Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 1. maj 2015
Svarnummer:
890

Indsendt af

Mette Bergenser

Virksomhed / organisation

Pingvinen

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Kære medlemmer af børne- og ungdomsudvalget

Som forældre er der mange ting, der får advarselslamperne til at blinke ift. forslaget til ny organisering af fritidstilbud i Kbh.

Først og fremmest vil reorganiseringen af fritidshjem i fælles fritidscenter med en leder, som jeg ser det, få vidtrækkende konsekvenser for særligt personalets trivsel og fastholdelse på fritidshjemmene. For mig at se, er der ingen tvivl: Personalets trivsel, fastholdelse og pædagogiske kompetencer er altafgørende for mit barns trivsel. Derfor er det noget, der virkelig ligger mig på sinde.
Det min søn og jeg som forældre får på Pingvinens fritidshjem er en erfaren og stabil medarbejdergruppe. Jeg oplever at der er plads til mit barn og at mit barn bliver set. Det er overskud, der er ro og tryghed. For mig er der ingen tvivl om hvad der har skabt dette gode fritidshjem, det er en engageret leder og medarbejderstab. Gode fritidshjem bygger på medarbejdere, der trives og er glade for deres job. Men for at skabe en stærk pædagogisk strategi, medarbejdertrivsel og glæde, er der brug for en nærværende leder. En leder, der er tilgængelig i dagligdagen, når alle de små udfordringer og frustrationer opstår. En leder som vi har på Pingvinen. En lokal ledelse giver bedre mulighed for indflydelse og medbestemmelse for personalet (og forældre) og det skaber engagement og arbejdsglæde. Fjerner du den lokale leder og samler medarbejderne organisatorisk under en leder, så frygter jeg, at vi oplever at mange af medarbejderne søger væk og vi mister det fritidshjem som alle os forældre og børn er så glade for. Det er faktisk lidt ironisk, at I med jeres nye organisering vil få lige præcis det modsat af hvad I ønsker – I vil få mindre attraktive pædagogstillinger og en forringelse af det pædagogiske arbejde.

På Pingvinen oplever jeg som forældre et overraskende stort forældreengagement. Forældrene laver frivillige aktiviteter for børnene, skraber penge ind til en årlig koloni. I denne tid bliver der politisk talt meget om hvordan man kan inddrage pårørende (i dette tilfælde forældres) engagement og ressourcer for støtte den slukne kommunalkasse. I stedet for at ødelægge det enestående forældre-fritidshjemssamarbejde, der er opbygget på Pingvinen, syntes jeg i stedet I skal komme på besøg herude og se hvad der skaber engagement for forældrene. Hvis I ikke kan komme, vil jeg sige det kort her i stedet. Forældreengagementet udspringer af:

- Lokal medbestemmelse og indflydelse. Gennem forældre bestyrelsen og gennem mulighed for at tale med lederen i det daglige
- Engageret ledere og medarbejdere, der går forrest og viser vejen for samarbejdet, engagement smitter!

Derfor fasthold Pingvinen som selvejende institution – med den lokale medbestemmelse og fleksibilitet der kommer her. Fasthold en lokal leder på Pingvinen.

Jeg vil være ærlig overfor jer, for jeg håber I lytter, som forældre og børn er det en svær tid. Skolereformen og lærernes nye arbejdstidsregler har lavet grundlæggende om på vores børns hverdag og personalets rammer for arbejdet. Det har revet tæppet væk under skolesystemet og skabt en større grad af kaotiske tilstande, mindre overskud og mere usikkerhed. Det tager tid, lang tid, at implementere en reform. Det tager tid før nye måder at arbejde på er blevet fuld implementeret, for at lærerudskiftningen finder et normalt leje og før usikkerheden overfor folkeskolen igen forsvinder. Netop derfor er jeg så glad for fritidshjemmet Pingvinen, for her finder vi sikkerhed, tryghed og overskud. Børn er kun børn, de har brug for tryghed og at blive set. Vi er alle, personale, forældre og børn mættet af reformer – vi kan ikke mere. Jeg håber derfor at I vil tænke alvorligt over jeres forslag med at implementere en ny reform allerede fra 1. august. Det kan I faktisk ikke være bekendt overfor byens børn.

For at runde af her til sidst, vil jeg understrege, at forslaget til organisering af fremtidens fritidstilbud har vidtrækkende konsekvenser for både ansatte, børn og forældre i Københavns Kommune. Jeg mener forslaget er forhastet, ikke gennemarbejdet og at det er en virkelig dårlig timing. Der mange måder man kan skabe bedre sammenhæng og samarbejde mellem skole og fritidshjem. Skolereformen er stadig i gang med at blive implementeret, skolerne kæmper stadig med hvordan det pædagogiske arbejde skal integreres bedre i skolen. Hvem siger at 1:1 ledelse er den bedste måde at imødekomme disse udfordringer på? Hvad med i stedet for at forhaste denne reform igennem, at afsætter tid til at afdække hvordan man bedst sikrer dette samarbejde – hvad siger eksperterne? har vi eksempler på best practice? Som forældre, og vælger, må jeg sige at jeg finder det uansvarligt at gennemføre en så vidtrækkende en reform på nuværende tidspunkt.

Få nyt om høringer

Abonnér