Foto over lokalplanområdet ved F.L Smidth II tillæg 3

F.L. Smidth II tillæg 3 med kommuneplantillæg - lokalplanforslag

Lokalplanen vil muliggøre udvikling af F.L. Smidths ejendom til fortsat at rumme virksomhedens hovedsæde, nyt boligbyggeri og daginstitution

Høringsfrist:

22. september 2020
Indsendt af:
Margit Møller Bonde
Dato: 8. juli 2020
Svarnummer:
4
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg er ejer af et dejligt rækkehus på Poul Reumerts Vej i Valby. Byggeriet bliver dermed vores nærmeste nabo. Lad mig slå fast, at vi bakker op om en forskønnelse af området og heller ikke har noget imod at få genboere, i stedet for den nu tomme bygning. Men det er højden på de nye bygninger der især bekymrer os.  Da vi købte huset fremgik det ikke af lokalplanen at der ville være udsigt til at bygningerne måtte blive højere. Dette var derfor vores udgangspunkt ift. soltimer. Ift. oplægget har jeg og min familie følgende bekymringer: 1) Mindre lys. Den ekstra forskudte etage betyder at vi får færre soltimer ud fra de skyggediagrammer vi har set. Vores have og dermed vores køkken-alrum vil miste betydelig sol, hvis byggeriet bliver højere end det eksisterende. Det er muligvis en bagatel for  bygherre, men det er det ikke for os der lever der.  2) Jeg synes det er ærgerligt at en høj byggeprocent skal være det tungestvejende ift. himmel, sol og grønne områder. Vi er bekymret over de manglende grønne områder i oplægget. Alt det grønne er på tagene og det er rigtig flot, men det kan vi ikke færdes på, eller se. Hvor skal alle de mange børn lege og spille bold? Hvor skal vi dyrke vores sociale ude-liv, som er en stor del af vores naboskab - her tænker jeg også på de kommende nye beboere. Der er store smukke grønne træer, plantet lige efter vores huse er opført omkring 2008. Nu skal de fældes. Hvorfor? (Buster Larsens Vej - langs med det kommende byggeri) 3) Øget trafik. Med en ny daginstitution kommer der mere gennemkørende trafik, både biler og cykler. Vi ønsker ikke mere trafik i form af biler forbi vores huse (Buster Larsens Vej mellem rækkehusene og det nye byggeri). Kan man overveje gennemkørsel forbudt? Kan man opretholde ensretningen? Skal vi til at have flere biler parkeret herude? Vi er mange der har et stort ønske om færre biler i vores område.  4) Til allersidst bekymrer jeg mig om byggeprocessen. Hvordan håndteres støv, svineri, larm og allermest sikkerheden (bakkende lastbiler mv.) for vores børn i perioden?  JA TAK til nye naboer og flotte bygninger, men IKKE på bekostning af soltimer, grønne områder og trygge omgivelser for vores børn! Kan der ikke findes kompromiser i oplægget så alle beboer, både eksisterende og nye, ikke taber så meget?  Vi har allerede en god dialog med bygherre, men det er ikke deres hjem det gælder - det er vores! 
Læs høringssvar fra Margit Møller Bonde
Indsendt af:
Thomas D. Carlsson
Dato: 8. juli 2020
Svarnummer:
3
By:
Valby
Postnr.:
2500
1) Stiforbindelser mellem Ib Schønbergs Allé og Høffdingsvej, som kommer til at gå gennem den sydlige del af byggeområdet, bør bibeholdes både gennem hele forløbet og efterfølgende, da det er en meget benyttet skolevej for mange børn.   2) Ib Schønbergs Allé bør på inden måde benyttes som transportvej for tung trafik til byggeriet. Det er et boligområde med mange børn. Ligeledes er både Ramsingsvej og Høffdingsvej skolevej for mange. Hvordan sikres disse veje bedst ift. tung trafik? 3) Mange rækkehuse i Valby Have på Buster Larsens Vej ligger tæt op af grunden der skal bebygges. Der bør ikke bygges højere eller tættere på end de nuværende bygninger, de de allerede nu tager udsyn og lys fra beboerne.  4) Byggeriet skal indeholde p-pladser nok til kommende beboere, da området allerede i forvejen er presset på dette felt.   
Læs høringssvar fra Thomas D. Carlsson
Indsendt af:
Jesper Nielsen
Dato: 2. juli 2020
Svarnummer:
2
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
EF Tove Mäes Vej 1-11, m.fl.
By:
Valby
Postnr.:
2500
