Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Høringsfrist:

1. maj 2015
Indsendt af:
Mette Hoffmeyer Boas
Dato: 23. april 2015
Svarnummer:
140
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Vi ønsker at bevare fritidsdelen som selvejende institution på korsagerskole, da vi har oplevet at denne konstalation skaber det bedste fritidsmiljø for vores barn. Årsagen mener vi ligger i en ligestillet ledelsesform for henholdsvis skole og fritidsdelen. Som selvejende fritidsdel er det muligt at få en leder ansat der har en solid faglig baggrund indenfor dette område. Som KKFO vil skolelederen ikke kunne bidrage med dette.
Læs høringssvar fra Mette Hoffmeyer Boas
Indsendt af:
Troels Norup Panild - Inger Marie Jessen
Dato: 23. april 2015
Svarnummer:
139
Virksomhed / Organisation :
Forældre til barn på Guldbergskolen
By:
København N
Postnr.:
2200
Vedr. planerne om at ændre fritidshjemsstrukturen særligt omkring Guldberg skolen Vi er forældre til Ghita som går i 0 klasse på Guldbergs Skolen, og som går på Kastanjehusets fritidshjem. Det foreslås, at antallet af lokaliteter for fritidstilbud ved Guldberg Skolen nedsættes fra 4 til 3, hvorved at Kastanjehusets fritidshjem nedlægges. Det synes vi, er en rigtig dårlig ide af en række grunde: • Kastanjehusets fritidshjem er en meget velfungerende institution. Der er en rigtig god pionerånd blandt de ansatte. Efter at have oplevet henholdsvis en vuggestue og en børnehave af svingende kvalitet med væsentlige motivationsproblemer hos de ansatte, problemer med at håndtere konflikter børnene imellem og at skabe pædagogisk udvikling, har det været en fornøjelse at opleve entusiasmen og gå-modet hos de ansatte i Kastanjehuset. På vores datter kan vi mærke, at det er et sted, hvor hun rigtigt gerne vil være. De konflikthåndteringsproblemer vi havde oplevet, at børnehaven ikke rigtigt kunne håndtere gennem 1,5 år, tog man hånd om fra dag 1 i fritidshjemmet, med det resultat, at de faktisk blev løst med det samme. • Fritidshjemmet er startet op samtidig med skolereformen, så vi oplever, at der hos de ansatte i fritidshjemmet er en stor lyst til at spille sammen med skolen i børnenes interesse. • Kastanjehuset er lige blevet indrettet til fritidshjem. Det virker derfor som et spild af offentlige midler, hvis man omlægger til børnehave et eller to år efter. • Afstandene til de nuværende fritidshjem er overkommelig. Med den nye skolereform er det en eksplicit formål at skabe mere motion og bevægelse i skoledagen, og turen over til Kastanjehuset giver en god daglig motion for børnene. • Det centrale lokalitet på Guldbergskolen vil blive meget stort og uoverskuelig, hvor mindst 3,5 klasse skal gå, da skolen er reelt 5 sporet i dag, hvilket vil svare til godt 360 børn. Frikvartererne er i dag et reelt problem for de mindre børn, som bliver væk i mængden, og ikke kan finde deres klassekammerater. • Der vil næppe være kapacitet til at lave ordentlige lokaleforhold på skolen til et fritidstilbud - lokalemæssigt er man allerede presset meget, og presset må forventes at stige markant. De små klasser er 5 sporede, mens 9 klasser er to sporerede. • Der er ikke udearealer nok omkring skolen til at tage så mange børn. Forvaltningen og udvalgsmedlemmerne burde besøge skolen i 10 frikvarteret eller det store firkvarter for at danne sig et overblik over belastningen. • Skoledagen er allerede blevet udvidet meget ved skolereformen. Ved at holde børnene fysisk på skolen risikerer man at hele dagen kommer til at virke som skole. • Forskellige børn har forskellige behov - ved at lave en kæmpeinstitution bliver det vanskeligt at varetage behov for de børn, der efter en lang skoledag, har behov for at være i mindre sammenhænge. Hovedspørgsmålet i høringen er ledelses- og organisationsstrukturen i fritidshjemmene. Som forældre er det sværere at forholde sig til, hvad der er mest hensigtsmæssigt. Men da skolereformen klart lægger op til en bedre sammenhæng mellem skole og fritidsbud, virker det naturligt, hvis det også bliver afspejlet ledelses- og organisationsmæssigt. Således at man f.eks. kan udbygge inddragelsen af pædagogerne i undervisningen, og at man også f.eks. kunne bruge fritidshjemslokalerne ind i mellem i undervisningen. Med venlig hilsen Troels Norup Panild & Inger Marie Jessen
Læs høringssvar fra Troels Norup Panild - Inger Marie Jessen
Indsendt af:
Poul-Erik Jensen
Dato: 23. april 2015
Svarnummer:
138
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg er blevet opmærksom på at, der er planer om at flytte børnene fra fritidshjemmet "Bryggehuset", artillerivej 71D på islands brygge til "Skolen på islands brygge" artillerivej 57 ligeledes på Islands Brygge. Det forekommer mig dybt problematisk at fjerne muligheden for at børn, som kun trives af forskellige årsager, i mindre og for dem overskuelige rammer, fratages muligheden for at trives i deres daglige kontakt med livet udenfor hjemmet. Jeg vil på det kraftigeste protestere mod at det sker og opfordre til at bevare tilbudet om mindre fritidsinstitutioner. Poul-Erik Jensen
Læs høringssvar fra Poul-Erik Jensen
Indsendt af:
Sussie Elmann Paddison
Dato: 23. april 2015
Svarnummer:
137
Virksomhed / Organisation :
Bedsteforælder, Bryggehuset
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg har et barnebarn på 7 år, som går i Bryggehuset, han er et sensitivt barn og er MEGET glad for bryggehuset med den omsorg der er på det lille fritidshjem, hvis man tager den beslutning med at lukke de små institutioner, bliver det meget dyrere med børn med dårlige nerver, psykologhjælp og børn som mistrives. At man har burrehøns ved alle ikke er en god ide, men at man skal proppe en masse børn og have en kæmpeinstitution, hvor der ikke er plads og tid og omsorg til alle børnene, er en utrolig dårlig ide og på længere sigt dyrere for københavns kommune med børn som er sensitive og sårbare men drukner i en stor institution. Næ det er en OMMER, mærkeligt at man altid sparer på ældre og børn sussie elmann paddison
Læs høringssvar fra Sussie Elmann Paddison
Indsendt af:
Kim Rewitz
Dato: 23. april 2015
Svarnummer:
136
By:
Copenhagen
Postnr.:
2300
Som forælder til to piger i Krudtuglen er det med stor bekymring jeg ser på den planlagte lukning af fritidshjemmet. Dels tror jeg det vil blive svært for min ældste pige at finde sig til rette på Skibet med de mange mange børn, dels tror jeg at det næppe vil blive gavnligt for min yngste pige i børnehaven; eller de øvrige børn i Krudtuglen for den sags skyld. Krudtuglen er kendetegnet ved stor intimitet hvor børnene socialiserer og drager omsorg for hinanden på tværs af aldersgrupperne; godt hjulpet af et fagligt dygtigt og engageret personale. Det var netop af disse årsager vi i tidernes morgen var så heldige at kunne vælge Krudtuglen til, i vores familie. Dette kan man kun frygte vil gå tabt.
