Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Høringsfrist:

1. maj 2015
Indsendt af:
Cathrine Marchen Asmussen
Dato: 18. april 2015
Svarnummer:
80
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Vedrørende Bellahøj Fritidscenter Kære Udvalg Bellahøj Fritidscenter er forbilledelige i forhold til at prioritere deres midler. Jeg ved hvad jeg taler om, da jeg har haft mit yngste barn gående både på skolens KKFO, og dernæst på Bellahøj fritidscenter. Der er en verden til forskel. Bellahøj Fritidscenter prioriterer at have 2 busser til rådighed, som dagligt kører ud med børn til diverse fritidsaktiviteter. Det er helt vildt hvad institutionen tilbyder. Fodbold, badminton, guitar, dans ... der er i omegnen af 15 tilbud, og børnene kan vælge så mange de vil. Tilbud af så høj kvalitet at børnene ikke behøver at gå til noget andet i deres fritid for at blive mødt på deres behov. Det er SÅ smart at fritidsaktiviteterne ekspederes i dagtimerne, hvor børnene alligevel passes, så man som familie har tid til at være sammen efter fritidshjemmet, og ikke skal til at rende til fritidsaktiviter i andre fora. Det virker afstressende på alle parter. Mit barn går blandt andet til ridning i Ballerup. Det betaler vi for - de øvrige tilbud er så vidt jeg ved gratis, så alle kan være med. Ridningen er mit barns ynglings ting, og jeg ville ikke have haft mulighed for at tilbyde det, da jeg ikke ejer en bil. Det er en kæmpe gave. Derudover går hun til guitar. Helt gratis. Noget der normalt er meget dyrt. Og ikke alle har råd til. Det skyldes lederen har ansat en pædagog, der kan lære guitar fra sig. Da mit barn gik på KKFOen, og gik til fritidsaktiviter i andre sammenhænge var vores hverdag langt mere presset. Der er ingen sammenligning. En anden stor forskel er at der på Bellahøj Fritidscenter er meget kort vej til de beslutninger der koster penge. Hvis børnene udtrykker ønske om et nyt spil fx. og ønsket imødekommes, har de det i hånden i løbet af få dage. Forskellen på de to institutioner ligger i at Bellahøj fritidscenter er selvejende og derfor selv kan prioritere deres midler og møde børnenes behov og ønsker meget hurtigt, fordi der er så kort vej til øverste økonomiske myndighed. Jeg håber derfor at det fritidstilbud som gives børnene på Rødkilde skole forsat styres af en selvejende institution, der har mulighed for børnenes behov så effektivt og hurtigt. Og tilbyder de glimrende fritidstilbud, ikke mindst. Bedste hilsner Cathrine Marchen Asmussen
Læs høringssvar fra Cathrine Marchen Asmussen
Indsendt af:
Michael Ekegren Christensen
Dato: 18. april 2015
Svarnummer:
79
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Vedr. Organisering af Fremtidens Fritidstilbud Jeg har med stor interesse fulgt med i den proces som KK lægger op til at implementere omkring Fremtidens Fritidstilbud. Specifikt forholder jeg mig til notat ved bilag 78/dokumentnr. 2015-0061285-4, som skitserer oplæg til en strategi og en handlingsplan for inddragelse og dialog med fritidstilbuddene. I parallel til dette, er der i vores nuværende fritidstilbud (Bellahøj Fritidscenter, BFC) en tæt dialog og delt frustration mellem forældre og personale, som søger en model, der kan bevare de gode ting og rammer, som vi oplever vores børn befinder sig i. Det er simpelthen svært, at forestille sig et bedre fritidstilbud, og hvordan dette skal kunne bevares i den fremtidige model ud fra den afmontering af styringsretten for de selvejende institutioner bl.a. BFC, som oplægget ligger op til. Hos BFC oplever jeg som forælder, en ganske unik kultur med dedikeret personale, som i børnenes fritid og ferier leverer et spækket program med udflugter, organiserede workshops, fritidsaktiviteter og en årlig sommerkoloni og en årlig cabaret. Fritidsaktiviteter er sat i system, ved et katalog som børnene kan vælge fra, udstyret ved alt fra ridning til leg med ler. Den årlige cabaret sætter hele fritidsklubben på den anden ende. Børnene selv finder på og øver sig med fantasifulde indslag, for til slut at stå på en scene og over en uge lave 3-4 forestillinger for de mange forældre og bedsteforældre, der følger deres børns kreative og personlige udvikling. Disse aktiviteter er BFCs ”varemærke” og er en stærk del af det fritidstilbud, som der kan leveres som selvejende institution. De børn, ud over mit eget, jeg oplever på BFC, er gennem det tætte samvær og fælles aktiviteter, blevet udstyret med styrket selvtillid, motivation og engagement og lærer en masse sociale færdigheder på tværs af klasseskel og årgange. Pædagogikken og personalet er en væsentlig del af denne succes. Der er nærhed og kontakt mellem børn og personale, noget vi ved besøg og i kontakt med øvrige forældregrupper, ikke genfinder hos KKFOerne i nærområdet. Derfor er det ikke uvæsentligt, hvilken styringsret og form som en fremtidig institution udstyres med. KK’s oplæg om at fratage BFC retten til at fungere som selvejende institution og i stedet underlægges forvaltningens styre, fortolkes som at ledelsen fratages muligheden for at foretage de små daglige dispositioner, der skaber en unik dedikeret kultur. Dette vil bl.a. betyde, at der ikke i samme grad vil være mulighed for at institutionen selvstændigt kan råde over de finansielle midler, da økonomien bliver båndlagt i en større udstrækning. Som en direkte konsekvens af BFCs status som selvejende institution, findes købmandsskabet, som gør, at der økonomiseres med midler og ressourcer til fordel for børnene, fremfor mursten (dette købmandsskab har BFC bevist igennem de sidste 8 år med et årligt overskud og i seneste regnskab med resultat på tæt ved 400.000 kroner). Samme balance (børn fremfor mursten) har KK selv fremført som hovedårsag til reorganisering af institutionsområdet ved Fremtidens Fritidstilbud i den offentlige debat. Jeg må slutte; at høringsprocessen må have resulteret i et nærmere eftersyn og beregninger omkring de fysiske rammer som de nødvendige ”superinstitutioner” vil kræve, idet jeg med glæde kan konstatere at de fysiske rammer nu bevares som de er (institutionen bevares på de eksisterende matrikler) fremfor at bruge større anlægsmidler til at bygge nyt på skolens område (jf. Dagsorden for Vanløse Lokaludvalg d. 16-04, punkt 10, bilag 66 https://www.kk.dk/sites/blivhoert.kk.dk/files/edoc/c8057f9c-defd-4d07-b6a1-04fbc2576f4b/ee660f6d-9a45-49d9-a8a3-09f56ed6a24d/Attachments/12825074-14071523-1.PDF). Det betyder, at ved at udnytte at de rammer, som findes ved BFC – at indskolingen kan bevares i trygge rammer på én matrikel – og at 1-3 klasserne kan samles, som de gør i dag på en anden matrikel. Der udestår derfor en sidste anke ift. oplægget fra KK. Når KK nu lægger op til at ændre styringsform – bør forvaltningen have succeshistorier som BFC i mente, og at der faktisk findes gode eksempler til inspiration, som ikke må mistes og ofres på omlægningens alter. Den stærkeste kultur kan kun bevares og gro, hvis den får de rette vækstbetingelser og i mine øjne er det at: - Bevar BFC som selvejende institution Eller - Udtænk styringsmæssige lommer hvor del-institutionsledelsen kan forvalte total budget ansvar/frihed og frit disponere mellem anlæg/driftsbudget - Udtænk styringsmæssige lommer således at rige og velfungerende fritidsudbud kan bevares i den pædagogiske ånd som eksisterer på de velfungerende tilbud Mvh Michael Ekegren Christensen Vedr. organisering af Bellahøj Fritidscenter (BFC)
Læs høringssvar fra Michael Ekegren Christensen
Indsendt af:
Malene Klausen
Dato: 18. april 2015
Svarnummer:
78
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg må sige at jeg er dybt bekymret for børnene fortid. For mit vedkommende har jeg en søn der skal starte i skole til august. Han og hans venner har endnu ikke fået tilkendt frit. Dette fordi plansanvisningen har 25 børn, de ikke ved hvor de skal placere. Dette bekymre mig som mor, lige så meget som det bekymre mig for børnenes velfærd og trivsel, hvis de skal gå på en frit, i stedet for som det ser ud nu, tre. Min søn er letpåvirkelig overfor ændringer og bliver meget utrykt hvis han ikke har faste rammer og voksne. Som jeg ser det bliver der ingen voksne på et kæmpe kæmpe fritidshjem, frem for 3. Mindre. Jeg giver folkeskolen en chance, så er det private skoler, så jeg kan sikre min søn den tryghed han og alle de andre børn fortjener!
