Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 1. maj 2015
Svarnummer:
891

Indsendt af

Anne Mette Mune

Virksomhed / organisation

Thorsanna og Bryggehuset

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

"Vi har lyttet rigtig meget. Allermest til de bekymringer, der gik på, at forældre var bekymrede for, at der bare bliver oprettet én stor enhed på hver skole!"

Kære Pia. Det var, hvad du sagde efter den første høring om Fremtidens Fritidstilbud. Men har I virkelig lyttet, eller har I bare ladet det gå ind ad det ene øre og ud ad det andet? Her på Islands Brygge føler vi os i hvert fald ikke hørt.

Den reviderede plan er en KKFO på to matrikler med ca. 600 børn. Heraf skal over 500 af dem være på skolens matrikel. I høringsmaterialet skriver I, at "ved denne løsning imødekommes bekymring for en stor fritidsinstitution og pladsbekymring ved placering af samtlige fritidshjemspladser på skolen."

Men er en enhed med over 500 børn ikke en stor enhed selv i dine øjne?

I skriver desuden: "Samtidig vil denne løsning bidrage til, at der er flere matrikler, der på baggrund af lokale overvejelser om den pædagogiske kvalitet kan anvendes til at sikre blandt andet det små i det store eller aktivitetsopdeling af børnene."

Men hvordan vil I sikre det små i det store med over 500 børn på skolens område? Og skal satellitten, som er normeret til 66 børn, bruges fleksibelt eller af en fast børnegruppe? Skal børnene sendes på græs på skift, eller bliver satellitten forbeholdt de børn, som ikke kan klare mosten i den store enhed?

Forvaltningens kommentarer til temaerne i de mange høringssvar i første runde, er en lang række udokumenterede påstande så som: "Der er ingen entydig sammenhæng mellem institutionsstørrelse og den pædagogiske kvalitet samt barnets dagligdag" og de "store institutioner bidrager målrettet til arbejdet med chancelighed" og "(...) de større institutioner har mulighed for at øve de mere forsigtige børn og unge i at indgå på den større sociale arena, og derved understøtte den sociale modning. En kompetence børnene har brug for at mestre som en generel livskompetence i forhold til både uddannelse samt et senere arbejdsliv."

Hvilken pædagogisk tilgang til børn bekender forvaltningen sig til? Jeg er ikke pædagog, men så vidt jeg ved, er det længe siden, at man lærte børn at svømme ved at kaste dem ud på dybt vand, og jeg ville ikke være tryg ved at aflevere mine børn i en institution med sådanne pædagogiske principper.

Nej, I har hverken lyttet til os forældre, vores børn eller pædagogerne. Men for mig er det mest chokerende, at I heller ikke har lyttet til forskerne.

Kort efter sidste høring offentliggjorde Grethe Kragh-Müller, psykolog og lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, og Charlotte Ringsmose, professor og psykolog ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, resultatet af deres omfattende undersøgelse om børns trivsel, læring og udvikling i store og små daginstitutioner. Rapportens anbefalinger er klare: Forskerne fraråder institutioner med mere end 100 børn. Og hvis man alligevel vælger at samle flere børn i daginstitutioner, vil det ifølge Charlotte Ringsmose have konsekvenser for børnene: "I store daginstitutioner kommer børnene til at stå i rækker og vente på, at det bliver deres tur til voksenkontakt eller lignende. Børnenes bevægelsesfrihed er dermed meget mindre, og adgangen til kammerater og legetøj er mindre. Det går i høj grad ud over børnenes glæde, trivsel og udvikling i sidste ende."

I har i debatten om Fremtidens Fritidstilbud afvist Grethe Kragh-Müller og Charlotte Ringsmoses forskningsresultater med, at de kun omhandler daginstitutioner og ikke fritidshjem. Men I glemmer, at skolealderen for år tilbage blev sat ned, så børnene nu kun er 5-6 år, når de starter i skole - og mange steder starter de ovenikøbet på fritidshjem/KKFO om foråret før skolestart. Det ER små børn, vi taler om! Grethe Kragh-Müller bekræfter da også i radioudsendelsen RomerRiget, at deres resultater kan overføres på fritidshjemmene, omend man kan diskutere, om enhederne kan kan være noget større end de anbefalede 50-70 børn for daginstitutioner. Men der er stadig meget langt op til 500 børn!

Hvordan kan du med denne viden stå inde for institutioner med op til 600 børn?

Hvordan kan du have samvittighed til at gennemføre denne drastiske ændring, som fuldstændigt smadrer Københavns unikke fritidsstruktur opbygget gennem mange år?

Kan du se byens børn i øjnene og sige, at du gør det her for deres skyld?

Jeg håber, du/I vil lytte til os alle sammen i denne anden runde og handle på fakta og ikke på økonomi og udokumenterede påstande.

Anne Mette Mune (mor til to piger i hhv. Thorsanna og Bryggehuset)

kilder:
http://www.dr.dk/Nyheder/Regionale/Koebenhavn/2015/03/19/073456.htm
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2015/02/26/153028.htm
http://www.dr.dk/NR/rdonlyres/522B1DEF-C47E-42F2-A21D-F398CB7DC5A2/60768...
Radioudsendelsen RomerRiget, Radio24syv den 13.3.2015
http://jyllands-posten.dk/indland/ECE7499424/Ny+forskning%3A+Sm%C3%A5+da...

Få nyt om høringer

Abonnér