Oprettet: 22. september 2020
Svarnummer:
66

Indsendt af

Henrik Jensen

Virksomhed / organisation

solgaven Valby

Postnr.

2500

By

valby

Høringssvar

Beboerrådet Solgaven Ramsingsvej 4-26 høringssvar vedr. tillæg 3 til lokalplan 391-2 F.L. Smidth II og forslag til kommuneplantillæg.

Hermed indsendes høringssvar fra beboerne på Ramsingsvej 4-26 Da vi er mange blinde og stærkt svagsynede der bor på Ramsingsvej og dermed dagligt færdes i det berørte område, har vi følgende bemærkninger.

Det er vigtigt for os at tilgængeligheden for blinde og stærkt svagsynede også er i højsædet i forbindelse med omlægningerne, så det også fremover er trygt for os at færdes i området.

I forbindelse med ombygningen af krydset Ramsingsvej/ Vigerslev Allé, er det vigtigt at sikkerheden for blinde og svagsynede etableres, med opmærksomhedsfelter, ledelinjer, lyd fyr mv.

Derudover kan vi forstå at Ramsingsvej indgår i planerne for vandafledning. I denne forbindelse vil vi kraftigt opfordrer til at nedbør fra skybrud mv. afledes, så vores parkeringsplads ikke fyldes af vand, ligesom vi ønsker vores kælderrum mv. sikrede mod oversvømmelse fra afledt nedbør.

Vi står gerne til rådighed, hvis uddybninger ønskes eller der er spørgsmål.

Med venlig hilsen På Beboerrådet Solgaven Ramsingsvej 4-26
Henrik Jensen Og Dennis K Rasmussen

Få nyt om høringer

Abonnér