Læs høringssvar fra Malene Klausen
Indsendt af:
Tora Mehlsen
Dato: 17. april 2015
Svarnummer:
77
By:
København S
Postnr.:
2300
Bryggen bliver større og større og får flere og flere børnefamilier. Jeg synes derfor at det er helt uacceptabelt at samle alle børn i kæmpe institutioner, da børn har brug for ro og trygge rammer. Bryggen har mange gode og mangfoldige institioner som der skal værnes om, ikke lukkes! Jeg håber I vil lytte til alle os forældre der ønsker den bedste fremtid for vores børn på Bryggen, en bydel med forskellige fritidsordninger og tilbud.
Læs høringssvar fra Tora Mehlsen
Indsendt af:
Vanløse Lokaludvalg
Dato: 17. april 2015
Svarnummer:
76
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Vanløse Lokaludvalg
By:
København
Postnr.:
2720
Høringssvar fra Vanløse Lokaludvalg vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud Vanløse Lokaludvalg har modtaget høringsmaterialet vedr. fritidstilbud m.v. i bydelen. De bemærkninger, der er modtaget fra bydelen, giver ikke Lokaludvalget anledning til yderligere kommentarer. Institutionslokalerne ved Sejlklubben ved Damhussøen og ved tribunen i idrætsparken, giver os anledning til at pege på, at et meningsfuldt medlemskab kræver samarbejde mellem skole og institution. Hvis børnene først får fri klokken 1530 fra skole og hentes før klokken 17 har de ikke meget tid til at sejle hvis de også skal indregne tid til at søsætte bådene og trække dem op igen. Lokaludvalget vil gerne anholde, at der tilsyneladende systematisk sker brud på den af Borgerrepræsentationen fastlagte opdeling af bydele. Dette sker ved ofte at foretage ændringer henover grænserne – uden på forhånd at have inddraget de pågældende lokalvalg i spørgsmålene. Vi gør i denne anledning opmærksom på, at Rødkilde skole er beliggende i Vanløse bydel. De tilhørende institutioner bør derfor ”tillægges” Vanløse eller Vanløse-Brønshøj som fritidscenter. Optaget kan naturligvis komme fra skolens opland, uanset hvilken bydel, børnene er beboere i. En lignede situation gør sig gældende for Brønsparken, Hegnshusene, som får tilknytning til Brønshøj Skole, der ikke ligger i nærheden. Også her anmoder vi om at man bruger betegnelsen Fritidscenter Vanløse-Brønshøj. Vi anmoder også her, om at borgerinddragelses-synspunktet tilsiger en særlig inddragelse af Vanløse Lokaludvalg, som supplement til bruger indflydelsen. Endeligt skal vi også minde om at det er vigtigt at inddrage pædagogerne i dagligdagen på skolerne, når de nu får/har deres daglige gang der. Med venlig hilsen Bent Christensen, formand Vanløse Lokaludvalg
Læs høringssvar fra Vanløse Lokaludvalg
Indsendt af:
Mette Strøm
Dato: 17. april 2015
Svarnummer:
75
By:
København V
Postnr.:
1669
Jeg var meget tæt på ikke at fremsende endnu et høringssvar. I LYTTER IKKE!!! Det ER JO blevet besluttet at der skal være 1:1 model, hvorfor skal vi forældre så høres? Det er jo besluttet at en stor institution med en leder, er bedst, selvom ALLE undersøgelser viser det modsatte, selvom IKKE EN stor institution er kommet frem og vist for fantastisk det store er, selvom ALLE høringssvarene er imod, hvorfor skal vi forældre så høres? Det er jo besluttet at denne kommende store institution skal i fremtiden være samlet på et sted, selvom der ikke er plads til sådanne en bygning, selvom det koster 10 gange hvad de små fritidshjem koster idag, selvom de kommene børn de næste par år skal være i midlertidige bygninger og være usikre på hvordan fremtiden bliver, hvorfor skal vi forældre så høres? Det virker som om at det er besluttet at det skal være en KKFO og ikke et fritidshjem, der skal være den nye MEGA-institution, dette betyder at de nuværende pædagoger som har valgt at arbejde i selvejede institutioner, nu skal arbejde på en KKFO, de er ikke blevet spurgt om hvad de mener, vi forældre der har VALGT en selvejet institution, skal nu til at sende vores børn i en KKFO vi fra starten har fravalgt, hvorfor skal vi forældre så høres? HVEM TÆNKER PÅ BØRNENE? - de ved ikke hvordan deres fremtid er i deres nuværende institutioner - de kan mærke at personalet heller ikke ved hvordan deres fremtid bliver - de kan mærke frustrationerne hos os forældre - der er INGEN undersøgelser der viser at STORT er GODT - for andet end altså økonomien!!! Jeg er heldigvis i den lykkelige situation at mine to store børn ikke længere er mellem 5-10 år, så de bliver ikke berørt af dette. Min mindste på 5 år, er så heldig at han er opskrevet til privatskole så han kan undgå at blive berørt. MEN hvad med alle de andre børn? De familier der ikke har råd til privatskole? Hvad med de forældre der har råd men ikke skrev deres barn på venteliste da barnet blev født? Hvad med dem??? De har INTET valg! De må sende deres børn afsted i den skole det er bestem deres lejlighed hører til og der stadig bløder efter skolereform og lærernes overenskomst. Derefter kan de hente ders børn på en KKFO de ikke har valgt, men som hører til skolen. DER ER INTET VALG MERE.
