Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 1. maj 2015
Svarnummer:
885

Indsendt af

Regitze Recke Schartau

Postnr.

1367

By

København K

Høringssvar

Som forælder til en 0.klasses pige på Sølvgade Skole / Dronen Fritidshjem vil jeg hermed gerne gøre indsigelse mod planlagte om- og sammenlægning af fritidstilbud, der vil betyde endnu en flytning til nye rammer, nye voksne og en ny hverdag.

Udover at Dronen fritidshjem er et fantastisk velfungerende sted med virkeligt gode faciliteter og et vidtspændende, engageret personale, så rummer institutionen - i sin nuværende form - også mulighed for at rykke videre til fritids- samt ungdomsklub.
Den tryghed og substans vil jeg meget gerne kunne give min datter.
Især nu mens skolen (skolerne) stadig kæmper med at implementere skolereformen.

Jeg har meget svært ved at se idéen i først at flytte børnene til et andet sted for nogle få år - og så tilbage til Dronen, når de når klub-alderen.
- Det kan kun give mening i et excel-ark.

Trygge rammer og god voksenskontakt er så vigtige for en sund udvikling - det vil være et stort tab at skulle starte forfra i nye og større sammenlagte enheder.

Regitze Recke Schartau

Få nyt om høringer

Abonnér