Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 1. maj 2015
Svarnummer:
981

Indsendt af

Camilla Roed Otte

Postnr.

1367

By

København

Høringssvar

Jeg indstiller de behandlede udvalg til at bevare fritidshjemmet Dronen, som fritidshjem for Sølvgades skole. At der planlægges at nedlægge fritidshjemmet Dronen, som er et yderst velfungerende fritidshjem, med gode udefaciliteter og fantastiske pædagoger er meget uforståeligt.
Hele institutionsområdet er i forvejen i modvind hos de københavnske borgere, og nu hælder man mere benzin på bålet, ved at ville lukke en institution, hvor børn stortrives, og hvor personalet har et godt og frugtbart samarbejde indbyrdes og med skolen. Jeg tror, at ved at lukke Dronen og stuve så mange mindre børn ind på et sted uden gode udefaciliteter, og som ikke har samme succes med skabe et personalemiljø, vil kunne få konsekvenser for vores børn på sigt.
Ødelæg ikke det der fungerer, men sats på det i stedet!
Venlig hilsen
Camilla Roed Otte

Få nyt om høringer

Abonnér