Læs høringssvar fra Mette Strøm
Indsendt af:
Trine
Dato: 17. april 2015
Svarnummer:
74
Virksomhed / Organisation :
Krudtuglen
By:
København S
Postnr.:
2300
Som mor til 2 drenge i Krudtuglens fritidshjem og børnehave er jeg frygtelig bekymret for følgerne at beslutningen om at nedlægge de små fritidshjem i København, og kan på ingen måde se hvad godt dette skal bringe med sig. Da vi skulle vælge institution til vores drenge, var det et meget bevidst valg at vi ønskede en institution hvor børnene kunne gå fra vuggestue til fritidshjem. Dels for at skabe trygge rammer omkring deres opvækst, dels fordi den aldersintegrering der finder sted i sådan et miljø, er helt unik. For ikke at glemme hvor meget tryghed det skaber for søskende at være det samme sted. Vores ældste dreng, der startede på Islands Brygge skole i august, har altid været påvirkelig i forhold til forandringer i hans dagligdag. Vi var meget spændte på hvordan skolestart ville gå, og vi har været meget begejstrede og lettede over at det er gået rigtig godt. Vi er sikre på at dette blandt andet kan tilskrives den ro og tryghed han har omkring sit fritidshjem, hvor han har gået siden han var vuggestuedreng. Han går i klasse med sine "Krudtugle-venner" og kan hver dag efter skole komme tilbage til et sted han kender og personale han har kendt i årevis. Dette har været en stor tryghed for ham, og han glæder sig hver eneste dag til at komme i fritidshjem efter skole. Noget af det unikke ved et sted som Krudtuglen er: - At der skabes sammenhæng på tværs af årgangene, aldersintegrering skaber et unikt miljø. Fritidshjemsbørn kigger forbi deres gamle vuggestue og hjælper til, eller hilser på. - Søskende kan få mulighed for mere tid sammen i en ellers travl familiehverdag. - Det skaber tryghed for børnene at de kender personalet over længere til. Alle kender alles navne i Krudtuglen. - Traditioner i institutionen som barnet er med til at opleve igennem flere år, dette skaber sammenhæng, genkendelighed og tryghed. - Synlig ledelse. Dette er unikt i forhold til samarbejdet med forældrene. Desuden mener jeg det er katastrofalt at fratage børnene og forældrene mulighed for det frie valg. Det vil med kun et fritidshjem på Islands brygge ikke være mulighed for at fravælge institutionen hvis det er et barn der har det svært. Der er nogle børn som ikke trives i store ”flokke”, og jeg kan personligt ikke forstå at der ikke længere skal kunne være muligt at tage hensyn til dette. Det er bevidst at børn fra 0-8 år ikke egner sig til at være sammen med over 300 børn, det kan ikke undgås at nogle børn bliver tabt på gulvet. Som det står skrevet i Bryggebladet (9. april), er der lavet en undersøgelse af Charlotte Ringsmose og Grethe Kragh- Müller(Institut for Uddannelse og Pædagogik på Århus universitet)om pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner. Deres undersøgelser viser at der ikke er et eneste holdbart pædagogisk argument for at vælge store institutioner, både når det gælder daginstitutioner og fritidstilbud for skolebørn. Er dette ikke et godt argument for at bevare de små enheder, ved jeg ikke hvad der er!!! Undersøgelsen slår endvidere fast at børn i store institutioner trives dårligere og har færre muligheder for at udvikle sig. Desuden har 20 procent af børn i institutionerne et særligt behov for voksenkontakt. Det siger sig selv at dette er en svær om ikke umulig opgave at løfte for de voksne i en institution med 500 børn! Det er også utrolig vigtigt for nogle børn at have mulighed for et skift i rammer efter en lang skoledag. I en institution som Krudtuglen, er der desuden mulighed for at trække sig tilbage til lokaler med få børn og en voksen, hvilket giver ro for de børn der har behov for dette. Jeg finder om eftermiddagen som regel min søn i værkstedet hvor han har glemt alt om skole og er i gang med endnu et kreativt projekt. Og han vil som regel ikke med hjem. Jeg bliver så trist, (og vred) når jeg tænker på at dette unikke samvær og fredelige miljø skal tages fra ham. Jeg mener at den eneste rigtige løsning vil være at bevare de små fritidshjem på Islands Brygge. Man kan eventuelt ledelsesmæssigt fusionere de små fritidshjem på Islands Brygge, men bevare matriklerne hvor de er. Dette for at bevare de små miljøer som er så uendelig vigtige for os der har valgt dem. Alternativet må være at vente med at tage beslutningen om at lukke de små institutioner til 2020, hvor man ved hvad der skal ske med den nye skole på Artillerivej.
Læs høringssvar fra Trine
Indsendt af:
Liv Underdal
Dato: 17. april 2015
Svarnummer:
73
Virksomhed / Organisation :
Klynge Ø3 / BUF
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Høringssvar ift. Fremtidens Fritidstilbud – Høringsrunde nr. 2 - Organisering Vi tolker 1:1 ledelse i Fremtidens Fritidstilbud som en effektivisering på ledelse, hvilket betyder, at der ikke bliver plads til alle de pædagogiske ledere der er ansat i dag. For at sikre en retfærdig proces mener vi, at lederstillingerne i de nyetablerede fritidstilbud og fritidscentre skal besættes på samme måde som da klyngelederne søgte deres stillinger ved klyngedannelsen. Det vil sige at alle pædagogiske ledere, der i dag bestrider stillingen som pædagogisk leder i fritidshjem eller klub i kommunen – og kun dem - vil få muligheden for at søge de stillinger. Dette ville sikre en retfærdig proces, hvor den leder, der i sidste ende bestrider stillingen, er valgt med baggrund i kompetencer og faglighed. Vi mener at denne lukkede ansøgerskare skal have muligheden for at søge stillingerne i hele kommunen og ikke i afgrænsede området. Dette vil skabe større mulighed for at matche den rette ansøger med den rette stilling. Vi mener det er vigtigt at være opmærksom på at de såkaldt ”kolde hænder” er en forudsætning for at de såkaldt ”varme hænder” kan vedblive med at være varme. Jo mere man sparer på ledelse - jo flere opgaver relateret til ”kolde hænder” vil blive overladt til det pædagogiske personale at varetage Vi ser det som bekymrende at 1:1 ledelse ikke nødvendigvis betyder ledelse på samme niveau. Vi mener det er vigtigt at 1:1 ledelse forstås som ledelse på samme niveau. For os vil det være vigtigt at ledelsen i den fremtidige struktur er ligeværdig så det enten er en klyngeleder eller en anden ledelsesperson på samme niveau som skolelederen, der er leder af de kommende fritidstilbud. Hvis én ledelse i fritidscentrene betyder, at fritidscentrene, der er beliggende på flere matrikler med stor afstand imellem, vil have matrikler uden ledelse, ser vi det som bekymrende. Det kunne i den forbindelse være vigtigt at indsamle de erfaringer der er på BUFs område omkring hvor galt det kan gå på matrikler uden ledelse. Vi mener god ledelse også handler om at have tid og mulighed for at indgå i en faglig og direkte relation med den enkelte. Selv med afdelingsledere kan der være en grænse for hvor mange forskellige geografiske opdelinger man kan favne som pædagogisk leder. Derfor vil denne drøftelse være vigtig i forhold til hvilke forventninger man har til tydelig og nærværende ledelse samt hvor mange matrikler dette kan spændes ud over. Det kunne også være vigtigt at åbne op for at afdelinger der ligger i en vis afstand af resten af klyngen evt. burde have en pædagogisk leder i stedet for en afdelingsleder. Udover opdelingen i matrikler kunne det også være tidspunktet hvor man begyndte at se på hvor stor en personalegruppen en pædagogisk leder kan have i forhold til en forventning om kvalitet i ledelsesopgaven. Som skrevet tidligere mener vi at godt ledelses også handler om at have tid og mulighed for at indgå i en faglig og direkte relation med den enkelte medarbejder. Kunne man i store enheder tænke i flere pædagogiske ledere i stedet for f.eks. en pædagogisk leder og x-antal afdelingsleder(e)? Vores erfaring er at ligestillet ledelse i store enheder er vigtigt og betydningsfuldt. En mulighed kunne være at se anderledes på ledelse. I stedet for at se ledelse som noget der kun foregå på matriklen eller i enheden kunne en mulighed være at se på det samlede behov for ledelse i klyngen. På den måde skabe en mere flydende ledelse i klyngen hvor det er summen af opgaver, der bestemmer hvad den enkelte leder arbejder med og placeringen af opgaven hvor ledelsesarbejdet foregår. I den forbindelse er det vigtigt at se på at et ledelsesteam kan blive for småt. Et ledelsesteam på 1 klyngeleder og 2-3 pædagogiske ledere giver ikke de muligheder som et ledelsesteam på 1 klyngeleder og 6-9 pædagogiske leder giver. De lidt større klynger giver en bedre dynamik i samarbejdet, en bedre mulighed for faglig udvikling samt en større økonomi, der giver muligheder for at løfte kvaliteten af klyngen både i forhold til faglighed og rammer. Med venlig hilsen Ledelsesteamet Klynge Ø3 Liv Underdal Klyngeleder Ø3 Michael Høyer Johansen Pædagogisk leder Luna Inger Konradsen Pædagogisk leder af Mælkebøtten Helle Rytterhuus Pædagogisk leder af Kong Tumle Birgitte Olsen Pædagogisk leder af Børnevænget
Læs høringssvar fra Liv Underdal
Indsendt af:
Pil hammerich
Dato: 16. april 2015
Svarnummer:
72
By:
Kbh k
Postnr.:
1408
Lad de små fritidshjem leve. Plads til forskellighed og hensyn til børnene. Vis at i har HØRT og lyttet til hvad Københavns forældre (og børn) mener, og kæmper for.