Læs høringssvar fra Kim Rewitz
Indsendt af:
Anette Beyer
Dato: 23. april 2015
Svarnummer:
135
Virksomhed / Organisation :
Krudtuglen
By:
København S
Postnr.:
2300
Som tidligere forældre i Krudtuglen må jeg give mit besyv med, selvom det er år siden jeg sidst har haft børn gående i institution. Jeg høre igen og igen, at børn sagtens kan begå sig en daginstitution / KKFO med et antal på mellem 300- 500 børn. Mit spørgsmål er så om det nu også er nødvendigt og særligt sundt? Teoretiker siger, at børnene mister den tætte relation – skal børnene udsættes for det ? De selvejende institutioner omdannes til Kommunale – er det fordi alt skal være ensrettet og topstyret? er I virkelige så angste for mangfoldighed og sunde faglige diskussioner? Rygter på Bryggen siger, at børnene udmeldes af KKFO – og der i stedet ansattes en ung/ eller ældre til at passe en gruppe børn efter skoletid, er det det i ønsker? Jeg har både haft et sensibelt og et stærkt barn, men vil ikke under nogen omstændigheder havde ønsket en sådan barndom for dem og ønsker det heller ikke for mine børnebørn. Jeg anbefaler at Thorshave forbliver på samme matrikel skolen bliver selvejende og Krudtuglen bevare sin selvstændighed.
Læs høringssvar fra Anette Beyer
Indsendt af:
Susanna Jacobsen
Dato: 23. april 2015
Svarnummer:
134
Virksomhed / Organisation :
Thomas P. Hejle Fritidsklub
By:
Indre By
Postnr.:
1358
Min datter går på Det Kgl. Vajsenhus og skal efter sommerferien starte i den selvejende fritidsklub Thomas P. Hejle. Vi har valgt fritidsklubben Thomas P. Hejle fordi den som selvejende institution er det eneste alternative tilbud, der er tilstede som pendant til kommunale institutioner, i Indre by. Som forældre til et barn i en selvejende institution har man direkte indflydelse på barnets hverdag samt en kort og nær kommunikation til ledelse og personalegruppe som er beslutningsdygtige. Fritidsklubben Thomas P. Hejle skal består som selvejende fritidsklub fordi vi har brug for en fritidsklub som kan arbejde med alternative metoder og løsninger, uden at være bundet af kommunale normaliserende beslutninger, som ofte har rod i økonomiske motiver. Fritidsklubben Thomas P. Hejle skal består som selvejende fritidsklub fordi vi har brug for engagerede personale som kan hellige sig arbejdet med klubbens børn internt uden at skulle have et delt fokus, ved f.eks. at kunne blive rykket over i en anden institution efter behov. Sidst men ikke mindst, hvis Fritidsklubben Thomas P. Hejle bliver kommunal, indebærer dette at de først åbner kl. 14.00, hvilket skaber et tidsmæssigt hul i overgangen fra skole til klub – hvordan hænger det lige sammen for min datter som er 9 år. Hvad skal hun stille op med det ”hul” ? BEVAR fritidsklubben Thomas P. Hejle som toneangivende selvejende fritidsklub i Indre by.
Læs høringssvar fra Susanna Jacobsen
Indsendt af:
Paola Edwards
Dato: 23. april 2015
Svarnummer:
133
Virksomhed / Organisation :
forældre
By:
København S
Postnr.:
2300
Fritidshjemmet Marengovej bør ikke nedlægges og slås sammen med Fritidshjemmet på Kaldæavej. - for det første er det ikke fysisk muligt at samle alle børn på Kaldæavej på forsvarligvis. De mange børn på en begrænset plads (som ikke kan udvides pga frednning af bygningen) gør at de fysiske rammer vil blive forringet for alle børn. -Marengo et et godt alternativ til de børn som er mere følsomme og har brug for mere nærvær end hvad kan være muligt i et "mega-fritidshjem" -Som forældre vil jeg være meget ked af af at have mit barn et sted med så mange børn, hvor mit barn vil være mere et af mange. - der har været hændelser, hvor jeg har haft behov for et tættere samarbejde med fritidshjemmet ned normalt, og hvor det har været vigtigt for mit barn at føle at der er er voksen han kan betro sig til og føle nærvær og omsorg. Dette nærvær er naturligvis nemmer at opbygge med en mindre insitution. - den daglige gårtur fra skolen til fritidshjemmet har på intet tidspunkt været et problem. ud over firsk luft har mit barn lært at færdes i trafikken, efter at have blevet fulgt af pædagoger i 2 år. - Marengovej er et meget velfungerende fritidshjem, med gode fysiske rammer, åbne værksteder og dedikerede pædagoger.
Læs høringssvar fra Paola Edwards
Indsendt af:
Bo Paddison
Dato: 23. april 2015
Svarnummer:
132
Virksomhed / Organisation :
Handyman i DR
By:
København S
Postnr.:
2300
Dette er en ommer. Nu kan det være nok. Lad de små fritidsinstitutioner være. Der skal være plads til forskelighed og børn har individuelle behov. Jeg oplever selv at kollegaers og venners børn ikke trives i store fritidsordninger med alt for mange børn. De er ofte syge eller får stress og det er simpelthen for tidligt at børn helt ned i 5 års alderen går ned med stress. Børn er ikke burhøns og der skal ikke spares mere på børneområdet. Børnene er vores fremtid og børn er forskellige og der skal være mulighed for at vælge institution ud fra barnets behov. Min egen søn, som er meget følsom, trives godt i Bryggehusets fritidshjem hvor han er tryg og der er altid er en synlig pædagog og plads til nærvær. At tage ham ud af hans trygge rammer og over i en fritidsinstitution med alt for mange børn ville være rigtigt dumt. Hvorfor ødelægge noget der fungere så fint. Min søn udvikler sig hver dag, han har det godt i de rammer han er i nu. Han går på Brygge skolen, hvor der er mange børn og han glæder sig til, efter skole, at skifte de fysiske rammer ud med hans fritidshjem, som IKKE er på skolen. Husk på, at børnene er vores fremtid.
