Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 1. maj 2015
Svarnummer:
978

Indsendt af

Rosa lund

Postnr.

2700

By

Brønshøj

Høringssvar

Det er et stort problem at lukke alle de velfungerende, mindre fritidshjem der skaber trygge rammer for især de mindste børn. Alle undersøgelser peger på at det ikke giver hverken bedre institutioner, mere tid til børnene eller bedre arbejdsklima at lægge dem sammen til mega institutioner. Lad nu noget der fungerer få lov at blive! Som mor til barn i en børnehave der er sammenlagt med et lille fritidshjem ser jeg nogle glade og udadvendte børn med højt selvværd. I må ikke lukke de gode instistutionel vi har og som vi er så glade for. Den hurtige økonomiske gevinst vil snart blive overskygget af andre problemer som ender med at koste samfundet 10 gange så meget. Lyt til os forældre! Bevar de små fritidshjem
Venlig hilsen Rosa, en bekymret forælder

Få nyt om høringer

Abonnér