Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 1. maj 2015
Svarnummer:
873

Indsendt af

Rasmus Frich

Virksomhed / organisation

Humlebien, tilfreds forældre

Postnr.

2200

By

København N

Høringssvar

Jeg vil som en blandt mange bekymrede forælder også lige give et par ord med på vejen inden den endelige beslutning om fremtidens stordrift og effektivisering af vores børns hverdag sættes i værk .
Jeg har 2 børn på Humlebien og de er som jeg meget glade for stedet.
Jeg forstår god et logistisk ønske om at alle børn på NPS burde være tilknyttet Humlebien, men tror ikke på at man kan putte over 400 børn ind i “fremtids Humlebien” og forvente den samme hyggelige/personlige nærvær og pædagogiske udfolderum som der er nu - selv om der så bliver udbygget for nogle milioner.
Skolens eksisterende lokaler bruges af skolen til ud på eftermiddagen, så flere børn må nødvendigtvis betyde flere nybyggede lokaler - så er der jo ikke nogle besparelse at hente.

For ikke bare at virke blankt afvisende over for de økonomiske udfordringer og den fremtidige sammelægning af de 3 frittidshjem så vil jeg forslå at den mest logiske måde at gøre dette på vil være:

Start med en rent administrativ samling af de 3 matrikler, under ledelse af, den institution som ønskeligt skal være den sidste bestående efter de fysiske sammenlægninger - Humlebien, gerne med David ved roret.
Lad Humlebien forsætte som KKFO, da det er den driftsform der er erfaring med virker, og dette også er i god tråd med det tætte samarbejde der er/skal blive mere af med skolen. Det virker ikke logisk at skifte til selvejende.
Et gradvist meroptag på Humlebien, hvor der løbende vurderes på om mætningspunktet er nået - så der ikke gives køb på den gode kvalitet der er i fritidstilbudet nu.

Få nyt om høringer

Abonnér