Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 1. maj 2015
Svarnummer:
881

Indsendt af

Helle Hovgaard Nielsen

Virksomhed / organisation

Trommen

Postnr.

2700

By

Brønshøj

Høringssvar

Hvordan sikres og optimeres "Fremtidens fritidstilbud"?
For os ligger det lige for, nemlig at fritidstilbuddene har ansat engagerede og kompetente medarbejdere - der har medindflydelse og ser en mening med de beslutninger der bliver truffet i forhold til deres arbejdsforhold.
Engagement og mening er grundstenen for alt udvikling og omvæltning, så hvordan sikres dette? Det gør det ved at LYTTE til hvad medarbejdere og ledere på fritidshjemmene fortæller om deres erfaringer, meninger, oplevelser og holdninger til fremtidens fritidstilbud omkring Husum skole. Vi er tilknyttet Trommen og har på tæt hold fulgt den udvikling som Trommen har været igennem i forhold til den nye skolereform - vores oplevelse er en stærk, dygtig og engageret medarbejdergruppe, der sammen klarer store udfordringer. Vi har fuld tillid til medarbejdere og ledelse, når de beskriver hvilke udfordringer, de mener vil opstår i kølvandet på den organisering af fremtidens fritidstilbud, som politisk er foreslået. Vi LYTTER til det de beskriver og tager det seriøst og alvorligt. Vi giver vores fulde opbakning til Trommen. Det er medarbejdere og ledelse der "står" der hver dag og som er eksperterne i forhold til hvordan et optimalt fritidstilbud bedst drives, nemlig som en kommunal enhed i en klyngestruktur under Trommens ledelse.

Få nyt om høringer

Abonnér