Læs høringssvar fra Bo Paddison
Indsendt af:
Josephine Paddison
Dato: 23. april 2015
Svarnummer:
131
Virksomhed / Organisation :
Projektleder i Huset KBH.
By:
Kbh.S
Postnr.:
2300
Jeg har haft alle mine 3 børn i Bryggehuset på Artillerivej, Islandsbrygge. Institutionen er valgt udfra at der er plads til nærvær, altid en synlig pædagog, dejlige faciliteter og vigtigst er, at der ikke er proppet med børn, der ikke er styr på. Min yngste dreng Adam, som er en meget følsom dreng skal ikke være i et sted, hvor der ikke er plads til nærvær, støtte og hvor han ikke føler sig tryg. Han trives og udvikler sig hele tiden i den positive retning. En stor institution med alt for mange børn vil give stress både ift. min søn og min store datter, der har gået der før. Mine børn skal ikke være et nummer, de er børn og børnene er vores fremtid. Jeg er selv pædagog og har oplevet flere børn gå ned med stress. Det er helt uhørt at udvide diverse børneinstitutioner når nu fritidsinstitutionerne er så velfungerende, hvorfor ødelægge noget der fungere godt. Det er absurd at spare på børneområdet. Børnene er vores fremtid og det vil koste mere på sigt, hvis flere og flere børn og pædagoger går ned med stress mm. At børnene skal tages ud af deres trygge rammer og over i noget større er bestemt ikke en god ide. Børnene er længere i skole nu og det er rart at skifte de fysiske rammer ud med fritidshjem, som IKKE er på skolen. 2 af mine 3 børn ville slet ikke kunne trives i en fritidsinstitution med mere end 500 børn. Det ville være katastrofalt og absolut ikke være for barnets bedste. Det siger jo sig selv, at der skal være plads til mindre institutioner, da børn ikke er ens. Der skal være mulighed for at vælge en fritidsinstitution der passer til barnets behov uden at man skal søge i det private regi. Som pædagog har jeg ofte selv stået alene med en flok på 23 børn fra 3-6 år. Det kalder jeg bestemt ikke for trygge rammer eller nærvær, men derimod opbevaring. Børn er ikke burhøns….
Læs høringssvar fra Josephine Paddison
Indsendt af:
Peter Martin Holst Høpfner-Dahl
Dato: 22. april 2015
Svarnummer:
130
By:
København V
Postnr.:
1557
Ang. Fritidshjem Thomas P Hejle Vi har meldt vores børn ind i selvejende institutioner med alt, hvad dette indebærer, og protesterer nu formelt imod en tvangsomdannelse til kommunal enhed. Byen og børnene har godt af have en diversitet i sit pasningstilbud, der sikrer en stadig nytænkning og innovation ift. hvordan man går til opgaven med at have et stimulerende pasnings- og fritidstilbud til de Købehavnske børn i indskolingsalderen. Centralisering af administration og ensretning af pasningstilbud vil have en negativ indvirkning på Thomas P Hejles mulighed for selv at præge sin tilgang til børn og pædagogik – en tilgang som i mange år har været ud over det sædvanlige, og har blandt andet vist sit værd ved igennem årene at have fostret flere Københavnske og landsdækkende kulturfænomener. Her tænkes der særligt på den række af rock- rap og andre musikgrupper og subkulturer som har fået plads til at spire og udvikle sig i TPH regi. Det er muligt at der fra et skrivebord et sted i administrationen kan foretages den betragtning at der er synergier at hente i sammenlægning og centralisering, men som forælder, borger og vælger (og vel i endnu højere grad også som ansat i TPH) i kommunen, er grænsen efterhånden nået for, hvad det er for en pris der tilsvarende skal betales ift. kvaliteten af de pasningstilbud, der er til rådighed for vores børn. Det virker som en evigt nedadgående spiral af forringelser på forringelser, der er trættende, opslidende og som ærligt talt kan få én til kraftigt at betvivle om krydset ikke skal flyttes ved næstkommende stemmeseddel.
Læs høringssvar fra Peter Martin Holst Høpfner-Dahl
Indsendt af:
Maria Østergaard Kahn
Dato: 22. april 2015
Svarnummer:
129
Virksomhed / Organisation :
Kastaniehuset
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg har meget svært ved at forstå begrundelsen for at lukke Kastaniehusets Fritidshjem. Min datter går i 0.klasse på Guldberg Skole og startede således på fritidshjemmet i august. Fritidshjemmet er åbnet for under et år siden, og har derfor moderne og meget velegnede faciliteter. Vælger man at bruge lokalerne til børnehavepladser, som det er foreslået, vil det kræver udgifter til ombygning af faciliteterne. Kastaniehusets legeplads vil blive overfyldt. Desuden er der i øjeblikket bestemt ikke mangel på børnehavepladser på Indre Nørrebro. På trods af, at Kastaniehusets Fritidshjem har eksisteret i kort tid, er det lykkedes personalet at skabe helt fantastiske rammer for vores børn, blandt andet gennem velgennemtænkte aktiviteter med høj pædagogisk faglighed. Personalet kender alle børnene, og det er tydeligt for både børn og forældre, hvem der er primærvoksen. Det er min oplevelse, at organiseringen af børn og voksne samt hele den hjertevarme atmosfære på fritidshjemmet gør, at alle børn og forældre føler sig hjemme og trygge – og det har de gjort lige fra fritidshjemmets åbning. Hvert barn er specielt, der bliver taget hånd om alles behov, og alle bliver udfordret. Desuden samarbejder pædagogerne på Kastaniehusets Fritidshjem tæt med skolen og virker meget engagerede i at få børnenes hverdag til at hænge sammen. Eftersom fritidshjemmet åbnede samtidig med skolereformens indførelse, er alle i personalegruppen ansat “ind i” skolereformen og er dermed fuldt indstillet på de præmisser, den medfører. I det hele taget opleves den integrerede institution Kastaniehuset meget sammenhængende og tryg. Den mulighed, der ligger i at kunne fortsætte på samme institution, når man starter i skole og hverdagen bliver helt anderledes, er meget bevaringsværdig og vil kunne lette overgangen til skolelivet betragteligt, især for særligt sårbare og følsomme børn. Min søn går i øjeblikket i børnehave i Kastaniehuset, og jeg håber inderligt, at han om halvandet får muligheden for at opleve en sådan overgang, baseret på kendte omgivelser og kendte voksne! At skære antallet af fritidstilbud omkring Guldberg Skole fra fire ned til tre, virker formålsløst og uigennemtænkt. Der ligger ikke store besparelser at finde her. Tværtimod vil det blive en stor udfordring at finde plads til børnene. Det ligger ikke lige for at bygge nyt, og de faciliteter, der findes i de tre øvrige fritidshjem, kan ikke rumme de mange ekstra børn. At have flere små matrikler i stedet for få store kan vise sig at gøre en fremtidig ændret fritidshjemsstruktur lettere at implementere. Kastaniehusets fritidshjem har en størrelse, der gør, at det er stort nok til at udgifterne pr. barn kan holdes nede, og at børnene har masser af muligheder for at tilpasse valget af kammerater, voksne og aktiviteter efter behov og humør. Samtidig er det ikke så stort, at børnene drukner eller ikke bliver set. Kastaniehusets Fritidhjem er så velfungerende, velindrettet og vellidt – det vil være en stor fejltagelse at lukke det!