1. Som bestyrelsesmedlem i et tilstødende byggeri, anses det som uheldigt, at bygherre ikke har været i dialog med os for at diskutere bedst mulig integration og en flydende overgang til den diskuterede matrikel. Dette skaber bekymring for meget adskilte og kunstigt opdelte bydele, jf. punkt 9, og at dette ikke vil føre til den optimale udvikling af området. 2. Det ønskes at de flotte, store træer ved skæringen Ramsingsvej / Poul Bundgaards Vej (hvis vejen ”fortsættes”) bevares. Disse må om nogle kvalificere sig som bevaringsværdier træer. Her ligger byggefelt C, hvor træerne tydeligvis må fældes for at bebygge dette område. En I eller L-formet karré, i stedet for det nuværende O, ville kunne muliggøre dette, og samtidig skabe et nødvendigt grønt byrum. 3. Der ønskes bedre undersøgelser af det øgede trafikpres på Vigerslev Allé og Gl Køge Landevej, som yderligere bebyggelse i området vil medføre. Løsninger på dette bør være en forudsætning for yderligere byggeri i området. 4. FLSmidth koncernen optager i øjeblikket en stor mængder parkeringspladser i området Valby Maskinfabrik gennem privat leje, hvilket presser beboerne i området. Det bør i ombygningen sikres, at FLSmidth helt og holdent kan varetage egne parkeringsbehov, og at der sikres relativt nærliggende parkeringspladser (mod betaling) til beboerne i området. 5. Der ses meget positivt på omlægningen af Ramsingsvej til at være med fodgænger- og cykelvenlig, men den trafikale bekymring i punkt 3 fremgår fortsat. 6. Ifm. begrænset terrænparkering savnes der uddybning af mulighed for midlertidig parkering og tilgang for biler ifm. ind- og udflytning. Dette er et problem som der er store udfordringer med i det tilstødende Valby Maskinfabrik. 7. Ifm. begrænset terrænparkering savnes der mulighed for gratis eller billigere midlertidig time-parkering, f.eks. 3-timers gratis parkering som der opleves i det tilstødende Valby Have (men ikke Valby Maskinfabrik). Dette vil gøre området mere fremkommeligt for gæster til beboerne. 8. Det påskønnes af det grønne nordlige område åbnes som offentlig park. 9. Der savnes forslag til bedre integration og naturlig overgang i den samtlige linje mellem lokalplanens område og Valby Maskinfabrik, både nord og syd for Poul Bundgaards Vej. Det frygtes, at det kommer til at fremstå som to tydeligt adskilte områder. 9.a. Herunder kunne det foreslås Buster Larsens Vej forlænges til at sno sig igennem matrikelafgrænsningen for at forbindes til Poul Bundgaards Vej, og dermed skabe en bedre forbindelse på tværs gennem hele det gamle FLS område. 10) Det anbefales, at der i lokalplanen fremgår, at der skal etableres en grundejerforening for området, når første byggeri står færdigt. 11) I skyggediagrammerne fremgår ikke de 125 nye ungdomsboliger ved Modelværkstedet på Poul Bundgaards Vej, og er derfor ikke fuldt repræsentative. 12) Den nye, høje kontorfløj mod Vigerslev Allé vil fundamentalt ændre på udsigten og roen blandt lejlighederne langs Tove Mäes Vej, som har vestvendt altan. Den eksisterende, lavere bygning stjæler allerede noget aftensol om sommeren, så den nye højde på 39 meter vil kun forværre dette problem. 13) Ift. forlængelsen af hhv. Poul Bundgaards Vej og Bodil Ipsens Vej således, at de forbindes til Ramsingsvej for bløde trafikanter, ønsker vi, at det i lokalplanen foreskrives, hvordan det sikres, at det netop kun er bløde trafikanter, som kan benytte disse veje. I Valby Maskinfabrik har vi store udfordringer med brandvejene, som kun er tiltænkt bløde trafikanter, men hvor billister dagligt tiltrænger sig adgang ved at fjerne enten permanente eller midlertidige (ifm. byggeri) forhindringer, og med et etableret vejlaug for området, som ikke tager ansvar og søger at udbedre eller kommunikere regler, vilkår og løsningsmuligheder til beboerne i området. 14) I lokalplanen beskrives det, at man ønsker at bevare træerne ved alléen, men at der gives tilladelse til at de fældes såfremt det er til gene for byggeriet. Her ønsker vi, at det beskrives således, at træerne på den østlige side af alléen med garanti bør bevares, da det fungerer som skjold mod visuelle- og støj-gener imod naboejendommene.
Læs høringssvar fra Jesper Nielsen
Indsendt af:
Donald Macfarlane
Dato: 29. juni 2020
Svarnummer:
1
By:
Valby
Postnr.:
2500
Dette bør ikke påvirke beboerne for meget - HVIS al bygge trafik foregår kun via Ramsingsvej og at cykelstien mellem Ib Schønbergs alle og Ramsingsvej ikke forstyrres. Der skulle absolut ikke være nogen konstruktionstrafik gennem boligområdet øst for stedet. F. L. Smidth har historisk blokeret boligtrafik gennem deres område, og det er kun ret, at deres byggeri og trafik overhovedet ikke udnytter nogen af områderne øst for byggepladsen. Projekt mæsigt er der også ingen grund til at byggeriet ikke kan gennemføres på tværs af alle planlagte bygninger og ikke strækkes ud over for lang tid.
Læs høringssvar fra Donald Macfarlane