Oprettet: 21. september 2020
Svarnummer:
58

Indsendt af

Daniel Nolan

Postnr.

2500

By

Valby

Høringssvar

Som ejer af rækkehus i Valby Have helt tæt op ad F.L Smidth grunden har vi selvsagt stor interesse i planerne for udbygning af dette område, som giver anledning til en del bekymringer.

Højde og altaner

Vi ser etagebyggeriet som en væsentlig forringelse af områdets livskvalitet og deres ejendomsværdi. Flere boliger vil få deres direkte sollys påvirket og flere vil formodentligt ikke længere få direkte sollys i deres bolig, hvilket selvsagt ikke er ønskværdigt. Formodning er baseret på både højden på den nye bebyggelse, primært overfor Buster Larsens Vej. Formålet må være at sikre, at det nuværende lysindfald i boliger i Valby Have bliver fuldstændigt upåvirket af det nye byggeri. Derudover er det en kæmpe udfordring, at der lægges op til, at altaner skal vende mod rækkehusene i Valby Have, da de dermed har indkig til både vinduer, herunder soveværelser samt haver.

Vi ønsker, at det nye byggeriet langs Buster Larsens Vej trækkes så langt tilbage fra som muligt, bliver så lavt som muligt og får altaner mod Ramsingsvej og ikke ind mod Buster Larsens Vej.

Trafik

Med den nye institution med tilkørsel via Valby Have, er der en bekymring for, at trafikken i Valby Have bliver ledt gennem beboelsesområderne. Så det er vigtigt, at trafikken ledes uden om Buster Larsens Vej, hvorfor det anbefales, at Buster Larsens Vej lukkes for gennemkørsel i begge retninger mellem Ib Schønbergs Alle og Poul Reumerts Vej.

Det er vigtigt, at det meste trafik til det nye bebyggelsesområdet ledes via Ib Schønbergs Alle. Der kan dog være en frygt for, at der ledes en del trafik ind i Valby Have via Kirsten Walthers Vej, da der i krydset i begge retninger ved Gammel Køge Landevej og Kirsten Walthers Vej er svingbaner, som går det nemmere at kommer ind i Vsalby Have end gennem Ib Schønbergs Alle, hvortil der ikke er nogen svingbaner. Ved at lede mere trafik ind i Valby Have via Kirsten Walthers Vej, skabes der mere pres og trafik på vejene omkring den fælles legeplads i midten af Valby Have, hvilket skaber nogle mere usikre og utrygge rammer for områdes børn og andre brugere af legepladsen.

Det anbefales derfor at der etableres svingbaner fra Gammel Køge Landevej og ned af Ib Schønbergs Alle. Derudover anbefales det at der etableres chikaner på Clara Pontoppidans Vej for at gøre gennemkørsel besværlig   

Konsekvenser af byggeplads

Vi ønsker i vides muligt omfang, at al kørsel til og fra en kommende byggeplads skal ledes igennem Ramsingvej og dermed uden om Valby Have. Såfremt det ikke kan undgås bør der opstilles utvetydige krav om, at området bliver reetableret i den stand før igangsættelse af byggeriet samt at der løbende foretages oprydning og rensning af vejene, så hele Valby Have ikke kommer til at ligne en stor byggeplads, men at det holdes til et absolut minimum.

Få nyt om høringer

Abonnér