Læs høringssvar fra Maria Østergaard Kahn
Indsendt af:
Mads Nørgaard
Dato: 22. april 2015
Svarnummer:
128
By:
Kbh
Postnr.:
1439
Vores søn XXXXX går i klub på FK/2, og er enormt glad for det. Hele klassen går der, og det er af stor værdi - de følges, møder andre og nye ansigter, super personale, tæt på skolen, sund og dejlig mad - vi opfordrer til at FK/2 skal består i sin nuværende form! Kh Cecilie og Mads Nørgaard
Læs høringssvar fra Mads Nørgaard
Indsendt af:
Villads bang
Dato: 22. april 2015
Svarnummer:
127
Virksomhed / Organisation :
krudtuglen
By:
kbh ø
Postnr.:
2100
Læs høringssvar fra Villads bang
Indsendt af:
Karen Marie Halkjær
Dato: 22. april 2015
Svarnummer:
126
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Den integrerede institution Murergaarden
By:
Kbh N
Postnr.:
2200
Læs høringssvar fra Karen Marie Halkjær
Indsendt af:
Daniel Clive Ebeling
Dato: 22. april 2015
Svarnummer:
125
By:
København N
Postnr.:
2200
"Det har været en stor diskussion i den udviklingspsykologiske forskning om børn tog skade af at blive passet uden for hjemmet, og konklusionen har været relativ entydig: Det er ikke problematisk, så længe visse forhold er til stede, for så indgår daginstitutionen og hjemmet i et harmonisk samspil. Men forholdene er blevet så dårlige i de danske institutioner, at jeg ikke længere er sikker på, at de er gavnlige for børnene" (Dion Sommer, Udviklingspsykolog i Information, den 15. maj 2009). Med dette høringssvar ønsker jeg, at tilkendegive min stærkeste modstand mod, at børnehaven i Sct. Stefans fritidstilbud nedlægges. Da jeg valgte at skifte vores forhenværende børnehave ud, var det for at finde et trygt fritidstilbud, som vi ikke fik tilgodeset i vores daværende børnehave. I modsætning til Sct. Stefans børnehave, var den forhenværende børnehave præget af mistrivsel og uoverskuelighed. Sygefraværet var mildest talt nævneværdigt og resulterede i, at børnene ofte mødte voksne, som de ingen tilknytning havde til. To gange på et halvt år led forskellige børn nævneværdigt overlast, og det var disse begivenheder, der gjorde at jeg trak stikket. Første gang da et barn blev bidt af en hugorm, da en børnegruppe opsøgte en hugorm alene (med en pædagogs accept!); en hugorm, som børnene kort tid forinden havde set sammen med en pædagog i deres skovtilbud. En engangsforseelse kan ske, men da to børn på tre år, seks måneder senere bliver væk i skoven, og senere fundet af to fremmede ved Kongevejen i Allerød, og den efterfølgende ansvarsfralæggelse fra ledelsen, under parolen ”sådan noget kan ske”, så jeg intet andet valg end at flytte min søn. Det var tydeligt at børnene i de lokale kommunebørnehave blev overladt til sig selv, i store dele af dagen. Jeg kan kun tilslutte mig Dion Sommers udtalelse i Information: "Børnene overlades i alt for høj grad til sig selv i børnehaverne. Min vurdering er, at det kommer til at gå ud over deres koncentration, deres sproglige udvikling og deres evne til at indgå i sociale relationer. Det er dybt bekymrende" (Information den 15. maj 2009). Gennem klyngelederen pressede jeg på for at skifte til et andet tilbud. Jeg havde én chance, for sådan er reglerne nu engang skruet sammen, og det var ved tilfældighed, at jeg fik tilbudt en plads i Sct. Stefans børnehave. Det er jeg yderst taknemlig for. Min søn har nu gået i Sct. Stefans børnehave i tre år, og jeg har kun positive ord til overs for det yderst engagerede og passionerede personale. Ledelsen og organiseringen i Sct. Stefans burde stå som pragt eksemplet på, hvordan man driver god børnehave. Intet mindre. Jeg kan ikke forestille mig en bedre ramme for Københavns børn, der med gennemgående opmærksomhed for det enkelte barn, og en omsorg som man i dagens tilbud skal lede længe efter, sikre den nødvendige grundlæggende pædagogiske og faglige udvikling for børnenes afsæt til videre skolegang. Der er tid og plads til nærvær, og det enkelte barn bliver anerkendt og udviklet. Det er ikke ’bare’ noget der står skrevet i tilbuddets egenbeskrivelse. Der er personalemæssigt overskud til at udtænke faglige forløb, som knytter børnene an til byen de bor i, og stimulerer børnene til at tage ansvar for deres lokalsamfund. Vores søn er lige fyldt seks, men har længe være klar til at gå i skole. Han kan sit alfabet, sine tal, og har en livsduelighed og social formåen, som jeg – i kraft at min gerning som lærer – vil dømme skoleklar. Jeg kan kun takke Sct. Stefans børnehave for, at være medskabere af det positive produkt, han nu er, og som vil give ham alle de rette forudsætninger, for at starte i skole til sommer. Sct. Stefans børnehave er et aktiv for samfundet, som dette høringssvar på ingen måde kan retfærdiggøre til fulde. Det er en utilstrækkeligt at skulle forsøge at beskrive i skrift og tale, hvorfor dette tilbud skal nedlægges. I alt ydmyghed, burde I tage ud og se, hvordan børnehavens hverdag udfolder sig. Sct. Stefans børnehave opfylder alle de betingelser, som en børnehave i dag forpligter sig på i denne reform tid, og