Læs høringssvar fra Pil hammerich
Indsendt af:
Jan Philipsen
Dato: 16. april 2015
Svarnummer:
71
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Klub3eren
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Hermed klub3erens kommentar til Fremtidens fritidstilbud Hvad skal der ske med ungdomsklubberne? Det er jo 0-14 års tilbuddet der er tænkt på i de konkrete planer Vi er bekymret for at vi kommer i klemme. Dels fordi vi opfatter os selv som en ungdomsklub med 2 matrikler 1 I Tingbjerg som er en ren Ungdomsklub for unge I aldrene 16 – 23 år samt vores satellit I Husum som er Ungdomsklub med en mindre Fritidsklub. Dette udgør et konkret problem for klub3eren, da fritidsklubpladserne skal gøres selvejende og det i skrivende stund, er uafklaret hvad der skal ske med ungdomsklubpladserne? Det er bekymrende da der jo træffes beslutninger nu som påvirker klub3eren, men også ungdomsklubberne generelt! Vi er også bekymret for, om fokus bliver flyttet i denne proces, her tænker vi især på overgange, mellem fritidsklub og ungdomsklub, som vi mener skal prioteres, så vi ikke taber de unge. Hermed ikke sagt at vi skal sammenlægge flere fritidsklubber, med ungdomsklubber. Men fordi vi mener at Ungdomsklubberne er med til at holde på en stor del af de unge som i en særlig grad er udsat i vores område både I Tingbjerg og Husum. Det er for os særligt tydeligt at De 15 årige ønsker et tilbud hvor de ” små” ( Under15 år) ikke har adgang. Dette er italesat fra de unge på begge matrikler. Sidst men ikke mindst så mener vi at Fritidscentret I Brønshøj er meget stort. Og svært at overskue for en Leder. Og hvis Fritidsdelen bliver sammenkoblet med Ungdomsklubberne, så bliver det en meget stor opgave. Da der er en meget stor forskel på hvordan de unge er grupperet I Brønshøj Nord og Brønshøj syd. Vi håber denne skrivelse vil give forvaltningen et bedre grundlag til at tage en beslutning for den videre proces Med Venlig Hilsen Leder Jan W. Philipsen Klub3eren
Læs høringssvar fra Jan Philipsen
Indsendt af:
Maria Johansen
Dato: 16. april 2015
Svarnummer:
70
Virksomhed / Organisation :
Pædagog
By:
København S
Postnr.:
2300
Det er med sorg og dyb frustration at jeg sender dette høringssvar. Men med de beslutninger der er var at blive trukket ned over hovedet på vores børn, er jeg nødsaget til at gøre det. Min datter er lige fyldt 6 år, hun er en følsom pige/ sensetiv pige. Hun er en pige der ikke fylder særlig meget og en pige der ikke gør ret meget opmærksom på sig. Hun er en pige der har det bedste i små og trygge grupper, hvor der er tid til hende og der er tid til at se hvert bar, hører hvert barn og lave ting med børnene. Min datter vil forsvinde hvis hun skal være i et fritidshjem med 500 andre børn. Vi har netop valgt BRYGGEHUSET fordi de rummer de ting vi ønsker for vores datter. De rummer omssorg, opmærksomhed og tid til børnene Hvis min datter skal gå i frittidshjem sammen med 500 andre børn, vil vi være nødsaget til at tage valget at hun ikke skal gå i noget frittidstilbud, og derved vil hun miste det sociale med sine venner. Hvis vi ikke kan få det til at gå op med vores arbejde, så er vi nødsaget til at flytte kommune, hvord er stadigvæk er frittidstilbud hvor børnene ikke skal stuves sammen. Jeg kan ikke se en eneste fornuftig beslutning i at man vælger at sparer på dette område. Børnene vil miste så meget kvalitetstid med personalet og de børn som har brug for at blive set og lyttet, som feks ikke for tilstækkelig opmærksomhed i hjemmet, de vil blive endnu mere glemt. Jeg håber inderligt at vores børn får lov til at beholde de kvaliteter der er i de små/ mindre frittidshjem. BRYGGEHUSET indeholder så mange kvaliteter, de skal bevares......
Læs høringssvar fra Maria Johansen
Indsendt af:
Marengovej
Dato: 16. april 2015
Svarnummer:
69
Virksomhed / Organisation :
Bestyrelsen for Fritidshjemmet Marengovej
By:
København S
Postnr.:
2300
Høringssvar om organiseringen af fremtidens fritidstilbud Tak for muligheden for at kunne kommentere på det udsendte oplæg til organiseringen af Fremtidens Fritidstilbud i København. Vi har valgt at gøre det kort, idet vi henviser til sidste høringsbrev fra januar, hvor vi mere grundigt argumenterede for, hvorfor vi mener, forudsætningerne bag Fremtidens Fritidstilbud er både mangelfuldt beskrevet og mangler evidens. I høringssvaret fra januar argumenterede vi samtidig detaljeret for vigtigheden af, at mindre fritidshjem som Marengovej skal bestå for at sikre mangfoldighed af tilbud og for at sikre, forældrenes muligheder for at vælge det, der passer dem. Vores indvendinger og argumenter gælder stadig, og der er ikke noget i den mellemliggende proces, som har givet os anledning til at ændre vores grundlæggende synspunkter angående indhold, organisering og proces vedrørende Fremtidens Fritidstilbud i København. Kommentarer til oplægget om organisering af Fremtidens Fritidstilbud Vi ser med tilfredshed på, at planerne vedrørende fritidscenter Strand foreslås ændret, så Fritidsklubben Marengovej bibeholdes og udvides. Det svarer til de muligheder og behov, vi skitserede i høringssvaret fra januar. Dog ønsker vi at forblive en selvejende institution, og at indgå i et forpligtende samarbejde med Fritidscenter Strand. Der er talrige erfaringer med, at sådanne forpligtende samarbejder fungerer til alles tilfredshed. Vi mener stadig, at der bør være flere matrikler på fritidsdelen. Selvom børnehaven flyttes væk fra Fritidshjemmet ved Skolen ved Sundet, er der stadig problemer i forhold til skolens bygninger. Der er dermed behov for satellitenheder. Samtidig er der også andre skoler i området, som har problemer med fysisk plads – Filipskolen, Lergravsparkens Skole og Steinerskolen – og derfor giver det god mening at bevare Marengovej som fysisk enhed. Vi ser med tilfredshed på, at Fritidsinstitutionen ved Skolen ved Sundet foreslås bevaret, som selvejende, hvorfor det også her vil være nemt at lave de nødvendige forpligtende samarbejder omkring børnene. Det fungerer allerede i dag, og vil også gøre det i fremtiden. Vi håber disse overvejelser kan bidrage til, at de konkrete forslag i forhold Fritidsinstitutionen ved Skolen ved Sundet og Fritidscenter Strand ændres, så der skabes størst mulig tilfredshed blandt personale, forældre og børn, da det er forudsætningen for det kvalitetsløft, der vel er den egentlige intention bag Fremtidens Fritidstilbud. Med venlig hilsen Bestyrelsen Fritidshjemmet Marengovej
Læs høringssvar fra Marengovej
Indsendt af:
Shalin Basnet
Dato: 16. april 2015
Svarnummer:
68
Virksomhed / Organisation :
Voldparken Fritidshjem
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Hi Vi vil genre have fritidshjem til husum Skole hvis Voldparken er Lukket eller flyt. MVH Narendra
