Oprettet: 20. september 2020
Svarnummer:
45

Indsendt af

Mette Schou

Postnr.

2500

By

Valby

Høringssvar

Spændende med udbygningen af F.L. Smidth-området, men også potentielt en række problemer, for området omkring byggeriet.

Belastning af rekreative områder
I et område med allerede tæt bebyggelse og få rekreative områder, ser vi et øget pres på områderne i Valby Have, fx legepladsen, der allerede til tider er overbelastet.
 
Vi ønsker, at der etableres legepladser og rekreative arealer, svarende til det øgede beboerantal.
 
Trafik
Øget pres på gadeplansparkering, hvis beboere som tidligere set ikke ønsker at tilkøbe plads i p-hus. Det er til gene for beboere og legende børn. Fx er der ved rækkehusene områder til både biler og leg, hvor børn bliver afbrudt i leg fordi bil er skal passere.
 
Øget pres på morgentrafikken via Ib Schønbergs Allé, med etablering af indkørsel til ny institution. Utrænede trafikanter på vej til institution og skole, dårlige oversigtsforhold ved udkørsel fra P-huset via Lise Ringheims Vej til Ib Schønbergs Allé og vigepligtsforholdene (højre vigepligt) er svære at gennemskue for mange, der ikke bor i området. Valby Have er planlagt til at være et lukket område, der kunne håndtere egen trafik, men nu skal Valby Have håndtere trafik fra dels Valby Maskinfabrik og nu det nye byggeri.
 
Vi ønsker, at der udarbejdes en sammenhængende plan for trafikken i Valby Have-området, der tager hensyn til både sikkerhed, parkering og belastning af vejene.
 
Belastning af området fra byggepladsen
Vi har i Valby Have adskillige gange gennem de seneste 10 år haft byggerier umiddelbart op til området, og det har hver gang givet anledning til problemer.
Bl.a. hensynsløs adfærd fra bygherre og entreprenører. Fx ved at ignorere tidsgrænser for støjende arbejde og udbedring de skader, lastbiler og maskiner forårsager på belægninger, beplantning og gadeudstyr.
 
Vi ønsker, at det bliver pålagt bygherre at bruge Ramsingsvej som tilkørsel til byggepladsen, og i det omfang, det ikke kan undgås at bruge Valby Haves veje, at der opstilles klare betingelser om tilbageførsel af området til den stand, det havde før byggeriet gik i gang samt løbende oprensning af vejene.
 

Skoler og daginstitutioner
Vi frygter, at Københavns Kommune igen planlægger etablering af et stort beboelsesområder uden tanke for det øgede behov for skoler og daginstitutioner i området, der følger med.
 
Påbegynd etablering af skoler allerede nu i takt med byggeriet.

Få nyt om høringer

Abonnér