Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 1. maj 2015
Svarnummer:
887

Indsendt af

Morten Leer

Virksomhed / organisation

Frederiksgård Skole

Postnr.

2720

By

Vanløse

Høringssvar

Høring om organisering af fremtidens fritidstilbud, Høring 2:

Skolebestyrelsen ved Frederiksgård Skole har følgende kommentarer til høring 2.

Skolebestyrelsen ved Frederiksgård Skole forholder sig fortsat positivt til indstillingsmaterialet om fremtidens fritidstilbud vedr. Frederiksgård Skole, hvor der peges på at skolens tilknyttede fritidshjem Galaksen omlægges til specialKKFO under skolens ledelse. Skolebestyrelsen tilslutter sig, og anbefaler forvaltningens implementeringsplan vedr. fremtidens fritidstilbud ved Frederiksgård Skole, jvf. bilag 34.

Den forestående flytning af Frederiksgård Skole og Galaksen til Ørholmgade 8 (Skolebygningen - Hillerødgade Skole), som finder sted i juni 2015, betyder at skole og fritidshjem kommer til at skulle arbejde endnu tættere sammen, end vi gør i dag – på samme adresse, med fælles personale og administrations-faciliteter samt mulighed for udnyttelse af fælles lokaler i fritids og skoledel. Samlet set vil skole og fritidsdel blive bragt i et meget tættere fysisk fællesskab, end det er tilfældet i dag.

Derfor vurderer skolebestyrelsen, at det vil være en fordel for vores børn og unge, hvis der kommer en fælles organisation og ledelse af skole og fritidsdel.

Det er vigtigt at pointere, at uanset om Galaksen bliver til en specialKKFO eller beholder sin nuværende status som selvejende institution, så vil vores børn og unge fortsat profitere af, at skolens pædagogiske personale og Galaksens personale samarbejder tæt omkring hverdagen i skole og fritidsregi.

I forlængelse af dette mener Skolebestyrelsen, at man politisk bør tage initiativ til at videreudvikle special-KKFO modellen til et reelt helhedstilbud i specialskoleregi med mulighed for i endnu højere grad at kunne tilrettelægge en hverdag med blanding af undervisning, læring og fritid.

Afslutningsvis ønsker skolebestyrelsen at gøre opmærksom på, at i tilfælde af at Galaksen overgår til specialKKFO, bør dette ikke betyde, at forældre betalingstaksten dermed stiger i forhold til nuværende betalingstakster på fritidsområdet.

På vegne af Skolebestyrelsen
Gunilla Bender, Formand for Skolebestyrelsen
på Frederiksgård Skole

Tillæg til høringssvar fra skolebestyrelsen på Frederiksgård Skole

Mindretalsudtalelse:

Jeg er enig i, at samarbejde mellem skole og fritidshjem skal prioriteres højt, og at det positive samarbejde, der i dag er mellem Frederiksgård Skole og Fritidshuset Galaksen, skal udvikles og styrkes til gavn for vores børn og unge. Men i modsætning til flertallet i skolebestyrelsen, er jeg af den klare opfattelse at det gøres bedst ved at Galaksen bevares som selvstændigt fritidshjem og at 1:1 ledelse bevares.

Anders Olsen
Medlem af Frederiksgård Skoles skolebestyrelse og Formand af forældrebestyrelsen i Fritidshuset Galaksen

Få nyt om høringer

Abonnér