Læs høringssvar fra Shalin Basnet
Indsendt af:
Gertrud Kerrn-Jespersen Nielsen
Dato: 16. april 2015
Svarnummer:
67
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Forælder Bryggehuset
By:
København S
Postnr.:
2300
Havde en skøn oplevelse i dag, som snart ikke er mulig længere: Hentede to meget stolte drenge i den integrerede institution Bryggehuset. De havde bygget et fantastisk kæmpesandslot med tunneler, skelethoved, kuglebaner og voldgrave. 8 børn fra fritten og børnehaven havde i fællesskab bygget værket. Men det er slut til sommer. Fritten lukker og det er tvivlsomt, om børrnehaven kan leve videre. Det er slut med en overgang mellem børnehave og skole,hvor børnene holder fast i en del af det de kender. Det er slut med, at små lærer af de store og de store lærer så meget af at lære fra sig. Det er slut med at bygge relationer på tværs af aldersgrupper. Men først og fremmest er det slut for en fantastisk institution, der leverer pædagogisk kvalitet fra 7.30 når mine unger møder ind til 16.30 når de går igen. Havde en mindre skøn oplevelse i dag: Min eftermiddagsrute bragte mig også forbi en børnehavestue i en mega institution, her var alt for meget larm og uro, alt for mange børn på alt for få kvadratmeter og en pædagog der irettesatte et barn, der larmede. Jeg var glad for at mine drenge havde tilbragt eftermiddagen med det store sandslot. Det er mig ganske uvant, men jeg bliver nød til at skrive et indlæg her, for jeg ser et meget stort paradoks i den førte politik på institutionsområdet i Københavns Kommune lige nu. Københavns Kommune melder ud, at daginstitutioner skal have mindst 110 børn for at være bæredygtige. Men er stort nu så bæredygtigt endda? Der er tonsvis af evidens for, at det betaler sig at investere i de tidlige år af børns liv. Men hvad siger forskningen om kvaliteten af store og små institutioner? Her et citat fra den nyeste forskning fra Aarhus Universitet: ”Børn i store institutioner venter længere på voksenkontakt, de irettesættes oftere, og de er trættere, når de kommer hjem... samlet set er den pædagogiske kvalitet i den konkrete dagligdag højere i de små institutioner end i de store....Børnene er simpelthen for små til at kunne overskue så mange andre børn og voksne og til selv at kunne vælge blandt de mange muligheder for aktiviteter. I stedet står de i kø til de voksne” Som mor til 3 har jeg haft min faste gang i fire institutioner de seneste år, og jeg er ikke et sekund i tvivl om, hvor kvaliteten har været størst. Bevar de små fritidshjem i København Bedste hilsner Gertrud (mor til Viggo og Jonatan , gul stue) -- Gertrud Kerrn-Jespersen Bergthorasgade 10 1th 2300 København S
Læs høringssvar fra Gertrud Kerrn-Jespersen Nielsen
Indsendt af:
Louise
Dato: 15. april 2015
Svarnummer:
66
Virksomhed / Organisation :
Krudtuglen
By:
Kbh s
Postnr.:
2300
Tænk at være barn idag .. I forstår da bare at gøre det mere og mere sørgeligt for dem! Hvornår har i tænkt jer at de skal have lov til at være børn ??? Det i har gang i !!! Er slet ikke tænkt igennem. Der er så mange børn som ikke kommer til at klare den hverdag som i forestiller jer og er ved at presse ned over dem:( Der skal sku ikke spares på børn og deres hverdag! De har brug for os! For at blive set og hørt ! De har brug for bare at være børn!! Forestil jer at komme fra en lang skoledag ned til en frit hvor din pædagog ikke engang kan huske dit navn fordi der er 300 andre børn os! Forestil jer at komme ned og har haft en lorte dag, men pædagogen har ikke tid til at lytte til dig for der er alt for mange børn som også gerne vil lyttes til!!!! Tør slet ikke tænke på den fremtid i skaber for de her børn! Hold op hvor er det sørgeligt! Og MEGET lidt gennemtænkt. Så stop jer selv og sæt jer ned og tænk igen! Det børn vi har med at gøre og ikke dukker!!!! Bevar de små fritidshjem som de er !!! Lad dem blive set og hørt !!!!! Lad dem leve det fede børne liv!
Læs høringssvar fra Louise
Indsendt af:
Louise
Dato: 15. april 2015
Svarnummer:
65
Virksomhed / Organisation :
Krudtuglen
By:
Kbh ø
Postnr.:
2100
Tænk at være barn idag .. I forstår da bare at gøre det mere og mere sørgeligt for dem! Hvornår har i tænkt jer at de skal have lov til at være børn ??? Det i har gang i !!! Er slet ikke tænkt igennem. Der er så mange børn som ikke kommer til at klare den hverdag som i forestiller jer og er ved at presse ned over dem:( Der skal sku ikke spares på børn og deres hverdag! De har brug for os! For at blive set og hørt ! De har brug for bare at være børn!! Forestil jer at komme fra en lang skoledag ned til en frit hvor din pædagog ikke engang kan huske dit navn fordi der er 300 andre børn os! Forestil jer at komme ned og har haft en lorte dag, men pædagogen har ikke tid til at lytte til dig for der er alt for mange børn som også gerne vil lyttes til!!!! Tør slet ikke tænke på den fremtid i skaber for de her børn! Hold op hvor er det sørgeligt! Og MEGET lidt gennemtænkt. Så stop jer selv og sæt jer ned og tænk igen! Det børn vi har med at gøre og ikke dukker!!!! Bevar de små fritidshjem som de er !!! Lad dem blive set og hørt !!!!! Lad dem leve det fede børne liv!
Læs høringssvar fra Louise
Indsendt af:
Susanne Odgaard
Dato: 15. april 2015
Svarnummer:
64
Virksomhed / Organisation :
Angående Børnehuset Vor Frue
By:
København K
Postnr.:
1263
Angående Børnehuset Vor Frue Det er kommet os for øre, at I overvejer at ophæve integrationselementet i Børnehuset Vor Frue. Det er vi lodret uenige i. Vores to børn på 3 og 6 år går i børnehaven og fortsætter ikke i fritidshjemmet (da de skal gå på den Classenske skole). Men til trods for det ønsker vi, at Børnehuset Vor Frue forbliver integreret pga. følgende: 1. Mange forældre/familier er tilknyttet institutionen i mange år, hvilket giver en stor ro og stabilitet for alle omkring institutionen. 2. I institutionen går mange udlændinge, som kommer til landet uden at kunne tale dansk. Det er vigtigt for dem, at der er ro på, og at børnene kan blive i samme institution gennem mange år. 3. Vores ældste som skal i skole efter sommerferien får meget ud af at være omgivet af børn som er startet i skolen. Hun suger erfaring med at gå i skole gennem fritidsbørnene, som har modnet hende meget ifht. selv at starte i skole. 4. Vi mærker et super godt samarbejde mellem personalet i børnehaven og på fritidshjemmet, som desuden inspirerer hinanden på kryds og tværs. 5. Det er vores opfattelse, at børnene har masser at lære af børn, som er meget ældre og yngre end dem selv, når det foregår i så trygge rammer med så lille en institution som i Børnehuset Vor Frue. På baggrund af dette håber vi, at I vil lade Børnehuset Vor Frue forblive en integreret institution.
