Oprettet: 22. september 2020
Svarnummer:
72

Indsendt af

Lotte Martlev

Postnr.

2500

By

Valby

Høringssvar

Valby d.22 september 2020. Høringssvar vedr. F.L. SMIDTH II tillæg 3, forslag til tillæg 3 til lokalplan 391 og kommuneplantillæg.

Som beboer i andelsforeningen AB Henrikshøj (Vigerslev Alle) er jeg bekymret over planerne for ændring af den nuværende lokalplan – herunder planerne ift. byggehøjden – 39! meter, på den nye bebyggelse. Det vil komme til at tage betragtelig dagslys og udsyn fra min (og øvrige beboere på Vigerslev Alle) lejlighed, hele året rundt, hvilket jeg ikke finder acceptabelt! Den nye bygning vil fremstå som en mastodont og ødelægge det eksisterende lokalmiljø.

Her udover vil en ændring af lokalplanen bl.a. få store trafikale konsekvenser, hvor de trafikale forhold på Vigerslev Alle (og øvrige veje omkring byggeriet), vil blive markant forringet. Der skal tages højde for, at Vigerslev Alle i forvejen ligger i et ’rødt’ område rent lydmæssigt. En forøgelse på 1/3 flere biler pr. dag vil give øget trafikstøj, samt mere forurening, hvilket bl.a. vil påvirke muligheden for at have vinduer og altandøre ud til Vigerslev Alle åbne, uden at blive generet af støj og partikelforurening.

Selve byggeriet vil medføre tung trafik, støjgener, byggestøj, samt forurening i luften for naboer til den store byggeplads. Det vil være en kæmpe forringelse af levevilkårene!

En så stor ændring af lokalmiljøet, med planer om en høj bygning, mere trafik, byggestøj og forurening, vil forringe min livskvalitet, samt potentielt være skyld i en forringelse af værdien af min lejlighed – både økonomisk og herlighedsværdien.

Få nyt om høringer

Abonnér