Oprettet: 21. september 2020
Svarnummer:
51

Indsendt af

Tobias Baadsgaard

Postnr.

2500

By

Valby

Høringssvar

Denne nye lokalplan medfører en række problematikker, som vil forringe områdets værdi for de eksisterende beboere specielt i Valby Maskinfabrik og Valby Have samt umiddelbart nord for Vigerslev Allé.

Byggeriet af den nye Bygning C i den nordlige ende bliver meget højere end i dag. Byggeriet vil føles klodset og voldsomt i forhold til de omkringliggende bygninger både i Valby Maskinfabrik og på Vigerslev Allé. Disse naboer vil få frataget en del af deres udsigt. Bygningen er i øjeblikket bevaringsværdig, men den foreslåede ændring vil være så gennemgribende, at den ikke på nogen måde har noget med den bevaringsværdige bygnings udtryk at gøre. Det foreslåede udseende og materialevalg vil også betyde, at bygningen ikke minder om Bygning A og B. Det vil også medføre lysgener for naboerne, at bygningen skal have så meget glasfacade, som vil give en blændende genskin.

Træalleen fra Vigerslev Allé ønskes bevaret igennem hele byggeriet. Fjernelse af enkelt træer og overvejelsen om at genplante alle træerne på alleen vil betyde, at der vil gå mange år, inden træerne igen når en højde som giver afskærmning fra FL Smidths hovedkontor.

Selve byggeriet vil medføre år med tung trafik og støjgener samt byggestøv og anden forurening i luften for naboer til den store byggeplads. Det vil være en stor forringelse af levevilkårene i dagligdagen.

Den offentlige park ud til Vigerslev Allé vil stort set ligge i konstant skygge bag den meget høje Bygning A og den foreslåede højde på Bygning C. Da parken samtidig ligger ud til Vigerslev Allé, der allerede er meget trafikeret, og som med opførelsen af endnu flere boliger blot vil blive endnu mere trafikeret, vil parkens værdi blive ganske lille. Folk vil ikke benytte en park, der både ligger i skygge, og som ligger ud til en meget trafikeret og larmende vej.

Med opførelsen af de mange nye boliger i den sydlige ende, vil der komme mange flere biler i området, og der vil derfor kommen megen mere trafik på Ramsingvej og Vigerslev Allé samt vejene, der fører hen til Vigerslev Allé.

Derfor bør specielt den nordlige ende af tillægget til lokalplan ikke gennemføres.

Få nyt om høringer

Abonnér