Læs høringssvar fra Susanne Odgaard
Indsendt af:
Camilla Vogler Johansen
Dato: 15. april 2015
Svarnummer:
63
Virksomhed / Organisation :
Krudtuglen
By:
København
Postnr.:
2300
Bevar Krudtuglen på Islands Brygge. Vi er forældre til to børn i den integrerede institution Krudtuglen på Islands Brygge, fra maj måned 2015 går begge vores børn på fritidshjemmet. Krudtuglen er en selvejende institution som er kendt på landets pædagogiske seminarer, både blandt uddannede pædagoger og pædagogstuderende. Den er helt unik og kendt for at være et sted, hvor der aldrig tænkes i begrænsninger, men i muligheder og alternative tilgange - både når det gælder økonomiske midler, men også når det gælder personalets og børnenes udvikling. I Krudtuglen kan børnene være fra de kommer i vuggestuealderen til de går ud af tredje klasse, det giver et helt særligt miljø, hvor børnene laver aktiviteter sammen på tværs af alder. For vores to børn har det betydet, at de har kunnet have en fælles hverdag på trods af, at den ene var på fritidshjem og den anden i børnehave. Det har været uvurderligt for os som familie, at vores børn har haft fælles rammer og har kunnet følge med i og deltage i hinandens hverdag. Vi er bymennesker og elsker mangfoldigheden og de muligheder og privilegier vi har her i hovedstaden. Vi har fx vores frie valg, når det gælder om at finde en institution, som vi kan se passer til begge vores børns store behov for tryghed, nære rammer og det at have en kendt voksen tæt på - både når man er 5 år, men i den grad også når man er 9 år gammel. Når vi nærlæser Københavns Kommunes plan for fremtidens fritidstilbud, kan vi kun blive forundret over at de folkevalgte politikere vælger at spare på det, som vi ser som netop det, der er vigtigst at investere i - vores børns fremtid. I stedet for at prioritere næste generation af københavnere med at støtte op omkring de nære og trygge rammer i de små alderstrin, så er valget i stedet at gå imod anerkendte forskeres anbefalinger og samle vores mindste skolebørn i megainstitutioner. På Islands Brygge er situationen, at man fra kommunalt plan ikke har ønsket at være fremsynet nok til at sikre en bæredygtig byudvikling. Vi har én skole, der allerede for flere år tilbage sprængte rammerne for antallet af elever. I dag er scenariet, at skolen er presset til det yderste - foruden at kæmpe med en ny skolereform, bliver der også kæmpet med at få plads til tre spor mere end der er plads til på skolen, i alt 7 spor til næste skoleår. Mange flere flytter stadig til bydelen, primært børnefamilier. Der bygges flere nye lejlighedstårne og rækkehuse - primært til børnefamilier. Vi har kun én skole. Endnu. Der er planer om en ny skole - 10 år for sent, hvis man ser på byudviklingen. Den nye skole står først klar tidligst om 5 år. Skolen på Islands Brygge må håndtere de mange nye elever og tage flere pulterrum og barakker i brug for at huse de flere klassespor. Den nye skolereform gør, at mange af klasserne er på skolen senere hen på eftermiddagen - så hvor er det vores fritidshjemsbørn skal være henne i planen om 1 til 1? KKFO Skibet som ligger på skolen har i dag så mange børn, de kan have i deres eksisterende lokaler - det skal her siges, at alle Skibets tredjeklasser er rykket ud i midlertidige barakker, hvor de også har klasselokaler - og derfor ikke får luftforandring i løbet af en hel dag. Hvor skal de over 200 ekstra børn, som I vil flytte ind på skolen være henne? Der er ikke plads til flere barakker på skolens område, og der er ikke plads til flere børn i skolens lokaler. Islands Brygge er en bydel i København, der i den grad er presset af, at her bor rigtig mange børnefamilier, og her er ikke nok institutionspladser. Det kan derfor umuligt være her kommunen finder flere penge til sparegrisen ved at nedlægge institutioner. Der er et muligt forslag om, at fritidshjemmet Thorsanna, som i dag har 66 børn i fritidshjemmet skal være satellit til skolens KKFO. For at gøre Thorsanna parat til 200 fritidshjemsbørn, mod de 66 der er plads til i dag, vil der skulle bygges et større byggeri, som enten går ud over et af vores grønne områder/fodboldbanen, som i dag bruges af alle fritidshjemmene, eller også vil man skulle nedlægge spejdernes hytte og udeområde. Det vil sige, at man vil blive nødt til at ødelægge lokalområdets muligheder for fritidsaktiviteter for at etablere nye lokaler til et fritidshjem, der så vil ligge 100 m. tættere på skolen end de eksisterende fritidshjem gør i dag. Vi har virkelig svært ved at se besparelsen i at skulle opføre et millionbyggeri, når vi allerede har funktionelle bæredygtige institutioner, der på bedste vis huser vores børn, når de efter en lang skoledag kommer og har brug at kunne bevæge sig på boldbaner og på fritidshjemmenes allerede eksisterende områder. Vi ved, at I meget gerne ser, at der kommer alternative løsningsforslag på bordet, så vi lokalt kommer tættere på fremtidsplanens én til én princip. Hvis det virkeligt er nødvendigt at spare på ledelsen inden for et af vores samfunds vigtigste og mest essentielle områder - børne og ungeområdet, så er et potentielt løsningsforslag, at fritidshjemmene Krudtuglen, Bryggehuset og Thorsanna bliver 'slået sammen’ under én ledelse. Hvert af fritidshjemmene vil fortsat skulle være på de samme lokaliteter/matrikler. Vi har dog svært ved at se både den økonomiske og organisatoriske fordel i at nedlægge ledelsen af hvert af fritidshjemmene, da der er tale om integrerede institutioner med henholdsvis vuggestue og børnehaver, og der derfor fortsat vil være brug for en leder hvert sted. Men vi er meget åbne overfor mulighederne for at undgå at vores børn skal klemmes ind i nogle urimelige rammer, der vil gøre deres hverdag uholdbar. Som forældre til børn i Krudtuglen er vi i dag i tæt kontakt med lederen Pia Lykke Pedersen. Pia har et indgående kendskab til alle institutionens børn og forældre (samt bedsteforældre), og får en morgensnak med alle der har brug for lige at vende et par ting omkring deres barn. Pia Lykke Pedersen har for at kunne håndtere og hjælpe særligt udfordrede familier på en professionel måde desuden taget en coachuddannelse. Denne form for leder er guld værd i en dagligdag, hvor ens børn uundgåeligt vil støde på udfordringer af den ene eller anden slags - det være mellem venner, hændelser i familien, problemer i skolen eller andet. I en institution med 500 børn har man som forældre ikke en chance for at være i samme nære kontakt med ledelsen, som man har i en institution som Krudtuglen. En ting er nærheden mellem leder og forældre en anden ting er nærheden mellem personalet og deres leder. I en institution med +500 børn vil en leder ikke kunne være tæt på sine kolleger til alle tider. Det vil have en effekt på det arbejdsmiljø, som pædagoger og pædagogmedhjælpere vil skulle indgå i på Skibet - specielt med de udfordringer som Skibet vil få med at skulle huse så mange ekstra børn. Et andet spørgsmål er hvordan vil I sikre at vores ældste børn, som sidder og skal koncentrere sig i deres timer på skolen mellem 13.30 og 16.00, ikke bliver generet af de +500 børn der alle kæmper om retten til boldbanen, til klatrestativet og som løber og leger i skolegården ude foran klasselokalerne. For ikke at tale om klasseværelset, hvor skolens lærere sidder og skal forberede sig til kl. 16.00, som også ligger lige ud til skolegården. Vi har som forældre valgt at bo i København, fordi vi elsker mangfoldigheden - at vi på trods af pladsmangel mv. har et frit valg, og at vi har mulighed for at prioritere vores børns og vores families trivsel højt. Vi er meget forundrede og ærgerlige over at politikerne med Pia Allerslev i spidsen vælger at nedprioritere vores børns muligheder ved at ville spare penge på et så vigtigt sted som børne-unge og fritidsområdet. Pia Allerslev og co. vi håber, at du/I er fuldt ud bevidst om, at de fremtidsplaner, som du Pia Allerslev står i spidsen for har store konsekvenser vores mindste skolebørn, det er børn i alderen 5-10 år som skal kunne trives i nogle miljøer, hvor nærhed og kendte ansigter ikke er en mulighed. Der er nogle børn der vil klare det fint og der vil være en stor andel børn, som ikke vil trives. Hvad skal der ske med de børn? Hvilke alternativer har de? Skal det eneste alternativ være at flytte væk fra København? Flere anerkendte forskere advarer imod det - hvorfor skal vi gå den gale vej? Hvorfor kan vi ikke drage erfaring af dem som allerede har gjort sig erfaringen og lytte til de forskere, der har brugt år på at forske i børns trivsel og udvikling. Hvis vi gerne vil have at vores børn skal udvikle deres faglige og sociale kompetencer, så er det utroligt vigtigt, at børnene ikke bare har et sted, de kan opholde sig efter skole. For at de kan udvikle deres tværfaglige kompetencer, er det forskningsmæssigt bevist, at de skal have nogle voksne tæt omkring sig, der kan skabe tryghed, og som de kan trække erfaringer fra. Ligeså vigtigt er det, at der er nogle voksne tæt på, der kan træde ind og sætte grænser for leg og sprog. I et miljø med over 500 børn er det en fysisk umulighed, at der hele tiden er en voksen tæt på til at træde ind, når der er brug for det. Og en 5-9 årig har brug for at have en kendt voksen omkring sig for at føle sig tryg og for at have tillid nok til den voksne til at kunne trække erfaring og læring til sig. Vi beder dig/jer derfor genoverveje denne plan for fremtidens fritidstilbud og i stedet prioritere en investering i vores børns fortsatte trivsel og udvikling. Særligt gældende Islands Brygge - VENT med at lukke fritidshjemmene til I kender situationen om 5-8 år, når den nye skole står færdig. Det vil være at skyde sig selv i foden at lukke fritidshjemmene, som jo kommer til at ligge midt mellem de to skoler. VENT til der er en konkret og bæredygtig løsning for vores bydel. Vores børnene må ikke komme til at lide under en uigennemtænkt spareplan.
