Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 1. maj 2015
Svarnummer:
886

Indsendt af

Tinna Erichsen

Virksomhed / organisation

Klynge NB3

Postnr.

2200

By

København

Høringssvar

Kommentar til forvaltningens anbefalinger til Børne-og Ungdomsudvalget vedr. fremtidens fritidstilbud ved Nørrebro Park Skole.

I forvaltningens forslag lægges der op til at bevare de 3 matrikler, Skt. Stefans fritidshjem, Humlebien på skolen og Humlebien i Lundtoftegade, organiseret i en selvejende klynge eller netværk.

Det betyder, at Humlebien organiseres udenfor klynge NB3, der dermed mister det eneste fritidshjem i klyngen og den sammenhængskraft, der er for børnene i området. Her tænker jeg på børnene fra institutionerne i Lundtoftegade, hvor bl.a. den integrerede institution Brolopperne og fritidshjemmet Humlebien har udarbejdet et projekt om de store børnehavebørn. Personalet i Brolopperne har flyttet aktiviteter med kommende skolebørn ind i Humlebiens lokaler, og har inddraget fritidshjemmets personale i aktiviteterne. Projektet har bl.a betydet, at det er lykkes personalet at få forældrene til at vælge fritidshjem til deres børn, og flere børn fra området har i 2014 været indmeldt i fritidshjem end tidligere.
Samarbejdet har især været muligt, fordi begge institutioner er organiseret i samme klynge, og har et fælles ledelsesteam. Ved at flytte Humlebien udenfor klyngen og organisere den som en selvejende institution, er jeg bekymret for, at det bliver svært at forsætte det gode og tætte samarbejde mellem daginstitutionerne i klyngen og fritidshjemmet og dermed sammenhængskraften for børn og forældre i området.

Humlebien, der har lokaler på skolen, har et godt samarbejde med skolen, og institutionen skal i år udvides med 30 børn. For at skolen og fritidshjemmet kan få plads til de nye børn, planlægges der at samarbejde om et lokalefællesskab. Det betyder, at skolen skal kunne benytte fritidshjemmets lokaler i skoletiden, og fritidshjemmet skal kunne bruge skolens lokaler efter undervisningstiden. Begge parter ser positivt på samarbejdet om lokalefællesskabet, men at dele lokaler kan været svært, det kræver, at begge parter forstår at udnytte fællesskabet til fælles bedste, og ledelsen på fritidshjem og skole skal kunne have et tæt samarbejde.
Ved at organisere fritidshjemmet som en selvejende institution mener jeg, at "afstanden" mellem fritidshjemledelse og skoleledelse kan blive for stor, og dermed kan samarbejdet om lokalefællesskabet blive besværligt.

Som ovenfor skrevet bliver Fritidshjemmet Humlebien i år udvidet med 30 pladser til ialt 168 fritidshjemspladser. Humlebien er meget populær blandt forældrene. Erfaringen er, at en del forældre i løbet af skoleåret ønsker at få overflyttet deres barn til Humlebien, og institutionen har i flere perioder kørt med overbelægning for at imødekomme forældrenes ønsker. Det kan derfor undre, at man forslår at organisere Humlebien i et netværk/klynge, hvor der er stor afstand til børnenes skole, hvilket ikke stemmer overens med ønsket om nærhed og kort afstand mellem skole og fritidshjem.

Et af principperne for klyngedannelsen har været sammenhængskraften for børnene. Ved at flytte Humlebien ud af klynge NB3 mister klyngen sit eneste fritidshjem og dermed det naturlige sammenhænge mellem vuggestue og fritidshjem for børn, Forælder og personale.
Jeg vil derfor anbefale, at man fastholder Humlebien organiseret i Klynge NB3 med de to matrikler på skolen og lokalerne i Lundtoftegade.

Venlig hilsen
Tinna Erichsen
Leder af Klynge NB3
Mjølner Parken 108A
2200 København N.

Få nyt om høringer

Abonnér