Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 1. maj 2015
Svarnummer:
955

Indsendt af

Ruth Sollitt

Virksomhed / organisation

RYAC

Postnr.

2900

By

Hellerup

Høringssvar

Høringssvar vedr. Fremtidens Fritidsinstitutioner, RYACs forældrehusråd.

Vi i husrådet vil begynde med at takke for at der den 18. marts, på Børne- og Ungdomsudvalgets møde blev foretaget justering i forhold til matrikelløsninger på fritidstilbuddene tilhørende Lundehusskolen, og at der blev anerkendt behovet for at bevare fritidshjemmet Pomfritten på Rymarksvænges Aktivcenter (RYAC), hvilket betyder at vores fritidshjem kan få lov at bestå. Det indgiver håb og tro på vores demokratiske system at I har hørt og agerer på de samlede stemmers stærkt forankrede og velgrundede bekymringer vedr. en lukning af fritidshjemmet i høringsrunde 1.

Herved fritidshjemmet på RYACs husråds indstilling og begrundelse for en samlet selvejende organisationsform for Emdrup Søgaard, Skrammellegepladsen, Græshoppen og Pomfritten på RYAC. – fritidshjemmene ved Lundehusskolen:

To af de fire fritidshjemmene (Pomfritten på RYAC og Skrammellegepladsen) er i dag velfungerende selvejende institutioner. Det er vigtigt at også i denne høringsrunde pointere at RYAC’s nuværende organisationsfrom er en integreret selvejende institution med børnehave, fritidshjem, fritidsklub og ungdomsklub. Disse enheder deler bygninger og lokaler, udendørsarealer og dyrholdning samt personale.

RYAC’s stærke kultur er affødt af denne sammentænkningsmodel, som gør det muligt at benytte personalet i en meget optimal kombination. Udover at denne model giver børnene en rigtig god tryghed så giver modellen attraktive arbejds- og samarbejdsforhold, og udviklingsmuligheder for RYAC’s personale. Der er flere som har ansættelse i flere afdelinger, herunder på tværs af Børnehave-Fritidshjem- Fritidsklub og ungdomsklub, dette giver stillinger med fornuftige timetal. Dette imødekommer behovet for at kunne rekruttere kvalificeret personale i en tid hvor åbningstiderne på fritidsinstitutioner fordrer kombinationsstillinger. Et behov der netop er fokus på i coveret for fremtidens fritidsinstitutioner.

Hvis I beslutter jer for at skabe en kommunal struktur for fritidshjemmene tilhørende Lundehusskolen, frygter vi at RYAC’s fritidshjems-sektion’s stærke grundlag samt vision ikke kan udføres. Det er rigtig svært at se hvordan man rent praktisk vil drive og organisere et kommunalt drevet fritidshjem på samme udendørsareal og i fælles lokaler som resterende selvejende børnehjem, fritidsklub, ungdomsklub.

Vores uro for at blive kommunalt ejede er grundet i skrækscenariet hvor personale i kommunale og selvejende institutioner ikke må arbejde på tværs, og derved ødelægges vores optimale personalestruktur. Vi er bange for at udendørsarealerne ikke må bruges på tværs af kommunalt fritidshjem og resterende selvejende institutioner på området.

Vi støtter RYAC’s ledelses anbefalinger som lyder følgende:

Fritidsinstitutioner:
RYAC, Skrammellegepladsen, Emdrup Søgård samt Græshoppen bevarer deres fritidshjemspladser på matriklen. Alle enheder får selvejende status og organiseres i selvejende netværk med en koordinator, der varetager kontakten med skolen.

Lunden som har lokalefællesskab med skolen lukkes og pladserne fra denne fordeles imellem de eksisterende institutioner som allerede har den fornødne plads/kapacitet til at modtage disse.

Fritidscenter:
RYAC, skrammellegepladsen , Emdrup Søgård og TK bevarer deres klubpladser som selvejende enheder og organiseres som selvejende netværk med en Koordinator der varetager kontakten med skolen.

Samarbejde:
Netværkskoordinatorerne fra fritids og fritidscenterområdet vil udover levere 1:1 princippet i skolesamarbejdet , samarbejde om at skabe optimale overgange fra fritidstilbud til fritidscenter og sikre en helhedstænkning omkring arbejdet med børn og unge i området.

De bedste hilsener,

Husrådet
Kim Matthiesen, Trine Hulda, Susanne Lenskjær og Ruth Sollitt

Få nyt om høringer

Abonnér