de gør det til fulde og mere til! Sct. Stefans børnehave burde stå som et pragt eksempel på, hvordan man i dag skal drage omsorg for børnene og samtidigt klæde børnene på til den kritiserbare skolereform der ligger dem for. Sct. Stefans pædagogik er gennemtænkt både når det gælder børnenes faglige kompetenceudvikling og også når det gælder social formåen. Det vil være en samfundsmæssig selvmål af kaliber, at nedlægge så gennemtænkt en børnehave som Sct. Stefans Børnehave, (og alle lignende tilbud, der både formår at leve op til alle facetter af faglige og den sociale udvikling, som er påkrævet, til UG og krys & bolle). Hilsen Daniel Clive Ebeling http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2015/02/26/153028.htm http://politiken.dk/debat/profiler/hoejbjerg/ECE2603984/vores-boern-har-behov-for-bedre-paedagoger---ikke-bare-flere/ http://www.information.dk/191159
Læs høringssvar fra Daniel Clive Ebeling
Indsendt af:
Ida W. Jacobsen - forældre
Dato: 22. april 2015
Svarnummer:
124
Virksomhed / Organisation :
Emdrup Søgård fritidshjem og klub
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Høringssvar til organisering af fremtidens fritidstilbud Kære læser Jeg peger på at man bruger Emdrup Søgårds, Græshoppens og evt. også Skrammels gode rammer og samler det til ét fritidstilbud tilknyttet Lundehusskolen. Disse tre fritidshjem ligger praktisk talt på samme matrikel tæt på skolen. Som forældre, er det mig ligegyldigt, hvordan organiseringen i øvrigt bliver, men jeg håber selvfølgelig at personalet får de bedste job betingelser og en jobsikkerhed, så området forsat kan tiltrække dygtige pædagoger. Lunden, som ligger på skolen er ikke gearet til flere børn, heller ikke selvom de inddrager flere klasselokaler. Skolegården er mildest talt utilstrækkelig og uinspirerende. Endvidere er der er utalt ønske fra forældre på skolen om at deres børn får et sceneskift, når de går over i deres fritidstilbud - her menes der altså over i nye rammer! Lunden er ikke attraktiv, og det ved jeg er holdningen blandt rigtig mange forældre til indskolingsbørn på Lundehusskolen. For mit eget vedkommende, er Emdrup Søgård, hvor mine egne børn er indmeldt, årsagen til at min ældste søn stadig er på skolen, og grunden til at min yngste skal starte i august. Vi skrev vores børn op til privatskole da de blev født, men ønsker at støtte den danske folkeskole, så længe vores børn er i trivsel og så længe, vi er tilfredse med det samlede tilbud. Det vil vi ikke være, hvis vores børn skal gå på Lunden. Hvem skal i øvrigt bestemme, hvor mine børn skal være? Hvorfor fratage os det frie valg? Det er af politikkerne gentagne gange blevet sagt, at pædagogikken ikke i ligger i murstenene, og det vil jeg til dels give dem ret i, men der er altså større pædagogiske muligheder, når mursten og rammer er i orden. Vi forældre er ikke blinde, vi kan se, hvor gode muligheder der ligger i institutionerne omkring skolen og i de grønne områder. RYAC løfter uden tvivl en socialpædagogisk opgave, men fritdshjemmet ligger langt væk fra skolen, og det er jo slet ikke sikkert, at det er de samme børn og familier, som vil få tilbuddet på RYAC, som det er i dag. Det er ikke sikkert, at man/vi selv kan vælge i den nye struktur. Emdrup Søgård fritidshjem, skal laves om til et klubtilbud. Det vil det godt kunne bære, men der er store tab ved at vælge denne løsning. Tab, som går direkte imod kommunens egne pejlemærker om forældrepartnerskaber og overgangsarbejde, idet samarbejdet med familierne allerede starter i Søgårds andre småbarnsinstitutioner. Endvidere vil også et stærkt samarbejde med Lundehusskolen gå tabt, et samarbejde, som skolens bestyrelse selv peger på er rigtig godt - et samarbejde, som de ønsker skal fortsætte. Alle fritidshjemmenes pædagoger er gode og dygtige - det er der ikke tvivl om! Men lad os få fagligheden tilbage på bordet og tale om et fremtidstilbud af kvalitet - i nogle rammer som kan bære det - og med forældretilfredshed. Jeg ønsker mig et fremtidigt fritidstilbud, som er båret af fællesskab, social chancelighed, med ordentlige muligheder for ledelse. Med den nuværende forslag vil kun én leder, skulle lede over matrikler med alt for stor afstand . mvh Ida West Jacobsen
Læs høringssvar fra Ida W. Jacobsen - forældre
Indsendt af:
Sarah Lundsfryd Astrup
Dato: 22. april 2015
Svarnummer:
123
Virksomhed / Organisation :
Bellahøj Fritidscenter
By:
København NV
Postnr.:
2400, Bellahøj Fritidscenter
