Oprettet: 21. september 2020
Svarnummer:
55

Indsendt af

Jannie Hammershøi

Virksomhed / organisation

Dansk Blindesamfund

Postnr.

2630

By

Taastrup

Høringssvar

Dansk Blindesamfunds høringssvar vedr. tillæg 3 til lokalplan 391-2 F.L. Smidth II og forslag til kommuneplantillæg.

 

I Dansk Blindesamfund har vi fundet det nødvendigt at indsende bemærkninger til lokalplanen, idet der - efter vores vurdering – bor op mod 100 blinde og stærkt svagsynede på Ramsingsvej. Det er derfor afgørende for os at sikre, at der i forbindelse med omlægningerne også er fokus på tilgængelighed, så det fremover er trygt at færdes i området - også for mennesker med et alvorligt synshandicap.

 

Det er vores forståelse, at ændringerne i lokalplanen vil medføre en ombygning af krydset Ramsingsvej/ Vigerslev Allé, og at Københavns Kommune i den forbindelse vil stille krav om en tilgængelighedsrevision af krydset for derigennem at sikre, at anbefalingerne i ”Færdelsarealer for alle” følges. Vi kan naturligvis kun bifalde, at der foretages en tilgængelighedsrevision af krydset, og samtidig understrege vigtigheden af, at fx trafiksignaler opsættes efter de nyeste retningslinjer fra Vejdirektoratet.

 

Derudover vil i Dansk Blindesamfund gerne opfordre til, at kommunen aktivt tager initiativ til en dialog med grundejerforeningerne på Ramsingsvej med henblik på, at der som minimum også skal finde en tilgængelighedsvurdering af Ramsingsvej sted. For de mange blinde og stærkt svagsynede beboere i området vil det være yderst utryghedsskabende, hvis fx den forventede etablering af midterhelle på Ramsingsvej ikke forsynes med taktile afmærkninger (retnings- og opmærksomhedsfelter).

 

 

Med venlige hilsner

Jannie Hammershøi
Forretningsudvalgsmedlem
Dansk Blindesamfund

Få nyt om høringer

Abonnér