Jeg har aldrig mødt pædagoger/ ledelse der brænder så meget for deres arbejde og andres børn. I gør en STOR FEJL, hvis i lukker denne institution.!!!!!!!! Jeg vil meget gerne vide om man har været rundt på de forskellige fritids hjem/ klubber.!? Da det er mig uforstående, at vælge brandststionen som nyt sted, da der ikke er meget plads i forvejen og ikke meget gård areal!!!! Jeg kunne godt tænke mig, at man så på beliggenheden af dronen, dens historie som børnene elsker med det gamle hospital ovs. Lokalerne, beliggenheden, udearealer, samt ikke mindst den smukke udsigt vores børn har ud over Kbh og vores dejlige søer.!!! Jeg vil meget gerne sørger for en rund visning på dronen, samt en kop kaffe, så i selv kan mærke det gode, sunde liv på fritten dronen. HØR GODT EFTER!!!! Vi som forældre ved hvad vi snakker om, da vi er bruger af stedet hverdag! Mvh Luna vikke Mor til barn både i fritteren og klubben
Læs høringssvar fra Luna vikke
Indsendt af:
Bettina Berthou
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
870
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
Hej Jeg har en søn der netop er fyldt 7, han går pt i institutionen De glade børns hus. Denne instution har han været en del af siden vi flyttede til Danmark fra Sverige da min søn Alexander var 4 år gammel. Alexander er netop diagnosticeret med ADHD og Tourettes syndrom. Dette bevirker at Alexander mistrives i større grupper. Denne mistrivsel ses i form af groft sprog, stor uro hos Alexander og udadreagerende adfærd i form af slag og spark sommetider spytter han. Alexander er en normalt glad og høflig dreng, der udviser stor empati for andre. Bliver situationerne for stressede for ham er det her "balladen" udspiller sig. Alexander er på INGEN MÅDE tjent med kæmpe institutioner hvor man nemt bliver overset. Flere eksperter har jo nævnt i medierne den seneste tid, at det ingenlunde er til gavn for børnene med denne pæn. Alexander er et pragteksemplar på et barn der vil tage mere skade end han vil nyde et så stort institutionstilbud! Denne spare-feber der er i kommunen er en farce af rang! Nu må det sgu stoppe!
Læs høringssvar fra Bettina Berthou
Indsendt af:
Asta Louise
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
869
Virksomhed / Organisation :
Torshave
By:
København S
Postnr.:
2300
I må ikke lukke min frit for så vil jeg ikke på frit for det er så dejligt at komme ud af skolen og skolegården og bygge huler og lege med dyrene og der er så nogen søde voksne så jeg bliver hel vilt kedafdet vis i lukker min frit
Læs høringssvar fra Asta Louise
Indsendt af:
Caroline Rex
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
868
By:
København
Postnr.:
2300
Kære politikere. Jeg er mor til to børn på 7 og 4 år. Min datter skiftede i sin tid børnehave fra en større til en mindre. Det var på pædagogernes opfordring. Siden da er min, før så tilbageholdende datter, blomstret op og er blevet en glad og udadvendt pige. Dette var højst sandsynligt aldrig sket, hvis hun var blevet i den "store" børnehave, som jo slet ikke er så stor, sammenlignet med politikernes planer om stordrift. Jeg er så bange for hvad der sker med vores børn, og børn efter dem, hvis vi ikke opretholder nærværet i de små institutioner og pladsen til og fokussen på de enkelte børns specielle behov. Disse børn er i stor fare for at "drukne i mængden" hvis vi får kæmpe institutioner. ALLE BØRN HAR RET TIL EN FAIR BEHANDLING. Det er altså også dem, der skal passe os på plejecentrene, når vi bliver gamle. Ville I selv sende jeres børn i en institution med over 500 børn? Lyt nu til fagpersonernes råd og tænk jer om! Alle udtalelser fra folk med pædagogisk baggrund samt familierådgivere og psykologer taler jo imod det! Tænk jer nu om! Børnene er vores alles fremtid. Hvis vi ikke har råd til at investere i deres velfærd og gode liv - hvad har vi så råd til?