Vedrørende organiseringen af Københavns fritidshjem Jeg er mor til to børn på hhv. 6 og 8 år, der går på den selvejende institution Bellahøj Fritidscenter, og jeg er oprørt og bekymret over, at Københavns Kommunes Børne- og ungdomsforvaltning har fremlagt et forslag om, at ville fjerne selvejerskabet og sammenlægge med den eksisterende KKFO med én leder. Vi forældre frygter at det vil gå kraftigt ud over kvaliteten. I min datters klasse går halvdelen af eleverne på den allerede eksisterende KKFO, og alle de forældre jeg har talt med er utilfredse med dette fritidstilbud. Mange af dem er allerede skrevet op på venteliste til det selvejende fritidscenter, Bellahøj Fritidscenter. Hvorfor vil de nu det? Fordi Bellahøj Fritidscenter løser fritidshjemsopgaven bedre! Alt dettes ødelægges – bare fordi man vil spare sølle 100.000 kr. og har set sig gal på selvejerskabet! Vi håber derfor, at forvaltning tænker mere langsigtet, og tillader, at også KKFO´en også bliver selvejende ved sammenlægningen, og nyder godt af den kultur, der allerede fungerer. Det giver mere kvalitet for penge, og mindre sygefravær som I kan se i de nedenstående punkter. Herunder vil jeg komme ind på tydelige forskelle imellem Bellahøj Fritidscenter (selvejende) og KKFO´en, Rødkilden (kommunal): • Bellahøj Fritidshjem har en speciel afdeling for 0.-klasserne, hvor dygtigt pædagogisk personale stille og roligt præsenterer børnene for det nye skole- og fritidshjemsliv i trygge rammer, inden de året efter kommer sammen med de andre klassetrin (1.-3.-klasser). DET HAR KKFO´EN IKKE • Bellahøj Fritidscenter har en meget dygtigt leder (Sus), der har været med til at forme en kompetent og stabil personalegruppe, der har et lavt sygefravær pga. der er et godt arbejdsmiljø, medarbejderne har medindflydelse og er tæt på den daglige ledelse. Det giver en meget høj kvalitet og kontinuitet, da man aldrig oplever at informationer om børnene går tabt. DET HAR KKFO´EN IKKE. • Fordi Bellahøj Fritidscenter er selvejende, kan de bedre prioriterer deres økonomi, og lave pædagogiske indsatser, hvor der er brug for dem, hvorimod KKFO er bundet af en masse regler f.eks. i forhold til at blande drifts- og vedligeholdelseskonti. • Bellahøj Fritidscenter har en sund økonomi, og kan hvert år overføre et overskud på ca. 400.000 kr., fordi de kan prioritere deres midler. DET KAN KKFO´EN IKKE. • Bellahøj fritidshjem laver mange aktiviteter for børnene efter skole f.eks. ridning, ture til natur og museum, sportsaktiviteter, værksteder, sommerfest, forårsfest, tivolifest, julehygge, en årlig cabarét, hvor alle børn, der har lyst, kan deltage. Det er et kæmpe show, som personalet bruger meget energi på, men det er af lyst! DET HAR KKFO´EN IKKE.
Læs høringssvar fra Sarah Lundsfryd Astrup
Indsendt af:
Sophie Elisabeth Lund
Dato: 22. april 2015
Svarnummer:
122
By:
København Ø.
Postnr.:
2100
Jeg mener at Fritidsklubben Thomas P Hejle bør fortsætte som en selvejende institution. set i lyset af, at TPHU er et meget unikt sted . Stedet har en særlig kultur med ekstremt engageret personaler, der også er med til at skabe en særlig ånd og tilbyder en masse spændende aktiviteter til børn/unge. Begge mine børn har været/er tilknyttet klubben og har i den grad følt sig trygge og oplevet den helt særlige stemning stedet har. Et værdifuldt og toneangivende sted vil gå tabt ifald TPHU lægges ind under de kommunalt styrede institutioner. Dette mener jeg vil være en meget trist beslutning mend konsekvenser for alle de børn der ikke får oplevet hvor fantastisk et sted TPHU er.
Læs høringssvar fra Sophie Elisabeth Lund
Indsendt af:
Tina Møllmann Jensen
Dato: 22. april 2015
Svarnummer:
121
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Forældrebestyrelsen klynge A19
By:
København S
Postnr.:
2300
Læs høringssvar fra Tina Møllmann Jensen
Indsendt af:
svend-Erik Petersen
Dato: 22. april 2015
Svarnummer:
120
By:
københavn
Postnr.:
1159
Jeg syntes at Thomas p. Hejle ikke skal styres kommunalt da det jo helt mister sin sjæl. Så jeg syntes at en selvejende inst. er den bedste form at føre det hele videre på det giver et minimum af administration. Det giver også en bedre arbejdsplads og bedre arbejdsforhold.
Læs høringssvar fra svend-Erik Petersen
Indsendt af:
Nis Lycke
Dato: 22. april 2015
Svarnummer:
119
Virksomhed / Organisation :
Bellahøj Fritidscenter
By:
Vanløse
Postnr.:
2720 Bellahøj Fritidscenter
Bevar Bellahøj Fritidscenter Hvad er perspektivet i at lukke Bellahøj Fritidscenter som selvejende institution? Man har et fritidscenter der fungerer godt og vil skifte det ud med noget, som ingen ved om vil fungere. For at spare 100.000 kroner skal man investere 13 millioner, det vil sige at der går mindst 130 år før pengene er tjent hjem igen! Samtidig vil det være let at spare 100.000 kroner på driften som den er nu og der til bevare en selvejende institution, som i den grad fungerer til børnenes og forældrenes tilfredshed! Hvis man vil have et kommunalt fritidshjem til at fungere godt, kan man jo lægge KKFO'en ind under den selvejende institution Bellahøj Fritidscenter. Det vil tillige aflaste skolelederen på skolen, som meget vel har rigeligt at se til i forvejen. Det vil for mig at se også være svært at være leder for både skole, en endnu større KKFO og op til fem fritidscentre. Bellahøj Fritidscenter har i alle år haft et solidt overskud, i år 400.000 kroner, til gavn for børn og brugere.
Læs høringssvar fra Nis Lycke
Indsendt af:
Andreas Bøggild Monies
Dato: 22. april 2015
Svarnummer:
118
Virksomhed / Organisation :
Børnehuset Vor Frue.
