Oprettet: 22. september 2020
Svarnummer:
73

Indsendt af

Ole Damsgaard

Virksomhed / organisation

Danmarks Naturfredningsforening

Postnr.

2100

By

København Ø

Høringssvar

Lokalplanforslaget opfylder ikke målet om, at alle københavnere skal have let adgang til attraktive grønne områder og byrum. Planen opfylder efter DNs opfattelse heller ikke kommuneplanens mål om, at alle boliger i nye byområder skal have et grønt område indenfor 300m.

Det foreslås derfor, at der anlægges et nord-sydgående grønt bånd gennem hele lokalplanområdet og, at der anlægges et større grønt område for eksempel i planområdets sydlige del i stedet for bebyggelsen i karré G. Se vedhæftede dokument. 

Få nyt om høringer

Abonnér