Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 1. maj 2015
Svarnummer:
967

Indsendt af

Hyltebjerg Skoles bestyrelse

Virksomhed / organisation

Hyltebjerg Skole

Postnr.

2720

By

Vanløse

Høringssvar

Fremtidens Fritidstilbud ved Hyltebjerg Skole
En række af de ønsker, Hyltebjerg Skoles bestyrelse har til fremtidens fritidstilbud, synes imødekommet ved det nye forslag om fremtidens fritidstilbud. En fritidsinstitution på Lønstrupgårds og Jyllandshuses matrikler vil give bedre rammer om de yngste elevers skoledag.
Med en 30 timers skoleuge for eleverne i 0. til 3. klasse ser vi som skolebestyrelse et behov for at kunne bruge fritidsinstitutionens kvadratmeter i løbet af skoledagen. Med den foreslåede model vil man have anvendelige kvadratmeter ude og inde mindre end 500 meter fra skolen og vejen vil være forholdsvis trafiksikker.
Den brede vifte af mindre fritidshjem, som har kendetegnet elevernes fritidshjems-liv, har beriget og styrket eleverne, som her har haft trygge miljøer, hvor pædagogerne har kunnet styrke børnenes sociale kompetencer. I første høringsrunde appellerede vi til, at man fastholdt nogle af de unikke kvaliteter, som kendetegner den aktuelle vifte af fritidshjem. Når to fritidshjem skal gøres til ét, vil vi opfordre til, at man tænker den hidtidige forskellighed ind som en styrke i udviklingen af en ny kultur.
Sårbare børn har gennem årene nydt godt af det pædagogiske engagement og den menneskelige nærhed på de mindre fritidshjem, Hyltebjerg Skole hidtil har samarbejdet med. Det er vores ønske, at man i en kommende struktur særligt har denne børnegruppes behov for øje. Ideelt set ønsker vi, at man med indretningen af det nye fritidstilbud tager højde for børns forskellige behov og bruger de forskellige matrikler til at lave rum målrettet netop denne børnegruppe.
At lave klubpladser på det tidligere VBUC og Kvanen og fortsætte Lønstrupgårds klubarbejde sikrer, at man bevarer den forskellighed, som kendetegner det nuværende klubliv.
Forvaltningen foreslår, at fremtidens fritidstilbud skal organiseres i en kommunal klynge. Fra skolens side er det væsentligt, at ledelsesstrukturen mellem skole og fritidstilbud bliver så enstrenget som mulig. Det aktuelle forslag sikrer en 1:1 ledelse mellem skole og fritidsinstitution, hvilket vil gør det muligt at skabe en større sammenhæng mellem skole og fritidstilbud.
Hyltebjerg Skoles bestyrelse april 2015

Få nyt om høringer

Abonnér