By:
København V
Postnr.:
1552
Vedr: Børnehuset Vor Frue. Jeg har to børn i børnehaven i Børnehuset Vor Frue, og jeg kan ikke understrege nok, hvor velfungerende denne institution er i sin nuværende form. Mine børn oplever, at mangfoldigheden i sammensætningen af børn, dels i børnehaven og dels med fritidshjemmet, giver dem store fordele ift inspiration og tryghed. Inspiration i form af den internationale sammensætning af børn og tryghed i form af daglig samvær med både store og små børn. Dette giver dem en helt naturlig tilgang til flersprogede børn og en helt naturlig tilgang til ældre børn, som allerede går i skole, hvilket har styrket mine børns fagligt allerede. Mine børn får meget ud af deres tid med de større børn. Personalet har stor gevinst af at have med både store og små børn at gøre, hvilket helt tydeligt mærkes i deres arbejde med mine børn. Det virker ganske enkelt som om de fagligt bliver stimuleret i en grad, som gør dem langt langt mere motiverede end hvis de blot havde med en mere afgrænset aldersgruppe at gøre, og dette er helt klart, når jeg ser og hører om deres tilgang til mine børn. Og vigtigst af alt må være, at mine to børn ganske enkelt elsker at være i Børnehuset Vor Frue. De lærer en masse, føler sig inspirerede og trygge og glade. Jeg vil virkelig understrege, at man vil begå en kæmpe fejl ved at lave om på denne børnehave.
Læs høringssvar fra Andreas Bøggild Monies
Indsendt af:
Lise Dørge
Dato: 22. april 2015
Svarnummer:
117
By:
København
Postnr.:
2200
I referat af Børne og Ungeudvalgets møde den 18.03.2015 fremgår det at Murergården skal trækkes ud af den oprindelig plan om at indskrænke fritidstilbud til en samlet matrikel på/nær Blågårds skole. Fritidshjem og klub i Murergården vil således også i fremtidens fritidstilbud være en realitet. Det er en stor glæde og lettelse for min familie. Vi har netop valgt Murergården for at skabe en helhed, tryghed og sammenhæng i vores datters liv gennem det meste af hendes opvækst – fra hun startede i vuggestue og nu går i børnehave til hun senere skal starte på den lokale folkeskole (Blågårds skole) og fritidshjem/klub i Murergården. Murergården er i høj grad medvirkende til at vi vælger den lokale folkeskole! Der er i Murergården skabt en usædvanlig stærk rød tråd i de værdier, der danner basen for det pædagogiske arbejde på tværs af huset. Denne røde tråd giver både børn og forældre en tryghed i forhold til forventninger og samarbejde med Murergården – vi ved at den åbenhed vi blev mødt med i vuggestuen også er til stede når børnene starter i børnehave, fritidshjem og klub! Murergården som samlet pædagogisk enhed tillader at overgangen mellem de forskellige ”afdelinger” er naturlig og tryg for børn, forældre og personale. Værdierne føres videre ikke kun i det pædagogiske arbejde men jo også i børnene, der oplever en vedvarende sammenhæng i den måde der kommunikeres, opbygges sammenhold, selvværd osv gennem hele deres barndom/ungdom i Murergården. Det er værdier, der giver mening af fastholde en tydelig og ensrettet kurs omkring netop i perioden før og omkring teenage årene, hvor mange børn står overfor svære valg og udfordringer. Og derfor er det så vigtigt at denne røde tråd bevares i den nye struktur og at huset ikke deles i to separate enheder med splittet ledelse, personale og værdier. Venlig hilsen Lise Dørge
Læs høringssvar fra Lise Dørge
Indsendt af:
Bestyrelsen, v/ Anna Høgberg
Dato: 22. april 2015
Svarnummer:
116
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Thomas P. Hejles Fritidshjem
By:
København K
Postnr.:
1358
Høring om organisering af Fremtidens Fritidstilbud Bestyrelsen og ledelsen i Thomas P. Hejles Fritidshjem har følgende ønsker og kommentarer til Forvaltningens implementeringsplan for Den Classenske Legatskole. Vi erkender det politiske ønske om, at samle fritidshjemspladserne fra Thomas P. Hejles Fritidshjem og Vartov Fritidshjem tættere på skolen som en selvejende institution, men vil samtidig gentage, at vi i dag har to meget velfungerende institutioner, som det vil være meningsløst at opløse, før en endelig ny placering er fundet og indrettet. Vi peger derfor på en overgangsløsning, hvor Thomas P. Hejles Fritidshjem og Vartov Fritidshjem bibeholdes i den nuværende form og struktur på de nuværende matrikler, således at man i god ro og orden kan finde en kommende ny placering. Da vi kun er to institutioner, som altid har haft et rigtig godt samarbejde med skolen, foreslår vi en koordinatorfunktion i forhold til 1:1 ledelse, således at den ene af fritidshjemslederne bliver ledende koordinator i forhold til pædagogiske og praktiske forhold omkring skole/fritidshjem, men at de to institutioner i overgangsperioden i øvrigt bevares som to selvstændige enheder som i dag, med hver deres budget, personale og leder. Når en endelig ny placering er fundet, indledes drøftelser om hvorledes de to nuværende selvejende institutioner omdannes til én ny selvejende institution. Vi håber meget, at Forvaltningen og Børne- og Ungdomsudvalget kan indse det fornuftige i denne model, så man undgår to store strukturelle omlægninger kort efter hinanden. Dette vil give en stor tryghed for både børn, forældre og personale og i overgangsperioden give meget mere arbejdsro og overblik, til at finde den nye organisering af et kommende selvejende fritidshjem tilknyttet Den Classenske Legatskole. Bestyrelsen for Thomas P. Hejles Fritidshjem 20. april 2015 Nørre Voldgade 23, 1358 København K Tlf.: 33 13 23 70 Mail: mail@tphejlefh.kk.dk
Læs høringssvar fra Bestyrelsen, v/ Anna Høgberg
Indsendt af:
Personalegruppen
Dato: 22. april 2015
Svarnummer:
115
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Emdrup Søgård fritidshjem og klub
By:
KBH Ø
Postnr.:
2100
Læs høringssvar fra Personalegruppen
Indsendt af:
Claudia Randrup
Dato: 21. april 2015
Svarnummer:
114
Virksomhed / Organisation :
Børnehuset Vor Frue
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Vi har to piger. Den store går på den tyske Sankt Petri skole og kom i sin tid direkte fra en institution på Østerbro. Det tog hende mange år at "lande" i sin skole og trives, fordi forskellen var stor. Hendes klassekammerater, der havde gået i Vor Fru børnehave havde en kæmpe fordel, de kendte hinanden siden børnehaven og havde den fordel at smutte over i deres åndehul efter skolens slut. Vi har lært og gjort det anderledes i anden omgang. Siden Karla er gået i denne fantastiske børnehave, er hun blevet en meget lykkelig og sikker pige tak være den gode pædagogik og ro, den børnehave har. Nu skal hun snart starte på dem tyske skole og er slet ikke utryg, for hun ejer hele huset - ifølge hende - og kender alle pædagoger. Så skiftet vil hun ikke mærke, men selvfølgelig starter der et skoleliv på den anden side af gaden som vil fylde en del. Og derfor er det dejligt at hun kan komme "hjem" til sit åndehul, hvor hun opdrages efter dansk pædagogik efter en travl tysk skoledag. Vi håber inderligt at denne instution bevares som den er, vi har aldrig troet der fandtes så gode institutioner som denne.
