Oprettet: 22. september 2020
Svarnummer:
67

Indsendt af

Mia Pedersen

Postnr.

2500

By

Valby

Høringssvar

Gener for rækkehusenes beboere

Vi ønsker, at det nye byggeri holdes i samme højde som rækkehusene.

Vi ønsker endvidere, at byggeriet langs Buster Larsens Vej trækkes så langt tilbage fra vejen som muligt og får altaner mod Ramsingsvej og ikke ind mod Buster Larsens Vej.

 

Etagebyggeriet vil medføre en væsentlig forringelse af livskvalitet og rækkehusenes ejendomsværdi, da mængden af sol reduceres drastisk for flere ejendomme. Flere boliger vil ikke længere få direkte sollys i deres bolig og have. Dette skyldes både højden på bebyggelsen over for rækkehusene (Karre 5) samt højden på Karre 6.

 

Byggeriet langs Buster Larsen Vej vil være meget tæt på rækkehusene. Det vil give indkigsgener for rækkehusenes beboere i særdeleshed i forbindelse med de planlagte altaner ud til Buster Larsens Vej. Rækkehusene er på havesiden meget åbne, dels pga. gårdhaverne og dels pga. store vinduespartier på alle tre etager.  Altaner vil give et direkte kig ned i haverne, og til værelser på første og anden sal og påvirke privatlivet i rækkehusene ude og inde.

 

Altanerne mod Buster Larsens Vej udgør også et selvstændigt problem i forhold til støj, som området i forvejen er meget belastet af. Erfaringerne fra både etageejendommene langs Bodil Ipsens Vej og fra Pontoppidanparken viser, at altandørene står åbne en meget stor del af sommerhalvåret, og at musik fra lejlighederne og samtaler fra altanerne (selv i normalt toneleje, men især ved selskabelige sammenkomster) høres særdeles tydeligt, bl.a. fordi områdets mange hårde, parallelle facader betyder, at lyden ikke kan undslippe, men bliver kastet ned gennem rækker og veje.

 

 

Belastning af rekreative og grønne områder

Vi ønsker, at der etableres flere legepladser og rekreative arealer, end planen lægger op til, og at disse også understøtter lege- og aktivitetsmuligheder for større børn.

 

Med Valby Haves tætte bebyggelse og især Valby Maskinfabriks meget tætte bebyggelse (her er i lokalplanan dispenseret for den normalt maksimalt tilladte bebyggelsesprocent), er der allerede et maksimalt pres på rekreative områder, hvor især legepladsen i Valby Have er overbelastet. Det medfører dels meget støj for de omkringboende og dels voldsom slitage på redskaber og beplantning.

 

Yderligere bebyggelse vil endvidere tilføre øget trafik til området, hvilket ikke harmonerer med de tanker, der oprindeligt var for Valby Have. Veje/områder omkring rækkehusene er beregnet til både biler, gående, cykelister og leg. Allerede nu er der en del trafik på vejene/områderne, hvilket er til fare og gene for legene børn.

De områder der oprindeligt var tiltænkt som rekreative arealer, udgør allerede nu hovedsageligt trafikerede veje.

Vi ser ikke i den eksisterende plan, at der etableres rekreative områder i et omfang, som modsvarer det øgede antal af beboere. Især bliver der mangel på større, sammenhængende legepladser, som også rummer aktivitetsmuligheder for de større børn, selv hvis daginstitutionens legeplads åbnes for offentligheden.

 

Trafik

Etableringen af en daginstitution med tilkørselsvej udelukkende via Ib Schønbergs Allé vil skabe megen trafik i morgentimerne. Inden for et kort tidsrum færdes på denne vej børn og forældre på gåben og cykel på vej til skole og daginstitutioner ad stien gennem FL Smidth-området til Høffdingsvej samt bilister, der forlader området (især fra parkeringshuset på Poul Reichardts Vej) på vej til arbejde. Valby Have er planlagt til at være et lukket område, der kun kan håndtere egen trafik.

Vi ønsker, at der udarbejdes en sammenhængende plan for trafikken i Valby Have-området, der tager hensyn til både sikkerhed, parkering og belastning af vejene. Som en del af denne plan ønsker vi, at Københavns Kommune overtager drift og vedligeholdelse af vejene i Valby Have, der lige nu er private fællesveje.

Endvidere ønskes adgangen fra Ib Schønbergs Allé til Buster Larsens Vej begrænset, således at den kørende trafik til og fra en kommende daginstitution  ikke føres gennem rækkehusområdet.

 

Belastning af området fra byggepladsen

I det omfang byggeriet skal bruge Valby Haves veje, vil det være en voldsom belastning af både Buster Larsens Vej, Ib Schønbergs Allé og Bodil Ipsens Vej, hvor der må imødeses både slitage, snavs og støj, hvis der skal køre tunge lastbiler og arbejdskøretøjer igennem. Og der skal tages særligt hensyn til områdets børn, der skal kunne færdes trygt.

Vi ønsker, at det bliver pålagt bygherre at bruge Ramsingsvej som tilkørsel til byggepladsen, og i det omfang, det ikke kan undgås at bruge Valby Haves veje, at der opstilles klare betingelser om tilbageførsel af området til den stand, det havde før byggeriet gik i gang samt løbende oprensning af vejene. Det vil også være i kommunens interesse, såfremt beboernes ønske om at kommune overtager vejene, imødekommes.

Få nyt om høringer

Abonnér