Læs høringssvar fra Camilla Vogler Johansen
Indsendt af:
Marie Juul Baumann
Dato: 15. april 2015
Svarnummer:
62
By:
København S
Postnr.:
2300
Bevar de små fritidshjem! Ingen tror på der ligger en besparelse, ingen tror på det bliver en bedre hverdag, og ingen kan bevise at stort er godt - tvært imod. LYT TIL VÆLGERNE - det er vores børn! Og vi vil gå langt for at passe godt på dem.
Læs høringssvar fra Marie Juul Baumann
Indsendt af:
Peter Flyvholm
Dato: 15. april 2015
Svarnummer:
61
Virksomhed / Organisation :
Krudtuglen/forælder
By:
Københavns S
Postnr.:
2300
Stop nu lige engang! Hvordan kan I kommunalpolitikere forsvare at vedtage et forslag om fremtidens fritidstilbud – et forslag der strider mod al evidens på området ? Hvor er jeres overvejelser om de pædagogiske og faglige konsekvenser af at samle 500 børn i en KKFO på Islands Brygge? Som jeg læser det, ser det ud til at jeres forslag om lukning af de små fritidshjem i sidste ende bliver rigtig dyrt med anlægsudgifter på op til 970 mio.kr. Dertil kommer de personlige omkostninger for alle de børn og voksne, der bliver berørt af jeres omlægninger: De 970 mio.kr. går jo ikke til bedre voksennormering! Vi har valgt Krudtuglen som institution til vores børn af mange årsager. Det er en lille overskuelig institution, hvor alle (børn og personale) kender hinanden. Hvor der er masser af nærvær og omsorg og hvor der er plads til det enkelte barn. Vores børn har mulighed for at have en fælles dagligdag i institutionen, også når den ældste starter i skole. Placeringen med Amager Fælled i baghaven og turene med skovbussen er uvurderlige for ungerne. Hvor børnene kan lege sammen på tværs af aldersgrupper. At stuve 500 børn sammen i en stor KKFO er usmageligt og stik mod al evidens! Væk med nærhed og ind med kassetænkning- hvor der ikke er plads til skævheder og svage børn—og hvor man skal være heldig hvis en pædagog kender navnet på ens barn. Børn har ligesom os voksne brug for et afbræk efter en lang skoledag. Forestil jer, at I selv hver dag efter arbejde skulle bruge flere timer efter på jeres arbejdsplads. - Nej tak! Jeres forslag vil jo også gå ud over børnehavebørn og vuggestuebørn, som så skal samles i større enheder, når I lukker de tilhørende fritidshjem. Hvis I tror på store institutioner (igen, hvor er evidensen for at det er godt?), så giv I det mindste os andre, der ikke tror på dem en mulighed for at vælge dem fra! Bevar Krudtuglen! Bevar de små institutioner! Og bevar vores frie valg! Mit løsningsforslag. Lav en 1:2 struktur, lad de selvejende institutioner fusionere og blive til 1 enhed på forskellige matrikler (derved er der sparet 2 ledere), lad skolen og KKFOen fortsætte som hidtil med tæt samarbejde med de selvejende institutioner.
Læs høringssvar fra Peter Flyvholm
Indsendt af:
Maj Laursen
Dato: 15. april 2015
Svarnummer:
60
Vedhæftede filer: 1
By:
København NV
Postnr.:
2400
2400 (Borup)
Læs høringssvar fra Maj Laursen
Indsendt af:
Britt Hein Jespersen
Dato: 15. april 2015
Svarnummer:
59
By:
Købrnhavn
Postnr.:
2300
Har datter i Thorshave, lille fritidshjem. Et trygt fantastisk sted som vi ikke vil være foruden. Bevar de små fritidshjem med plads, tid og nærvær ml pædagoger og børn.
