Oprettet: 21. september 2020
Svarnummer:
50

Indsendt af

Anders Hviid

Postnr.

2500

By

Valby

Høringssvar

Etableringen af et nyt boligområde vil give øget pres på gadeparkering i Valby Have samt væsentlig øget trafik i området. Dette er uhensigstmæssigt i forhold til de allerede etablerede rekreative områder i Valby Have der var planlagt til at være et lukket område.

I særdeleshed vil etableringen af en daginstitution med tilkørselsvej udelukkende via Ib Schønbergs Allé skabe megen trafik i morgentimerne, hvor denne vej i forvejen er meget belastet. Igen unhensigtsmæssigt i forhold til, at Valby Have var planlagt til at være et lukket område, der kunne håndtere egen trafik, men nu bliver området væsentligt belastet af gennemkørende trafik.

Trafikken væk fra den planlagte daginstitution er planlagt til at gå via Poul Reichardts Vej. Dette er problematisk af flere årsager. Vejens belægning er for det første ikke beregnet på at kunne klare så meget biltrafik med den eksisterende belægning. Dernæst er der et sikkerhedsspørgsmål, da vejen ikke har noget egentligt fortov, og børn er vant til at kunne færdes trygt der, da der ikke er biltrafik.

Der bør udarbejdes en plan for trafikken i Valby Have der tager hensyn til områdets lukkede natur og i særdeleshed de rekreative områder.

I forbindelse med selve byggeriet, bør det også indskærpes overfor bygherre og underentreprenøre at Valby Have ikke må benyttes til gennemkørsel og at Ramsingsvej skal benyttes istedet.

 

Få nyt om høringer

Abonnér