Læs høringssvar fra Caroline Rex
Indsendt af:
Rikke Marie Rusborg
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
867
By:
København K
Postnr.:
1366
Jeg henviser til kommunalplanen vedr. fremtidens fritidstilbud vedr. Sølvgade skole Jeg indstiller de behandlende udvalg til at bevare fritidshjemmet Dronen som fritidshjemsinstitution for Sølvgade skole. Dronen er et veletableret fritidshjem med fantastiske faciliteter, beliggende med fantastisk udsigt og himmelsyn og et skønt ude-areal hvor børnene kan udfolde sig og udvikle sig optimalt. Fritidshjemmet Dronen er drevet af ildsjæle, der virkelig brænder for deres arbejde, og for ungerne. Det lyser langt væk, at hele institutionen, inklusive den underliggende fritidsklub, junior og ungdomsklub har opbygget et fantastisk samarbejde, og det er meget trygt for børnene. Samtidig ligger der i den tæthed der er mellem fritidshjem og klubberne, at overgangen fra fritidhjem til klub bliver en naturlig og let proces for børnene. Personligt forstår jeg slet ikke, at man overhovedet kan overveje at røre ved så fantastisk og velfungerende en institution. Sats på det der fungerer! Venlig hilsen Rikke Marie Rusborg
Læs høringssvar fra Rikke Marie Rusborg
Indsendt af:
Jacob Hvam Nielsen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
866
Virksomhed / Organisation :
Marengovej fritidshjem
By:
Copenhagen S
Postnr.:
2300
Det er som bekendt ikke muligt at samle alle fritidshjemsbørn på SVS som der har været lagt op til. Det oplagte svar på problematikken er at bevare Marengovejens fritidshjem, som formentlig er det mest veldrevne fritidshjem på Amager. Både økonomisk og socialt. Også i forhold til integrationen i nærområdet, samhørighed på tværs af villaveje og boligkarréer, på tværs af etniske danskere og andre med anden etnisk oprindelse. Set udefra er beliggenheden i en betonklods en fornærmelse mod de fleste arkitekter, men netop det faktum gør kun stedets overskud og samlingskraft endnu mere imponerende. Det er efter en nærmere introduktion, en 1 prioritet for de fleste med mindre børn i nærområdet. Fritidshjemmet repræsenterer samtidig en løsning for de børn som fungerer mindre godt i meget store institutioner. Ligesom beliggenheden giver et fantastisk fint break i en heldagsskoleoplevelse og en trafikal forståelse, når børnene sammen går turen derhen. Alle der har været i en super velfungerende institution ved at det er en økosystem som ikke er en selvfølgelighed. Er det først væk, kommer det sjældent tilbage. Og det vil være rigtig synd for både området, børnene og deres forældre. Mvh Jacob Hvam Nielsen
Læs høringssvar fra Jacob Hvam Nielsen
Indsendt af:
Martin Juul
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
865
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Fritidshjemmet Klitten
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Se overført fil. Høringssvar fra forældre og personale på fritidshjemmet Klitten, enhed i Klynge Van 3 "Vandspejlet" med underskrifter fra forældre og personale.
Læs høringssvar fra Martin Juul
Indsendt af:
Krista Rasmussen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
864
Vedhæftede filer: 1
By:
København S
Postnr.:
2300
Læs høringssvar fra Krista Rasmussen
Indsendt af:
Kate Ekebjærg
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
863
Virksomhed / Organisation :
Stjerneskuddets Fritidshjem
By:
København
Postnr.:
2200
Jeg er pædagog på et fritidshjem på Nørrebro. Jeg har arbejdet de sidste 20 år i denne bydel, og jeg kender de forskellige daginstitutioner og fritidshjem i området. I mange år arbejdede jeg i børnehaver, og jeg har sendt rigtig mange børn videre til Guldberg Skole og fritidshjemmene deromkring. Blandt andet Stjerneskuddet og Møllegades Fritidshjem. Det der kendetegner de små "rigtige" fritidshjem, er et nærvær og et engagement, som jeg bare ikke har set lignende hos den noget større SFO på skolen. Ikke at det ikke er dygtige engagerede folk der bestrider opgaven der, men det lader sig bare ikke gøre på samme måde med flere hundrede børn og forældre. Det er det Stjerneskuddet og ikke mindst Møllegades Fritidshjem kan. Og det er derfor forældre har ønsket netop disse to fritidshjem til deres børn gennem årene. Og det er derfor, at Københavns Kommune gennem årene, og stadig, henviser sårbare børn til de små fritidshjem. Jeg synes faktisk det er beskæmmende, at Københavns Kommune, som profilerer sig på mangfoldighed og andre gode værdier, ikke vil bibeholde den mangfoldighed der ligger i at have forskellige typer fritidstilbud til byens børn. Hvorfor skal alting være så strømlinet og gå efter en snor? Man finder bare ikke det samme engagement andre steder hos personale og forældre som man gør i de små selvejende institutioner som Møllegades Fritidshjem og Skrammellegepladsen i Emdrup, hvor mine egne børn gik i 90'erne. Personalet i disse to institutioner har medejerskab af deres arbejdsplads og går ofte og gerne den eksta mil for at få deres sted til at fungere og blomstre. De arbejder nemlig for hinanden og for børnenes trivsel på en helt anden måde end man gør i de store institutioner, hvor der er langt til ledelsestoppen og hvor medarbejderdemokratiet kan synes noget formelt og fjernt. Det kendetegner begge institutioner, at personalet holder af deres arbejdspladser og kæmper for at bevare dem, og at der er ansatte der har været der i mange år. At folk trives. Er det ikke det Københavns Kommune efterspørger, blandt andet i de trivselsundersøgelser vi udfylder hvert andet år! Så lad os nu for pokker vise resten af Danmark, at København er en by, hvor forskellighed og mangfoldighed er plusord, hvor forældre kan vælge mellem flere forskellige fritidstilbud til deres børn, og ikke behøver overveje at flytte deres unger til private skoletilbud. En by hvor engagement og fællesskab understøttes af kommunen og ikke bremses af økonomi og planer om strømlining af fritidsområdet. Med venlig hilsen Kate Ekebjærg, pædagog i Stjerneskuddets Fritidshjem.
Læs høringssvar fra Kate Ekebjærg
Indsendt af:
edith
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
862
Virksomhed / Organisation :
krudtuglen
By:
kbh s
Postnr.:
2300
Jeg anbefaler at i lade de selvejende institutioner på Islands brygge indgå i et netværk...1:2 modellen. Ikke alle børn og voksne trives med 600 andre omkring sig hele dagen...og dem skal der også være plads til på Islands brygge.
Læs høringssvar fra edith

Sider