Læs høringssvar fra Britt Hein Jespersen
Indsendt af:
Kenneth Postvang
Dato: 15. april 2015
Svarnummer:
58
Virksomhed / Organisation :
Krudtuglen
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg har en glad og tryg dreng i Krudtuglen, og jeg vil for alt i verden ønske Krudtuglen kan blive ved med at være det dejlige og trygge sted som det er nu. Lad Krudtuglen fusionerer med de andre fritidshjem på Artillerivej. Selvejende!!! Lad Thorsanna forblive selvejende. Lad KKFOen bibeholde den ledelse den har nu Lad for gud skyld os forældre have det frie valg til selv at vælge hvad der er det bedste for vores børn!!!! Kenneth Postvang, Krudtugle forældre
Læs høringssvar fra Kenneth Postvang
Indsendt af:
Anita
Dato: 15. april 2015
Svarnummer:
57
Virksomhed / Organisation :
Bryggehuset
By:
København s
Postnr.:
2300
Endnu engang må jeg appellere til besindighed vedr. Planerne for islandsbrygge. En ny skole er planlagt, men strukturen og hvilken skole der bliver tale om, er endnu ikke fastlagt. I mine øjne kan jeg kun se et politisk incitament for at gennemtrumfe planer med en ekstrem kortsigtigt økonomisk vinding ved at sende alle frit børn i Skibet -selv med Thorsanna som satelitet, virker det som en uigennemtænkt beslutning. Prisen betaler børn, forældre og medarbejdere, de samme mennesker, som betaler skat til KBHs kommune. Stordrift har fordele, bestemt, men kurven knækker også på et tidspunkt og skolereformen sætter fortsat sine spor efter dens implementering -vikar den ene uge efter den anden pga sygdom blandt de ansatte. Jeg har fuld forståelse for at det skal være rentabelt at drive fritidshjem i KBH, men jeg har ingen forståelse for, at man ikke laver gennemtænkt planlægning. Alle taber, og det frie valg er tabt. Hvor har I præcist tænkt jer børnene skal være? Her taler jeg om fritbørn, men så sandelig også børn i vuggestuerne og børnehaverne? Jeg ser frem til et andet resultat af denne høring! Venlig hilsen Mor til tre i Bryggehuset
Læs høringssvar fra Anita
Indsendt af:
Eva Grosman Michelsen
Dato: 14. april 2015
Svarnummer:
56
Virksomhed / Organisation :
Sct. Stefans Fritidscenters Børnehave
By:
København N
Postnr.:
2200
Vedr. Sct. Stefans Fritidscenters Børnehave Da vi for lidt over 3 år siden skulle finde børnehaveplads til vores pige, var det en svær opgave. Hun er en pige, som trives bedst med overskuelige og trygge rammer, og det var ikke nemt at finde blandt de store kaotiske børnehaver, vi først fik tilbudt plads i. Vi var imidlertid så heldige at få tilbudt plads i en lille, velfungerende børnehave – børnehaven på Sct. Stefans Fritidscenter. Den var ifølge Pladsanvisningen kendt for sin strukturerede hverdag og sit gode pædagogiske arbejde med børnene. Og vi blev ikke skuffede! Sct. Stefans Fritidscenters børnehave viste sig netop at tilbyde det, som vores lidt reserverede og tryghedssøgende pige havde brug for. Hun fik en hverdag med masser af gennemtænkte pædagogiske aktiviteter, med rytmik, sang, leg, temauger, ugentlige udflugter, daglige legepladsbesøg og masser af sproglige udfordringer. Og med gode stabile voksne, der kender hvert enkelt barn, fordi børnehaven er lille. Samtidig betyder børnehavens tilknytning til fritidshjemmet, at mange af børnehavebørnene har mulighed for løbende kontakt med ældre søskende. Og det giver dem en nem og tryg overgang til skolelivet, fordi fritidshjemmet er trygt og velkendt for dem. Børnehaven er søgt af mange børn, og børnehaven er kendt vidt omkring for sit fantastiske strukturerede arbejde med at udvikle børnene sprogligt. Dét i en grad, så den primære pædagog pt. er udlånt halvdelen af tiden til andre børnehaver, for at de skal lære af Sct. Stefans gode eksempel. Det er noget, som en bydel som Nørrebro i høj grad har brug for. Derfor undrer det os meget at læse, at Københavns Kommune overvejer at nedlægge børnehaven og fordele børnene på mindre velfungerende og mindre søgte institutioner. Vi antager, at det må være udtryk for mangel på kendskab til den enkelte institution, at man i forvaltningen overvejer at lukke en så populær børnehave, som på en unik måde formår at rumme nogle af de børn, der har behov for mere trygge og overskuelige rammer end de store institutioner kan tilbyde. Vi håber derfor, at man i forvaltningen vil tage vores og andre forældres høringssvar alvorligt, og at vi kan regne med, at man i Københavns Kommune lægger vægt på pædagogisk kvalitet og engagement fremfor udelukkende at fokusere på stordrift og ressourcebesparelser. Med venlig hilsen Eva Grosman Michelsen og Ole Højlund Olesen
Læs høringssvar fra Eva Grosman Michelsen
Indsendt af:
Louise Andersen
Dato: 14. april 2015
Svarnummer:
55
Virksomhed / Organisation :
krudtuglen
By:
kbhs s
Postnr.:
2300
BIBEHOLD et godt børnemiljø for vores børn, lad vores børn få en dagligdag med deres søskende på bryggen Lad Krudtuglen fusionerer med de øvrige selvejende fritidshjem. lad det frie valg stå åbent, til forældrene, lad de familierne vælge hvad der er bedst for deres barn. hvis i vælger at trumfe, denne håbløse tiltang til et børneliv igennem, vil det koste mange gode psykolog timer til en del af disse børn senerer i livet, pas på vores børn, og giv dem det børneliv de fortjener - lyt til de fagfolk som kender faget, som ved hvad jeres forslag vil have af konsekvenser for mange børn.
Læs høringssvar fra Louise Andersen
Indsendt af:
anne
Dato: 14. april 2015
Svarnummer:
54
Virksomhed / Organisation :
krudtuglen
By:
kbh s
Postnr.:
2300
Forslag for at bibeholde et godt børnemiljø for vores børn på bryggen,så Lad Krudtuglen fusionerer med de øvrige selvejende fritidshjem. og lad kkfoen være som den er nu, ved at lade de selvejende fusionerer, vil der være mange penge sparet ( da der herunder kun er 1 ledelse), hvilket jo er jeres mål. til gengæld vil man med denne model, også bibeholde det gode børnemiljø, og inkluderer de børn med behov. samt give forældre mulighed for at vælge frit, hvad der er bedst for lige netop deres barn.
Læs høringssvar fra anne
Indsendt af:
Henning
Dato: 14. april 2015
Svarnummer:
53
Virksomhed / Organisation :
Krudtuglen
By:
kbh s
Postnr.:
2300
Jeg mener at man for børnenes skyld, skal lade de selvejende institutioner, få en fælles ledelse, for at at sparer ledelsesdriften, og lade kkfoen være under den ledelse de er nu. lad børnene og forældrene have deres frie valg, lad der være plads til forskellige behov som der er nu, på denne måde, vil man kunne spare penge ( som er det i skal) og samtidig, bibeholde et sundt og godt børneliv
Læs høringssvar fra Henning
Indsendt af:
Henrik Caspersen
Dato: 14. april 2015
Svarnummer:
52
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700 Bellahøj Fritidscenter
Vi skriver da vi som forældre til to børn på Bellahøj Fritidscenter og som aktive vælgere i Københavns kommune går ind for en fornuftig politik med fokus på vores fremtid, nemlig børnene! Vi går stærkt ind for at Bellahøj Fritidscenter bevares som en selvejende institution. De har altid haft kvalitet som varemærke både når det gælder børn og når det gælder deres økonomi. De har altid været en institution hvor regnskabet går op eller med overskud, ALDRIG underskud. Besparelsen på det nye fritidstilbud på Rødkilde skole er kun 100.000kr og dette kan Bellahøj Fritidscenter som selvejende Fritidcenter godt spare! Bellahøj Fritidscenter ulmer af kvalitet opbygget gennem mange år. Engagerede ansatte og forældre skaber børn med empati og kreativitet. Hvorfor nedlægge denne kvalitet? Bevar Bellahøj Fritidscenter! Venlig hilsen Nina og Henrik Caspersen
Læs høringssvar fra Henrik Caspersen
Indsendt af:
Magali
Dato: 14. april 2015
Svarnummer:
51
Virksomhed / Organisation :
Krudtuglen
By:
København S
Postnr.:
2300
Kære politikker, Hvor svært kan det være At høre erfarene fagfolk som virkeligt ved og ønsker børnefamilie det bedst. At høre på forældrene som har valgt små institutioner og som stadigvæk mener at det er det bedste for deres børn. Børnenes behov er forskellige, familiebehov er forskellige. Så hvorfor ikke at indse at institutions tilbud også BØR være forskellige. Jeg har arbejde i Krudtuglen i 22 år, og jeg kender mange børn/børnefamilier som vil ha’ druknet i jeres forslag til fremtids fritidstilbud. Hvad vil I stille op med dem??? Og hvorfor fratræde forældrenes ret til at vælge hvad de synes der er bedste for deres familie. Hvorfor, hvorfor, hvorfor????? Og den kaos som I har skabt for både forældrene og personale som virkeligt prissætter KRUDTUGLEN. Hvad tænker I på! Forslag Lad Krudtuglen fusionerer med de øvrige fritidshjem på Bryggen LadThorshanna forbliver selvejende og bliver på nuværende matrikel. Lad KKfo, Skibet gøres til selvejende institution. Lad os pas vores børn for det gøre vi godt!
Læs høringssvar fra Magali

Sider