Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 1. maj 2015
Svarnummer:
966

Indsendt af

Tina baungaard

Virksomhed / organisation

Krudtuglen

Postnr.

2300

By

København

Høringssvar

Høringssvar Krudtuglen

Jeg er mor til to børn på Krudtuglen på henholdsvis syv og otte år.
Jeg anbefaler at vente med beslutning og implementering af 1:1 modellen ved Skolen på Islands Brygge, indtil den ny skole på Artillerivej 126 står klar. Det virker, som en forhastet og uigennemtænkt manøvre at lukke en række fritidshjem for at samle 200 ekstra børn på Skibet, inden man har lagt sig fast på hvilken skole, der skal bygges. Som det blev beskrevet i en netop overstået lokal høringsrunde vedr den ny skole, så er flere modeller i spil. Det er derfor ikke givet, om der bliver to selvstændige skoler eller en stor.

Uanset hvilken skole, der bliver tale om, så vil presset på Skolen på Islands Brygge være massivt de næste år. Det gælder i særdeleshed for indskolingen, hvor der for tredje år i træk gøres klar til at modtage seks 0. Klasser. Med en af de største indskolinger i København, på en skole, der ovenikøbet kun er bygget til fire spor, virker det fuldkommen vanvittigt at forestille sig, at alle børnene skal kunne være der hele eftermiddagen også.
Bevares, de vil naturligvis kunne være i deres klasseværelser, men det er næppe en gangbar løsning, hvis vi stadig antager at fritidstilbuddet skal have en form for kvalitet.

Skal der så bygges flere midlertidige pavilloner? Der findes allerede en på skolens matrikel, hvor 3. Klasserne opholder sig hele dagen. Det er svært at forestille sig, hvor der kan bygges til, uden at det vil ødelægge skolens udearealer.

På Bryggen Syd bygges og projekteres der fortsat familieboliger. Jeg har svært ved at forestille mig at Børne- og Ungdomsudvalget har det fulde overblik over, hvordan børnetallet ser ud om fire år, ikke mindst tallet for dem, der skal gøre brug af et fritidstilbud.

Hvis vi bevarer de mindre fritidshjem langs Artillerivej vil der være mulighed for at give børnene et solidt pædagogisk tilbud efter skoletid. Skibet vil ikke blive presset af for mange børn og de mindre fritidshjem kan fortsætte med alt det gode, de gør for vores børn allerede. Jeg er ikke per automatik imod nye tiltag, men jeg er kraftig modstander af, at ødelægge noget der fungerer, når der ikke er styr på helt basale elementer, som børnetal og plan for udformning af den ny skole.

De mindre fritidshjem har udtrykt vilje til at samarbejde om en såkaldt 1:2 model, hvor Thorsanna, Bryggehuset og Krudtuglen går sammen under en leder, som en fusionering eller et partnerskab. En sådan model har min fulde støtte, dersom de enkelte matrikler kan bevare deres særkende, og ikke mindst for Krudtuglen, kan fortsætte med at være en aldersintegreret institution.

En aldersintegreret institution, som Krudtuglen kan noget helt særligt i forhold til at skabe gode og trygge rammer om barndommen. Relationer mellem børnene sker på tværs af alder, hvilket, både er givende for store, som små.
Lillebror i børnehaven kan være sammen med storesøster, når hun kommer hen på fritidshjemmet efter skole.
For nogle børn kan størrelsen på en institution, som Krudtuglen være mere overskuelig end den store skole. Uanset hvilke økonomiske fordele, der måtte være ved at drive store institutioner, ændrer det ikke på, at børn ikke behøver være særligt sensitive, eller have en diagnose, for at føle sig bedre tilpas i mindre rammer, og ikke mindst med en nogenlunde overskuelig mængde børn.

Min opfordring er derfor: tænk jer om, inden I ødelægger nogle velfungerende institutioner. Kunne der findes et alternativ, som vil komme børnene mere til gavn? Læs de mange høringsvar og lad jer inspirere. Vi er mange, der håber på en anden og bedre løsning.

Få nyt om høringer

Abonnér