Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 1. maj 2015
Svarnummer:
888

Indsendt af

Annet Jørgensen

Virksomhed / organisation

Sct. Stefans Fritidscenter

Postnr.

2200

By

København N

Høringssvar

Annet Krogsdam Jørgensen, Asminderødgade 1, 2200 København N,
Forælder og medlem af Sct. Stefans Fritidscenters forældrebestyrelse.
_________________________________________Høringssvar vedrørende organiseringen af fremtidens fritidstilbud.

Børne- og ungdomsudvalget og Københavns kommunes forslag til fremtidens fritidstilbud i København har en række mangler og skaber stor bekymring for både fremtidens fritidstilbud i København generelt, og helt konkret for mine og andre børns trivsel i fritidstilbud i fremtiden.
Generelt er 1:1 princippet om en fritids institution per skole besnærende, men den skaber også færre muligheder for at møde forskellige børns differentierede behov.

Forskellige børn – forskellige behov
Som det er i dag er der forskellige valg muligheder, så man kan vælge det der bedst passer til ens barn. Hvis man eksempelvis ønsker at ens børn skal have mulighed for tæt voksenkontakt i mindre grupper, på en institution med stærke pædagogiske principper og lang erfaring på området kan man vælge Sct. Stefans Fritidscenter (SSF). Institutionen giver endvidere mulighed for en exceptionel god børnehave, som er et eksempel til efterfølgelse samt giver mulighed for et sammenhængende børneliv i et 3-10 års perspektiv.

På SSF arbejdes der bl.a. med særligt fokus på sprogstimulering allerede fra børnehaven. Børnehaven har en højt kvalificeret og evidensbaseret praksis og er derfor blevet en model for resten af distriktet. En af børnehavens medarbejdere er ovenikøbet udlånt til forvaltningen for at udbrede børnehavens arbejdsmetoder, erfaringer og praksis.

Jeg har haft børn i børnehaven på SSF siden 2010, og den har udviklet sig helt fantastisk til at blive et klart eksempel på, hvordan børnene bedst trives og udvikles i samspil med hinanden og de ansvarlige pædagoger og øvrige ansatte.
Derfor er det utrolig sørgeligt og vanskeligt at forstå, hvorfor udvalget ønsker at lukke børnehaven og fordele pladserne til andre børnehaver i lokalområdet. Det vil være en stor sorg for os og et stort tab for Nørrebro, der i forvejen har mange sociale udfordringer.

•Jeg håber derfor meget, at børnehaven vil fortsætte i regi af Sct. Stefans Fritidscenter.

Sammenhængen mellem fritidshjem og børnehave, har været til stor gavn for de børn, som er rykket fra børnehaven til en fritidshjemsplads på SSF. Den tryghed det giver, til gavn for børns udvikling, at kende rammerne og fysiske faciliteter og personale, skaber glidende sammenhænge, som gør at springet ikke føles så voldsomt. Dermed undgås, at ændringen direkte kan svække indlæring og udvikling i det første skoleår.
For vores datter, som nu går i 1, ville skolen højst sandsynligt have været en alt for stor mundfuld med helt nye venner og fysiske rammer, hvis ikke det havde været for trygheden i at kende SSF fra tiden i børnehaven.

Lukning af børnehaven, og muligvis fritidshjemmet på den lange bane, vil føre til en svækkelse af den pædagogiske indsats på børneområdet på den del af Nørrebro. Der er således en fare for, at forslaget, alene på grund af etableringen af de store enheder dette medfører, kan afstedkomme en ensretning af det pædagogiske arbejde og dermed skabe en yderligere svækkelse af indsatsen for de børn, der har det vanskeligt i skolesystemet. Børn som hidtil har haft muligheder for en alternativ kontakt til såvel pædagoger og venner.

Opbyg og støt gode udviklingsmuligheder – fremfor centralisering

Københavns kommune har væsentlige udfordringer på Nørrebro med integrationsindsatsen – i stedet for at gøre disse problemer større ved at etablere store enheder og nedlægge traditionsbærende institutioner med erfaringer, der kan være med til at gøre forskellen i fremtiden, skal udvalget prioritere og støtte selvejende institutioner, så de kan øge deres indsats og baseret på deres gode resultater og erfaringer styrke netop de tiltag som skaber et bedre sammenhængende børneliv fra 3-10 år.
Det er bekymrende at udvalgets beslutninger og forslag på området, synes tungere funderet i økonomiske betragtninger frem for et fremtidssikret fokus på t skabe de rette udviklings muligheder for kommunens børn og deres forskellige behov.

At lukke Sct. Stefans Fritidscenter, som er en af Danmarks ældste institutioner med sine 141 år og som har Dronning Margrete 2 som protektor – vil være til skade for Nørrebros børn og deres fremtidige udvikling til gode samfundsborgere.

Endelig vil jeg bemærke, at hvis udvalget beslutter sig for at fastholde både SFO, KFO’ og selvejende institutioner, giver dette samtidig mulighed for at evaluere og analysere de forskellige typer af institutioner og deres forskellige resultater på den lange bane, således at Københavns kommune på den lange bane vil kunne træffe beslutninger om børnehaver og fritidstilbud bliver funderet på faktisk evidentes baserede resultater, af hvad der er bedst for vores børn og deres udvikling til gode samfundsborgere, og ikke fortrinsvis økonomisk baserede argumenter.

• Derfor bevar både børnehaven og Sct. Stefans Fritidscenter som selvejende institution.

Med venlig hilsen
Annet Krogsdam Jørgensen

Få nyt om høringer

Abonnér