Læs høringssvar fra Claudia Randrup
Indsendt af:
Jakob Ingvorsen
Dato: 21. april 2015
Svarnummer:
113
Virksomhed / Organisation :
Krudtuglen
By:
Københavns S
Postnr.:
2300
Prøv det selv. Prøv at vejlede et fremmed barn i dets sociale adfærd, i ønsket om at det skal forbedre denne. Resultatet er egentlig logisk og givet på forhånd - det kan ikke lade sig gøre. Børn lytter ikke til fremmede voksne, da man ikke har vundets dets respekt eller vist det omsorg. Man har, kort sagt, ingen relation mellem den voksne og barnet. Nedlægningen af de små fritidshjem, vil medføre man som pædagog i en stor institution, sikkert får en udemærket relation til de børn der dagligt opsøger dig. Men børn der er gode til at søge kontakt er bare sjældent i risikosituationer. Som pædagog handler det om give alle børn en god start på tilværelsen - og derfor skal man holde øje med én speciel gruppe børn med en bestemt type adfærd - de stille børn - dem der kryber langs med panelerne. Nogle af de mest utrygge børn er dem der undviger de voksne (jvf. den norske forsker Kari Killén). Meget dagligt arbejde går ud på at gøre denne type børn kompetente udi at udtrykke sig og danne relationer med jævnaldrende. Disse børn har specielt brug for støtte. I en stor institution vil denne gruppe børn være svære at spotte, simpelthen fordi institutionen er fyldt med børn der er fremmede overfor dig. Hvis det lykkedes at spotte dem, vil det være svært at hjælpe dem fordi man selv er en fremmed i deres øjne. I en stor institution vil disse børn, i mere eller mindre omfang, blive overset. Pædagogisk udviklingsarbejde sker på baggrund af gode, stærke relationer mellem personalet og børnene - al moderne pædagogisk forskning viser tydeligt dette - jvf. forskere såsom Bae og Schibbye, der tegner hele billedet af den moderne pædagogiske tilgang til arbejdet. Fundamentet for pædagogisk udviklingsarbejde er markant forringet med sammenlægning af de små institutioner til stor-institutioner. Derfor vil flere børn blive overset, og på den lange bane ikke blive kompetente til at begå sig i samfundet - de vil blive marginaliserede borgere. Idag arbejder jeg som pædagog i Børnehaven Krudtuglen, men jeg har tidligere arbejdet med udsatte børn og unge. På baggrund af min erfaring med sidstnævnte brugergruppe ved jeg hvad marginaliserede unge koster samfundet. Hver enkelt barn kan koste millioner årligt. Hvorfor? Tænk på omkostninger til eksempelvis døgnanbringelse, særlige skoletilbud, socialrådgivere, støttepædagoger, økonomisk understøttelse, kriminalitet og hærværk, tilskud til medicin etc. Så set udfra et økonomisk perspektiv, ville det simpelthen være billigere at sætte tidligt ind - og skabe borgere der bidrager økonomisk til samfundet, i stedet at øge gruppen af socialt marginaliserede mennesker der ender som en økonomisk byrde for samfundet hele livet. Set fra både et pædagogisk fagligt og et økonomisk perspektiv (og så har jeg ikke engang argumenteret udfra en etisk dimension) er sammenlægningerne en skidt idé. Derfor bør man gøre hvad man kan for at bibevare de små institutioner - og muligvis søge økonomiske givtige løsninger ved at øge samarbejdet imellem institutionerne, fjerne dokumentations opgaverne i det daglige arbejde, så der er flere varme hænder til børnene eller lade institutionerne selv løse de økonomiske udfordringer lokalt. Jakob Ingvorsen Pædagog Krudtuglen integreret institution
Læs høringssvar fra Jakob Ingvorsen
Indsendt af:
Jytte Bergmann
Dato: 21. april 2015
Svarnummer:
112
Virksomhed / Organisation :
Bellahøj fritidscenter
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Kære politikere, Som forældre til et - snart to - børn på Rødkilde Skole er jeg bekymret for den nye plan for fritidshjemmene. Jeg er meget tilfreds med pædagogikken på bellahøj fritidscenter, hvor børnene bliver set, hvor der er stærke og gode traditioner - og hvor personalet ovenikøbet har overskud til at arrangere fritidstilbud som badminton, ridning og guitarundevisning. Det vigtigste er dog at børnene bliver mødt og set af de voksne på stedet. I det nye udspil har jeg kun set planer for besparelser. Ikke nogen planer for hvordan man vil sikre pædagogikken i en ny samlet institution med omkring 440 børn. Hvordan vil man sikre kvalitet for vores børn? Hvordan vil man sikre at børn - nogle af dem er ikke mere end seks år - bliver set og mødt af kompetente og engagerede voksne, når de kommer fra skole? I dette tilfælde kan man spare 100.000 kroner ved at nedlægge bellahøj fritidscenter som selvejende og selvstændig institution. Jeg kan ikke se andet end at kvaliteten bliver forringet af at nedlægge en velfungerende institution - og konsekvensen hermed bliver at det bliver dyrt for vores børn. Vh. Jytte Bergmann
Læs høringssvar fra Jytte Bergmann
Indsendt af:
Matthias Köppe
Dato: 21. april 2015
Svarnummer:
111
Virksomhed / Organisation :
børnehuset vor frue
By:
København K
Postnr.:
1453
Institutionen skal beholde sin nuværende struktur; dvs. plads til børn i mange forskellige alder fra forskellige nationer og kulturer. Børne lærer at agere med hinanden ud fra forskellige baggrund. Og især alders-forskellen påvirker børnenes opvækst meget positiv idet børnene er tvunget til at tage hensyn til hinanden og lære af hinanden. At ændre denne konstruktion vil tage livet af institutionens ånd og ødelægge et fantastisk initiativ.
Læs høringssvar fra Matthias Köppe

Sider