Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 1. maj 2015
Svarnummer:
962

Indsendt af

Rasmus Rune Larsen

Virksomhed / organisation

Kastaniehuset

Postnr.

2200

By

København N

Høringssvar

Jeg er far til en dreng, som går i 0. klasse på Guldbergs Skole og i kastaniehusets fritidsordning.

På Kastaniehusets fritidshjem er der samlet to klasser (ca. 50 børn) på en overskuelig 2. sal i nyrenoveret bygning. Der er lagt velovervejede tanker i indretning og faciliteter i renoveringen. Der er rum og plads til at udfolde sig kreativt og fantasifuldt. Rummene er tænkt som områder der understøtter de forskellige fokusområder for institutionen. F.eks. er der et kreativt værksted for syning, maling, figurbygning, danse-og musikrum med spejle og musikinstrumenter, bibliotek til spil og fordybelse i bøger, rum til købmand, lego og byggerum og køkken. Udendørs er der er nyrenoveret legeplads, som deles med resten af institutionen, med en tilpas størrelse i forhold til det nuværende antal af børn og ligeledes er der tænkt over zoner på legepladsen så de understøtter forskellig typer lege og aktiviteter. De vokse ansatte er energiske, imødekommende og der er generelt en rigtig god stemning børn og vokse imellem.

I den seneste redegørelse (bilag 38) er der tre forskellige forslag. Hvad stilles der os i sigte? Alle forslag går på at samle alle 0.-1. klasser i de oprindelige lokaler på Universet, som i forvejen ser utrolig presset ud med kapaciteten og faciliteterne. Børn fra 2. klasse flyttes over i enten Charlottegårdens bygninger, Fensmark skolens lokaler i Fensmarkgade eller der findes en ny eksisterende bygning i De Gamles By.

Pt er Universet normeret til 220. Dette tal kommer efter alt at dømme til at stige markant efter sammenlægningen. Dette er efter min mening ikke overskueligt og trygt, men det modsatte.
Hvad angår børnene fra 2. klasse: Så skal der findes faciliteter et nyt sted eller i de eksisterende bygninger i området. I værste fald betyder det at mit barns fritid (pga kapacitetsproblemer?) skal foregå i samme lokaler, hvor han har haft matematik og dansk. Det er overhovedet ikke stimulerende hverken fysisk eller mentalt og understøtter ikke kreative og æstetiske færdigheder. Jeg tør heller ikke tænke på faktorer som støjniveau og indeklima. I bedste fald rykkes han til nye bygninger i de gamles by. Men kan jeg regne med, at der bliver lagt samme positive tilgang til indretning og faciliteter?

Endeligt betyder forslaget, at børnene flyttes rundt på forskellige steder mange gange i løbet af deres skolegang. Heller ikke specielt positivt.

Jeg kan ikke andet end opfatte forslaget som en betydelig forringelse af mit bars hverdag. Jeg vil absolut opfordre til, at forslaget genovervejes, eller at der findes en løsning, hvor ledelsen samles men faciliteterne og pædagogerne på kastaniehuset beholdes.

Få nyt om høringer

Abonnér